Завдання на Past Simple, Past Continuous та Past Perfect з англійської з відповідями

Past Simple – одне з найбільш часто вживаних часів в англійській мові. І саме тому людям, що вивчають цю мову, варто приділити особливу увагу цьому способу позначення минулого часу, адже незважаючи на свою, здавалося б, простоту, воно зберігає дуже багато тонкощів і специфічних речей.

Завдання на Past Simple, Past Continuous та Past Perfect з англійської з відповідями

Дана стаття буде присвячена не правилом Past Simple, а цікавим вправ і незвичайним завданням, які допоможуть вам відпрацювати навик побудови минулого простого часу на англійській мові. Запропоновані вправи будуть зачіпати різні аспекти, також у статті будуть присутні відповіді на завдання. Але, головне, не подсматривайте їх раніше!

Повторюйте правило часу Past Simple і швидше приступайте до виконання вправ онлайн!

Вправи на дієслова в Past Simple

Одним з головних складових гарного володіння Past Simple є вміння відрізняти даний час від інших. Для відпрацювання цього навику нижче знаходяться кілька завдань, що допоможуть вам навчитися правильно будувати Past Simple, а також відрізняти його конструкцію від інших часів.

Вправа 1

Нижче знаходяться слова, вашим завданням є додати до них закінчення –ed (чи іншу форму в залежності від самого слова) і розподілити ці дієслова по колонках, розташованих в таблиці виходячи з форми закінчення.

Таке завдання буде легко виконати учням 4, так і 6 класу.

Слова:

To listen, to live, to love, to hate, to like, to prefer, to claim, to access to play, to watch, to dance, to cry, to exist, to smile, to phone, to laugh, to call, to jump, to design, to create, to plan, to regret, to travel, walk to, to answer, to ask.

-d-ed-iedПодвоєна приголосна буква + -ed

Вправа 2

У англійських дієслів є особлива група, яка називається неправильні дієслова. Тобто це дієслова, які не піддаються загальним правилом побудови минулого часу і в Past Simple мають свою особливу форму. Це завдання допоможе вам відпрацювати знання другої форми неправильних дієслів. Вашим завданням є заповнити пропуски необхідними словами.

Теперішній час дієслова Минулий час дієслова
Go
Caught
Brought
Bought
Do
Cut
Fell
Was / were
Run
Swim
Rise
Waken
Put
Dig
Bleed
Wore
Built
Drink
Find
Forgot
Eat
Sold
Feed
Smelt
Tore
Threw
Spend
Set
Shut
Got
Heard
Knew

Вправа 3

Вам пропонується група дієслів, серед яких є як правильні, так і неправильні. Вам потрібно буде знайти неправильні і записати їх форму Past Simple. Для виконання цього завдання вам потрібно буде знайти таблицю неправильних дієслів і вивчити запропоновані в ній форми.

Слова:

To go, to do, to smell, to listen, to bite, to cry, to apologize, to regret, to cut, to draw, to make, to laugh, to watch, to observe, to become, to blow, to deal, to access to play, to call, to win, to stand, to leave, to hold, to answer, to create, to bear.

Відповіді до вправ

Вправа 1:

-d-ed-iedПодвоєна приголосна буква + -ed
lived

loved

hated

liked

danced

посміхнулася

phoned

listened

prefered

claimed

acсessed

played

watched

existed

laughed

called

jumped

designed

created

walked

answered

asked

criedplanned

regretted

travelled

Вправа 2:

Теперішній час дієслова Минулий час дієслова
GoWent
CatchCaught
BringBrought
BuyBought
DoDid
CutCut
FallFell
BeWas / were
RunRan
SwimSwam
RiseRose
WakeWoke
PutPut
DigDug
BleedBled
WearWore
BuildBuilt
DrinkDrank
FindFound
ForgetForgot
EatAte
SellSold
FeedFed
SmellSmelt
TearTore
ThrowThrew
SpendSpent
SetSet
ShutShut
GetGot
HearHeard
KnowKnew

Вправа 3:

Went, did, bit, cut, drew, became, blew, dealt, won, stood, left, hold, bore.

Past Simple — ствердні пропозиції

Вивчивши форми слів, можна приступати до побудови стверджувальних речень в Past Simple. Нижче буду дано кілька завдань, що допоможуть відпрацювати вам навик побудови речень у простому минулому часі. Даний вид завдань допоможе вам вивчити саме конструкцію Past Simple, завдання на вживання будуть знаходитися нижче.

Вправа 1

Нижче подані пропозиції, які вам потрібно підставити видозмінених в Past Simple дієслово, що знаходиться в дужках. Будьте уважні з формами правильних і неправильних дієслів.

 1. Alice (not like) playing the piano, but her parents wanted her to do it.
 2. Mary (to buy) an interesting book two days ago in the nearest book shop.
 3. My parents (to bring) many toys in our house las week. All of them (to be) so beautiful.
 4. Marisa and her boyfriend (to want) to go to the sea last year but they (not can) do it.
 5. A little child (to cry) because there (to be) little books in the shelf.
 6. They (to want) to play відеоігор but their mother (to forbid) to do this until they (do) their homework.

Вправа 2

Також важливо не тільки будувати минулий час, але і вміти переводити час одне в інше, в даному випадку в минуле просте (Past Simple).

В даному завданні вам потрібно переписати запропонований текст в Past Simple, зберігши його смислові особливості.

Текст:

I go to school every day. But my elder brother does not go there very often. At school I usually have five of seven lessons but sometimes I have eight because I have extra classes. I like to go to school because I have many friends there. For example, Mary is close my friend, we go to the math together and also I am close with Dilan from tenth class. He is a beautiful and smart boy. I am so happy that he is my friend. I like some teachers, too. I think that the school time is the best time of my life.

Вправа 3

В даному завданні вам потрібно буде поставити дієслова, які знаходяться в дужках у Past Simple. Перед початком виконання пригадайте, як правильно будуються деякі форми дієслів у простому минулому. Це допоможе уникнути вам описок і дурних помилок.

 1. Завдання на Past Simple, Past Continuous та Past Perfect з англійської з відповідямиShe (to like) go to the park in the morning, especially in the rain weather.
 2. Tomas and his friends (to prefer) to do their homework in the morning and (to play in the evening.
 3. Katy (can) sing very well but she (to be) bad at dancing. She admires it but wants to improve her skills.
 4. Alice (to work) in the hospital last year but next week she (to become a teacher at school.
 5. My siblings (to watch) an interesting film yesterday and I (to do) all my homework for future week.

Вправа 4

Дієслово to be у простому минулому має свої особливості побудови, дізнатися які можна в правилі.

А в даному завданні вам потрібно поставити правильну минулу форму to be пропозиції, розташовані нижче:

 1. Katrine (to be) the smartest girl in her school class. Her future was perfect and clear.
 2. Children (to be) very rude and active. They should be punished very strict by their parents for their behavior.
 3. My close friend (to be) a winner of the last year competition. He (to be) so happy and excited about that event.
 4. Kevin (to be) a good son but a year ago he (to become a good father too.
 5. Plants (to be) grown by my bad las summer when she wanted to have her own flower garden in her old village.

Відповіді до вправ

Тут ви знайдете відповіді з побудови стверджувальних речень в Past Simple. Намагайтеся не дивитися в них до виконання завдання, а після, щоб дізнатися правильно чи ні ви виконали вправи з стверджувальними реченнями.

Вправа 1:

1) did not like, did;

2) bought;

3) brought, were;

4) wanted, could not;

5) cried, were;

6) wanted, forbad, would do.

Завдання 2:

I went to school every day. But my elder brother did not go there very often. At school I usually had five of seven lessons but sometimes I had eight because I had extra classes. I liked to go to school because I had many friends there. For example, Mary was close my friend, we went to the math together and also I was close with Dilan from tenth class. He was a beautiful and smart boy. I was so happy that he was my friend. I liked some teachers, too. I thought that the school time was the best time of my life.

Завдання 3:

1) liked;

2) preferred, played;

3) could, was;

4) worked, became;

5) watched.

Завдання 4:

1) was;

2) were;

3) was, was;

4) was, was;

5) were, did.

Past Simple — негативні пропозиції

Вміти будувати заперечні речення в Past Simple також дуже важливо для повного розуміння даної теми, а саме побудови цього часу. Нижче будуть надані кілька завдань, які допоможуть відпрацювати вам навик побудови негативних пропозицій в Past Simple. І знову ж повторіть правило перед виконанням.

Вправа 1

Перекладіть запропоновані заперечні речення, побудовані в Past Simple, на російську мову, зберігаючи їх смислові особливості:

 1. My parents did not watch this strange film yesterday; they were eating a cake at that time.
 2. My friend Nick did not jog yesterday morning because he felt bad and did not want to go anywhere.
 3. She did not go to the library with her mother last year because they were not in the town.
 4. Peter did not read the book which is written by his grandfather; he did not like his literature style.
 5. Our teacher did not give the homework that’s why we were free yesterday evening.

Вправа 2

Побудуйте негативну форму даних минулих пропозицій. Повторіть правило перед початком виконання завдання.

 1. My mother bought an interesting thing last month. It was an ancient vase.
 2. The Collins wanted to buy a car last year and they had enough money for this.
 3. My siblings liked drawing strange but beautiful pictures when they were very young.
 4. She that brought cute puppy from streets the day before yesterday and her parents allowed her to take it.
 5. Mike broke his leg when he was his team training. But he feels better already.

Відповіді до вправ

Відповіді на завдання з негативними пропозиціями в Past Simple. Якщо ви допустили помилку в якому-небудь завданні, то постарайтеся зрозуміти, де і що пішло не так.

Завдання 1:

 1. Мої батьки не дивилися цей дивний фільм вчора; вони їли смачний торт в цей час.
 2. Мій друг Нік не бігав підтюпцем вчора вранці, тому що він почувати себе погано і не хотів нікуди йти.
 3. Вони не ходили в бібліотеку зі своєю мамою в минулому році, тому що їх не було це в місті.
 4. Пітер не читав книгу, яка була написана його дідусем, тому що йому не подобається літературний стиль свого дідуся.
 5. Наш вчитель не поставив нам домашнього завдання, тому вчорашнім ввечері ми були вільні.

Завдання на Past Simple, Past Continuous та Past Perfect з англійської з відповідямиЗавдання 2:

 1. My mother did not buy an interesting thing last month.
 2. The Collins did not want to buy a car last year because they did not have enough for money buying.
 3. My siblings did not like drawing strange pictures when they were very young.
 4. She did not bring that cute puppy from streets the day before yesterday because her parents did not allow her to take it.
 5. Mike did not break his leg when he was his team training.

Past Simple — питальні речення

Остання вопросительная форма пропозицій в Past Simple, завдання на відпрацювання якої будуть запропоновані в даній статті.

Вправа 1

В запропоновані питальні речення потрібно вставити was, were, did згідно з їх змістом, вживання, а також значення:

 1. When ___ she go the library for this incredible book? – She ___ there last weekend with her brother-in-law.
 2. ___ these films interesting but a little bit strange? – Yes, they ___. Actually, I ___ not like it very much.
 3. What ___ children do for her mummy? – They bake an amazing birthday cake and wrote a small poem.
 4. ___ they give their grandparents a new house for their anniversary? – Yes, they ___. It ___ a fantastic gift.
 5. Where ___ those people disappear? – I do not know that information. I think you should ask about it the policeman.

Вправа 2

Нижче запропоновані діалоги кількох людей з пропусками дієслів. Вам ці пропуски потрібно підставити дієслово Past Simple, поставлений в потрібну форму.

 1. – Hi, dear. ___ (you see) my pen? I cannot find it anywhere.
  – Hi. I think I ___ (see) it near the window. Find it there.
  – Thanks, sweetie pie.
 2. – What ___ (you do) with this innocent girl? She __ (run) crying.
  – Nothing, I swear. I just ___ (tell) her that I did’t like her new hairstyle.
 3. – Hey, children. Who ___ (take) my English book yesterday? Please, return it to its owner.
  – Oh, it __ (to be) me. I just ___ (want) to read it after my lessons.
 4. – My parents ___ (come back) last night when I was speaking with my boyfriend by the phone. It __ (to be) so awkward.
  – I think it ___ (can be) so strange to see your parents and talk with your boyfriend at the same time.
  – Yeah, it___ (to be).
 5. – ___ (you eat) your breakfast two hours ago, young lady?
  – No, ___ (not to be) hungry, momsy.
  – I do not care. Just sit and eat your toast with honey or jam.

Відповіді до вправ

Відповіді на завдання з питальною формою Past Simple.

Вправа 1:

1) did, was;

2) were, were, did;

3) did;

4) did, was;

5) did.

Вправа 2:

1) did you see saw;

2) did you do, ran, told;

3) took, was, wanted;

4) came back, was, could be, was;

5) did you eat, was not.

Вправа на короткі відповіді в Past Simple

Вміти правильно і коротко відповісти на питання в Past Simple вам зможе допомогти дане завдання на відпрацювання коротких позитивних або негативних відповідей в даному часу.

На питання, розташовані нижче, дайте короткі відповіді в Past Simple:

 1. Hey, Alice, did you go to the swimming pool with your friend two days ago? I saw you there with some people.
 2. Dear parents of Michael, did you raise your pretty child with all support and love that you had?
 3. Did you buy a new toothbrush for you and for your little sister? I asked about you that.
 4. Did bob’s biology teacher work in the pet shop ten years ago? If it was so, it could be really interesting.
 5. Did two close brothers live in this old and dangerous house one hundred years ago? I heard the story of their lives.

Відповіді

Відповідь на завдання, розташоване вище:

1) No, we did not. | Yes, we did.

2) Yes, we did | No, we did not.

3) Yes, I did | No, I did not.

4) Yes, he or she did | No, he or she did not.

5) Yes, they did | No, they did not.

Вправа на Past Simple та Past Continuous

В даному завданні вам потрібно поставити дієслово в дужках під час Past Simple або Past Continuous, виходячи зі змісту пропозиції:

 1. When I ____ (enter) the living room I ___ (see) that my little sister ___ (draw) a very beautiful picture of our whole family.
 2. My mother ___ (cook) turkey with garlic and vegetables while my father ___ (read) a newspaper and my sibling ___ (play) video games.
 3. She ___ (come) in my bed room when I ___ (prepare) for my schools lessons.
 4. My parents ____ (give) me such an incredible gift when my brother ___ (tell) me a cool story about robots.
 5. Jennifer ___ (travel) with her parents around the world last year. They ___ (visit) many interesting countries and cities.

Відповіді

Відповіді на завдання з порівнянням часів:

1) entered, saw, was drawing;

2) was cooking, was reading, were playing;

3) came, was preparing;

4) gave, were telling;

5) was travelling, відвідали.

Вправа на Past Simple та Present Perfect

Одна зі складностей часів в англійській мові – це часи Past Simple та Present Perfect, які мають досить схоже значення, але всі такі розрізняються в деяких речах.

В даному завданні вам потрібно поставити дієслово в простий минулий або в даний вчинене час згідно значенням:

 1. How many times ___ (phone) Mary his boyfriend yesterday? – I think, five or six. She was really nervous. Maybe, something ___ (happen).
 2. I just ___ (call) my parents. What ___ (do) when they ___ (fell) bad last weekends? What ___ (do) you?
 3. ___ (visit) ever the Ireland? I ___ (to be) there about or seven eight times. It is so amazing country with great culture and perfect nature.
 4. In the morning I ___ (see) my brother laying on the sofa in the living room. I ___ never (see) him like this in such sunny and coldly day.
 5. My little sister ____ (loose) recently and needle. And now we cannot find in anywhere. Can you help us to find this dangerous thing?

Відповіді

Відповіді на дане завдання:

1) did Mary phone, has happened;

2) have just called, did you do, felt, did you do;

3) have you ever відвідали, have been;

4) saw, have never seen;

5) has lost.

Вправа на Past Simple та Past Perfect

Поставте дієслово в розташовані нижче пропозиції по часу Past Simple та Past Perfect. Повторіть правило перед виконанням завдання.

 1. When Terry ___ (go) to the bed he ___ (remember) that he ___(not switch) the light in his own room and in the corridor.
 2. My parents ___ read my message really carefully before they ___ (start) to write the answer for my letter.
 3. I __ (not want) to look at present which were given to me until this strange and rude girl ___ (go) away from my house.
 4. Little Emily ___ (eat) nothing since the breakfast. That’s why, she ___ (feel) very badly. We ___ (make) her go to the hospital.
 5. My friends hardly ___ (leave) our hell town when strange things ___ (start) happening. I ___ (feel) so happy for their successful departure.

Відповіді

Відповіді на завдання на порівняння часів:

1) went, remembered, had not switched;

2) had read, started;

3) did not want, had gone;

4) had eaten, felt, made;

5) had hardly left, started, felt.

Висновок

Знати час Past Simple Tense не просто потрібно, а обов’язково, якщо ви хочете володіти англійською на досить хорошому рівні, адже саме даний час складає великий відсоток розмовної мови в даному мовою, так як більшу частину часу ми говоримо про речі та дії, які відбулися або були в минулому.

Щоб швидко освоїти дану тему, вирішуйте і робіть якомога більше граматичних вправ на закріплення, запропонованих у цій статті або на інших ресурсах.

Головне, в кінці перевіряйте свої праці, а якщо десь допустили помилку, то спробуйте зрозуміти, в чому ви помилилися, повторіть правило Past Simple і зробіть тренувальне завдання ще раз. Тільки така схема допоможе вам володіти простим минулим часом на досить хорошому рівні.

Успіху у вивченні англійської мови, а особливо Past Simple!

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь