Знаки пунктуації в англійській мові – правила для грамотного використання

Зміст:

 • Загальні визначення
 • Stops в різних видах пропозицій
  • Просте речення
  • Складносурядне речення
  • Складнопідрядні речення
 • Знаки пунктуації в англійській мові – правила для грамотного використання

  Знаки пунктуації в англійській мові (або Stops) показують граматичні відносини між словами, фразами, оборотами і пропозиціями; крім цього з їх допомогою можна зробити акцент на певні лову або показати інтонацію.

  Загальні визначення

  Давайте розглянемо, як перекладається пунктуація в англійській мові і розберемо загальні правила вживання тире англійською відрізняється від дефіса і коли ставити крапку з комою.

  ( . )

  Full stop/period/dot (точка)

  Крапка позначає кінець пропозиції.

  We went to the Zoo.

  ( , )

  Comma (кома)

  Коми в англійській мові позначають паузу у висловленні, а також відокремлюють звернення.

  Henry, can you answer my question?

  Розділяють два або більше прикметників: She is attentive, kind listener.

  Перерахування у списку: Buy cheese, bread, corn and fish.

  Назви місто від назви штатів: i’m from San Diego, California.

  Незалежні пропозиції: We still didn’t buy the presents, and his B-day tomorrow is.

  Пряму мова: He said, «I will go».

  ( ? )

  Question Mark (знак питання)

  Ставиться в кінці речення і позначає питання: it Was your neighbor?

  ( ! )

  Exclamation Point (знак оклику)

  Закінчує пропозицію і служить для позначення хвилювання або виразності висловлювання:

  Look at this price!

  ( : )

  Colon (двокрапка)

  Двокрапка в англійській мові служить для введення списку, перерахування чого-небудь:

  In the next year I would like to get a new car, a cell phone and a tablet.

  ( ; )

  Semicolon (крапка з комою)

  Відокремлює два пов’язаних між собою, але незалежних речень: I asked him to read this book, the information would be useful for him.

  Розділяє частини речення, між якими вже стоять коми:

  I will buy these plates for my mom, because she likes to have new dishes; a fishing rod for my dad, because he wanted a new one for a while; and a ball for my younger brother, because he eats too much these days.

  ( — )

  Hyphen (дефіс)

  Дефіс використовується у складних словах: check-in, self-respect, brother-in-law.

  З цифрами, які пишуться літерами: forty-five sixty-seven, nighty-eight.

  ( – )

  Dash (тире)

  Читайте також:
  Притяжательный відмінок в англійській мові для іменників, приклади освіти

  Тире в англійській мові служить для створення короткої паузи або вступної фрази: She mentioned – with a cunning smile on her face I might add – that she is going to tell me something important.

  ( “ )

  Quotation (лапки)

  Лапки в англійській мові укладають пряму цитату: “Do not squander time. That is stuff life is made of.”

  ( ( ) )

  Parentheses (дужки)

  Служить для уточнення: Can you buy me an apple juice (not that I don’t like apple, which you brought last time).

  ( ‘ )

  Apostrophe (апостроф)

  Апостроф служить для вираження присвійних форм.

  Andrew’s car, my brother’s Birthday.

  Для створення скорочений форм.

  Don’t, wouldn’t, doesn’t, we’re, he’s.

  При написанні дат — 1980’s, 90’s.

  Подивіться, як кома англійською може змінити зміст пропозиції і поміняти думку читача про автора.

  Знаки пунктуації в англійській мові – правила для грамотного використання
  English Punctuation

  Stops в різних видах пропозицій

  Використання знаків пунктуації часто залежить від структури речення (просте, складносурядне, складнопідрядне), функції слова або словосполучення в реченні, способи з’єднання частини складносурядного речення і типів складнопідрядних речень. Далі розглянемо, які розділові знаки часто вживаються в різних видах речень.

  Просте речення

  • З однорідними членами речення використовується наступна пунктуація в англійській: кома, або знаки не ставляться взагалі.

   The castle was dark, huge, old building. – Замок був темним, величезним, старим будинком.

  • Кома ставиться після кожного однорідного члена речення, якщо останній приєднаний за допомогою союзу and.

   Hi освітленої his cigarette, said good night, and left. – Він запалив сигарету, побажав доброї ночі і пішов.

   Зверніть увагу: після останнього однорідного члена (said good night) кома може бути пропущена.

  • Якщо два однорідних слова з’єднані союзом and, то comma відсутня.

   She nodded and посміхнулася. – Вона кивнула і посміхнулася.

  • Якщо ланцюжок слів або фраз, які є однорідними, розділена спілками and і nor, вони можуть бути розділені комами, так і немає.

   He was not clever, nor lucky, nor дотепні. – Він був не розумний, не щасливий, не дотепний.

  • Також кома використовується для розділення однорідних членів, приєднаних спілками but і not only…but also.

   Not only the school, but also the church were restored. Були відновлені не тільки школа, а й церква.

  • Для розділення однорідних членів в парах.

   They had forgotten time and place, and life and death. – Вони забули про час і місце, життя і смерть.

  • Для відокремлення членів речення використовуються комами або тире.

   I can hardly imagine that Margaret – my dear friend – could have done such a terrible thing! — Я насилу можу уявити, що Маргарет – моя дорога подруга могла зробити таку жахливу річ.

   Зверніть увагу: such використовується в реченні для додання висловлюванню більшої інтенсивності.

  • Знаки пунктуації в англійській мові – правила для грамотного використання
   Розділові Знаки англійською

  • Коми служать для відділення всіх обособляемых обставин, визначень та доповнень.

   She drew on the gloves, shivering. – Вся тремтячи, вона одягла рукавички.
   I have a car in the garage, old, rusty. У гаражі у мене стоїть машина, стара, поржавевшая.
   I sit there, with a large dictionary on my lap, looking for the necessary word. – Я сидів там, з великим словником на колінах, в пошуках потрібного слова.

  • Для відділення вступних слів використовуються коми, тире або дужками.

   She gave only a short instruction (for everything else would be explained by teacher) to the new student. – Вона дала тільки коротку інструкцію (т. до. все інше пояснить вчитель) новому учню.

  • Для відділення спілок використовується кома або знак оклику.

   Ah! That’s what I thought! – А! Я так і думав!

  • Для розділення прямого звернення ставиться comma.

   Becky, forget about it. – Беккі, забудь про це.

  Читайте також:
  Урок №33 Англійську мову за методом доктора Пимслера

  Знаки пунктуації в англійській мові – правила для грамотного використання
  Пунктуація в англійській

  Складносурядне речення

  • Найчастіше між сложносочиненными пропозиціями можна зустріти крапку з комою.

   Jay looked at his watch; he was already late. – Джей подивився на свій годинник; він вже запізнювався.

  • Коли друге речення пояснює перше, вживається тире або двокрапка.

   My sister advised me to buy this dress – the color is splendid and the material is very soft. — Моя сестра порадила мені купити цю сукню – розкішний колір і тканина дуже м’яка

  • Кома використовується, коли зв’язок між реченнями дуже близька.

   His eyes were on the door, his hands trembled. – Його погляд був спрямований на двері, його руки тремтіли.

  • Якщо незалежні пропозиції з’єднані союзом and, то між ними може перебувати кома (при близькому зв’язку між реченнями) або крапку з комою (якщо вони є більш віддаленими один від одного за змістом).

   He was thinking about her – and then he dropped her out of his mind. – Він думав про неї, але потім викинув її зі своєї голови.

  • Якщо між пропозиціями присутні сполучники neither, nor, то використовується крапка з комою.

   He did not laugh; nor did he say something. – Він не засміявся, але не сказав нічого.

  • Якщо використовуються союз or, то пропозиції найчастіше розділені комами, рідше – тире.

   She was sad – or did it only seem to me? – Вона була сумною або мені тільки здалося?

  • З спілками but і while вживаються кома або крапка з комою.

   Tom was lazy, while Jack was very hardworking. – Тому був ледачий, в той час як Джек був дуже працьовитий.

  • Якщо пропозиції з’єднані yet, whereas, still – як правило, використовується крапка з комою.

   This book is very interesting; whereas that book is very boring. – Ця книга дуже цікава, в той час як та книга – нудна.

  • Пряма мова (цитата) у реченні відокремлюється комою або двокрапкою і береться в лапки.

   She asked me: «What are you going to do after graduation?» — Вона запитала мене: «Що ти збираєшся робити після випуску?»

  Читайте також:
  Артиклі в англійській мові з географічними назвами: особливості вживання

  Знаки пунктуації в англійській мові – правила для грамотного використання
  Цитата англійською

  Складнопідрядні речення

  До таких видів пропозицій відносяться ті, в яких прості речення залежать один від одного, можна поставити питання від однієї частини до іншої. В основному в даних типах пропозицій для відділення головного від придаткового використовується кома, але і то не завжди. Кома ставиться при бессоюзном з’єднанні, коли головне речення занадто довге, підрядне речення стоїть перед головним і т. д.

  What he had heard earlier, he decided to tell everybody. – Те, що він почув раніше, він вирішив розповісти всім.

  Як видно з усіх прикладів, коми в англійській вживаються найчастіше.

  Повторіть основні правила пунктуації в англійській мові, переглянувши відео урок.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар