Якими словами висловити емоції англійською мовою? – Вивчення англійської мови

Через спілкування ми висловлюємо емоції і почуття. Часто розповідаємо один одному про сьогоднішньому настрої, ділимося враженнями. Іноді сердимося, ображаємося, сумуємо і навпаки – радіємо, веселимося, захоплюємося.

Вираз почуттів в англійській мові походить наступними способами:

  • Експресивна лексика – використовується при листуванні, коли прямо говорять: я радію, я здивований або це недозволено.
  • Інтонація, жести, міміка – застосовується під час живого спілкування.
  • Фрази – замінюють прямі слова, прекрасно передають емоції та настрій.
  • Розділові знаки – використовуються в листуванні, при правильній розстановці пояснять всі ваші емоції.

Жести, міміка, інтонація і розділові знаки в англійській мові – це здається зрозумілим. Але які англійські слова і лексика допоможуть передати почуття і емоції? Давайте розберемося з цим в цій статті.

Емоційно-експресивна лексика в англійській

Найчастіше в англійському для вираження емоцій або опису свого стану використовується лексика. Чим багатше словниковий запас, тим ясніше і яскравіше можна передати почуття.

Розглянемо англійські прикметники, що позначають емоції, розділивши їх за значенням:

  • позитивні;
  • негативні;
  • інші.

А також розберемо іменники і дієслова, які допомагають виражати почуття англійською, які поповнять ваш власний словник.

Позитивні емоції англійською

Вивчення цих прикметників допоможе вам описати позитивні емоції:

Прикметник англійськоюяк вимовляєтьсяАнглійська транскрипціяПереклад
anxious[Енкшес][Æŋkʃəs]схвильований
breathtaking[Бресˌтейкін][Brɛθˌteɪkɪŋ]запаморочливий
captivating[Кептівейтін][Kæptɪveɪtɪŋ]чарівний
charmed[Чамдо][ʧɑːmd]зачарований
cheerful[Чіефул][ʧɪəfʊl]веселий
class[клас][klɑːs]класний
enthusiastic[інˌсьюзіестік][ɪnˌθjuːzɪæstɪk]захоплений
exciting[іксайтін][ɪksaɪtɪŋ]хвилюючий
genial[Джініел][ʤiːniəl]геніальний
glaring[Глеерін][Gleərɪŋ]сліпучий
happy[Хепі][Hæpi]щасливий
hilarious[хілееріес][hɪleərɪəs]сміховинний
horny[Хоні][Hɔːni]збуджений
joyful[Джойфул][ʤɔɪfʊl]радісний
jubilant[Джубілент][ʤuːbɪlənt]радісний
lover[Лаве][Lʌvə]закоханий
magnificent[мегніфіснт][mægnɪfɪsnt]чудовий
pleased[плізд][pliːzd]задоволений
proud[прaуд][praʊd]гордий
relaxed[рілекст][rɪlækst]розслаблений
terrific[теріфік][tərɪfɪk]приголомшливий
touching[Тачін][Tʌʧɪŋ]зворушливий

Негативні емоції англійською

Основні прикметники, що виражають негативні емоції:

Прикметник англійськоюяк вимовляєтьсяАнглійська транскрипціяПереклад
afraid[ефрейд][əfreɪd]боїться
aggressive[егресів][əgresɪv]агресивний
angry[Енгрі][Æŋgrɪ]сердитий
annoyed[енойд][ənɔɪd]роздратований
cheerless[Чіеліс][Tʃɪərlɪs]похмурий
cross[крос][krɔ: s]злий
depressed[діпрест][dɪprest]сумовитий
depressing[діпресін][dɪpresɪŋ]гнітючий
despondent[діспондент][dɪspɔndənt]зневірений
disgusting[дісгастін][dɪsgʌstɪŋ]огидний
doleful[Доулфул][doʊlfəl]скорботний
dull[дав][dʌl]нудний
frustrated[фрастрейтід][Frʌstreɪtɪd]засмучений
furious[Фьюеріес][Fjʋrɪəs]оскаженілий
miserable[Мізеребл][Mɪzərəbəl]жалюгідний
mournful[Монфул][Mɔ: rnfəl]похмурий
nervous[Нёвес][Nɜ: rvəs]нервовий
offended[ефендід][əfɛndɪd]ображений
outrageous[aутрейджес][ˌAʋtreɪdʒəs]шалений
sad[СЕД][sæd]сумний
scared[скеед][skeərd]переляканий
shy[шай][ʃaɪ]боязкий
stressed[стрест][strest]напружений
tense[тенсу][tens]напружений
terrible[Теребл][Terəbəl]жахливий
unhappy[анхепі][ʌnhæpɪ]нещасний
upset[апсет][ʌpset]засмучений
worried[Уарід][Wʌrɪd]стурбований
Читайте також:
Артикль з іменами, прізвищами та прізвиськами в англійській мові

Інші емоції англійською

Прикметник англійськоюяк вимовляєтьсяАнглійська транскрипціяПереклад
astonished[естонішт][əstɒnɪʃt]здивований
calm[кам][kɑ: m]спокійний
lazy[Лейзі][Leɪzɪ]ледачий
shocked[шокт][ʃɒkt]шокований
surprised[сепрайзд][sərpraɪzd]здивований
thoughtful[сотфул][Ɵɔ: tfəl]замислений

Англійські іменники, що виражають емоції

Іменники англійськоюяк читаєтьсяТранскрипція англійськоюЯк перекладається
anxiety[ензайеті][æŋzaɪəti]тривога
cheerfulness[Чіефулнес][ʧɪəfʊlnəs]життєлюбність, радість
depression[діпрешен][dɪprɛʃən]депресія
ecstasy[Екстесі][Ɛkstəsi]захват, екстаз
embarrassment[імбересмент][ɪmbærəsmənt]замішання, збентеження
enthusiasm[інсьюзіезм][ɪnθjuːzɪæzm]ентузіазм
frustration[фрастрейшен][frʌstreɪʃən]розчарування
happiness[Хепініс][Hæpɪnɪs]щастя
sadness[Седніс][Sædnɪs]Сум
unhappiness[анхепінес][ʌnhæpɪnəs]невдоволення, нещастя

Англійські дієслова, що передають емоції

Дієслова, які допоможуть описувати емоції:

Дієслова англійськоюяк читаєтьсяТранскрипція англійськоюЯк перекладається
Adore[Едо][ədɔː]любити
Bear[бее][beə]винести
Calm oneself[кам уанселф][kɑːm wʌnsɛlf]заспокоїтися
Cherish[Черіш][ʧɛrɪʃ]плекати
Comfort[Камфет][Kʌmfət]втішати
Complain[кемплейн][kəmpleɪn]скаржитися
Court[Кіт][kɔːt]надавати знаки уваги, доглядати
Enchant[інчант][ɪnʧɑːnt]зачарувати, приворожити
Endure[індьюе][ɪndjʊə]терпіти
Enjoy[Інджія][ɪnʤɔɪ]насолоджуватися
Esteem[істім][ɪstiːm]цінувати
Fancy[Фенсі][Fænsi]кохати
Give up / in[гів ап / ін][gɪv ʌp / ɪn]здаватися
Idolize[Айделайз][Aɪdəlaɪz]ідеалізувати когось
Laugh[лаф][lɑːf]сміятися
Like[лайк][laɪk]любити / подобатися
Praise[прейз][preɪz]хвалити
Prefer[пріфё][prifɜː]надавати перевагу
Rejoice[ріджойс][rɪʤɔɪs]радіти
Respect[ріспект][rɪspɛkt]поважати
Smile[смайл][smaɪl]посміхатися
Stand[стенд][stænd]вистояти
Suffer[Сафе][Sʌfə]страждати
Surrender[серенде][sərɛndə]капітулювати
Weep[уіп][wiːp]плакати
Worry[Уари][Wʌri]турбуватися
Worship[Уёшіп][Wɜːʃɪp]поклонятися

Як висловити емоції через англійські фрази?

Часом, для вираження своїх почуттів недостатньо простих слів. Тоді на допомогу приходять фрази англійською. Правильно підібране словосполучення в повній мірі передасть почуття і емоції, які ви відчуваєте.

Список фраз:

Вираз англійськоюяк вимовляєтьсяПереклад з англійської
A dream comes true.[е дрім КаМЗ тру]Мрія, що стала реальністю.
All I want.[ол ай уонт]Все що мені потрібно.
Do not worry. You’ll be all right.[доунт уари Юл бі ол райт]Не хвилюйтеся. У вас все буде добре.
Get out of here![гет aут ів Хіе]Забирайся звідси!
Great! Beautiful! Wonderful! Excellent! Terrific![грейт бьютефул уандефул екселент теріфік]Відмінно! Чудово! Чудесно! Відмінно! Приголомшливо!
Have a heart![хев е хат]Згляньтесь!
How annoying![хaу енойін]Що за прикрість!
I am run down.[ай ем ран дaун]Я видихався.
I do not care.[ай доунт кее]Мене не хвилює.
I do not give a damn.[ай доунт гів е ДЕМ]Плювати я хотів.
I hate you![ай Хейт ю]Я ненавиджу тебе!
I have no idea.[ай хев ноу айдіе]Гадки не маю.
I wish I knew.[ай уіш ай нью]Хотів би я знати.
Is that so? / Oh really?[з Зет СОУ / оу Ріел]Невже?
It does not make sense.[ит дазнт мейк сенс]Це не має сенсу.
It does not matter.[ит дазнт мете]Неважливо.
It was the worst day in my whole life ![ит УОЗ зе уёст дей ін травня хоул лайф]Це був найгірший день мого життя!
It’s a disgrace.[ІТС е дісгрейс]Неподобство!
It’s a waste of time.[ІТС е уейст ів тайм]Це трата часу.
It’s all the same to me.[итс ол зе сейм ту ми]Мені однаково.
It’s great! It’s wonderful![итс грейт итс уандефул]Це прекрасно! Це чудесно!
Jesus Christ! / Oh, God![Джізес Крайст / оу рік]О Боже!
Just the thing![джаст зе син]Якраз те, що потрібно!
Leave me alone.[лів ми елоун]Залиш мене в спокої.
Let’s drop this subject.[летс дроп зіс сабджікт]Давай залишимо цю тему.
My perfect match.[травень пёфікт Меч]Моя ідеальна половинка.
My, my![травень Травень]Ну і ну!
No kidding? Are you serious?[ноу Кідінну а ю сіеріес]Без жартів? Серйозно?
Oh, bother![оу бозе]Дідька лисого!
Oh, how could you?[оу хaу куд ю]Так як же ви могли?
Shocking![Шокін]Обурливо!
So what?[СОУ Уот]Ну і що?
Spare me![спее ми]Пожалійте мене.
Stop pestering.[стоп пестерін]Не чіпляйся.
Take it easy.[тейк іт ізі]Не приймайте близько до серця.
That’s exactly the thing that I wanted![зетс ігзектлі зе син Зет ай уонтід]Це якраз те, що я хотів!
That’s not the point.[зетс нот зе пойнт]Це не відноситься до теми.
The apple of my eye.[зи Епл ів травня ай]Моя зіниця ока.
The best thing that ever happened to me.[зе бест син Зет еве хепенд ту ми]Найкраще, що коли-небудь відбувалося зі мною.
The cheek![зе чик]Яке нахабство!
The light of my life.[зе лайт ів май лайф]Світло в моєму житті.
The one for me.[зе уан фо ми]Мій єдиний.
The one I’ve always wished for.[зе уан айв олуейз уішт фо]Той, хто завжди мені був потрібен.
To hell with you![ту хел Уіз ю]Йди до біса!
Watch your language![уоч е ленгуідж]Стеж за мовою!
Well done![Уел дан]Відмінно! Молодець!
What (the hell) are you?[Уот (зе хел) а ю]Ти взагалі про що?!
What a pity![Уот е пити]Ах, як шкода!
What are you driving at?[Уот а ю драйвін пов]До чого ти хилиш?
What is it now?[Уот з іт нaу]Ну що ще?
What next?[Уот некст]Ну, а далі що?
What of it?[Уот ів ит]І що з того?
What’s got into you?[Уотс гот інту]Що на тебе найшло?
Who cares?[ху кеез]Кому яке діло?
Why on earth?[уай він yoс]Так чому ж?
You should be ashamed of yourself.[ю Шуд бі ешеймд ів yoселф]Вам повинно бути соромно.
Читайте також:
Російські приказки англійською мовою переклад

Розповідь англійською на тему «Емоції і почуття»

Як можна розповісти про те, що відчуваєш і які емоції відчуваєш?

Розглянемо на прикладі наступного тексту англійською:

Вираз англійськоюяк вимовляєтьсяПереклад пропозиції з англійської
Every day we feel different emotions.[Еврі дей уі філ діфрент імоушенз]Кожен день ми відчуваємо різні емоції.
It depends on life situations and people around us .[ит діпендз він лайф ˌсітьюейшенз енд піпл ерaунд ас]Це залежить від життєвих ситуацій і оточуючих нас людей.
We are happy when our children achieve success in their studies .[уі а хепі Уен aуе чілдрен ечів сексес ін зее стадіз]Ми щасливі, коли наші діти досягають успіхів у навчанні.
We enjoy when our loved one is nearby.[уі Інджія Уен aуе Лавдей уан з ніебай]Ми отримуємо задоволення, коли кохана людина знаходиться поруч.
We are very enthusiastic doing what we love.[уі а вері інˌсьюзіестік Дуіно Уот уі лав]Ми з великим ентузіазмом займаємося улюбленою справою.
Sometimes there are troubles and then there is a depression .[Самтаймз зеер а траблз енд зен зеер з е діпрешен]Іноді трапляються неприємності, а потім настає депресія.
At such moments we are sad and complain about life .[пов Сач моументс уі а СЕД енд кемплейн ебaут лайф]У такі моменти ми сумуємо і скаржимося на життя.
But we do not give up.[бат уі ду нот гів ап]Але ми не здаємося.
We read motivational books, listen to pleasant music.[уі рід ˌмоутівейшенел букс Ліснів ту плезнт мьюзік]Читаємо мотиваційні книги, слухаємо приємну музику.
We become joyful and cheerful again.[уі бікам джойфул енд чіефул Еген]Ми знову стаємо радісними і веселими.
We admire our new successes.[уі едмайер aуе нью сексесіз]Ми захоплюємося своїми новими успіхами.
Life gives us happy moments.[лайф гівз ас хепі моументс]Життя дарує нам щасливі моменти.
Читайте також:
Урок №16 Англійську мову за методом доктора Пимслера

висновок

Як в російській, так і в англійській мові емоції нерозривно пов’язані з нашим життям. Нам хочеться ділитися почуттями, незалежно від того позитивні вони чи негативні. Для тих, хто вивчає англійську дуже важливо вміти це робити і на іноземній мові. Це стане в нагоді, коли ви захочете описати свій стан або будете вислуховувати засмученого / обрадуваного англійської одного.

Постарайтеся запам’ятати всі слова і вирази, що позначають емоції англійською. Для запам’ятовування можна використовувати картки, пісні або кросворд і т.д. Використовуйте англійську емоційно-експресивну лексику і будете нарівні з носіями мови.

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь