Урок №20 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Передостаннє вправу з читання методом доктора Пимслера

Починаємо урок 20 http://englishfull.ru/wp-content/uploads/2013/11/Pimsleur_Reading_Lesson_20.mp3

1. She wanted some French wine. [ʃiː ˈwɒntɪd sʌm frɛntʃ waɪn.] — Вона хотіла французького вина.
2. We clapped our hands. [wi: klæpt aʊəʳ hændz.] — Ми плескали в долоні.
3. The children відвідали me. [ðə ˈtʃɪldrən ˈvɪzɪtɪd mi:.] — Діти відвідали мене.
4. Does it snow there? [dʌz ɪt snəʊ ðɛər?] — Там йде сніг?
5. It snowed a lot last week. [ɪt snəʊd ə lɒt lɑːst wiːk.] — Минулого тижня випало багато снігу.
6. Is it snowing now? [ɪs ɪt snəʊɪŋ naʊ?] — Зараз йде сніг?
7. ring [rɪŋ] — дзвонити
8. rang [ræŋ] — мину. вр. глагов. ring
9. rung [rʌŋ] — заподія. мину. вр. глагов. ring
10. She’s strong! [ʃiːz strɔŋ!] — Вона сильна!
11. «Sing a song of sixpence — « [“sɪŋ ə sɒŋ ɔv ˈsɪkspəns — «] — «Заспівай пісню про шість пенсів — «(прим.: англ. дитячі вірші)
12. Is the man speaking to me? [ɪs ðə mæn ˈspiːkɪŋ tu: mi:?] — Цей чоловік говорить зі мною?
13. I’d like something to drink. [aɪd laɪk ˈsʌmθɪŋ tu: drɪŋk.] — Я б хотів що-небудь випити.
14. Today i’m going to Washington. [təˈdeɪ aɪm ˈgoʊɪŋ tu: ˈwɔʃɪŋtən.] — Сьогодні я збираюся в Вашингтон.
15. But she ‘ s going to Long Beach. [bʌt ʃiːzˈgoʊɪŋ tu: lɔŋ biːtʃ.] — Але вона збирається на Лонг Біч.
16. For how long? [fɔːr hau lɔŋ?] — Надовго?
17. Think spring! [θɪŋk sprɪŋ!] — Налаштуйтеся на весну!

Пройдіть останнім двадцять перша вправа

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь