Вживання інфінітива з часткою to і без частки to в англійській мові

Інфінітив в англійській мові може вживатися як з часткою to, так і без неї. Розглянемо сьогодні правила вживання інфінітива в англійській мові. Ймовірно, ви також захочете ознайомиться зі статтями

 • Or Infinitive gerund. Вправи з відповідями
 • Or Infinitive gerund — правила, приклади, таблиці

Вживання інфінітива з часткою to

Інфінітив з часткою to вживається в наступних випадках:

 • після певних дієслів, наприклад:

afford

дозволити собі

allow

дозволити

decide

вирішити

hope

сподіватися

manage

вдаватися

promise

обіцяти

offer

пропонувати

persuade

переконувати

order

наказувати

warn

попереджати

 

 

Greg can’t afford to go on holiday. – Грег не може дозволити собі поїхати на відпочинок.

Molly offered to help me with English. – Моллі запропонувала допомогти мені з англійською.

I decided to take part in the contest. – Я вирішила взяти участь у конкурсі.

Увага: деякі з цих дієслів вимагають доповнення перед инфинитивом:

Sarah allowed me to use her mobile phone. – Сара дозволила мені використовувати її мобільний телефон.

I want you to check the test before you hand it in. – Я хочу, щоб ви перевірили тест, перш ніж здати його.

 • після таких прикметників у предикативній функції

anxious

Стривожений

careful

Обережний / акуратний

delighted

в захваті

difficult

складно

glad

радий

interesting

зацікавлений

necessary

необхідно

surprised

здивований

useful

корисний

I’m surprised to see you here. – Я здивований побачити тебе тут.

It’s necessary to attend classes regularly. – Необхідно регулярно відвідувати заняття.

 • Інфінітив з часткою to вживається після іменників, невизначених займенників, порядкових числівників і прикметника last. У цих випадках інфінітив вживається у функції визначення:

Не is a good man to deal with. — Він досить хороший людина, щоб мати з ним справу.

I see you have nothing to do. – Я бачу вам нічого робити.

She was the first to answer my question. Вона була першою, хто відповів на моє запитання.

I was the last to speak. – Я був останнім, хто говорив.

 • з инфинитивом у функції доповнення, якому передує питальне слово:

I don’t know how to say it. – Я не знаю, як це сказати.

I haven’t decided yet what subject to take. – Я ще не вирішила, який предмет вибрати.

 • з инфинитивом в функції обставини мети (to = in order to):

Read more English books to have a better command of the language. – Читайте більше книг, щоб краще опанувати мовою.

 • у конструкціях c too і enough (занадто):

She is too small to go to school. – Вона занадто мала, щоб ходити в школу.

She is wise enough to solve our problem. — Вона досить мудра, щоб вирішити наші проблеми.

 • після модальних дієслів have (to), be (to), ought (to):

Did you have to wait long? – Тобі довелося довго чекати?

We are to do this exercise orally. – Ми повинні зробити це вправа усно.

You ought to be more responsible. – Ви повинні бути більш відповідальними.

 • після дієслова used в конструкції used to do smth:

When I was a child I used to spend my holiday at my granny’s. — Коли я був дитиною, я, бувало, проводив канікули в бабусі.

 • у конструкції to be going to do smth:

What are you going to do after leaving school? — Що ви збираєтеся робити після закінчення школи?

 • після would like, would love і т. д.

Would you like to join us? — Ви хотіли б приєднатися до нас?

Інфінітив без частки to.

Інфінітив без частки to вживається в наступних випадках:

 • після модальних дієслів, крім have to, be to, ought to:

He could read at the age of 4. – Він міг читати у віці 4 років.

May I take your pen? – Чи можу я взяти вашу ручку?

You needn’t worry about trifling things. – Вам не потрібно турбуватися про дріб’язкових речей.

 • після дієслів чуттєвого сприйняття see, hear, notice, watch, feel;

I felt somebody touch my shoulder. – Я відчув, як хтось торкнув моє плече.

The smell of the pie made my mouth water. – Від запаху пирога у мене «слюні потекли».

 • Інфінітив без частки to використовується після дієслів let, make, help (в конструкції «складний додаток»):

Let me count it first. – Дозвольте мені порахувати це спочатку.

I can’t make him believe me. – Я не можу змусити його мені повірити.

Зверніть увагу, що в пасивній конструкції інфінітив буде вживатися з часткою to.

He was made to do this. – Його змусили зробити це.

 • після модальних виразів would rather, had better:

I’d rather send for a doctor. – Я краще пошлю за доктором.

You’d better make a cup of strong tea. – Вам краще зробити чашку міцного чаю.

 • у розмовній конструкції Why not do smth:

Why not cheer them up? — Чому б не підбадьорити їх?

Давайте перевіримо, наскільки добре ви зрозуміли дану тему. Виконайте наступну вправу.

Вправа на вживання інфінітива з часткою to або без частки to.

Вправа 1. Використайте інфінітив з часткою to або без частки to

 • You ought… (make) more of an effort at school.
 • You are not allowed … (walk) on the grass here.
 • I can hardly… (wait)… (see) you!
 • There’s no need… (rush) — just take your time.
 • It’s difficult… (read) English books in the original.
 • The soup is too hot… (eat). You’d better… (cool) it a bit.
 • It’s nearly 8. You are going … (miss) your lesson.
 • I must… (return) the book to the library as soon as I have read it.
 • You’d better (stop)… quarrelling now.
 • It’s kind of you … (help) us.
 • You have … (be) a pretty good cook … (get a job as a chef.
 • Why not … (join) them? We could … (have) a lot of fun there.
 • I have never heard him… (say) anything of the kind.
 • Are you strong enough… (lift) that box?
 • She is thoughtful enough … (send) us a greetings card.
 • I’d like you … (think) it over first.
 • It usually takes me an hour… (write) an essay.
 • Let me… (close) the door, shall I?
 • They can’t afford… (buy) a car.
 • I’d rather… (let) the children… (decide) for themselves.
 • They can hardly make both ends … (meet).
 • I showed them how… (use) the computer.
 • Відповіді:

  1 to make, 2 to walk, 3 wait to see, to 4 rush, 5 to read, 6 to eat / cool, 7 to miss, 8 return, 9 stop, 10 to help, 11 to be / to get, 12 join / have, 13 say, 14 to lift, 15 to send, 16 to think, 17 to write, 18 close, 19 to buy, 20 let/ decide, 21 meet, 22 to use

  Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Залишити відповідь