Утворення прислівників в англійській мові: правила та винятки

Зміст статті

 • 1 Основи основ: що потрібно знати в обов’язковому порядку
 • 2 Утворення прислівників в англійській мові: правила та винятки
  • 2.1 З використанням суфікса-ly
  • 2.2 З використанням суфіксів -wise, -ward, -like і пр.
 • 3 Класифікація прислівників за значенням
 • 4 Ступінь порівняння прислівників: правила та винятки
  • 4.1 Порівняльні обертів.
 • 5 Роль прислівників у реченні
 • 6 Підводимо підсумки
 • 7 Схожі та рекомендовані статті

Прислівника в англійській мові допомагають зробити мову більш яскравою, емоційною і барвистою. Іноді достатньо одного слова, щоб передати зміст пропозиції або зробити акцент на сказаному. Вивчаючи утворення прислівників в англійській мові на прикладах, ви зможете легше зрозуміти особливості складання слів, а також вивчіть виключення. Пам’ятайте, що англійська мова – мова винятків із правил, тому обов’язково вивчайте не тільки основні правила, але й приклади з винятками. Своєрідні уявні таблиці завжди повинні бути в вашій пам’яті, тоді ваша мова буде грамотної і правильної.

Основи основ: що потрібно знати в обов’язковому порядку

Прислівники (adverbs) використовуються для позначення ознаки або способу дії і можуть відповідати на наступні питання:

Коли?He was absent yesterday =>Він був відсутній вчора.Як? (Яким чином?)She will be singing slowly =>Вона буде співати повільно.Де?It is very cozy indoors =>В приміщенні дуже затишно.Як часто?He visits us only sometimes =>Він відвідує нас тільки іноді.В якій мірі?I saw enough exotic animals so I made some amazing photos =>Я бачила досить екзотичних тварин, тому зробила кілька чудових фотографій.

Прислівники англійської мови поділяються і за своєю структурою, точніше – словотвору. Важливо пам’ятати, що прислівник може бути:

 • Простим (у складі тільки один корінь => here, now, well)
 • Похідним (корінь+суфікси і префікси => rarely, unfortunately, quickly)
 • Складним (одне слово складається з кількох основ => nowhere, sometimes, downhill)
 • Складовим (образовывающим прислівник словосполученням, яке має єдине значення => at first/спочатку, since then/з тих пір, so far/поки, at least/принаймні, in vain/марно, at length/детально).

При утворенні прислівників від прикметників потрібно пам’ятати, що кожен вид характеризується своїми особливостями складання.

Утворення прислівників в англійській мові: правила та винятки

Утворення прислівників в англійській мові: правила та винятки

З допомогою суфікса-ly

Цей варіант утворення прислівників зустрічається найчастіше. Прислівника в англійській мові утворюються від прикметників наступним чином: основа прикметника (іноді – іменника) + -ly =>

Day+ly => daily (щодня)

Читайте також:
Телефонний діалог на розмовному англійською мовою з перекладом

Swift+ly => swiftly (стрімко)

Sudden+ly => suddenly (несподівано)

Bad+ly => badly (погано).

Але! Утворення прислівників змінюється в наступних випадках =>

Коли -у змінюється на -i =>

Happy => happily (щасливо)

Easy+ly => easily (легко)

Merry => merrily (весело).

Такі слова будуть скоріше винятком, ніж правилом.

Якщо слово закінчується на -е, то в словообразовании нічого не змінюється, потрібно зробити тільки одне — додати -ly =>

Rude => rudely (грубо)

Але!!! True => truly (насправді, правдиво).

Якщо є закінчення-le, то його потрібно міняти на -ly =>

Capable => capably (уміло)

Simple => simply (просто).

На замітку! Якщо слово закінчується на l, а перед цим йде голосна, то l потрібно подвоїти =>

Brutal => brutally (жорстоко)

Loyal => loyally (лояльно).

З використанням суфіксів -wise, -ward, -like і пр.

Дуже важливо, щоб слова утворювалися правильно: окрім всім відомого суфікса-ly, прислівники можуть утворитися і за допомогою інших суфіксів => -wise, -ward, -like і пр.

Яскраві приклади => forward (вперед), warlike (войовничо), clockwise (за годинниковою стрілкою), stepwise (поступово, крок за кроком), sideward (в сторону), seaward (у напрямку до моря).

Важливо! Прикметники словоформи і словоформи прислівників можуть збігатися! Це складна ситуація для початківця учня, розібратися в якій допоможе контекст. Прикметники належать до іменником, а прислівники – до дієслів. Іншими словами це можна пояснити так => прикметник+іменник, прислівник+дієслово. Наведемо приклади для кращого розуміння англійської граматики =>

I woke up early on Sunday => В неділю я прокинувся рано. (Відповідає на питання “Коли?” -позначається прислівником)

This early bird sings so marvelous song! => Ця рання пташка співає таку чудову пісню! (Відповідає на питання “Яка?” — є прикметником)

She always drives her car slowly => Вона завжди веде машину повільно. (Дію пояснюється дієсловом)

Her car is so slowly! => Її машина така повільна! (Прикметник належить до іменника)

Довідка: слова, що відносяться і до наречию, і до прилагательному =>

far/near => далеко/близько;

early/late => рано/запізно;

high/low => високо/низько;

little/much => мало/багато і ін.

Добре запам’ятайте ці слова, тоді вам буде легше вивчити основні тонкощі утворення англійських прислівників.

Зверніть також увагу на те, що різні форми будуть мати різне значення. Самому здогадатися про коректне значення важко, рекомендується звернутися за допомогою до словника. До таких форм відносять наступні слова:

Читайте також:
LMAO - що значить це англійською? Значення і переклад, розшифровка абревіатури

late/lately => пізно/останнім часом, недавно;

hard/hardly => важко/ледве;

high/highly => високо/надзвичайно, вкрай;

close/closely => близько/пильно;

near/nearly => близько/майже, близько.

Але! Good=well = > хороший=добре.

Класифікація прислівників за значенням

У таблиці, наведеній нижче, можна наочно побачити, як утворюються і розподіляються прислівники.

Adverbs of time (прислівники часу)Коли?Yet, tomorrow, now, today, before, later, for a week, frequently…Adverbs of place (наречния місця)Де?There, outside, inside, somewhere, nearby, abroad, overseas, upstairs, downstairs, next door…Adverbs of manner (прислівники способу дії)Як?Else, too, quietly, loudly, noisily, easily, slow, bad…Adverbs of degree (прислівники міри і заходи)Як? Якою мірою?Almost, enough, very, extremely, rather, fairly…Adverbs of frequency (прислівники частотності)Як часто? Як?Usually, occasionally, always, normally, seldom, hardly ever, sometimes, never…

Ступінь порівняння прислівників: правила та винятки

Якщо ви вже вивчили ступені порівняння з прикметниками, то вивчити ступені порівняння прислівників вам буде набагато легше, оскільки фундамент у вас вже є. Тому зробимо так – спочатку ви вивчіть тему прикметників, а потім візьметеся за прислівники. Справа в тому, що ступінь порівняння прислівника є аналогічною ступеня порівняння прикметника, утворюється майже ідентичним способом. У більшості випадків, звичайно.

 • Прислівники, які мають закінчення -ly, утворюються наступним способом =>
 • порівняльна ступінь: more (less) + основа;

  чудова ступінь: most (least) + основа.

  Amazingly => more amazingly => most amazingly:

  Дивовижно => більш дивовижно => изумительнее всього.

 • Якщо прислівник односложное (такими часто є прислівники способу дії в англійській мові), мірою його порівняння утворюються аналогічним з прикметниками методом =>
 • порівняльна ступінь: основа + er;

  чудова ступінь: основа + est.

  Late => later => latest:

  Пізно => пізніше => пізніше.

  High => higher => highest:

  Високо => вищий => вище всього.

  Slow => slower => slowest:

  Повільно => повільніше => найповільніше.

  Але!! Є англійські прислівники, які утворюються не за правилами! Це неможливо пояснити, потрібно лише вивчити:

  farfurtherfurthestдалекоmuchmoremostбагатоlittlelessleastмалоwellbetterbestдобреbadlyworseworstпогано

  Дана таблиця повинна бути в пам’яті у кожного, хто хоче правильно розмовляти англійською. Таблицю рекомендується переглядати кожен день.

  Порівняльні звороти.

  Ще одна сфера використання прислівники. Англійська мова неможлива без їх вживання. Порівняльні конструкції збагачують мову, роблять її більш яскравою і барвистою. Структури, які мають порівняльний характер, у своєму складі мають прислівники. Найбільш яскраві приклади =>

  • (Not) as/so + прислівники +as (He can cook dishes as well as his master does => Він може готувати страви так само добре, як його наставник).
  • The + порівняльні прислівники, the + порівняльні прислівники. Коли потрібно визначити причинно-наслідковий зв’язок і паралельні дії, то використовуються подвійні обороти з артиклем the (The less you know, the more you are attractive in boy’s eyes => Чим менше знаєш, тим ти привабливішим в очах хлопчика).
  • Порівняльні прислівники + and + порівняльні прислівники. Своєрідне подвоєння спостерігається досить часто (She was trying (to cope with something) harder and harder => Вона намагалася (впоратися з чим-то) краще і краще).
  Читайте також:
  Гарні фрази на англійській мові з перекладом: про кохання, цитати з пісень, корисні вирази

  Роль прислівників у реченні

  Де прислівники повинні стояти в реченні? Їх місце визначається словами, які їх оточують, і видом (залежить від класифікації). Якщо говорити в загальному, то в більшості випадків прислівники мають місце перед причастям чи прикметником, АЛЕ після дієслова.

  • Прислівники часу та місця

  Найчастіше ставляться або на початку, або в кінці речення. Важливо! Спочатку відповідаємо на питання “Де?”, і тільки потім – “Коли?” => I will be working in the gatden tomorrow (Завтра я буду працювати в саду).

  • Прислівники способу дії

  Їх треба ставити або в кінці речення, або після смислового дієслова => We were trying very hard ( Ми дуже сильно старалися).

  • Вступні конструкції

  Якщо слово виконує функцію вступної конструкції, то воно розташовується в кінці або на початку речення => на щастя, we took umbrella (На щастя, ми взяли парасолька).

  • Прислівники ступеня

  Їх слід ставити перед прикметником або смисловим дієсловом, або після допоміжного дієслова =>

 • These guys were so handsome! (Ці хлопці були настільки привабливими!)
 • The Professor almost finished checking the essays (Професор майже закінчив перевіряти есе).
  • Прислівники частотності

  Мають місце перед смисловим дієсловом або між допоміжним і смисловим дієсловами =>

 • He is always ready to say something interesting (Він завжди готовий сказати щось цікаве).
 • My brother usually wakes up early in the morning (Мій брат зазвичай прокидається рано вранці).
 • Підводимо підсумки

  Знаючи способи утворення прислівників і основні нюанси, ви зможете з легкістю спілкуватися, підбираючи правильні і найбільш вдалі слова. Пам’ятайте, що в англійській мові багато винятків з правил, тому ці слова треба вивчити напам’ять. Пам’ятайте: вільне спілкування – спілкування без страху сказати щось не так. Будьте впевнені у своїх знаннях і спілкуйтесь вільно! Успіхів та блискучих результатів!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар