Займенники some, any: вправи з відповідями – Вивчення англійської мови

Невизначені займенники some і any – важлива тема в англійській мові, яка у людей, які вивчають цю мову, особливо у російськомовних, викликає велику кількість труднощів, адже в російській немає такої частини мови і таких слів. Однак якщо розібратися, то великих проблем виникнути не повинно, адже у кожного невизначеного займенники і є свої способи вживання, які досить легко вивчити.

Займенники some, any: вправи з відповідями – Вивчення англійської мови

Але дана стаття присвячена не правилом цих слів, а вправам, які допоможуть вам відпрацювати навички застосування some і any. Після всіх вправ будуть дані відповіді. Будь ласка, не подсматривайте в них перед виконанням завдань – результату від вашого друга не буде.

Удачі у вивченні невизначених займенників!

Вправи на Some, Any, No

Нижче будуть наведені дев’ять вправ на вживання some, any, no, які допоможуть вам вивчити і навчитися правильно застосовувати. Тренувальні вправи на закріплення теми будуть зачіпати різні сторони і аспекти цієї теми. Після вправ, також ви знайдете відповіді online.

Вправа 1

Нижче дано кілька пропозицій. Вам же потрібно вставити a, an, some or any виходячи з правил їх вживання. Повторіть правило перед початком виконання даного завдання на підстановку.

 1. Peter drinks ____ milk in the morning before he goes to school. But he does not eat ____ porridge and sandwiches.
 2. Alice thinks that there is ____ water in the glasses in the table near the wall. But I saw ____ there.
 3. Marisa was ___ excellent teacher when she was younger. But now she is ____ perfect mother of her children.

Вправа 2

Де необхідно вставити на місце пропусків some/any/no. Пам’ятайте, що не скрізь їх потрібно ставити.

 1. Yesterday Dilan did not want to eat ____ cheese but his father forced him to do it. The boy was upset and disappointed.
 2. Dear, please, drink ___ hot tea in the cap. It useful for your aching throat. – No, mama. I do not want to drink ___ of it.
 3. There is ___ butter in the fridge. Honey, please, go to the market and buy ____ butter and white bread. Hurry up, if you do not want to be hungry at school.

Вправа 3

Вам дано відповіді на якісь питання. Вам потрібно відновити ці питання і написати англійською.

 1. The books, which I have bought, were bright yellow.
 2. Yes, she was really disappointed because she thought that those people have never lied to her. Is not it so sad?
 3. No, Marisa was cooking some cakes from yesterday seven till eleven. And actually they are so tasty.
Читайте також:
Книжки англійською мовою для початківців: яку книгу вибрати

Вправа 4

Знайдіть помилки в реченні і виправте їх, записавши вірну форму якої-небудь частини мови:

 1. Is there some interesting book on the emily’s table in the living room?
 2. There are any porridge in the plate of Tomas. But the boy does not eat it at all.
 3. Yesterday Mary did not do some homework. And she is doing it right now.

Вправа 5

На місце пропусків у реченні вставте some або any згідно з їх змістом:

 1. Do you want ___ of these sweet pies which I made yesterday? I can give you ____. It tastes really delicious.
 2. Katrine want to eat ____ cheese with milk in the morning because she does not eat in the university. Her mother cooked breakfast for her.
 3. Peter has bought ____ butter for the cake which his parents would cook the following day for the guests who would come in the evening.

Вправа 6

Перекладіть дані речення на англійську мову, використовуючи some і any. Будьте уважні адже не завжди в російській дані займенники переводяться і звучать.

 1. Моллі, ти хочеш випити чаю? Вчора я купила новий сорт і хочу спробувати його з тобою.
 2. Міла і Денис не змогли купити трохи овочів для їх маленької дитини, тому що ринок був закритий.
 3. Кілька шматочків хліба було з’їдено цієї маленької дівчинка, яка була дуже голодна тридцять хвилин тому.

Вправа 7

З даних слів складіть речення і перекладіть їх на російську мову, зберігаючи смислову конструкцію:

 1. Trevor, some, wants, bread, in the morning, to eat, with hot tea, does not have, of them, but, any.
 2. Paris, any, did not, of these pictures, make, yesterday evening, he, because, was playing, with, computer games, his friends.
 3. Peter and Clary, homework, their, did not do, any of, last week, dating, they, because, were.

Вправа 8

У даних реченнях потрібно із стверджувальної форми перевести в негативну, змінивши і переставивши відповідні частини мови:

 1. Mila wants to read some pages of the book which she has bought recently.
 2. Tomas has some really close and dedicated friends whom he has known since their childhood.
 3. Peter decided to make some tasty cakes and pies for his children, wife, parents and close friends from a different country.

Вправа 9

Переведіть стверджувальну форму пропозицій в питальну, пам’ятайте про те, як змінюються деякі слова у залежності від форми пропозиції:

 1. Mila has taken some of these interesting books from the library. Now she is reading one of them in her cozy flat.
 2. My parents want to give me some of these cute puppies. I think I will be the happiest person in the whole world.
 3. Alice’s friends like playing some of these kinds of sport. They often play football or volleyball in the nearest yard.
Читайте також:
Модальне дієслово to Be

Відповіді до вправ

Відповіді на дев’ять вправ, розташовані вище.

Вправа 1:

 1. some, any;
 2. no, some;
 3. an, a.

Вправа 2:

 1. Займенники some, any: вправи з відповідями – Вивчення англійської мовиany;
 2. some, any;
 3. no, some.

Вправа 3:

 1. What colour are these books? I guess I have bought them recently. They look nice and interesting.
 2. Did Alice was disappointed yesterday when she knew that her friend lied her?
 3. Was Marisa painting her new pictures from yesterday seven till eleven? I saw her in her Instagram account.

Вправа 4:

 1. any;
 2. some;
 3. any.

Вправа 5:

 1. any, some;
 2. some;
 3. some.

Вправа 6:

 1. Molly, do you want to drink any tea? I have bought a new sort of tea and want to try it with you today.
 2. Mila and Denis could not buy any vegetable for their little child because the market was closed.
 3. Some pieces of bread were eaten by that little girl who was very hungry thirty minutes ago.

Вправа 7:

 1. Займенники some, any: вправи з відповідями – Вивчення англійської мовиTrevor wants to eat some bread with hot tea in the morning but he does not have any of them. – Тревор хоче з’їсти трохи хліба з гарячим чаєм вранці, але у нього немає ніяких інгредієнтів.
 2. Paris did not make any of these pictures yesterday evening because he was playing computer games with his friends. – Періс не намалював жодної з цих картин вчора ввечері, тому що він грав в комп’ютерні ігри з друзями.
 3. Peter and Clary did not do any of their homework last week because they were dating. – Пітер і Клері не зробили нічого з їх домашнього завдання минулого тижня, тому що вони були на побаченні.

Вправа 8:

 1. Mila does not want to read any pages of the book which she has bought recently. She is too busy now for this.
 2. Tomas has not any really close and dedicated friends whom he has known since their childhood.
 3. Peter decided not to make any tasty cakes and pies for his children, wife, parents and close friends from a different country.

Вправа 9:

 1. Has Mila taken any of these interesting books from the library? Yes, right now she is reading one of them in her cozy flat.
 2. Do my parents want to give me any of these cute puppies? If it so, I think I will be the happiest person in the whole world.
 3. Do alice’s friends like playing any of these kinds of sport? Yeah, they often play football or volleyball in the nearest to the school yard.
Читайте також:
Опис визначних пам'яток міста англійською

Вправа на похідні від Some і Any

В пропозиції нижче вам потрібно вставити похідні від some і any – some, any, anything, something, everybody, everything.

 1. I think I heard ____ `s footsteps in the kitchen. Can you check the kitchen, please? I am afraid so now. If you do not do this, I will call the police.
 2. Tommy did not prepare ____ special for his girlfriend’s birthday. And now he is trying to buy _____ for her. I do not think that he is able to do this, but I will support him.
 3. You should invite to your Christmas party ____ from the other school. I think it will be so funny and interesting to meet new people.

Відповіді до вправи

Тут ви зможете знайти відповіді на завдання, в якому вам потрібно підставити в пропозицію похідні невизначених займенників:

 1. someone;
 2. anything, something;
 3. someone.

Вправа на Some/Any/Much/Little/A few/A lot

Останнє завдання, в якому зібрані всі займенники, що викликають найбільші труднощі у людей, що вивчають англійську мову. Повторіть правило граматики перед яким іменником необхідно використання a few, а перед яким little.

Нижче наведено пропозиції, вам потрібно вставити в них some/any/much/little/a few/a lot виходячи із загального сенсу пропозицій:

 1. Займенники some, any: вправи з відповідями – Вивчення англійської мовиThere were ____ books on the bookshelf. And all of them were so boring and old that I did not want to take no one of them.
 2. My elder sister has bought ___ different and colourful dresses. She said that I could take one of them in the future.
 3. Dilan said that she loved his little sibling so ____. He is so cute with them. He buys them all what they want and need.
 4. Peter created ____ of these interesting pictures for his parents and grandparents. He must be love them very ____. It seems like his family is really happy about it.

Відповіді до вправи

Тут ви знайдете відповіді на завдання, розташовані вище, не подсматривайте сюди раніше часу:

 1. a few;
 2. a lot of;
 3. much;
 4. some, much.

Висновок

Невизначені займенники some і any можна досить легко і швидко освоїти, навіть не дивлячись на їх складність. Дані вправи допоможуть відпрацювати вам навичка застосування даних слів на практиці, адже без неї теорія просто слова.

Щоб добитися хорошого результату, вирішуйте ці вправи з деякою періодичністю, можна також робити завдання на відпрацювання на сторонніх ресурсах онлайн. Але головне – виконувати завдання чесно, не підглядаючи відповіді, і перевіряти себе, тільки після виконання.

Успіху у вивченні англійської мови!

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь