Утворення прикметників в англійській мові: правила і особливості, приклади

Зміст статті

 • 1 Освіту прикметників в англійській мові:
  • 1.1 Основа дієслова+постфиксы
  • 1.2 Основа іменників => прикметник
  • 1.3 Утворення прикметників за допомогою префіксів
  • 1.4 Прикметники, які утворюються методом словосложения =>
 • 2 Підводимо підсумки
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

Англійська мова багата словоформами і їх поєднаннями. Прикметники (Adjectives), незамінна частина якісної і зрозумілої мови, утворюються від дієслів або від іменників. Є, звичайно, і виключення (без них в англійській мові ніяк), але в більшості випадків саме іменники і дієслова виступають основою для словотвору прикметника. Вивчити всі особливості утворення англійських прикметників важко, оскільки багато винятків, але є основні правила, які потрібно знати. Вони допоможуть зрозуміти освіта прикметників в англійській мові і не робити помилок. У цій статті наведемо основні нюанси утворення прикметників і найбільш яскраві приклади винятків.

Утворення прикметників в англійській мові:

Основа дієслова+постфиксы

Використання постфиксов дозволяє зробити семантику мови більш різноманітною. Це частково відноситься до англійських формотворчим елементів -able/-ible, які позначають здатність чогось/когось виконати потрібну дію (сприяють його утворенню). Але! Ці постфиксы – лише крапля в морі. Прикметники утворюються декількома способами. Нижче наведена таблиця з постфиксами, функція яких – містити вказівку певних якостей або властивостей (прикметником) та відображати їх у розмові.

ConfidentСамовпевнений, впевнений у своїх силахDaniel is confident in her knowledge => Сара впевнена у своїх знаннях.ResistantВитривалий, здатний до опоруAndry is rather resistant to any changes => Ендрю швидше чинить опір будь-яким змінам.Pregnant Вагітна, змістовий, що загрожує, багатийThis specific area of research is pregnant with possibilities for company’s development => Ця конкретна область досліджень сповнена можливостей для розвитку компанії.MiserableУбогий, жалюгідний, нікчемний, убогийMy brother is miserable living on his own => Мій брат дуже нещасний, живучи сам по собі.ReversibleЯкий має оборотний характер, оборотний, реверсивнийThe climate change in this region is not reversible => Зміна клімату в цьому регіоні необоротна (змінити природні процеси вже не можна).Combinable З’єднується, комбінується, що поєднуєтьсяIs this statement combinable with our point of view? => Це твердження поєднується з нашою точкою зору?EvidentНаочний, очевидний, ясний, очевиднийThis is evident for everybody that she is happy with him => Це всім очевидно, що вона з ним щаслива.RelevantДоречний, відповідний, має відношенняThis is really relevant remark but we don’t need it => Це дійсно доречне зауваження, але ми в ньому не потребуємо.Dependent Обумовлений, підлеглий, залежнийI’m dependent on her success => Я залежу від її успіху.ProgressiveПерспективний, прогресивний, поступальнийThis is very progressive topic on this discussion => Це дуже перспективна тема на цьому міркуванні.EffectiveЕфективний, результативний, дієвийAn effective method is always a good idea => Ефективний спосіб – завжди гарна ідея.ConvenientКомфортний, зручний, придатний, відповіднийThis is very convenient way to solve all our problems => Це дуже вдалий спосіб вирішити всі наші проблеми.Arrogant Зарозумілий, гордовитий, пихатийThis guy has so arrogant look I can’t stand him! => Цей хлопець має такий гордовитий погляд, що я не можу терпіти його!
Читайте також:
Короткі казки та оповідання для дітей англійською

У таблиці видно, що є декілька способів складання. Найбільш часто використовувані постфиксы => — ible / — able. Таке словотвір зустрічається найчастіше.

Але! Прикметники можуть утворюватися та ін. методами. Важливо пам’ятати, що під час утворення з початкового прикметник в англійській мові може піддаватися деяким змінам (утворитися іншим від стандартного способом).

В усному мовленні це навряд чи буде чутно, зате в письмовому варіанті – це важливе питання. Ваша мова повинна бути грамотною!

В усному мовленні це навряд чи буде чутно, зате в письмовому варіанті – це важливе питання. Ваша мова повинна бути грамотною!

 • Rely => reliable (покластися/надійний, той, що заслуговує довіри).

З прикладу видно, що кінцева голосна –y при утворенні видозмінюється на –і.

 • Receive => receivable (отримати/підлягає одержанню).

Перед тим, як до прилагательному додається постфікс –able, відпадає кінцева голосна –е.

 • Appreciate => appreciable (високо цінувати, визнати/значний, відчутний, істотний).

У конкретній ситуації –ate змінюється на -able.

Всі три приклади мають один загальний нюанс – корінь слова залишається, постфиксы – додаються. Це правило дійсно майже для всіх слів.

Основа іменників => прикметник

Прикметники виробляються від іменника за допомогою певних постфиксов:

 • Постфиксы –al, -ful, -y застосовуються для того, щоб підкреслити наявність певних властивостей або якостей =>

Power (потужність, сила)+ful => powerful (могутній)

Dread (жах)+ful => dreadful (жахливий)

Care (піклування)+ful => сareful (турботливий)

Beauty (краса)+ful => beautiful (прекрасний)

Wonder (диво)+ful => wonderful (чудовий)

Tropic (тропік)+al => tropical (тропічний)

Emotion (емоція)+al => emotional (емоційний)

Rain (дощ)+y => rainy (дощовий)

Sun (сонце)+y => sunny (сонячний).

До іменником просто додається постфікс і – готово! До речі, така особливість складання підходить і для того, щоб скласти потрібні імена. Наприклад, Sunny – гарне ім’я, а не тільки характеристика.

 • Словотвір може робитися за допомогою постфикса –less, що свідчить про відсутність певних якостей =>

Care (піклування)+less => careless (безтурботний)

Harm (шкоди)+less => harmless (нешкідливий)

Water (вода)+less => waterless (безводний)

Milk (молоко)+less => milkless (безмолочный)

Colour (колір)+less => colourless (безбарвний)

Читайте також:
Як запам'ятовувати англійські слова – методи і секрети з прикладами

Life (життя)+less => lifeless (неживий)

Use (користь)+less => useless (непотрібний).

На замітку! Постфиксы –ful і –less є повними протилежностями. Перший варіант означає “повний чогось” (full of something), другий – “позбавлений чогось” (something without).

 • Якщо слово має постфікс –підрозділах, то воно позначає риси характеру або певні якісні характеристики =>

Danger (небезпека)+підрозділах => dangerous (небезпечний)

Fame (популярність)+підрозділах => famous (відомий)

Mica (слюда)+підрозділах => micaceous (слюдяної)

Або!! Mica (іменник -> слюда) => mica (прикметник -> слюдяної). Запам’ятайте це виняток!

Крім цих, існують і інші постфиксы, які утворюють прикметники =>

 • Allergic => чутливий, який не переносить щось, алергічний
 • Anaerobic => безкисневий, анаеробний
 • Friendly => дружній, приятельський, доброзичливий
 • Manly => мужоподібний, властивий чоловікові, мужній
 • Phonetic => має відношення до фонетики, фонетичний
 • Contrary => протилежний, зворотний
 • Similar => аналогічний подібний, схожий
 • Circular => колоподібний, круговою
 • Arched => вигнутий у вигляді арки, дуговий
 • Adequate=> адекватний, достатній, відповідний
 • Golden => золотий, зроблений із золота
 • Wooden => деревяний, зроблений з дерева
 • Shortish => недостатньо довгий, коротковатый
 • Spanish => іспанська, має відношення до Іспанії
 • Belgian => бельгійський, що має відношення до Бельгії
 • Corporative => корпоративний, що має відношення до корпорації
 • Massive => масивний, значний, великий і пр.

Утворення прикметників за допомогою префіксів

Відразу зауважимо, що прикметники, які утворюються за допомогою префіксів, у більшості випадків мають негативне значення. Такого роду словотвір найчастіше зустрічається з такими префіксами => dis-, im-, in-, un-.

Значення негативного/негативного характеру

In+visible (видимий) => invisible (невидимий)

In+correct (правильний) => incorrect (неправильний)

Il+legal (легальний) => illegal (нелегальний)

Un+dead (мертвий) => undead (повсталий з мертвих)

Un+reasonable (обґрунтований, розсудливий) => unreasonable (необгрунтований, необґрунтований)

Im+possible (можливий, здійсненний) => impossible (неможливий, нездійсненний)

Im+practical (придатний до використання, практичний) => impractical (непрактичний, непридатний до використання)

Dis+honest (чесний, сумлінний) => dishonest (нечесний, потайний, недобросовісний)

Il+local ( місцевий, локальний) => illocal (місцевий, нелокальный)

Non+essential (важливий, істотний) => nonessential (несуттєвий, поганий).

Значення перевищення характеристики, якості

 • Tonic (тонічний, пов’язаний з м’язовим складом) => hypertonic (гіпертонічний, той, який володіє підвищеним тонусом)
 • Active (активний, діяльний) => hyperactive (гіперактивний, надактивний).

Значення передування

 • Historic (історичний, той, який відноситься до минулого) => prehistoric (первісний, доісторичний, древній)
 • War (військовий) => prewar (довоєнний, той, що мав місце перед війною).

Довідка: протилежні значення до значення передування – ті, які відбуваються після чого-небудь => post+graduate = post-graduate (той, який закінчив університет), post+war = post-war (повоєнний).

Прикметники, які утворюються методом словосложения =>

 • Причастя+прислівник (hard-bitten => стійкий, наполегливий, above-named => вышепоименованный)

These guys are so hard-bitten that nothing can make them surprised => Ці хлопці настільки стійкі, що нично не може здивувати їх.

 • Прикметник+прикметник (blue-black => синяво-чорний, dark-brown => темно-коричневий, bluish-black => синювато-чорний)
Читайте також:
Прислівники сlose і closely: різниця в значенні і вживанні

I was gifted blue-black phone so I am as happy as an elephant => Мені подарували синяво-чорний телефон, тому я радий як слон.

I have dark-brown colour of hair => У мене темно-коричневий колір волосся.

З прикладів видно, що методом словосложения »прикметник+прикметник» утворюються, в основному, складні відтінки кольорів.

 • Прикметник+іменник (ivory white => кольору слонової кістки, sea green => кольору морської хвилі).

Your dress will be sea green so you will be the most beautiful participant => У тебе буде сукню кольору морської хвилі, тому ти будеш найпрекраснішою учасницею.

My blouse is ivory white and my skirt is dark-blue. I have a perfect look! => Моя блузка кольору слонової кістки, а спідниця – темно-синя. У мене ідеальний образ!

 • Well (прислівник)+прикметник (well-accepted => загальноприйнятий, популярний, well-kept => охайний, що міститься в порядку).

This is well-accepted reason not to go to school => Це загальноприйнята причина не йти в школу.

All your clothes should be well-kept and clean => Вся твоя одяг повинна бути охайною та чистою.

Якщо хочете краще засвоїти правила, рекомендуємо зробити вправи. Все, що для цього потрібно-просто поміняти прикметники в пропозиціях на інші. Для вашої зручності слова, які потрібно замінити, виділені жирним.

Підводимо підсумки

Прикметники в англійській мові – цікава тема для вивчення, а головне – потрібна. Прикметники роблять мова розгорнутої, більш чіткої і красивою. У статті наведені основні правила утворення прикметників з прикладами, що дозволяє коректно вивчити тему, зрозуміти всі тонкощі освіти слів, як простих, так і складних. Ті приклади, які наведені у таблицях, слід вивчити у першу чергу.

Щоб закріпити матеріал, пропонуємо зробити прості вправи з перекладу на колір і характеристики:

1. Червоно-жовтий ……………………..

Зелено-синій………………………..

2. Всесвітньо відомий ………………

Нелегальний ………………………..

Багатообіцяючий …………………

Законний ……………………………

3. Образливий …………………………

Незадоволений ………………………

Важкий до сприйняття ………….. .

Кожна вправа — просте і легке, головне – ефективне. Просто переведіть прикметники та складіть з ними речення. На ваш вибір п’ять слів для складання пропозицій (підходять для щоденних вправ).

Роблячи подібні вправи англійської мови регулярно, ви швидко вивчите тонкощі утворення прикметників і навчіться правильно використовувати їх у своїй промові. Пам’ятайте, що слово потрібно використовувати в контексті, тому не просто переводите, а складайте англійські пропозиції або хоча б їх словосполучення. І не користуйтеся тими знаннями, які у вас вже є. Вивчайте нові слова та їх словоформи. Розширюйте свій словниковий запас і зовсім скоро запас слів буде достатнім, щоб спілкуватися вільно і розкуто.

Успіхів і нових звершень!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар