Загадки англійською мовою – вчимо англійську, підключаючи мислення

Загадки допомагають розвивати гнучкість розуму, а загадки англійською мовою ще допомагають вивчати нову лексику. Давайте вивчимо різні загадки, розділивши їх на ті, які можна загадати дітям, і на ті, які будуть цікаві також і дорослим. До речі, саме слово «загадка» англійською мовою буде riddle.

Загадки англійською мовою – вчимо англійську, підключаючи мислення

Загадки для дітей про тварин

I have a tail. I can fly. I am covered in colorful feathers. I can talk. I am a …
(Parrot)У мене є хвіст. Я покритий різнокольоровими пір’ям. Я можу розмовляти. Я…
(Папуга)I have four legs and a tail. I have no teeth. I can swim and dive underwater. I carry my house around with me. I am a…
(Turtle)У мене чотири лапи та хвіст. У мене немає зубів. Я можу плавати і пірнати під воду. Я ношу свій будинок з собою. Я…
(Черепаха)I have four legs. I am very smart and I like to play. I can wag my tail. I like to smell things. I am a…
(Dog)У мене чотири лапи. Я дуже розумний і люблю грати. Я можу махати хвостом. Мені подобається нюхати речі. Я…
(Собака)I live in the woods. I am very big and furry. I have a big nose, a little tail and four legs. I like to eat fish and berries. I am a…
(Bear)Я живу в лісах. Я дуже великий і пухнастий. У мене великий ніс, маленький хвіст і чотири лапи. Я люблю їсти рибу і ягоди. Я…
(Ведмідь)I have wings but I am not a bird. I am small and colorful. I like the flowers, I often live in the gardens.
(Butterfly)У мене є крила, але я не птах. Я маленька і різнобарвна. Я люблю квіти, я часто живу в садах. Я…
(Метелик)I have two legs, two wings and a tail. I eat bugs, worms and grain. I lay eggs. I am a…
(Chicken)У мене дві ноги, два крила і хвіст. Я їм жуків, черв’яків і зерно. Я відкладаю яйця. Я…
(Курка)I am small and shy. I have eight legs. I eat bugs. I catch them in my web. I am a …
(Spider)Я маленький і сором’язливий. У мене дев’ять ніг. Я їм жуков. Я ловлю їх у свої мережі. Я…
(Павук)I have four legs and a long tail. I eat oats and hay. I love to run fast. I let people ride on my back. I am a…
(Horse)У мене чотири ноги і довгий хвіст. Я їм овес і сіно. Мені подобається швидко бігати. Я дозволяю людям їздити на своїй спині. Я…
(Кінь)I have two legs and hold my children in my pocket. I am a …
(Kangaroo)У мене дві ноги і я ношу своїх дітей у кишені. Я…
(Кенгуру)
Читайте також:
Past Perfect Continuous – приклади пропозицій

Лексика

Дізнавшись нові загадки англійською мовою з відповідями, давайте доповнимо свій словничок новими словами або повторимо ті, які вже знаємо.

 • Хвіст – хвіст.
 • To be covered – бути покритим.
 • Colorful – кольоровий.
 • Feather – перо.
 • Parrot – папуга.
 • Teeth – зуби.
 • Underwater – під водою.
 • To carry – носити.
 • Turtle – черепаха.
 • To wag – виляти.
 • Dog – собака.
 • Wood – ліс.
 • Furry – пухнастий.
 • Nose – ніс.
 • Fish – риба.
 • Berry – ягода.
 • Bear – ведмідь.
 • Wings – крила.
 • Garden – сад.
 • Butterfly – метелик.
 • Bug – жук.
 • Worm – черв’як.
 • Grain – зерно.
 • To lay – класти.
 • Chicken – курка.
 • Shy – сором’язливий.
 • Web – мережа, павутина.
 • Spider – павук.
 • Oats – овес.
 • Hay – сіно.
 • To ride – їхати.
 • Horse – кінь.
 • Pocket – кишеню.
 • Kangaroo – кенгуру.

Загадки англійською мовою – вчимо англійську, підключаючи мислення
Я стою, коли я сиджу і стрибаю, коли я ходжу. Хто я?

Загадки на різні теми

Такі загадки для дітей на англійській мові можуть стати цікавими і для дорослих, адже тренувати розум і розвивати мисленням потрібно в будь-якому віці, особливо, коли робити це так цікаво і пізнавально.

What has a face and two hands but no legs?
(Clock)У кого є особа і дві руки, але немає ніг?
(Годинник)What has a thumb and two fingers but is not alive?
(A glove)У кого є великий палець і чотири додаткових, але він не живий?
(Рукавичка)Katie’s farther has 4 children. The names of the 3 are Jason, Jane and Jack. What is the 4th child’s name?
(Katie)У батька Кеті 4 дитини. Імена трьох дітей – Джейсон, Джейн і Джек. Як звуть четвертого дитини?
(Кеті)You fasten it and it walks. You unfasten it and it stops. What is it?
(A sandal)Ти застібаєш його і він йде. Ти відстібаєш його і він зупиняється. Що це?
(Сандалій)What is small and sharp and has one eye?
(A needle)Що це – маленьке, гостре і з одним вушком?
(Голка)I am light as a feather and yet a stronger man can’t hold me for more than 5 minutes. What is it?
(Breath)Я легка як пір’їнка, але все ж найсильніший чоловік не може утримати мене більше 5 хвилин. Що це?
(Дихання)What is the easiest way to double the sum of money?
(To put it on front of the mirror)Який найпростіший спосіб подвоїти суму грошей?
(Покласти її перед дзеркалом)What is tasty but dangerous and free?
(A mouse trap)Що це – смачне, але небезпечне і безкоштовне?
(Мишоловка)A fish gets robbed and is in need of money. What does he do?
(Nothing. Fish doesn’t have money and can’t be robbed)Рибу грабують і їй потрібні гроші. Що вона робить?
(Нічого. У риби немає грошей і її не можна пограбувати)How many months have 28 days?
(All 12 months)Скільки місяців налічують 28 днів?
(Всі 12 місяців)I taste sweet and juicy. I smell fruity. I look like a bumpy ball.
(Orange)Я солодкий і соковитий смак. У мене фруктовий запах. Я виглядаю як нерівний м’яч.
(Апельсин)The more there is, the lees you see.
(Darkness)Чим більше, тим менше ти бачиш.
(Темрява)Where is the ocean the deepest?
(On the bottom)Де океан найглибше?
(На дні)What invention allow people to walk through walls?
(Doors)Який винахід допомагає людям проходити крізь стіни?
(Двері)How can a man go eight days without sleep?
(He sleeps at night)Як людина може ходити 9 днів без сну?
(Він спить вночі)
Читайте також:
Тема «Їжа» англійською – слова і вирази для складання розповіді

Зверніть увагу: іноді переклад загадок може відрізнятися в силу прийнятих у різних народів назв речей, наприклад, англійською отвір у голці називають eye (око), а російською мовою його більше іменують «вушко».

Загадки англійською мовою – вчимо англійську, підключаючи мислення
Frog – жаба

Лексика

 • Clock – годинник.
 • Thumb – великий палець.
 • Finger – палець.
 • Alive – живий.
 • Glove – рукавичка.
 • Child (children) – дитина (діти).
 • To fasten/unfasten – застібати/відстібати.
 • Sandal – сандалій.
 • Sharp – гострий.
 • Needle – голка.
 • Mouse trap – мишоловка.
 • Strong – сильний.
 • Breath – дихання.
 • To double – подвоювати.
 • Sum of money – сума грошей.
 • To rob – грабувати.
 • Sweet – солодкий.
 • Juicy – соковитий.
 • Fruity – фруктовий.
 • Bumpy – нерівний, горбкуватий.
 • Darkness – темрява.
 • Deep – глибина.
 • Bottom – дно.
 • Invention – винахід.
 • To allow – дозволяти.

Порада: ніколи не виписуйте всі загадки поспіль, насправді такий метод буде неефективним, оскільки занадто великий обсяг інформації тільки перевантажить вашу пам’ять і великий потік нових слів не запам’ятається. Випишіть тільки ті, які вам сподобалися, однак, поверніться через деякий час до повного списку і перечитайте його. Зверніть увагу на цей раз на ті загадки, які здалися вам нецікавими в минулий раз. Вчити, рухаючись невеликими кроками, може бути набагато ефективніше, тому що ви засвоюєте інформацію, затримуючи її в пам’яті надовго. Коли ви вчите великі обсяги, то в цьому випадку може зустрічатися так званий «синдром студента» — завчив, здав, забув.

Прослухайте англійські загадки з відповідями, випишіть незрозумілі вам слова у свій словничок, а також сподобалися вам загадки.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар