Англійська мова        18 Жовтня 2017        206         0

Збірні іменники в англійській мові

Збірні іменники (collective nouns, group nouns) – ті іменники, які позначають групу людей, що утворюють певну організацію чи соціальний інститут.

Сьогодні поговоримо про збірних іменників в англійській мові. По-англійськи їх іменування – collective nouns.

Деякі іменники в англійській мові, зберігаючи форму однини, можуть узгоджуватися як з дієсловом в однині, так і з дієсловом у множині. Саме до таких іменником відносяться збірні і саме в цьому їх складність. Розберемося по-порядку.

Приклади збірних іменників.

До збірним іменником відносяться наступні:

army (армія)

association (асоціація)

audience (аудиторія)

class (клас)

club (клуб)

college (коледж)

committee (комітет)

community (спільнота)

company (компанія)

council (порада)

crowd (натовп)

department (відділ, департамент)

electorate (електорат, виборці)

enemy (супротивник)

family (сім’я)

firm (фірма)

generation (покоління)

government (уряд)

group (група)

herd (стадо)

jury (журі)

orchestra (оркестр)

population (населення)

press (преса)

public (публіка, громадськість)

 

school (школа)

staff (співробітники)

team (команда)

university (університет)

та ін.

 

Collective nouns:

Збірні іменники в англійській мові

Також до збірним іменником у певному контексті можна віднести назви організацій. Наприклад:

 • the Bank of England Англійський банк,
 • the BBC
 • the European Union
 • the United Nations
 • IBM (International Business Machines Corporation) і ін.

 

Число збірних іменників.

Як вже було сказано раніше, збірні іменники можуть узгоджуватися з дієсловом в однині або множині , залежно від значення.

 • Якщо дана організація (інститут / група) розглядається як єдине ціле, то дієслово-присудок вживається в однині.
 • Якщо маються на увазі члени даної групи (кожен з представників), то дієслово вживається у множині.

Порівняйте приклади:

Our team is winning (команда як ціле).

The team are going back to their homes (члени команди).

Іноді різницю неможливо визначити – в таких випадках зазвичай використовується єдине число, але використання множинного помилкою не буде.

Го class was/were rather noisy this morning.

Sony has/have announced rising profits for the third year running.

СЛІД ЗАЗНАЧИТИ, що для формального стилю (наприклад, академічне письмо) більш характерне вживання дієслова в однині після збірних іменників такого типу. В американському варіанті англійської мови також вибір робиться на користь дієслова в однині.

ПРИМІТКА: Слово press може вживатися в різних значеннях і узгоджуватися з дієсловом в однині або в множині в залежності від цього значення:

Press — 1) преса (газети та журнали). В цьому значенні це слово вживається з визначеним артиклем the і узгоджується з дієсловом в однині;

Press — 2) репортери, фотографи, представники ЗМІ. У цьому значенні слово може узгоджуватися з дієсловом в однині та в множині, залежно від контексту.

Будьте послідовними у своєму виборі. Якщо збірне іменник узгоджується з дієсловом в однині, то й інші члени речення (наприклад, виражені займенником) повинні стояти в однині:

The class was unanimous in its choice of a president. — Клас був одностайний у своєму виборі президента.

The team were unable to agree on whom they considered their most valuable player. — Команда не могла прийти до згоди про те, кого вони вважають своїм найціннішим гравцем.

Collective nouns – вправи.

Вправа 1. Заповніть пропуски формами дієслова to be, узгоджуючи збірні іменники в потрібному числі.

 • People in developed countries __________ living longer than their parents.
 • A crowd_________a group of people which may have a common purpose or set of emotions.
 • The British police_______known all over the world to be unarmed.
 • There is the historic tradition that the police __________ the public and the public _______the police.
 • An army__________a group of armed men joined together to fight against enemies.
 • A troop of monkeys__________ giving Kenyan villagers sleepless nights destroying crops.
 • Poultry________ farmed in great numbers with chickens being the most numerous.
 • New England fall foliage________ showing up early.
 • Healthy cattle ____________ productive cattle.
 • Packaging machinery____________ any equipment that is used to place products in a package.
 • The staff of the local post office in Houghton_________rude and різкі to everyone.
 • Traffic _______ often classified by type: heavy motor vehicle traffic, other vehicle traffic and pedestrian traffic.
 • If your hair ________ thin, it is possible to improve it.
 • Teak furniture_______ very popular and perfect for everyday living.
 • A national company ___________recruiting now for January 2018.
 • Відповіді:

  1 are, 2 is, 3 are, 4 are / is, 5 is, 6 is, 7 are, 8 is, 9 are, 10 is, 11 are, 12 is, 13 is, 14 is, 15 is / are

  Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!