Займенника в англійській мові класифікація та приклади

Займенники в англійській мові вказують на об’єкти або їх характеристики, не називаючи їх прямо.

Відмінювання займенників в англійській мові можливе за особам, роду, загибелі та числах. Категорії особи і роду (в 3 особі од. числа) характерні тільки для особистих займенників і присвійних.

Займенника в англійській мові класифікація та приклади

Займенники, як і іменники, мають два дієвідміни, однак, в той час як деякі займенники (до них відносяться — особисті займенники, відносне і питальне who) мають именительным і непрямим падежем, інші (наприклад, невизначені — somebody, взаємні – one another, негативні – nobody) мають форми в загальному і родовому відмінках.

Категорія числа притаманна вказівним займенникам (this, that) і определительному other.

Багато pronouns мають подвійну синтаксичну роль (можуть вживатися як підмет, присудок, додаток, і в той же час як визначення). До них відносяться вказівні, присвійні та ін.

Класифікація займенників

Давайте детально розглянемо види займенників у англійській мові.

Personal pronouns (особисті)

До них належать I, you, she, he, it, we та they. Вони володіють граматичними категоріями особи, числа, відмінка і роду. Є дві форми займенників у англійській мові.

 • Називний відмінок відповідає першій, вже згаданій формі.

  I prefer eating apples in the morning. – Я волію їсти яблука вранці.

 • У непрямому відмінку не змінюється тільки it і you, інші форми змінюються: I-me he-him, she-her, we-us, they-them. Непрямий відмінок відповідає на питання кому?

  I gave him my pen. – Я дав йому свою ручку.

Possessive pronouns (присвійний)

У присвійних займенників розрізняють такі категорії, як і в особистих. Крім першої форми – my, your, our, his, her, its, their, є також абсолютна, яка використовується при відсутності іменника після займенники – mine, yours, ours, his, hers, theirs.

Читайте також:
General questions або як скласти загальне питання

That was my car you saw yesterday. – The car you saw yesterday is mine.

This is her bag. – This bag hers is.

Зверніть увагу: абсолютної форми its не існує.

Займенника в англійській мові класифікація та приклади
Займенники в англійській мові – таблиця

Reflexive pronouns (поворотні)

Мають категорії особи, числа і роду (3 особа од. числа). Вони показують, що дія, що виконується суб’єктом, спрямоване назад на нього або пов’язане з ним. У пропозиціях вони найчастіше використовуються в якості прямого доповнення, проте, також можуть грати і іншу синтаксичну роль.

Ask yourself if it is worth leaving your job. – Запитай у себе, чи варто це того, щоб кидати роботу.

I dressed myself and went to the door. – Я одягнувся і пішов до дверей.

Reciprocal pronouns (взаємні)

Вони є групами займенників – each other і one another, і виражають взаємне дію чи відношення. Підмет, до якого вони відносяться, завжди стоїть у множині.

Each other передбачає два діючих суб’єкта, а one another – два або більше, однак, це правило не є строгим і тому можна зустріти різні випадки вживання. Також у них є дві відмінкові форми.

 • У загальному відмінку вони використовуються в якості доповнення.

  Gerald and his son finally found each other in a huge city. – Джеральд і його син, нарешті, знайшли один одного у величезному місті.

 • У родовому відмінку – як визначення.

  They knew they were close to their goal and looked hopefully into each other’s faces. – Вони знали, що були близькі від мети, і обнадійливо перезирнулися.

Interrogative pronouns (запитальні)

What, which, who та whose вживаються при формуванні спеціальних питань. У питального who є два відмінка – називний (who — хто) і непрямий (whom – кого).

 • За допомогою who позначають людей.

  Who was that man you were talking with? – Хто та людина, з якою ти розмовляв?

  Who is your best friend? – Хто твій найкращий друг?

 • What частіше відноситься до неживих об’єктів, але також може позначати і людей при питаннях, що стосуються професій або роду діяльності.

  What is he? – An artist.

 • Which позначає обидві групи і має значення «який».

  Which room do you like the best? – Яка з кімнат тобі подобається найбільше?

Читайте також:
Опис людини англійською – зовнішність і характер з прикладами

Займенника в англійській мові класифікація та приклади
Англійські займенники з перекладом

Relative pronouns (відносні)

Whose, who, which, that as і виконують сполучну функцію і вказують на об’єкт, про який вже йшла мова (зазвичай у головному реченні). Даний об’єкт може бути виражений іменником або займенником. Вводячи підрядне речення, relative pronouns можуть відігравати роль підмета чи додатка.

I think I have already said everything which must be said in this situation. — Я думаю, що вже сказала все, що мало бути сказано в даній ситуації.

Conjunctive pronouns (з’єднувальні)

Who, whose, whom, which what також вводять підрядні речення і виступають у ролі підмета, додатка, присудка чи ухвали.

Їх часто навіть не відрізняють від відносних, проте, між ними є невелика різниця. Дана група з’єднувальних займенників частіше вживається в підрядних додаткових реченнях. Також conjunctive pronouns більше відноситься до дієслова-присудка, ніж до іменника в головному реченні.

It is a friend who helped me last time. – Це друг, який допоміг мені в минулий раз. (Відносне)

Who helped you in this difficult situation can be considered a true friend. – Той, хто допоміг тобі в цій важкій ситуації, може вважатися справжнім другом. (Сполучне)

Defining pronouns (визначені)

Давайте коротко розглянемо кожну групу даного виду.

 • All є узагальнюючим займенником, позначаючи групу речей або людей як одне ціле.
 • Both вказує на живі або неживі об’єкти, які вже згадувалися раніше.
 • Every і each вказують на всіх членів групи, про яких вже йшлося, окремо. При цьому дані слова можуть позначати людей, тварин, речей або абстрактні поняття.
 • Everybody і everyone мають таку ж функцію, але можуть позначати тільки людей.
 • Everything – речей, тварин, абстрактні поняття.
 • Either має два значення – один з двох; один або інший.
 • Other, another позначає об’єкт, відмінний від того, про який вже була розмова.
Читайте також:
План для самостійного навчання англійської

Займенника в англійській мові класифікація та приклади
Defining pronouns

Indefinite pronouns (невизначені)

Вказують на невизначений, не точно відомий об’єкт – some, somebody, any, anybody, anyone, someone, one, something, anything.

If you see any new dictionaries, buy them for me please. – Якщо ти побачиш якісь нові словники, купи їх, будь ласка, для мене.

Negative pronouns (негативні)

Більшість невизначених займенників і деякі певні мають відповідні негативні форми: something – nothing; some, every, everybody, each – none, no, nobody; either, both – neither.

Виконайте вправи на англійські займенники, щоб перевірити, наскільки добре ви засвоїли матеріал уроку.

Займенника в англійській мові класифікація та приклади
Займенники в англійській мові – вправи

Повторити вживання займенників у англійській мові досить просто – подивіться відео урок:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар