Вірші англійською для дітей. English poems for children

Вірші на англійській мові для дітей – прекрасний спосіб прищепити дітям любов до мови. Вивчаючи гарні вірші англійською, дитина не тільки значною мірою поповнить свій словниковий запас, але й несвідомо запам’ятає граматичні правила і конструкції.

Маленький англійський вірш може послужити велику службу у вивченні іноземної мови. Красиві англійські вірші прищеплюють дитині відчуття мови. Сьогодні я представлю Вам добірку віршів для 1 – 6 класів з перекладом. Англійські вірші з перекладом можуть бути корисні для вивчення лексики і граматики.

Перед тим, як розучувати вірш з дитиною, запропонуйте йому читати вірші англійською і самостійно вибрати вподобаний – так він буде вчити англійські вірші з великим задоволенням. Я настійно рекомендую Вам прочитати вірші англійською для дітей і, можливо, вивчити пару-трійку улюблених віршів.

Try to read and learn this English poems for children!

Англійська мова 1 – 2 клас. Вірші з перекладом

Англійська маленький віршик допоможе Вам зацікавити малюка і пробудити в ньому інтерес до іноземної мови з малих років. Такі прості вірші підійдуть навіть тим, хто зовсім недавно став вчити англійську.

***

Olya has a pencil,

Olya has a pen,

She draws with a pencil,

She writes with a pen.

 

У Олі є олівець,

У Олі є ручка,

Вона малює олівцем,

Вона пише ручкою.

***

Where’s my little hare?

Look! Under the chair.

Where’s my little fox?

Look! In the box.

 

Де мій маленький заєць?

Подивися! Під стільцем.

Де моя маленька лиса?

Подивися! У коробці.

***

The bear is white.

The bird is blue.

The dog is black.

The puppy is too.

 

Ведмідь білий.

Синя птах.

Собака чорна.

І щеня теж.

***

Mind the clock

And keep the rule:

Always come in time to school

 

Стежте за часом

І візьміть за правило:

Завжди приходити вчасно до школи.

***

Under the Sky

Here I lie

Under the sky

Green trees above me.

Nature and I.

 

Під небом

Тут я лежу

Під небом

Зелені дерева наді мною.

Природа і я.

Англійська мова 3 клас. Вірші з перекладом

Англійські вірші для 3 класу трохи складніше попередніх, проте вони просто запам’ятовуються і допоможуть дитині освоїти кілька нових лексичних тем. Наприклад, наступний вірш допоможе в навчанні рахунку.

***

One, eat your bun!

Two, look at the kangaroo!

Three, look at the bee!

Four, open the door!

Five, take the knife!

Six, take the sticks!

Seven, count to eleven!

Eight, stop and wait!

Nine, you are fine!

Ten, say it all again!

Eleven and twelve, we are very well!

 

Один, з’їжте свою булочку!

Два, подивіться на кенгуру!

Три, подивіться на бджолу!

Чотири, відкрийте двері!

П’ять, візьміть ніж!

Шість, візьміть палиці!

Сім, порахуйте до одинадцяти!

Вісім, зупиніться і чекайте!

Дев’ять, Ви в порядку!

Десять, повторіть все це!

Одинадцять і дванадцять, нам дуже добре!

***

А це вірш допоможе пригадати назви предметів одягу:

Let’s go on a trip!

Let’s pack our bag!

Take your trainers,

Take your shoes.

Let’s go!

Take your skirt and take your shirt.

Let’s go!

Take your dress! Off we go!

Oh, what a mess!

Oh, no!

 

Давай підемо на прогулянку!

Давай упакуємо нашу сумку!

Візьми свої кросівки,

Візьми свої туфлі.

Підемо!

Візьми свою спідницю і візьми свою сорочку.

Підемо!

Візьми свою сукню! Ми вже йдемо!

О, який безлад!

О, ні!

***

Наступні два вірші чудово підійдуть для закріплення простого майбутнього часу (Future Simple).

I will be a lion,

And you will be a bear,

I will run after you,

And you will hide under the chair.

 

Я буду левом,

А ти будеш ведмедем,

Читайте також:
Прислівники часу в англійській мові: аудіо урок

Я буду бігти за тобою,

І ти сховаєшся під стільцем.

***

I will make a little cake.

He and she will make some tea.

Mum will make another cake.

For you and them and me!

 

Я зроблю маленький пиріг.

Він і вона зроблять трохи чаю.

Мама зробить ще пиріг.

Для Вас, і для них, і для мене!

Короткі англійські віршики допоможуть дитині зробити перші кроки у вивченні мови. Це були вірші англійською 3 клас. Йдемо далі.

Англійська мова 4 клас. Вірші з перекладом.

У 4 класі лексичний запас вже дозволяє дитині вчити більш складні вірші англійською мовою.

***

The Lazy Son

The sun is shining, the day is fine,

But Johny, the lazy son of mine,

Is still in bed and it’s half past nine.

 

Ледачий син

Сонце світить, день прекрасний,

Але Джоні, ледачий мій син,

Все ще в ліжку, a вже пів на десяту.

***

I want a tree

For shade and rest,

I want a tree

Where birds can nest.

So I planted

A green tree

For shade and rest,

For you and me.

 

Я хочу дерево

Для тіні і відпочинку,

Я хочу дерево,

Де птахи можуть гніздитися.

Отже, я посадив зелене дерево

Для тіні і відпочинку,

Для Вас і мене.

***

Наступне вірш допоможе закріпити назви кольорів англійською мовою.

What is red?

Asks little Fred.

His brother says,

The rose is red.

What is white?

My kite is white.

Do you see my little кайт?

What is grey?

Now, you can say?

Yes, I can.

The mouse is grey.

What is black?

My cat is black. ‘

It goes out

And comes back.

 

Що червоне?

Запитує маленький Фред.

Його брат каже,

Червона троянда.

Що біле?

Мій паперовий змій білий.

Ви бачите мого маленького паперового змія?

Що сіре?

Тепер, Ви можете сказати?

Так, я можу.

Миша сіра.

Що чорне?

Моя кішка чорна.’

Вона йде і повертається.

Це були англійські вірші для 4 класу

Англійська мова 5 клас. Вірші з перекладом.

***

Apples

Juicy apples, brown and red,

Are good for your teeth, my dentist said.

So after meals I take a bite

To keep my teeth both strong and white.

 

Яблука

Соковиті яблука, коричневі і червоні,

Гарні для Ваших зубів, сказав мій дантист.

Таким чином, після їжі я їм яблуко,

Яке робить мої зуби і сильними, і білими.

***

Кілька наступних віршів англійською – про природу.

The Most Pleasant Tree

From the very top of the tallest tree

A little breeze called down to me:

“Come up here and you will see

the things that are most pleasant to me.

 

Найприємніше дерево

З самої верхівки найвищого дерева

Маленький вітерець покликав мене:

“Підійди сюди, і ти побачиш

те, що найбільш приємно мені.

***

How soon do the streams softly flow?

When do the first flowers gently blow?

Where do the strong winds suddenly go?

Why do the plants slowly grow?

I don’t know.

But the wind is blowing lightly.

The sun is shining brightly.

High up in the tree

A bird sings merrily.

And the streams will flow,

Flowers will blow

Winds will go,

Grasses will grow, even if I don’t know

 

Як скоро струмки ніжно зажурчат?

Коли перші квіти ніжно зацвітуть?

Куди сильні вітри раптово підуть?

Чому рослини повільно ростуть?

Я не знаю.

Але вітер дме ніжно.

Сонце світить яскраво.

Високо на дереві

Птах співає весело.

І потоки будуть текти,

Квіти будуть цвісти,

Вітри підуть,

Трави виростуть, навіть якщо я не буду знати

***

Наступні вірші про осінь і про школу.

Autumn Comes

I see the birds are flying south

And the days are grey and cool.

Do the birds look down and see

That I am going to school?

Читайте також:
Урок №89 Англійську мову за методом доктора Пимслера

 

Осінь наступає

Я бачу, що птахи летять на південь

І сірі дні і прохолодні.

Дивляться птиці вниз на мене і бачать

Те, що я йду в школу?

***

Fred comes from school one winter day

As clever as can be,

And wants to show to all around

How a smart boy is he.

And so at dinner he begins:

“Papa, you think you see

There are two chickens on that dish,

But now i’ll prove that there are three:

First, this is one and that is two,

As plain as plain can be.

I add the one into the two,

And two and make one three!”

“Just so,” answers his Papa,

“What If you say is three,

I will take one, Mamma takes one,

The third we’ll leave for you.”

 

Фред приходить co школи одним зимовим днем

Настільки розумною, наскільки може бути,

І хоче показати всім навколо

Наскільки він розумний хлопчик.

І так на вечері він починає:

“Тато, ти думаєш, що бачиш

Два курчати на блюді,

Але тепер я доведу, що їх три:

По-перше, це один, а це другий,

Це дуже просто.

Я додаю один до двох,

Один і два – це три!”

“Саме так” відповідає його Тато,

“Якщо ти кажеш, що курчат три,

Я візьму одного, мама бере одного,

Третій ж дістанеться тобі.

***

It’s not always easy to keep yourself busy.

The homework is done, it’s fun!

The book is read and is given to Fred.

The cat is fed, but why is it sad?

The dishes are washed,

All films are watched.

It’s not always easy to keep yourself busy.

 

Не завжди легко знайти, чим себе зайняти.

Домашня робота зроблена, чудово!

Книга прочитана і віддана Фреду.

Кішка покормлена, але чому так сумно?

Посуд помыта,

Всі фільми переглянуті.

Не завжди легко знайти, чим себе зайняти.

***

Англійські вірші про свята прийнято вчити з нагоди наближення цих самих свят. Наступне гарний вірш – про Різдво.

Shopping, shopping, Christmas shopping.

Mums are hurrying — running, hopping.

Presents, boxes everywhere,

Cards and crackers, teddy-bears,

Lots of useless pretty things:

Candles, tinsel, golden rings,

I’ve been doing shopping too.

Look at me: you’ll see it’s true:

Messy clothes and messy hair —

Christmas, Christmas everywhere

 

Покупки, Покупки, різдвяні покупки.

Мами поспішають — бігають, стрибають.

Подарунки, коробки скрізь,

листівки та хлопавки, плюшеві ведмежата,

Багато непотрібних симпатичних речей:

Свічки, мішура, золоті кільця,

Я також ходив по магазинам.

Подивіться на мене: Ви побачите, що це правда:

Неохайна одяг і скуйовджене волосся —

Різдво, Різдво скрізь.

Це були вірші англійською 5 клас.

Вірші англійською 6 клас. Вірші з перекладом.

***

Вірші про вибір професії англійською.

When I think of what I will be,

It is something that puzzles me.

When I am a grown man,

Shall I drive a lorry or a van?

Shall I be an electrician,

And fix everybody’s television?

When I think of what i’ll be,

It is something that puzzles me.

 

Коли я замислююся, ким я стану,

Це спантеличує мене.

Коли я буду дорослим,

Чи я Буду водити вантажівку або фургон?

Буду я електриком,

Буду лагодити телевізори?

Коли я замислююся, ким я стану,

Це спантеличує мене.

***

I want to be an actor, Dad. I want to go on stage.

You should be a banker, Tom and earn a decent wage.

I want to be a barber, Dad. I want to do people’s hair.

You should be a pilot Tom and work for British Air.

I want to be a clown, Dad. I think I am very funny.

You should be a driver, Tom and earn a lot of money.

I want to be a barman, Dad, so I can drink a lot of beer!

A barman! You are жартував, Tom. That isn’t a career!

I want to go into politics, Dad, and put the country right.

Читайте також:
Present continuous приклади побудови та застосування пропозицій

I think that’s an excellent idea.

Let’s tell your mother tonight.

 

Я хочу бути актором, тато. Я хочу виходити на сцену.

Ти повинен стати банкіром, Тому, і заробити гідну заробітну плату.

Я хочу бути перукарем, татом. Я хочу робити людям зачіски.

Ти повинен стати пілотом, Тому і працювати на Британські авіалінії.

Я хочу бути клоуном, татом. Я думаю, що я дуже забавний.

Ти повинен стати водієм, Тому, і заробити багато грошей.

Я хочу бути барменом, тато, таким чином, я зможу випити багато пива!

Бармен! Ти жартуєш, Тому. Це не кар’єра!

Я хочу піти в політику, тата, і виправити країну.

Я думаю, що це — чудова ідея.

Давай скажемо твоїй мамі сьогодні ввечері.

***

Вірші англійською про Лондон.

Sightseeing in London.

Forty cameras clicking, clicking,

On Stamps twenty postcards sticking.

Doing London in a day,

Seeing all and then away.

First the Thames and then the Tower.

Lots of time — another hour!

 

Знайомство з визначними місцями Лондона.

Сорок фотоапаратів знімають, знімають,

Марки на двадцять листівок клеять, клеять.

Познайомитися з Лондоном за день,

Побачити все і потім виїхати.

Спочатку Темза, а потім Тауер.

Багато часу — ще одна година!

***

Buckingham Palace

See the tourists running hard

To watch the Changing of the Guard

At Buckingham Palace stop and wait,

To see the Queen drive through the gate.

But Londoners know:

There’s no use crying.

She is not at home,

When the flag is not flying.

 

Букінгемський палац

Подивіться, туристи поспішають,

Щоб побачити зміну варти

Біля Букінгемського палацу зупиняються і чекають,

Щоб побачити королеву, въезжающую у браму.

Але лондонці знають,

Немає сенсу кричати.

Вона не вдома,

Коли прапор не піднято.

***

Trafalgar Square

Who is that man right up there

Standing high in Trafalgar Square?

That’s Lord Nelson looking out to sea.

To see the sea? Oh, goodness me.

 

Трафальгарська площа

Хто той чоловік он там вгорі,

Стоїть високо на Трафальгарській площі?

Це – лорда Нельсона, який спостерігає за морем.

Він бачить море? О, Боже мій!

***

Picadilly

Picadilly is full of light;

On the left and on the right

Snack-bars, theatres, jazz and pop,

Hurry, hurry, never stop.

 

Пикадили

Пикадили сповнена світла;

Ліворуч і праворуч

Закусочні, театри, джаз і поп,

Поспішай, поспішай, ніколи не зупиняйся!

***

Big Ben

Listen, oh, that’s Big Ben,

It can’t be true! Already ten!

Twenty postcards still to write,

And we leave London at twelve tonight.

 

БІГ БЕН

Послухайте, про, це — Біг-Бен,

Не може бути! Вже десять!

Потрібно підписати ще двадцять листівок,

А ми їдемо з Лондона в дванадцять сьогодні ввечері.

***

І на завершення – прекрасний вірш про весну.

The bells of spring are ringing,

Are ringing loud and gay.

To hills and forests they are bringing

Sweet melody today.

The bells of spring are ringing,

Are ringing far and wide.

Nice days they are bringing

To people and the countryside.

 

Дзвони весни дзвонять,

Дзвонять голосно і весело.

Пагорбах і лісах вони приносять

Сьогодні солодку мелодію.

Дзвони весни дзвонять,

Дзвонять всюди.

Хороші дні вони приносять

Людям і сільській місцевості.

Вірші англійською для школярів можна використовувати для поповнення лексичного запасу, розвитку пам’яті і просто для різноманітності навчальної діяльності. Сподіваюся, Вам були корисні ці дитячі вірші англійською.

English poems for children – one of the best ways of learning the language.

Дітям також подобаються англійські казки:

  • THE THREE BILLY GOATS,
  • Chicken-licken.

І, ймовірно, Вам не завадять такі вправи:

  • Вправи на дієслово to be
  • Present Simple: вправи з відповідями.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар