Would rather або had better – різниця. Граматичне правило і вправи

Іноді вживання виразів had better і would rather, а також дієслова prefer викликає труднощі, тому давайте розбиратися. Якщо коротко, то різниця полягає в наступному:

Would rather або had better – різниця. Граматичне правило і вправи

Вживання вираження HAD BETTER

Ми використовуємо вираження had better, коли висловлюємо свою думку про те, що інша людина має зробити, як інший повинен вчинити. Такі пропозиції іноді схожі на раду.

You had better go and look with a candle. – Краще йди і шукай зі свічкою.

You had better apply to Lambert! – Краще тобі звернутися до Ламберту.

Також часто в реченні йдеться про те, що може статися, якщо людина поступить не так, як ви говорите:

She ‘d better get here soon or she’ ll miss the opening ceremony. — Їй краще поквапитися, інакше вона запізниться на церемонію відкриття.

Had better також можна використовувати застосовно до себе у виразах ‘вже краще б мені’ або ‘вже краще б нам’:

I thought I had better come myself. – Я подумав, краще прийти самому.

I think we had better change the subject before you get yourself overexcited. – Думаю, краще змінити тему, поки ви не перенервували.

Зверніть увагу: ми використовуємо had better, щоб говорити про сьогодення і майбутнє без зміни форми.

It’s six o’clock. I’d better go now. – Вже шість годин, краще я піду зараз. (Теперішній час)

You had better not be here tomorrow. – Вже краще вам піти звідси до завтра! (Майбутнє)

Для утворення заперечення з had better необхідно додати not після даного виразу:

I’d better not leave my bag there. – Краще не залишати тут рюкзак.

Для утворення питального речення Had виноситься перед підметом.

Had I speak to better Jillian first? – Бути може, краще я спочатку поговорю з Джилліан?

Синонімом фрази had better є модальні дієслова should і ought to.

Іноді в розмовній мові замість had better можна почути had best:

You‘d best come on Monday. There’s no one in the office now. – Краще Вам прийти в понеділок. Зараз в офісі нікого немає.

Вживання фрази WOULD RATHER.

Ми будемо вживати would rather для вираження переваги:

I’d rather have tea than coffee – Я б краще випив чаю, ніж кава.

I would rather leave. – Я б воліла піти.

Замість would rather можна вживати would sooner (would rather=would sooner)

I would sooner come with you. I feel I must come with you. – Я б воліла піти з Вами. Я відчуваю, що повинна піти з Вами.

Would rather вживається тільки після I і WE. (Ми говоримо про свої уподобання).

Якщо за допомогою would rather ви хочете висловити перевагу, яке стосується іншої людини, то потрібно використовувати такі патерни:

Would rather + person + past tense (для теперішнього або майбутнього)

I would rather you didn’t tell anyone about our plans. – Я б хотіла, щоб ти нікому не говорила про наші плани.

Would rather + person + past perfect (для минулого)

I would you rather hadn’t spent so much money last month – Як шкода, що ти витратив так багато грошей у минулому місяці. (Я б воліла, щоб ти їх не витрачав)

Вживання дієслова PREFER

Дієслово prefer синонимичен висловом would rather, однак слід запам’ятати, як вживати його правильно.

Prefer smth. to smth.

I prefer tea to coffee.

Prefer doing something to doing something

I prefer drinking tea to drinking coffee.

Prefer to do rather than (do)

I prefer to drink tea rather than (drink) coffee

Закріпіть правило ще раз і почнемо виконувати вправи.

Would rather або had better – різниця. Граматичне правило і вправи

Вправи на had better // would rather // prefer

Вправа 1. Complete the following sentences using HAD BETTER/D BETTER and HAD BETTER NOT and an appropriate expression from the following list.

take a sandwich, do that again, ask his friends if they know where he is, go to the doctor, book a table, leave now.

 • I have to be at school in ten minutes. __________
 • You don’t look very well. You ________________
 • I’m worried. Tom should have been here by now. I____________________________
 • The restaurant is usually crowded. We________________________
 • I won’t have time to go out for lunch. I ____________________________
 • I was very angry with you. You ______________________
 • Вправа 2. Доповніть діалоги, використовуючи WOULD RATHER (d rather) or WOULD RATHER NOT (‘d rather not) і наступні фрази.

  have some hot chocolate, go to Italy, watch a film on TV, go by train, go to school today, say

  Frank: let’s go to London by car.

  Dan: _______________________________________ (1)

  Mikel: Do you prefer to go to Italy or France this summer?

  Rachel: _______________________________________ (2)

  Ron: What did Alice tell you?

  Gil: _______________________________________ (3)

  Liz: Do you feel like going to the movies this evening?

  Rina: No, ____________________________________ (4)

  Nora: what’s the matter?

  Sheila: I don’t feel very well. _________________________ (5)

  Vera: Would you like some coffee?

  Simon: ________________________________________ (6)

  Вправа 3. Перепишіть наступні речення, використовуючи had better або would rather

 • I don’t want to play chess. Let’s play poker.
 • It isn’t a good idea to invite him.
 • I don’t want to go to a restaurant. I want to eat at home.
 • Your nails are too long. You should trim them.
 • If I were in your shoes, I would paint that wall yellow.
 • Вправа 4. Choose the correct answer.

  1.You ………………………………… so much yesterday.

  a) would rather I didn’t drink b) had better haven’t drunk

  c) would rather drunk d) had better not drink

  2. ‘Are the children sleepy?’ ‘Yes, they ………………………………………… to bed.

  a) would rather went b) have rather go

  c) had better go d) would rather have gone

  3. You’d better …………………………………. talk to that man.

  a) not to talk b) don’t talk

  c) not talk d) didn’t talk

  4. She ‘ d rather ……………………………… than go to university.

  a) work b) worked

  c) to work d) have worked

  5. I’d rather you ………………………… than went to university.

  a) work b) to work

  c) worked d) working

  I’d rather you ………………………………… alone. It was a mistake.

  a) lived b) live

  c) have lived d) had lived

  Відповіді до вправ.

  Exercise 1.

 • I’d better leave now.
 • You had better go to the doctor.
 • I had better ask his friends if they know where he is.
 • We had better book a table in advance.
 • Had better take a sandwich.
 • You had better not do that again.
 • Exercise 2.

 • I would rather go by train.
 • I would rather go to Italy.
 • I would rather not say.
 • I would rather watch a film on TV.
 • I would rather not go to school today.
 • I would rather have some hot chocolate.
 • Exercise 3.

 • I would rather play poker.
 • We had better not invite them
 • I would rather eat at home.
 • You had better trim your nails.
 • You had better paint that wall yellow.
 • Exercise 4. 1 d, 2 c, 3-c, 4 a, 5 c 6 d

   

  Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Залишити відповідь