Урок №8 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Рухаємося далі і з кожним читаємо все краще і краще.

Починаємо восьме вправа http://englishfull.ru/wp-content/uploads/2013/11/Pimsleur_Reading_Lesson_08.mp31. us [‘ʌs] — нас/нам
2. He understands us. [‘hiː ʌndəˈstændz ‘ʌs.] — Він розуміє нас.
3. Meet me at the hotel. [‘miːt ‘miː æt ðə həʊˈtel.] — Встечайте мене в готелі.
4. Welcome! [ˈwelkəm!] — Ласкаво просимо!
5. yes [jes] — так 6. yesterday [ˈjɛstədɪ] — вчора
7. yellow [ˈjeləʊ] — жовтий
8. The sun is yellow. [ðə ‘sʌn ‘ɪz ˈjeləʊ.] — Сонце жовте.
9. use [juːz] — використовувати
10. us/use [ʌs/juːz] — нас/нам/використовувати
11. muse [mjuːz] — муза
12. fuse [fjuːz] — запобіжник
13. you [juː] — ви/ти
14. Excuse me, miss. [ɪksˈkjuːz ‘miː, ‘mɪs.] — Пробачте, міс.
15. Pay attention! [peɪ əˈtenʃən!] — Зверніть увагу!
16. Don’t confuse me! [dəʊnt kənˈfjuːz ‘mi:!] — Не запутывайте мене!
17. We have a used car. [wi: hæv ə juːst kɑːʳ.] — У нас є старий автомобіль.
18. It’s cute. [ɪts kjuːt.] — Це мило.

Якщо ви засвоїли урок то переходьте до дев’ятого уроку.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь