Вправи used to – рівні pre-intermediate, intermediate, upper-Intermediate

Вітаємо гостей і постійних читачів порталу! Як там заняття англійською? Сподіваємося, що з кожним днем ваш рівень володіння English language тільки підвищується. І сьогодні ми якраз пропонуємо підбити проміжні результати: поклацати ви вправи used to як горішки, або ж вживання стійких мовних зворотів в англійській мові вам ще трохи треба попрактикувати? Дізнаємося прямо зараз! Звичайно, виконувати тести і перевірочні завдання досить важко морально, але без практики і самоконтролю в вивченні іноземних мов нікуди. Тому налаштовуйтесь на серйозний лад, збирайтеся з думками і приступайте до виконання вправ. Тим більше що ми для вас швидке повторення теорії вже підготували. Так приступимо?

Шпаргалка, яка допоможе вирішити вправи used to на відмінно

Перед виконанням будь-якої практичної роботи ми настійно рекомендуємо повторювати пройдені теми. Такий підхід не тільки забезпечить зібраність при вирішенні тестів, але і додасть впевненості у власних силах, що теж дуже важливо. Тому почнемо заняття з повторення короткої теорії, а вже потім представимо вашій увазі на used to вправи з відповідями.

Перш за все згадаємо призначення мовного обороту. Як вам уже відомо, used – це не що інше, як форма минулого часу дієслова to use. На російську мову він переводиться словами «використовувати», «застосовувати», «користуватися» і т.п.

 • I often used Skype. – Я часто користувався Скайпом.

Однак, в поєднанні з інфінітивом подальшого дієслова, слівце used перетворюється в стійкий мовний зворот, який і прийнято позначати комбінацією used to, оскільки to має на увазі наявність наступного дієслова. В такому випадку used може зовсім не переводитися на російську мову, але зате надавати смисловому дієслова значення минулого часу. Тому подібні фрази на російську мову переводять в такий спосіб:

 • бувало;
 • раніше;
 • Колись;
 • Мав звичку (звичай).

Інакше кажучи, used to покликаний позначити ті дії, які з нами неодноразово відбувалися раніше, але на даний момент часу вони вже не актуальні. Продемонструємо застосування обороту на прикладі декількох пропозицій.

 • We used to play chess. – Ми бувало грали в шахи.
 • I am not the shy boy I used to be . – Я вже не той сором'язливий хлопчик, яким я був колись.
 • Helen and my sister used to work together. – Олена і моя сестра раніше працювали разом.
 • Nick used to tell us funny stories. – Нік мав звичку розповідати нам смішні історії.

І відразу на цих же прикладах повторимо граматику. Зверніть увагу на те, що в твердженнях після used дієслово завжди ставиться в форму інфінітива з часткою to! Це важливе зауваження, без розуміння якого навряд чи вийде вірно виконати вправу на used to. Але найцікавіший граматичний момент пов'язаний з питаннями і запереченнями при обороті used to.

Візьмемо присудок першого прикладу: used to play. Фактично, смисловим дієсловом є to play, але ось граматично лідером безсумнівно є used. А оскільки used – це друга форма дієслова use, то питання і заперечення used to утворюють за правилами Past Simple. Інакше кажучи, для цього знадобиться дієслово did і інфінітив use.

 • Did you use to play chess? – Ви колись грали в шахи?
 • We did not use to play chess. – Ми раніше не грали в шахи.
Читайте також:
About Myself – завдання і вправи

Будьте вкрай уважні, і при запитальному або негативному контексті замінюйте форму used на did (not) use. І до речі про негативні контекстах: не забувайте про те, що в англійській мові не може бути подвійного заперечення. Тому, наприклад, зі словом never необхідно використовувати звичайну ствердну форму used.

 • We never used to play chess. – Ми ніколи раніше не грали в шахи.

Цих правил, мабуть, досить для вирішення легких перевірочних робіт. Якщо ж ви плануєте більш глибоко перейнятися темою, то варто згадати про таких оборотах, як to be used to і get used to.

Обидві ці конструкції пов'язані зі звиканням, але кожна з них несе свій відтінок значення. Так, мовна конструкція to be used to в більшості випадків вказує на те, що вже увійшло в звичку і залишається звичним донині. А ось оборот get used to пов'язаний з процесом звикання, тобто говорить про певні стараннях, спробах звикнути.

 • I am used to walking alone. – Я звик гуляти один.
 • You will get used to London. – Ти звикнеш до життя в Лондоні.

Чимало відмінностей даних оборотів і граматичному плані. To be used to самостійно утворює питання і заперечення, а ось get used to вимагає участі допоміжних елементів (will, do, did і т.д., залежить від часу). Від основного же used to обидві ці конструкції відрізняє наявність герундія або іменника після to, але ніяк не інфінітива.

Інші теми англійської: Тест на неправильні дієслова англійської мови початкового і середнього рівня

Вправи used to  рівні pre intermediate, intermediate, upper Intermediate Правило оборотів used to, be used to Про правила оборотів used to, be used to, get used to, значення і різницю їх вживання можна почитати в окремій статті!

Ось тепер ви готові вирішувати будь-легкі, хоч складні вправи used to з відповідями для самоперевірки. Приступаємо до тесту!

Вправи used to рівня pre-intermediate

Виконайте вправи рівня pre-intermediateUsed to – pre-intermediate 1Виберете правильний варіант відповіді до даних предложеніям.1. My family had some lovely holidays. – We use toWe usedWe used to go camping all over Europe.2. I was very fit when I was young. – I useI used toI used too do a lot of exercise.3. The teachers at my school were horrible. – They usingThey used toThey use to hit the pupils.4. My sister's room was so untidy. – She used never toShe never toShe never used to tidy it at all.5. I had a dog when I was a kid. – It used toIt uses toIt used at follow me everywhere.6. When I was young, we did not have a car. – We were toWe did use toWe used to go everywhere by bus.7. And we did not have central heating. – We use toWe used toWe used freeze on winter mornings.8. My uncle was a pilot for British Airways. – He did used toHe uses toHe used to fly Concorde.Used to – pre-intermediate 2Заполніте пропуски в пропозиціях використовуючи used to.1. This town's so ugly. – be so pretty.2. There are so many tourists. – There be any tourists. (Використовуйте скорочену форму did not) 3. The houses are very expensive. – be very cheap.4. The streets are dirty. – be clean.5. There is so much litter on the streets. – be any litter on the streets. (Використовуйте скорочену форму did not) 6. The car parks are always full. – be empty.7. There is a lot of traffic on the roads. – There be any traffic on the roads. (Використовуйте скорочену форму did not) 8. It's noisy at night. – be quiet at night.9. We do not have a park any more. – have a park.10. Now there are blocks of flats. – There be any blocks of flats. (Використовуйте скорочену форму did not) Used to – pre-intermediate 3Завершіте наступні пропозиції відповідним чином. Наприклад, I'm not very fit now, but I used to do a lot of exercise.1. I live in a house now, but a flat.2. I do not play much sport now, but a lot.3. She did not use to like Indian food, but every day.4. He used to live in Edinburgh, but London.5. I a dog, but I have not got any pets now.6. He too much, but now he's on a diet.7. We used to go to France on holiday, but now Spain.8. They did not use to like watching TV, but now time.

Читайте також:
Відмінності американського і британського англійської

Вправи used to рівня intermediate

Тепер вправи будуть трохи складніше, адже вони розраховані на рівень знання англійської не нижче intermediateUsed to – Intermediate 1Составте пропозиції про людей, які жили сотні років тому. Починайте пропозиції (Most) people used to. або (Most) people did not use to … Наприклад, 1. be farmers – Most people used to be farmers. 2. have cars – Most people did not used to have cars.1. travel on foot or on horses – Most people .2. go to school – Most .3. learn to read – .4. cook on wood fires – .5. live very long – .6. work very long hours – .Used to – Intermediate 2Составьте пропозиції про минулі і нинішні звички і ситуаціях. Наприклад: John / rugby / tennis – John used to play rugby. Now he plays tennis.1. Emily / study German / French -. .2. Paul / live London / Glasgow -. .3. Grace / read a lot / TV -. .4. Dan / driver / hairdresser -. .5. Alice / coffee / tea -. .6. Peter / lots of girlfriends / married -. .Used to – Intermediate 3Теперь трохи ускладнити, утворіть питання із запропонованих слів, наприклад: where / go to school – Where did you use to go to school? 1. have dark hair Did -? 2. play football -? 3. where / work – 4. enjoy your work – 5. go to a lot of parties – Used to – Intermediate 4Перепішіте п'ять пропозицій, використовуючи used to.1. I spent more than two hours on the bus every day. – .2. I did not see much of my children during the week. – .3. People interrupted me all the time. – .4. I hated wearing a tie every day. – .5. I felt depressed on Sundays, thinking about going to the office the next day. -.

Читайте також:
Короткі історії на англійській мові з перекладом: цікаві, страшні та смішні

Вправи used to рівня upper-Intermediate

Інші теми англійської: Future Simple, Present Continuous, to be going to: вправи на різні рівні

Тепер вправи будуть складнішими, вони розраховані на учнів уровеня Upper-IntermediateUsed to – Upper-Intermediate 1Укажіте, чи можна використовувати запропоновані варіанти дієслівних форм в цих пропозиціях, виберете “Так” чи “НІ”. Наприклад: When I was a child, we (went “так”, used to go “так”, would go “та”) on holiday every year to France.1. We (had ДаНет, used to have ДаНет, would have ДаНет) very little to spend when we were students.2. In the Middle Ages, people (believed ДаНет, used to believe ДаНет, would believe ДаНет) that the world was flat.3. He (was ДаНет, used to be ДаНет, would be ДаНет) one of the richest men in the world before he lost his millions.4. The bank (wrote ДаНет, used to write ДаНет, would write ДаНет) to me several times about my overdraft last month.5. I (never saved ДаНет, never used to save ДаНет, would never save ДаНет) money when I was younger.6. What (did you do ДаНет, did you use to do ДаНет, would you do ДаНет) before your got this job? 7. Our profits (fell ДаНет, used to fall ДаНет, would fall ДаНет) dramatically last month.8. On Sunday mornings, we (followed ДаНет, used to follow ДаНет, would follow ДаНет) the same routine of taking a long walk before lunch.9. We (moved ДаНет, used to move ДаНет, would move ДаНет) house three times last year.10. I (believed ДаНет, used to believe ДаНет, would believe ДаНет) in ghosts all through my childhood.Used to – Upper-Intermediate 2Завершіте пропозиції правильною формою used to, be used to, get used to. 1. When I lived in Singapore, it took me a long time to the climate.2. In my previous job, we work very closely in teams.3. It's always a slow process for children to being away from home.4. We like living in Spain, but we have not the mealtimes yet.5. I'm very good at managing money now, though I be when I was a teenager.6. My father died recently and my mother is finding it difficult to living alone.7. There was a lot of unhappiness about the ban on smoking in the office, but now we have it.8. You must your new computer by now! You've had it for a year! 9. He starts his new job in America next month, but I do not think he ever working abroad, as he loves Britain so much.10. I never thought I could use a word processor instead of a typewriter, but in fact I it very quickly.

Сподіваємося, що дані вправи освіжили в пам'яті правила used to і допомогли ще раз на практиці відпрацювати граматику англійської мови по цій темі. Вивчайте англійську мову, удачі!

Інші статті по темі

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь