Урок №18 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Починаємо вісімнадцятий урок читання http://englishfull.ru/wp-content/uploads/2013/11/Pimsleur_Reading_Lesson_18.mp3

1. Mr. Miller [ˈmɪstəʳ [Miller]] — Містер Міллер
2. Our girl is bigger. [aʊəʳ g3ːl ɪz bɪgəʳ.] — Наша дівчинка більше.
3. I’d like to have dinner with you. [aɪd laɪk tu: hæv ˈdɪnəʳ wɪð ju:.] — Я б хотів повечеряти з вами.
4. I need sixty dollars. [aɪ niːd ˈsɪkstɪ ˈdɔlərz.] — Мені потрібно шістдесят доларів.
5. Have you seen Wall Street? [hæv ju: si: n wɔːl striːt?] — Ви бачили Уолл-Стріт?
6. Hello, nurse. [həˈləu, n3ːs.] — Здрастуйте, медсестра!
7. Don’t litter. [dəʊnt ˈlɪtəʳ.] — Не смітіть.
8. I’m sorry. [aɪm ˈsɒrɪ.] — Мені шкода.
9. Please pass the butter. [pliːz pɑːs ðə ˈbʌtəʳ.] — Будь ласка, передайте вершкове масло.
10. She filled my glass. [ʃiː fɪld maɪ glɑːs.] — Вона наповнила мій стакан.
11. The man opened the door. [ðə mæn ˈoʊpənd ðə dɔːʳ.] — Чоловік відкрив двері.
12. The lady closed it. [ðə ˈleɪdɪ kləʊzd ɪt.] — Пані закрила її.
13. I’m pleased to meet you. [aɪm pliːzd tu: miːt ju:.] — Я радий зустрітися з вами.
14. We owed him money. [wi: əud hɪm ˈmʌnɪ.] — Ми повинні йому грошей.
15. She welcomed him. [ʃiː ˈwɛlkəmd hɪm.] — Вона привітала його.
16. We missed the buss. [wi: mɪst ðə bʌs.] — Ми пропустили автобус.
17. He stopped to eat. [hiː stɔpt tu: i: t.] — Він припинив їсти.
18. We kissed. [wi: kɪst.] — Ми поцілувалися.
19. She stayed too late. [ʃiː ˈsteɪd tuː ˈleɪt.] — Вона затрималася допізна.
20. You’re excused. [juər ɪksˈkjuːzd.] — Ви прощені.

Наступний 19 урок список всіх уроків перебуває у статті Вчимося читати по англійськи

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь