Умовні речення в англійській мові: правила утворення конструкцій

Зміст статті

 • 1 Умова як граматична категорія
 • 2 Типи умов
  • 2.1 Безумовні (Zero Conditional)
  • 2.2 Здійснимі (First Conditional)
  • 2.3 Малореальні в сьогоденні (Second Conditional)
  • 2.4 Нереальні в минулому (Third Conditional)
 • 3 Змішані умовні речення в англійській мові
 • 4 Інші статті по темі
 • 5 Схожі та рекомендовані статті

Ні для кого не секрет, наскільки люди залежні від різних обставин, адже ми часто стикаємося з різними умовами. І хоч давно відомо, що історія не терпить умовного способу, в побуті ми часто сперечаємося, що могло б бути, якби… Англійцям теж не чужі такі мрії, але з усією скрупульозністю, вони з одного умовного способу зробили кілька конструкцій, кожна з яких застосовується у суворо визначених ситуаціях. Сьогодні вивчимо можливі умовні речення в англійській мові, розглянемо їх структуру та випадки застосування. Матеріал великий, і обов’язково вимагає закріплення теорії, тому будьте готові виконувати практичні вправи.

Умова як граматична категорія

Лінгвісти по-різному підходять до розподілу зворотів англійських дієслів. Традиційно їх три: изъявительное, наказовий та умовний. Але деякі вчені виділяють умовний спосіб в англійській як окремий вид, а не частина сослагательной категорії. Це обумовлено складністю всього умовного розділу, тим більше, що в однієї умовної категорії налічується 4 типи правильних конструкцій, крім яких є ще змішані фрази, до того ж у більшості з них може використовуватися інверсія. Саме ці типи умовних речень в англійській мові ми і будемо сьогодні вивчати. Але для початку визначимося, що собою являє висловлювання з умовою.

Умовними, називають різновид складнопідрядних конструкцій, які містять у собі два простих основи, пов’язані між собою умовно-наслідковим зв’язком. Головне речення виражає результат чи наслідок подій, а підрядне є тим самим умовою, при якій вони досягаються. Зв’язок в пропозиціях здійснюється з допомогою сполучників if, unless, in case, as long as provided, on the condition. Набагато частіше використовується перший з них, тому навіть з’явилася друга назва цих виразів – пропозиції з if. Розглянемо можливі варіанти конструкцій, і відпрацюємо їх за допомогою вправи.

Умовні речення в англійській мові: правила утворення конструкцій

Типи умов

Як уже згадувалося, в умовних реченнях виділяють чотири типи правильних конструкцій. Про них і поговоримо в даному розділі.

Безумовні (Zero Conditional)

У цих висловлюваннях використовується так званий нульовий тип умови. Іншими словами, в придатковому під виглядом умови подаються практично реальні факти, закономірності, напрацьовані досвідом або відомі кожному. Таким чином, ступінь умовності такої фрази практично нульова.

При побудові тут зазвичай використовується просте даний час, але зрідка зустрічаються конструкції з Present Continuous/Perfect і Past Simple. Умови вводяться союзом, і можуть стояти в будь-якій частині пропозиції, але відокремлюються комою тільки придаткові, попередні головному. Це правило справедливо для всіх типів придаткових.

 • If you run fast for a long time you become tired – Якщо ти будеш швидко бігти протягом довгого часу, ти станеш втомленим.
 • She goes shopping for clothes when she has money– Вона йде купувати одяг, коли у неї є гроші.
Читайте також:
Англійська прапор - символи трьох країн

Англійська мова дозволяє використовувати такі конструкції для вираження вказівок. В такому випадку головна частина має повелительную форму.

 • If you want to be slim, don’t eat buns – Якщо ти хочеш бути стрункою, не їж булочок.

Зазначимо, що це єдиний вид умовного висловлювання, яке неможливо інвертувати.

Здійснимі (First Conditional)

Якщо йдеться у висловлюванні йде про ймовірне виконанні дій, то необхідно використовувати умовні речення першого типу в англійській мові. Найчастіше це передбачення вчинення будь-яких майбутніх подій, або вираження намірів і обіцянок виконати що-небудь в найближчому майбутньому. І тут ми знайомимося з важливим законом.

Умовне пропозицію не може мати в додатковій частині присудка, поставленого у форму майбутнього часу. Майбутнє виражається головною частиною речення, в той час як підрядне завжди виражено справжнім. Запам’ятайте: після if ніколи не варто will!

Неправильне вживання часу в реченнях з умовним придаткових – дуже поширена помилка. Обов’язково вивчіть це правило, перш ніж виконувати вправи.

 • If the teacher asks me, I will answer right – Якщо вчитель запитає мене, я відповім правильно.
 • I will get a bonus if I buy 10 bottles of juice – Я отримаю бонус, якщо я куплю 10 пляшок соку.

Зауважте, переклад обох частин позначений майбутнім, так як це найбільш точна передача інформації російською мовою. Але це ніяк не скасовує закону – ніяких will у придатковому.

При вживанні допоміжних дієслів в даних комбінаціях може відбуватися інверсія, тобто невелика зміна порядку слів. При цьому забирається союзне слово, а вперед виноситься модальне дієслово should (раптом, випадково).

 • If I should find this disc, I will give it to them – Якщо раптом я знайду цей диск, я віддам його їм.
 • Should I find this disc, I will give it to them – Якби мені знайти цей диск, я віддам його їм.

Малореальні в сьогоденні (Second Conditional)

Умовні речення другого типу передають малоймовірні, практично неможливі в розумінні мовця події, пов’язані за часом з теперішнім або майбутнім часом. Теоретично, виконання дій можливо, але на практиці таке навряд чи колись станеться.

Головна конструкція даного типу умовних речень утворюється за допомогою 2 елементів: допоміжного дієслова would та інфінітива. Присудок придаткового має форму Past Simple. Розглянемо приклади.

 • If I work as a programmer, I would get much money – якби я працював програмістом, я б отримував багато грошей.
 • If she lived here, she would study at our University – якби вона жила тут вона вчилась в нашому університеті.
Читайте також:
Фразовий дієслово Break down: значення, а також інші варіанти з дієсловом Break

Як видно з прикладів, у російських висловах з’являється частинка б. Це не помилка перекладачів, а необхідна міра для передачі змісту висловлювання.

Дуже часто зустрічаються такі умовні речення в англійській мові завдяки фразі «If I were you» (якби я був тобою/на твоєму місці). Важливо відзначити, що в даному випадку дієслово to be завжди правильно ставити у форму were, незважаючи на те, що в неформальному спілкуванні часто вживають was.

 • If I were a superstar, I would buy a large aircraft – Якщо б я був суперзіркою, я б купив великий літак.
 • I would never help him if I were you – Я б ніколи не допоміг йому, коли б я був на твоєму місці.

З даним дієсловом може проводитися інверсія конструкції. У такій ситуації were виноситься вперед, а союз опускається.

 • Were we at home, we would play computer games – Чи ми вдома, ми б пограли в комп’ютерні ігри.

Будьте уважні при зустрічі з подібними висловами. За зовнішнім виглядом фраза дещо нагадує питальні речення. Але за знаків пунктуації та контексту ситуації стає зрозуміло, що в даному випадку не маються на увазі ніякі питання. До того ж придаткові в принципі не можуть утворювати питальні форми.

Нереальні в минулому (Third Conditional)

З допомогою таких висловлювань висловлюють умовність минулих подій, причому як в негативному, так і в позитивному ключі. Умови третього типу – це своєрідні роздуми на тему «що було б, якби…» або критика вироблених дій, які вже ніяк не виправити. Такі фрази, відповідно, мають сказуемые у вигляді вчинених дій, які утворюються з допомогою англійської перфекта. Придаточная частина стоїть у формі Past Perfect, а головна містить 3 елементи: would + have + дієприкметник II, тобто фактично як Present Perfect, тільки з незмінним have і додатковим would.

 • If she had called him then, she would have been his wife – якби вона подзвонила йому тоді, вона була б його дружиною.
 • I would have passed exam if the table had been correct – Я б здала цей іспит, якщо б таблиця була б вірною.

У певних випадках третій тип умовних речень може підкреслювати позитивний вплив подій, що відбулися на даний момент.

 • If we hadn’t gone to the concert of this rock band, we wouldn’t have met – Якщо б ми не пішли на концерт цієї рок-групи, ми б не зустрілися.
Читайте також:
День святого Валентина на англійській мові з перекладом: розповідь і привітання

У фразах даного виду також іноді зустрічається инверсивный порядок слів.

 • She Had this message sent, she would have won the prize – Відправила б вона це повідомлення, і могла б виграти цей приз.

Змішані умовні речення в англійській мові

Не всі пропозиції на англійській мові являють собою правильні умовні речення. Зустрічається і змішаний тип конструкцій, які поєднують в собі властивості 2 і 3 видів умовних виразів. У подібних ситуаціях одна з частин фрази завжди виражена минулим часом.

У випадках, коли в минулому варто підрядне, вона виражена перфектною присудком, згідно конструкції 3 типу. При цьому головна частина описує даний, і отримує комбінацію умови другого типу: would + інфінітив (без перфекта!). Можливі варіанти фраз з инфинитивом продовженого часу.

 • If my father had repaired the car, I wouldn’t go to the institute on foot – якби мій батько полагодив машину, я б не пішла зараз пішки в свій інститут.
 • If I hadn’t made many mistakes in the last test, I wouldn’t be writing a new test now – Якщо б я не зробив багато помилок у минулому тесті, я б зараз не писав новий тест.

У зворотних ситуаціях, коли минулим виражено головне пропозицію, воно використовує конструкцію умов 3 типу: would + have + дієприкметник II. При цьому підрядне не є досконалим дією, тому позначається Past Simple.

 • If they were actors, they would have played another way it then – Якщо б вони були акторами, вони б зіграли це тоді по-іншому.
 • He would have told right answer to you if he knew it – Він би сказав тобі правильну відповідь, якщо б знав його.

Смислова різниця між цими конструкціями полягає в наступному:

 • Коли умовне виражено минулим, то ми описуємо невиконану ситуацію і нинішній стан справ, як наслідок не відбулися минулого подій. Батько не полагодив машину, і тому я йду зараз пішки.
 • Якщо головне пропозицію виражено пройшли, значить, ми вказуємо на вже доконане подія, яка в жодному разі не можна змінити. Тому умова, що відноситься вже до теперішнього часу, тут виступає в ролі якоїсь приповідки-міркування «от якби…, то ….». Але всі розуміють, що це «якби» нездійсненно спочатку. Вони зіграли тоді по-іншому, але ніяк не могли, тому що вони спочатку не актори. Але дія абсолютно, і вони зіграли, як змогли.

На цьому ми закінчуємо освоєння даного матеріалу. Сподіваємося, що ви зуміли розібратися у всіх конструкціях і успішно виконайте вправи. До нових зустрічей!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар