Урок №13 Вчимося читати по англійськи, метод Пимслера

Тринадцяте вправу на читання

Увімкніть аудіо урок http://englishfull.ru/wp-content/uploads/2013/11/Pimsleur_Reading_Lesson_13.mp3

1. do [duː] — робити
2. Do you know ? [duː juː nəu?] — Ви знаєте?
3. Who took my book? [hu: tʊk maɪ bʊk?] — Хто взяв мою книгу?
4. No, I don’t. [nəu, aɪ dəʊnt.] — Ні, не я.
5. go [gəʊ] — йти
6. Go to the left. [gəʊ tuː ðə lɛft.] — Ідіть ліворуч.
7. You too. [ju: tu:.] — Ви теж.
8. Today it’s May. [təˈdeɪ ɪts meɪ.] — Сьогодні травень.
9. pat [pæt] — стандартний
10. Pat has a pet. [[Pat] hæz ə pɛt.] — У Пета є домашня тварина.
11. bet [bet] — тримати парі
12. pet/bet [pɛt/bet] — домашня тварина/тримати парі
13. tab/tap [tæb/tæp] — табулятор/кран
14. What a big pig! [wɔt ə bɪg pɪg!] — Яка велика свиня!
15. He rode his bike on the pike. [hi: rəʊd hɪz baɪk ɒn ðə paɪk.] — Він наїхав на своєму велосипеді на піку.
16. cloak [kləʊk] — плащ
17. croak [krəʊk] — квакати/каркати
18. It’s my clock. [ɪts maɪ klɔk.] — Це мої годинник.
19. Close the book. [kləus ðə bʊk.] — Закрийте книгу.
20. He’s cross. [hiːz krɒs.] — Він сердитий.

Якщо є необхідність повторіть вправу ще раз і переходите до чотирнадцятого уроку.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь