Урок №17 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Як ваші успіхи? Якщо ви дійшли до цього уроку ви молодець Урок №17 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Увімкніть 17 аудіо урок http://englishfull.ru/wp-content/uploads/2013/11/Pimsleur_Reading_Lesson_17.mp3
1. You speak too fast. [ju: spiːk tu: fɑːst.] — Ви говорите занадто швидко.
2. Please stop it! [pliːz, stɒp ɪt!] — Будь ласка, припиніть!
3. We struck it rich. [wi: strʌk ɪt rɪtʃ.] — Ми досягли успіху.
4. We spent a lot of money. [wi: spent ə lɒt ɔv ˈmʌnɪ.] — Ми витратили багато грошей.
5. faster [fɑːstəʳ] — швидше
6. later [ˈleɪtəʳ] — пізніше
7. I want to eat later. [aɪ wɒnt tu: i: t ˈleɪtəʳ.] — Я хочу поїсти пізніше.
8. over there [ˈəʊvəʳ ðɛər] — он там
9. Is that her sister? [ɪz ðæt həːr ˈsɪstəʳ?] Її сестра?
10. How much per gallon? [hau mʌtʃ pəːr ˈgælən?] — Скільки за галон?
11. It’s ten dollars. [ɪts ten ˈdɔlərz.] — Десять доларів.
12. pastor [ˈpɑːstəʳ] — пастор
13. This is major — [ðɪs ɪz ˈmeɪdʒəʳ – ] — Це мажорний —
14. not minor. [nɒt ˈmaɪnəʳ.] — не мінорний.
15. Walter is a coal miner. [[Walter] — ɪz ə kəʊl ˈmaɪnəʳ.] — Уолтер шахтар.
16. minor/miner [ˈmaɪnəʳ/ˈmaɪnəʳ] — мінорний/шахтар
17. First Street [fəːst striːt] — Перша вулиця
18. thirty [ˈθ3ːtɪ] — тридцять
19. burn [bəːn] — палити
20. Turn left. [t3ːn lɛft.] — Поверніть ліворуч.
21. our girl [aʊəʳ g3ːl] — наша дівчинка
22. Our girl is thirsty. [aʊəʳ g3ːl ɪz ˈθ3ːstɪ.] — Наша дівчинка хоче пити.
23. She ‘ d like some water. [ʃiːd laɪk sʌm ˈwɔːtəʳ.] — Вона хотіла б води.

Переходьте до вісімнадцятому уроку.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь