Урок №16 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Продовжуємо вчитися читати, головне пройти усі уроки вити їх залишилося зовсім трохи http://englishfull.ru/wp-content/uploads/2013/11/Pimsleur_Reading_Lesson_16.mp3

1. how [hau] — як
2. How much is it? [hau mʌtʃ ɪz ɪt?] — Скільки це коштує?
3. Our town [aʊəʳ taʊn] — наше місто
4. cap and gown [kæp ænd gaʊn] — шапочка і мантія (прим.: у професорів і студентів)
5. Let’s look around. [lɛts lʊk əˈraʊnd.] — Давайте подивимося навколо.
6. The clown fell down. [ðə klaʊn fɛl daun.] — Клоун впав.
7. We want to leave now. [wi: wɒnt tu: liːv naʊ.] — Ми хочемо поїхати зараз.
8. We want to go to East Street. [wi: wɒnt tu: gəʊ tu: iːst striːt.] — Ми хочемо піти на Іст-Стріт.
9. strap [stræp] — ремінь
10. traps [træps] — силки
11. stop [stɒp] — спинятися
12. He can stop at this spot. [hi: kæn stɒp æt ðɪs spɒt.] — Він може зупинитися на цьому місці.
13. Stand still! [stænd stɪl!] — Стійте нерухомо!
14. Do you speak Spanish? [du: ju: spiːk ˈspænɪʃ?] — Ви говорите по-іспанськи?
15. He’s spry. [hiːz spraɪ.] — Він бадьорий.
16. The stores are closed now. [ðə stɔːrz ɑːr kləʊzd naʊ.] — Магазини зараз закриті.
17. Three strikes — you’re out! [θriː straɪk — juər aʊt!] — Три удари — ви вибуваєте!
18. The stray cat can stay with us. [ðə streɪ kæt kæn steɪ wɪð ʌs.] — Бездомна кішка може залишитися з нами.
19. Trust me. [trʌst mi:.] — Вірте мені.
20. Trick or treat! [trɪk ɔːr triːt!] — Розіграш або частування!

Не розслабляйтеся, переходите до 17 вправі

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь