Таблиця часів дієслів в англійській мові – просто і зрозуміло!

Таблиця з часом дієслів англійської мови необхідне кожному, хто вивчає англійську і хоче оволодіти часом дієслова, адже таблиця часів допомагає вибудувати систему використання англійського дієслова. Сьогодні хочу поділитися з вами таблицею, яку використовую у своїй практиці.

Часи дієслова в англійській мові таблиця.

Умовні позначення:

S – підмет,

V – дієслово

Почнемо з цього часу.

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Як утворити?

+ V/V (e) s

I go to school every day.

Моlly goes to school every day

-don’t/doesn’t V

I don’t go to school every day.

Molly doesn’t go to school every day.

? Do/Does + S +V

Do you go to school every day?

Does Molly go to school every day?

Приклади Present Simple.

Як утворити?

+ am/is/are Ving.

I am sitting.

She is singing.

They are playing.

-am/is /are not +Ving

I am not playing.

He isn’t watching.

We are not listening.

? Am / Is /Are + S+ Ving

I Am sitting?

Is she listening?

Are they singing?

Приклади Present Continuous.

Як утворити?

+ have/has +V3

I have watched this film.

She has done her homework.

-have/has not +V3

I haven’t met before her

He has not watched the film.

? Have/Has +S+V3.

We Have met before?

Has Molly read this book?

Приклади Present Perfect.

Як утворити?

+ have / has been Ving

I have been working.

She had been waiting.

-Have/has not been Ving

I haven’t been waiting for you.

She hasn’t been running.

? Have/ has + S+ been Ving

Have you been working all day long?

Has he been running?

Приклади Present Perfect Continuous.

Коли вживати?

Звичайне, регулярно повторювану дію.

Molly often visits her granny.

Розклад.

The ship leaves at 8 sharp.

Факти, закони природи.

It often rains in autumn.

Правила вживання Present Simple.

Коли вживати?

Дія відбувається (триває)в даний момент.

Читайте також:
Порівняльні звороти з like та as. У чому різниця між like та as?

She is now watching TV.

Дія відбувається в даний період.

I am reading M. Twain these days.

Запланована дія.

I’m flying to Madrid.

Правила вживання Present Continuous.

Коли вживати?

Дію завершено, але немає вказівку на момент вчинення.

She has done her homework.

Дію завершено, немає вказівки на момент вчинення і є результат важливий у даний момент.

I have bought some flour, so we can bake a cake.

Правила вживання Present Perfect.

Коли вживати?

Дія, яке тривало до теперішнього моменту (можливо, дія продовжується і зараз).

She has been waiting for you for 3 hours.

Правила вживання Present Perfect Continuous.

 

 

Слова-покажчики. Маркери часу.

Usually, generally, once a month, twice a week, always, every day/week/month, never, often, seldom, sometimes, rarely

Вправи на Present Simple.

Слова-покажчики. Маркери часу.

Now, at the moment, at present

Вправи на Present Continuous.

 

Слова-покажчики. Маркери часу.

lately, recently, twice, several times, ever, never, just, already, yet, for, since

Вправи на Present Perfect.

 

 

Слова-покажчики. Маркери часу.

For, since

Вправи на Present Perfect Continuous.

 

Таблиця часів дієслів в англійській мові – просто і зрозуміло!Завантажити таблицю часів англійського дієслова в теперішньому часі.

 

Таблиця часи дієслова в англійській мові: минулий час.

Переходимо до минулого часу дієслова в англійській мові. Пропоную Вам наступну таблицю.

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Як утворити?

+ V2

I played hockey.

Molly went to the zoo.

-didn’t +V

I didn’t play hockey.

Molly didn’t go to the zoo.

? Did +S+V

Did you play tennis?

Did Sara go to the zoo?

Приклади Past Simple.

Як утворити?

+Was/were+Ving

She was sleeping.

They were dancing

-was/were not Ving

She was not crying.

We were not waiting for him.

? Was /were +S+Ving

She Was writing a letter?

Were you dreaming?

Як утворити?

+Had +V3

I had done my homework by 6 o’clock.

-Had not +V3

She hadn’t finished cooking before her mother came.

Читайте також:
Частини тіла людини англійською мовою для дітей: з перекладом і транскрипцією

?Had +S+V3

She Had come before midnight?

Приклади Past Perfect

Як утворити?

+Had been Ving

I had been crying before he came.

-had not +S+ been Ving

I hadn’t been cooking by midnight.

? Had + S + been + Ving

She Had been crying till midnight?

Приклади Past Perfect Continuous.

Коли вживати?

Звичайне одиничне дію в минулому.

I visited my bad last month.

Ланцюг подій в минулому.

I opened my bag, found the key and started the car.

Правила вживання Past Simple

Коли вживати?

Дія, яке тривало в певний момент минулого.

She was dancing at 5 o’clock yesterday.

She was sleeping when her brother came.

Правила вживання Past Continuous

Коли вживати?

Дія закінчилася до моменту в минулому.

I had watched the film before we went to the cinema.

She had fallen asleep before midnight yesterday.

Правила вживання Past Perfect

Коли вживати?

Дія тривало до моменту в минулому.

Sally had been waiting for half an hour and then she decided to go home.

Правила вживання Past Perfect Continuous

Слова-покажчики. Маркери часу.

yesterday, last (that) month, the day before yesterday, last (that) weekmonthyear, in 2010, on the 10 of April, ago

Вправи на Past Simple

Слова-покажчики. Маркери часу.

all day /night long, at that moment/time, while, at 5 o’clock, when +Past Simple

Вправи на Past Continuous

Слова-покажчики. Маркери часу.

By by the time before

Вправи на Past Perfect

Слова-покажчики. Маркери часу.

all day long, by, before, since, for

Вправи на Past Perfect Continuous

Таблиця часів дієслів в англійській мові – просто і зрозуміло!Завантажити таблицю часів англійського дієслова в минулому часі.

Таблиця часів дієслів: майбутній час.

Переходимо до майбутнього часу дієслова в англійській мові. Пропоную Вам таблицю майбутніх часів англійської мови.

Future Simple

Future Continuous

Future Perfect

Future Perfect Continuous

Як утворити?

+ will V

I will stay with you forever.

-won’t (will not) V

Не won’t help you.

? Will +S+V

Will you come to my party?

Читайте також:
Артиклі в англійській мові (articles) — основні правила їх використання

 

Як утворити?

+will be Ving

I will be reading at 2 o’clock tomorrow.

-Won’t be Ving

She won’t be sleeping if you come later.

? Will +S+be Ving

Will you be waiting for me?

 

Як утворити?

+Will have +V3

I will have read the book by tomorrow.

-Won’t have V3

She won’t have cooked dinner by that time.

Will+ S+have V3

Will you have finished homework by midnight?

 

Як утворити?

+ will have been Ving

I will have been waiting for you till midday.

-won’t have been Ving

I won’t have been reading for so long.

? Will +S + have been doing

Will you have been doing your homework till 5 o’clock?

Приклади Future Perfect Continuous

Коли вживати?

Одиночні або послідовні дії у майбутньому

I will meet you at the station.

She will come home and then she will take a shower.

Правила вживання Future Simple.

Коли вживати?

Дія триває в певний момент майбутнього.

I will be lying on the beach at this time tomorrow.

Правила вживання Future Continuous

Коли вживати?

Дія закінчиться до моменту в майбутньому.

I will have written all the letters by 5pm.

Правила вживання Future Perfect

Коли вживати?

Дія триває до моменту в майбутньому.

Molly will have been living in розташовують kongo друкують for three years next November.

Слова-покажчики. Маркери часу.

Tomorrow, the day after tomorrow , tonight, one of these days, next week/month, in an hour /minute, later, soon, in (the) future

Вправи на Future Simple

Слова-покажчики. Маркери часу.

all day /night long, at that moment/time, while, at 5 o’clock, when

Вправи на Future Continuous

Слова-покажчики. Маркери часу.

By by the time before

Вправи Future Perfect

Слова-покажчики. Маркери часу.

all day long, by, before, since, for, till

 

Таблиця часів дієслів в англійській мові – просто і зрозуміло!Завантажити таблицю часів англійського дієслова в майбутньому часі.

 

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар