Займенники в англійській мові: таблиця з перекладом, приклади для дітей

Зміст:

 • Основні групи займенників ⇩
 • Personal Pronouns (особові займенники) ⇩
 • Possessive Pronouns (присвійні займенники) ⇩
 • Reflexive Pronouns (зворотні займенники) ⇩
 • Demonstrative Pronouns (вказівні) ⇩
 • Interrogative Pronouns (запитальні) ⇩
 • Indefinite Pronouns (невизначені займенники) ⇩
 • Relative Pronouns (відносні займенники) ⇩
 • Reciprocal Pronouns (взаємні займенники) ⇩

Займенник — зазвичай позначають предмет або його ознака, але не називають сам предмет. Ними зазвичай замінюються іменники (в більшості випадків), числівники, прислівники і прикметники. Для більшого розуміння теми, в статті присутні приклади для кожної категорії займенників.

Займенники в англійській мові: таблиця з перекладом, приклади для дітей

Основні групи займенників

Personal Pronouns (особові займенники)

У реченні позначають підмет.

 • Займенник I (я) у всіх випадках пишеться з великої літери. Якщо необхідно перерахувати кількох людей, I завжди ставиться на останнє місце (про себе говоримо в останню чергу).
  My friends and I went to the theatre yesterday. – Вчора я і мої друзі ходили в театр.
 • Займенник you може виражати як множина, так і єдине.
 • Займенники he і she позначають живе обличчя, а it використовують, коли хочуть сказати про всіх неживих предметах, а також про тварин і дітей.
  My sister is very small. She is three years old. – Моя сестра дуже маленька. Їй 3 роки.
  Your baby makes too much noise. You should bring up it better. – Твоя дитина занадто сильно шумить. Тобі варто виховувати її краще.

Personal Pronouns можна змінювати за відмінками: якщо потрібно замінити підмет, його

необхідно залишити у називному відмінку, а якщо вживаємо для заміни доповнення –

вживаємо об’єктний.

Possessive Pronouns (присвійні займенники)

Позначають приналежність предмета і відповідають на питання «Чий?».

Існує дві форми цих займенників:

 • Приєднувана (для визначення приналежності).
  My mobile phone is white. – Мій мобільний телефон білого кольору.
 • Абсолютна (використовується для заміни іменника).
  This bag is mine. – Ця сумка моя.
  A brother of yours was here. – Один з твоїх братів був тут.

Примітка:

По числах Posessive Pronouns не змінюються.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь