Узгодження підмета і присудка в англійській мові

Привіт, сьогодні поговоримо про те, як правильно узгодити підмет і присудок. Так, звичайно це не викликає питань, оскільки ми чітко можемо розрізнити в однині або множині стоїть підмет по характерному закінченню S (ES) і навіть знаємо нечисленні випадки, коли множина утворюється не за правилами.

Однак, бувають випадки, коли все це не допомагає. Саме про такі випадки сьогодні і піде мова. Однак, перш ніж почати, рекомендую обов’язково згадати основні правила утворення множини іменників. Це дві суміжні теми, тому не лінуйтеся.

 

Зміст статті:

 • Узгодження неисчисляемых іменників.
 • Statistics / Politics / Economics – яке число?
 • Узгодження фраз
 • Узгодження підлягають, виражених займенниками.
 • Узгодження підмета і присудка, якщо підмет виражено однорідними членами (сполучник and, both … and, either… or, neither… nor)
 • Узгодження збірних іменників (окрема стаття)
 • Узгодження фраз a number of / the number of (окрема стаття)
 • Узгодження фраз зі словами majority / minority.
 • Узгодження фраз з дробовими числівниками або відсотками

Отже, почнемо.

Узгодження неисчисляемых іменників.

Першим пунктом нашої правила стане розгляд випадком, коли підмет виражено неисчисляемым іменником.

Зупинимося лише на тих моментах, які можуть викликати складності.

Такі іменники в англійській мові (на відміну від російської) узгоджуються з дієсловом у формі однини:

Узгодження підмета і присудка в англійській мові

His research is progressing very well. – Його дослідження проходять дуже успішно.

His advice is really useful. – Його рада(и) дуже корисний / корисні.

Деякі необчислювальні іменники зовні збігаються з формою множини, тобто закінчуються на «-s», а дієслово-присудок має вживатися в однині.

Узгодження підмета і присудка в англійській мові

Окремо хочу звернути Вашу увагу на слово news. В англійській мові слово news вживається тільки в однині.

No news is good news.

Деякі окремі випадки в рамках даного правила необхідно проаналізувати додатково:

STATISTICS — is або are?

Слово statistics, позначаючи навчальний предмет «статистика», узгоджується з дієсловом в однині. Однак у другому значенні — «статистичні дані» — вимагає після себе вживання дієслова у множині.

Порівняйте:

Statistics was also my worst subject (statistics = статистика як предмет).

Statistics are able to prove anything you want them to (statistics = статистичні дані).

POLITICS – is або are?

Слово politics, позначаючи навчальний предмет або сферу діяльності- «політика / політологія», — узгоджується з дієсловом в однині.

Однак у другому значенні — «політичні погляди» — вимагає після себе вживання дієслова у множині:

Politics is popular at the university (politics = політологія).

Her politics are bordering on the extremist (politics = політичні погляди).

ECONOMICS — is або are?

Слово economics, позначаючи навчальний предмет — «економіка», — узгоджується з дієсловом в однині. Однак у значенні «економічні розрахунки» вимагає вживання після себе іменника в множині.

Economics has only recently been recognized as a scientific study (economics = економіка).

The economics behind their policies are unreasonable (economics = економічні розрахунки).

Правила узгодження, коли в якості що підлягає використовується фраза.

Тут слід запам’ятати 4 пункту.

ПУНКТ 1.

Якщо підмет виражено назвою книг, газет, журналів і т. п., навіть включає іменник у множині (тобто закінчувався на-s»), дієслово-присудок має вживатися в однині:

The Los Angeles Times is on the desk.

Gulliver’s Travels is a well-known children’s book.

ПУНКТ 2

Коли в якості що підлягає використовується словосполучення, що позначає період часу, суму грошей або відстань, то дієслово-присудок має вживатися в однині:

Forty-five dollars is too much for this skirt. (сума грошей)

Five hundred miles is too long to drive in one day. (відстань)

Ten minutes was not enough to translate this text. (період часу)

ПУНКТ 3

Підмет, до складу якого входять такі прийменники поєднуються з першим іменником.

Together with, along with, along with, accompanіed by, as well as, in addition to


The girl together with her parents
was waiting in the room.

The parents together with their girl were waiting in the room.

The principal as well as the teachers has already left

The new manager accompanіed by his wife is arriving today.

ПУНКТ 4

У емфатичною конструкцією виду

it is (was) he/they/the children who/that…

дієслово-присудок узгоджується з займенником it, незалежно від того, в якому числі варто наступний за ним іменник або займенник:

It was the children who made that mess.

It was he who started that quarrel.

It is these questions that are difficult.

Узгодження підлягають, виражених займенниками.

Давайте розглянемо ті випадки, коли в якості підлягають виступають займенники.

Узгодження підмета і присудка в англійській мові

У словосполученнях, що утворюють групу підмета, після займенників all (of), any (of), half (of), most (of), some (of), none (of) можуть вживатися як обчислюються, так і незліченні іменники. Вибір форми дієслова-присудка залежить від характеристики цього іменника:

 • після неисчисляемых іменників вживається дієслово в однині
 • після іменника у множині вживається дієслово у множині

None of the information was made public

None of the answers are correct

Most of the information was made public

Most of the answers are correct

Примітка. Після any of, each of, either of, neither of, none of у поєднанні з іменником (або займенником) у множині може вживатися дієслово-присудок в однині, і в множині:

I don’t think any of them knows/know where the money is hidden.

None of the TV programs is/are worth watching tonight.

Підмет, виражений однорідними членами речення і його узгодження з присудком.

Особливу складність викликають саме ці випадки, тому зверніть на них особливу увагу.

Якщо до складу підмета входять два або більше слова, з’єднані сполучниками and, both… and (як…, так і), дієслово-присудок вживається тільки у множині:

John and Mary were absent from the lecture.

Both my sister and my brother are here.

Однак, якщо ми узгодимо подібні іменники з виразом there is / there are – у такому випадку узгодження відбувається тільки з першим словом:

There is a table and two chairs …

There are two chairs and a table …

Більш того, деякі стійкі поєднання з союзом and сприймаються як єдине ціле і тому вимагають після себе вживання дієслова в однині:

 • Fish and chips (страва) is very popular in Great Britain.
 • Research and development (R & D) (галузь) is the part of a business that tries to find ways to improve existing products or to develop new ones.

ПАРНІ СПОЛУЧНИКИ

Якщо в реченні використовуються парні сполучники neither … nor або either … or, тоді узгодження відбувається з останнім іменником.

Neither the princes town включноipal nor the lecturers were present

Neither the Chief Minister nor his colleagues have any given explanation.

Either you or John has to take the lead in this matter.

Узгодження фраз зі словами majority / minority.

Після словосполучення а/the majority of + plural noun (people, students, votes, books) (більшість людей, студентів, голосів тощо) незалежно від артикля потрібне дієслово у множині:

The majority of primary school teachers are women.

The majority of employees have a university degrees.

A large majority of people approve of the death sentence.

Аналогічно використовується словосполучення а/the minority of + plural noun (people, students, votes, books, etc.) (меншість людей, студентів, голосів і т. д.):

Only a tiny minority of people are заподіяння the problem in the group.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Вживаючись окремо, слова majority і minority мають збірне значення. Як правило, вони позначають групу як єдине ціле і узгоджуються відповідно з дієсловом в однині.

A majority has voted in favor of the proposal.

Most of the nation wants peace; only a minority wants the war to continue.

Узгодження фраз з дробовими числівниками або відсотками

У словосполученнях, до складу яких входять дробові числівники або відсотки, можуть вживатися як обчислюються, так і незліченні іменники. Залежить це виключно від іменника, а не від його кількості.

Fifty per cent of the pollution in this river comes from industrial waste.

Ninety per cent of the students are present at the lecture.

Nine tenths of the students are present at the lecture.

80 per cent of the electorate is expected to vote,

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь