The Adverb. Прислівник в англійській мові

Прислівник — це частина мови, що показує як, де, коли і т. п. відбувається дія, а також передавальна ознаки прикметника або іншого прислівники. У реченні прислівники виконують функцію обставини.

Зміст статті:

 • Базові функції прислівників в англійській.
 • Утворення прислівників в англійській мові
 • Прислівники, що збігаються за формою з прикметниками.
 • Прислівники, що мають 2 форми.
 • Синтаксична функція прислівників у реченні.
 • Окремі випадки вживання прислівників.
 • Місце прислівників у реченні.
 • Ступені порівняння прислівників.

Базові функції прислівників в англійській.

В англійській мові прислівник виконує ті ж функції, що і в російській. Вони зазвичай вказують:

WHEN (коли):

 

These are ADVERBS OF TIME (прислівники часу)

 

Soon – скоро

Now – зараз

Then – потім

Early –рано

Late – пізно

Today – сьогодні, etc

WHERE (де):

 

These are ADVERBS OF PLACE (прислівники місця)

 

Here – тут

There –там

Everywhere – скрізь

Inside – всередині

Far – далеко

Near – близько

HOW (як):

 

These are ADVERBS OF MANNER (прислівники способу дії)

 

Badly – погано

Carefully – акуратно

Loudly – голосно

Легко – легко просто

Fast –швидко

Hard – складно

TO WHAT EXTENT (до якої міри):

 

These are ADVERBS OF DEGREE (прислівники міри і ступеня)

 

Дуже – дуже

Really – дійсно

Too – занадто

Terribly – жахливо

Rather – досить

Almost – майже

Приклади вживання прислівників:

The boy fought (how?) bravely– Хлопчик бився хоробро.

Boris came (when?) late. – Борис прийшов пізно.

Our teacher explains the rules (extent to what?) extremely patiently. – Наш учитель пояснює правила дуже терпляче.

There were lights (where?) everywhere. – Вогні були скрізь.

Утворення прислівників в англійській мові.

Всі прислівники англійської мови з освіти можна розділити на 4 групи:

 • Прості прислівники (SIMPLE ADVERBS): soon, after, now, here, well, etc.
 • DERIVED (похідні) ADVERBS – Прислівники, які були утворені за допомогою суфікса –ly та ін. суфіксів (детальніше читайте далі у статті).
 • Складні прислівники (COMPOUND ADVERBS)– утворені шляхом додавання 2 слів: everywhere, sometimes, downstairs, etc.
 • COMPOSITE (складові) PHRASAL ADVERBS – фразові прислівники: a great deal, a little bit, now and then, far enough, hell of a lot of, etc

Найчастіше прислівник утворюють від прикметника шляхом додавання суфікса ly.

Правила додавання –ly.

Читайте також:
Reading-Comprehension Test. An Ugly Princes

Якщо прикметник закінчується на –y, то переходить в i (y->i+ly).

 • Easy + ly = easily
 • Happy + ly = happily
 • Busy + ly = busily
 • Lucky + ly = luckily
 • Gay + ly = gaily

Якщо прикметник закінчується на-е, то залишається е (e+ly = ely).

 • Nice+ ly = nicely

Зверніть увагу:

 • Due -> duly
 • True -> truly

Якщо прикметник закінчується на –le, то le змінюється на ly. (le->ly)

 • Simple -> simply
 • Gentle -> gently

Але:

 • Whole -> wholly

Якщо прикметник закінчується на l, то l подвоюється (l + ly = lly)

 • Loyal+ ly = loyally
 • Typical +ly = typically
 • Beautiful + ly = beautifully

Якщо прикметник закінчується на –ic, то прислівник буде закінчуватися на –ally.

 • Historic + ly = historically
 • Heroic + ly = heroically

Крім суфікса –ly, прислівники також утворюються (вкрай рідко) за допомогою таких суфіксів:

-wise: clockwise, crabwise, screw-wise.

-ward (s): backward (s), eastward (s), onward (s)

-like: warlike

-fold: twofold, manifold

-most: innermost, outermost

-way (s): longways, sideways

Таким чином, ми розуміємо, що в більшості своїй англійські прислівники утворюються за допомогою суфіксів від прикметників, однак є група прислівників, утворених від іменників:

 • Day -> daily (щодня),
 • hour -> hourly (щогодини),
 • Week -> weekly (щотижня),
 • Month -> monthly (щомісяця)
 • Year -> yearly (щорічно)

Такі прикметники, що закінчуються на –ly, не утворюють прислівників:

Lonely, friendly, ugly, cowardly, silly, lovely

Дані прикметники в значенні прислівників використовуються в структурах виду in a … way / fashion / manner.

In a friendly way

In a silly manner

In a lonely fashion

Дружелюбно

Нерозумно

самотньо

Прислівники, що збігаються за формою з прикметниками.

Існує ряд прислівників, які за формою збігаються з прикметниками. Ось найбільш поширені з них:

daily

weekly

monthly

yearly

fast

far

near

hard

early

still

low

long

high

wide

wrong

straight

late

щодня, щоденний

щотижня, щотижня

щомісяця, щомісячний

щорічно, щорічний

скоро, швидкий (швидко, швидкий)

далеко, далекий

близько, близький

старанно, старанна

рано, ранній

спокійно, спокійний

низько, низький

довгий, довго

високий, високо

широкий, широко

неправильний, неправильно

прямий, прямо

пізній, пізно

Вищеперелічені прислівники відрізняються від ідентичних прикметників тільки по функції в реченні.

Прислівники, що мають 2 форми.

Існує ціла група прислівників, які мають дві нерівнозначні форми, що відрізняються за значенням. Для коректного їх вживання рекомендую завчити наступну таблицю:

close

closely

Близько

Ретельно / детально

deep

deeplу

Глибоко (в прямому сенсі)

Глибоко (в переносному сенсі =дуже)

direct

directly

Без зупинки

Негайно, безпосередньо

easy

easily

Ніжно / злегка

Без праці

fine

finely

Відмінно / чудово

делікатно

free

freely

Безкоштовно

вільно

full

fully

Дуже / цілком

повністю

hard

hardly

Складно

ледь

Читайте також:
Діалог англійською в магазині – про що запитати продавця

high

highly

Високо (в прямому сенсі)

У вищій ступеня = дуже добре)

last

lastly

Останній, пізніше за всіх

В кінці кінців

late

lately

Пізно

Останнім часом / нещодавно

near

nearly

Поруч /

майже

pretty

prettily

В значній мірі

красиво

sharp

sharply

Гостро, рівне

Колко, зло (в переносному значенні)

short

shortly

Раптово

незабаром

sure

surely

Дійсно

Звичайно / неодмінно

wide

widely

Широко (в прямому сенсі)

Повсюдно

wrong

wrongly

Неправильно

Неправомірно

The plane flies high. – Літак летить високо.

He is a highly cultured and educated man. – Він надзвичайно культурний і освічений чоловік.

Як і в російській, англійській мові прислівники мають ступені порівняння, Читайте докладніше про ступені порівняння прислівників, а також Ви можете виконати вправи на ступені порівняння прислівників.

Синтаксична функція прислівників у реченні.

Прислівники можуть виконувати різні функції:

 • Давати характеристику дії:

“Nick was detained”, Molly added quickly. – “Нік був затриманий”, — Моллі додала швидко.

 • Давати характеристику ознаки:

Molly was too tired. – Моллі була дуже втомленою.

 • Давати характеристику іншому наречию:

Dan ran very fast. – Ден біг дуже швидко.

 • Давати характеристику всього речення.

Unfortunately, we had no idea how hard it was. – На жаль, у нас не було уявлення про те, наскільки це складно.

C іншими прислівниками і прикметниками вживаються такі прислівники:

Very, highly, strikingly, amazingly, unbelievably, delightfully, unusually, utterly, most, extremely, terribly, so, awfully, rather

Very happy – дуже щасливий;

Rather interesting – досить цікавий;

Strikingly handsome – дивно красивий;

Too long – занадто довгий;

Terribly boring – жахливо нудний;

Unbelievably fat – неймовірно товстий.

Деякі прислівники – much, any, still, far – можуть посилювати ступені порівняння прикметників.

Fred couldn’t speak any louder. – Фред не міг говорити голосніше.

You could do it far better. – Ти міг зробити це набагато краще.

Найчастіше прислівник виступає в якості обставини (adverbial modifier) місця, часу, способу дії або ступеню.

Mike spoke aloud. – Майк говорив голосно (adverbial modifier of manner).

I quite forgot about the party. – Я практично забув про вечірці (adverbial modifier of degree).

Зверніть увагу:

Після слів be (бути), become (ставати), feel (відчувати), look (виглядати), seem (здаватися), smell (пахнути), sound (звучати), stay (залишатися), taste (на смак) у вказаних значеннях в англійській мові вживається прикметник, а не наріччя!!!

You look wonderful (але не wonderfull).

I feel good (але не well).

Окремі випадки вживання прислівників.

Існує група прислівників, які мають власні правила вживання. Розглянемо деякі з них.

Читайте також:
Методи вивчення англійської мови: розбір популярних авторських методик та поради з вибору

Прислівник even часто вживається зі сполучниками if і though, утворюючи сполучення even if (навіть якщо) і even though (хоча).

Nick wouldn’t say even if he knew. – Нік не сказав, навіть якби знав.

The children bathed in that place even though Mum попереджені them it was dangerous. – Діти купалися в цьому місці, хоча мама попереджала їх, що це небезпечно.

Прислівники too, as well і also (всі переводяться як теж) вживаються виключно у стверджувальних реченнях. Прислівники too і as well , вживаються в кінці речення, a also зазвичай стоїть у середині речення перед словом, до якого воно відноситься.

They are fond of music too. – Вони теж люблять музику.

Both directors were present at the conference as well. – Обидва директора теж були присутні на нараді.

I also agreed with Mr. Jones. – Я теж погодився з м-ром Джоунзом.

Прислівник else часто вживається в питальних пропозиціях в поєднаннях who else (хто ще), what else (що ще), where else (де ще) і т. п.

What else should we buy at this supermarket? – Що ще нам потрібно придбати в цьому супермаркеті?

 Прислівник enough (досить, досить) також має свої правила вживання.

 • якщо enough визначає іменник і виконує функцію прикметника, то воно ставиться перед означуваним словом.

We have enough money to buy a flat. – У нас є достатньо грошей, щоб купити квартиру.

 • якщо enough визначає прикметник або прислівник, то стає після обумовленого слова.

John is smart enough to understand that. — Джон досить кмітлива, щоб зрозуміти це.

Місце прислівників у реченні.

Так як прислівники можуть пояснювати різні частини мови, то і місце їх у реченні може сильно відрізнятися.

Прислівники способу дії (of manner) і ступеня (degree of), як правило, стоять поруч із поясняемым словом.

Mike sings well.

Helen runs fast.

Тут можливі варіанти лише при наявності інверсії в усному мовленні для підкреслення якої-небудь думки.

Only well does Mike sing!

Прислівники ступеня стоять перед прикметником, прислівником або основним (але не допоміжним) дієсловом.

Прислівники частотності (usually, often, sometimes, always, never, rarely, seldom) ставляться між основним і допоміжним дієсловом (безпосередньо перед допоміжним).

I never get up late.

My mum sometimes goes to the swimming pool.

Do you usually get up early?

Прислівники часу і місця – найбільш мобільні і можуть ставитися в різних частинах пропозиції.

I will come tomorrow.

Tomorrow i’ll be in Moscow.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар