Відкритий урок по темі My Favourite Holiday

Дата проведення:

Місце уроку: 4-й урок по темі

Тип уроку: комбінований урок

Цілі:

 • формування комунікативної компетенції учнів на основі вивчених ЛЕ за темою “Свята”, граматичних правил по темі “Порядкові”;
 • розвиток навичок сприйняття іншомовної мови на слух з метою отримання конкретної інформації;
 • підготовка до самостійної проектної роботи з теми.

Завдання:

Освітні:

 • удосконалювати произносительные навички учнів;
 • активізувати раніше вивчені ЛЕ по темі;
 • удосконалювати навички сприйняття іншомовної мови на слух;
 • створити умови для формування граматичних навичок говоріння з використанням порядкових числівників.

Розвиваючі:

 • розвиток комунікабельних здібностей учнів по темі;
 • розвиток уміння виділяти головне;
 • розвивати уміння зіставляти факти, аналізувати, висловлювати свою точку зору.

Виховні:

 • розвивати культуру мовлення, взаємини, мовленнєвий етикет;
 • розвивати культуру поведінки під час прийому їжі
 • виховувати повагу, розуміння і толерантність до іншої культури.

Обладнання: Проектор, презентації, виконані в програмі Power Point, індивідуальні картки-завдання, наочні посібники, роздатковий матеріал.

1 етап. Організація початку уроку. (7 хвилин)

а) — Hello, my dear! — I am very glad to see you!

1.1 Мовна зарядка . Гра Мотузочки.

Питання: (4 minutes)

What can you tell about today?

What can you tell about yourself?

What’s the weather like today?

What are your favourite programmes?

What lessons do you have today

1.2 Оголошення теми уроку, мети уроку, постановка задач (3 minutes).

Гра what’s there in the box?. Захований предмет повинен бути пов’язаний з темою уроку «Свята».

2 етап. Основна частина уроку (35 хвилин).

2.1 Revising the vocabulary. Game Upside down (5 хвилин).

Now is time to remember the words. Group the words. Your task is to name the holiday and the date.

На картках, заздалегідь підготовлених до гри, повинні бути назви свят та дати їх святкування.

Читайте також:
Аудіо урок по темі «Місто» англійською мовою

2.2 Grammar minute. And now it is time to revise our grammar material (3 minutes).

We write: We celebrate Christmas on December, 25th We say: We celebrate Christmas on the twenty-fifth of December.

2.3 Listening (10 хвилин).

Pre-listening. What do we do before inviting friends?

Post listening. Say if the statements are true or false. Correct the false statements.

When we come to the table we sit down first.

When we sit down we put our bag on the table.

We take the bread with the left hand.

We take our drinks with the left hand.

We pass the salt and paper together.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА (2 min)

2.4 Group work ( 7 хвилин).

Children choose a sheet of paper and work in pairs. They try to remember what people do on holidays. Then one of them or both speak up. After that they complete the lines in their projects.

Лист для проекту вчитель готує заздалегідь. У мене лист виглядав так:

Відкритий урок по темі My Favourite Holiday

2.5 Translate the adjectives. Say if they are good or bad. Use some of them in your project ( 3 minutes).

Список прикметників може бути будь-яким.

If there is any time left we can listen to some of the pupils speaking about the favourite holidays.(5 хвилин)

  3. Підведення підсумків (3 minutes)

3.1 оголошення домашнього завдання

3.2 рефлексія

3.3 виставлення відміток

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар