Суфікси в іменників в англійській мові: правила і приклади

Для вільного спілкування англійською мовою потрібно оперувати лексикою. Цінується уміння швидкого підбору слів. Щоб розширити словниковий запас і збагатити свій лексикон, використовують простий прийом – знайомство з суфіксами іменників.

Що таке суфікс?

Суфікс відноситься до словотворчим морфемам, що служать для утворення нових лексичних одиниць. У порівнянні з приставками вони мають більшу гнучкість і частіше вживаються при словотворенні.

Для російського, а також англійської мов, характерні два види суфіксів, які є формотворними і словообразующего.

Перші застосовуються, щоб утворювати форми слів, вони зберігають лексичне значення:

 • brush – brushed – чистити – чистив;
 • sing – singing – співати – співає.

У другому випадку вони служать для утворення нових слів, змінюють лексичний сенс:

 • to dance (дієслово) – dancer (іменник) – танцювати – танцюрист;
 • happy (прикметник) – happiness (іменник) – щасливий – щастя.

Іменник і його суфікси

Суфікси -er, -or, -ar

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-er

Професія, спеціальність, рід занять.workerробочий
teacheryчітель
admirerшанувальник
-orОсоба або пристрій, що виконує дію, яке позначається вихідним дієсловомactorактор
sailorморяк
dictatorдиктатор
demonstratorучасник демонстрації, лаборант
-arРід занятьbeggarжебрак

Увага! При закінченні основи на -e друга голосна в іменнику випадає: to lie (брехати / дієслово) – a lier (брехун / іменник), to compose (складати / дієслово) – a composer (композитор / іменник).

суфікс -ess

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ess

Вказівка на жіночий рід іменникаmistressпані
waitressофіціантка
poetessпоетеса
tigressтигриця

Початкове іменник, як правило, не змінюється: baron – baroness, але: еmpress – імператриця.

Суфікси -an, -ian

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-an

-ian

Національність, віросповідання, професіяRussianросійська
Canadianканадець, канадський
Americanамериканець, американський
Belarusianбілорус, белорусcкій
Christianхристиянин
librarianбібліотекар

суфікс -ist

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ist

Назва особи, що займається будь-якою діяльністю, послідовника вченняlinguistлінгвіст
communistкомуніст
terroristтерорист
pianistпіаніст

суфікс -ee

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово / іменник) +

-ee

Об’єкт або особа, на яку спрямовується дія, зменшена форма предмета (іменника)trusteeдовірена особа
awardeeпризер
nomineeномінант
devoteeлюдина цілком віддана справі, святенник
booteeдитячий в’язаний черевичок

Суфікси -ant, -ent

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-ant

-ent

Вказівка професії, речовиниlubricantмастильний матеріал
assistantпомічник
solventрозчинник
patientпацієнт
antioxidantантиоксидант

суфікс -age

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово / іменник / прикметник) +

-age

узагальнений іменник

(комплект чогось)

luggageбагаж
parentageродовід
Дія, станshortageдефіцит
marriageшлюб
Місце або будинокvillageсело

суфікс -cy

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник / прикметник) +

-cy

Стан, якістьsupremacyпревосходительство
agencyагентство
vacancyпробіл, порожнеча, вакансія
instancyнастійність

Суфікси -ence, -ance

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник / прикметник / дієслово) +

-ence

-ance

Cостояние, властивістьdifferenceвідмінність
intelligenceінтелігентність
independenceнезалежність
avoidanceуникнути, анулювання

суфікс -hood

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-hood

Вказівка на період, станmotherhoodматеринство
boyhoodотроцтво
brotherhoodбратство
girlhoodдівоцтво

суфікс -ing

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-ing

Освіта віддієслівних іменників, що вказують на дію, предметswimmingплавання
buildingбудівлю
readingчитання
feelingпочуття

суфікс -ion

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-ion

Дія або станalterationпереробка, зміна
dictationдиктант
concessionпоступка
versionверсія, переклад

суфікс -ment

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-ment

Стан, результат, процесgovernmentуряд
managementуправління
achievementдосягнення
arrangementдомовленість

суфікс -ness

SuffixMeaningExamplesTranslation
(прикметник) +

-ness

Іменники утворюються від прикметників і позначають властивість, якістьblacknessчорнота
yellownessжовтизна
prettinessпривабливість
gladnessрадість

суфікс -ship

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ship

Положення, навички, статусchampionshipчемпіонат, першість, звання
companionshipтовариські відносини, спілкування
hardshipнегаразди
leadershipкерівництво

суфікс -th

SuffixMeaningExamplesTranslation
(прикметник / дієслово) +

-th

Якість, стан, діюwidthширина
growthрозвиток, зростання
warmthтеплота
worthціна, гідність
wreathвінок

Суфікси прикметників в англійській мові

Суфікси -able, -ible

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово / іменник)

-Able, -ible

Вказівка на властивістьeatableїстівний
comfortableкомфортабельний
fashionableмодний
countableобчислюється, ісчісліми

суфікс -al

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-al

Відноситься до того, що виражається основоюmusicalмузичний
industrialпромисловий
dermalшкірний
verbalусний, словесний, дієслівний

суфікс -ar

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ar

ставлення до чого-небудь, володіння якістю.lunarмісячний
popularпопулярний
solarсонячний
polarполюсний, полярний

На замітку! Найчастіше приєднується -ar до імен іменником, що прийшли з латини.

Суфікси -ary, -ory

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ary,

-ory

Ознака, характеристикаfragmentaryуривчастий
necessaryнеобхідний
parliamentaryпарламентський
legendaryлегендарний
compulsoryпримусовий
visionaryпримарний

суфікс -ate

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ate

Ознака, якість, властивістьaccurateточний, правильний
affectionateніжний, люблячий
delicateвитончений, тонкий
moderateпомірний
literateграмотний

Суфікси -ent, -ant

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-Ent, -ant

Якість, характеристикаdependentзалежний
importantважливий
significantважливий
resistantздатний до опору
exigentтерміновий

суфікс -free

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-free

Без, який не містить чогосьduty-freeякий не підлягає обкладенню митом
sugar-freeнесодержащей цукор
alcohol-freeбезалкогольний
caffeine-freeбез кофеїну
carefreeбезтурботний, безтурботний

суфікс -ful

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ful

Вказує на володіння якістю, властивістю, велика кількість чого-небудь.powerfulпотужний, вагомий
carefulретельний, турботливий
cheerfulвеселий
helpfulкорисний
trustfulдовірливий

суфікс -less

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-less

Показує на відсутність якостей, властивостіhairlessлисий
toothlessбеззубий
faithlessненадійний, віроломний
motherlessпозбавлений матері
roadlessбездорожних

суфікс -ic

Приклади прикметників:

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) + -icХарактеристика, ознака чого-небудь, ставлення до чого-небудь або кому-небудьeconomicекономічний
climaticкліматичний
gothicготичний, варварський
symphonicсимфонічний
tragicтрагічний

суфікс -ing

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-ing

Ознака, властивістьboringнецікавий
boilingкиплячий
hangingпідвісний, висячий
movingзворушливий, рухомий
sickeningнудотний,

огидний

суфікс -ed

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово / іменник) +

-ed

Якість, риса, вироблений ефектfrightenedпереляканий
exhaustedвиснажений, виснажений
archedвигнутий
woodedдерев’яний
operatedкерований

суфікс -ive

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник / дієслово / прикметник) +

-ive

Cпособность, властивість, якістьpositiveпозитивний
intensiveінтенсивний
comparativeпорівняльний
talkativeговіркий
attractiveпривабливий

Суфікси -ous, -eous, -ious

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-Ous, -eous, -ious

Якість, ознака, характеристика, властивістьcontinuousтривалий
atrociousжахливий
furiousоскаженілий
gloriousславний, чудовий
poisonousотруйний

суфікс -proof

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-proof

Чи означає захищенийfoolproofнескладний, безпечний
rainproofнепромокальний
stormproofздатний витримати шторм
weatherproofзахищений від негоди

Суфікси дієслів в англійській мові

суфікс -ate

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник) +

-ate

Піддавати дії, впливати на кого-небудь або що-небудь, вказівка процесу, діїcongratulateвітати
delegateделегувати
operateдіяти, оперувати
populateнаселяти
manipulateманіпулювати

суфікс -en

SuffixMeaningExamplesTranslation
(дієслово) +

-en

Ставати, впливати, використовуватиemboldenпідбадьорювати
loosenпослаблюватися
fastenприкріплювати, нав’язувати
lightenполегшувати, пом’якшувати
quickenоживляти, прискорюватися

Суфікси -ify, -fy

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник / adjective)

-Ify, -fy

Наділяти властивістю, видозмінюватиintensifyінтенсифікувати
justifyвиправдовувати
modifyвидозмінювати
simplifyспрощувати
purifyочищати

Суфікси -ise, -ize

SuffixMeaningExamplesTranslation
(іменник / adjective) +

-Ise, -ize

Придбання якості або стануadvertiseрекламувати
compromiseкомпрометувати
franchiseліцензувати
normalizeнормалізувати
summarizeпідсумовувати
crystallizeкристалізуватися
specializeспеціалізувати
actualizeреалізувати

суфікс -ish

SuffixMeaningExamplesTranslation
(verb) +

-ish

Здійснювати, виробляти, здійснювати діюbrandishрозмахувати
distinguishрозрізняти
relishсмакувати, надавати смак
embellishприкрашати
establishзасновувати, створювати

Суфікси прислівників в англійській мові

-ly

Приклади говірок з таким суфіксом:

SuffixMeaningExamplesTranslation
-lyТаким способом, чиномactuallyнасправді, фактично
regularlyрегулярно
directlyпрямо
partlyчастково
sadlyсумно

-wise

SuffixMeaningExamplesTranslation
-wiseСпосіб, напрямокcontrariwiseнавпаки
clockwiseпо годинниковій стрілці
otherwiseінакше
crosswiseхрестоподібно
stepwiseпоступово

-ward (s)

SuffixMeaningExamplesTranslation
-Ward (s)вказівка напрямкуbackward (s)задом
skyward (s)на небо
downward (s)вниз
windward (s)за вітром
outward (s)назовні

-long

SuffixMeaningExamplesTranslation
-longТривалість або напрямок діїheadlongнеобачно
sidelongнабік, навскіс
endlongвертикально, прямо, вздовж

суфікси числівників

суфікс -teen

Таблиця числівників, утворених з таким суфіксом:

SuffixMeaningExamplesTranslation
-teenКількісні числівники від 13 до 19nineteenдев’ятнадцять
thirteenтринадцять
sixteenшістнадцять
fifteenп’ятнадцять

суфікс -ty

SuffixMeaningExamplesTranslation
-tyОсвіта десятків від 20 до 90ninetyдев’яносто
sixtyшістдесят
fortyсорок
twentyдвадцять

суфікс -th

SuffixMeaningExamplesTranslation
-thПорядкові числівникиfifthп’ятий
eighthвосьмий
tenthдесятий
thirtiethтридцятий

вправи

Exercise 1

Утворіть іменники від прикметників за допомогою морфем:

A -ness B -cy C -ity D -ence
1.similar2.tender3.infant4, punctual
5.fluent6. consistent7. rude8.major
9.accurate10. confident11.active12.dependent
13. stupid14.ill15. popular16. intelligent
17.consistent18. mad19. foolish20.urgent
21.egual22. violent23.careful24.real
25. different26. private27. dark28.special

Answers:

A -nessB -cyC -ityD -ence
2. tenderness3. infancy1.similarity10.confidence
7.rudeness5.fluency4.punctuality12.dependence
14.illness6.consistency8.majority16.intelligence
18.madness9.accuracy11.activity22.violence
19.foolishness17.consistency13. stupidity25.difference
23.carefulness20. urgency15.popularity
27.darkness26.privacy21.eguality
24.reality
27.specialty

Exercise 2

Вставте у вправі замість пропуску іменник, використовуючи правильно його форму:

 1. Mary hated … (cold), she was born in the south.
 2. Fred was jealous of his … (strong), because he was weak
 3. (read) could not distract her from her foolish thoughts.
 4. Jess immediately recognized this famous … (sing) from the poster.
 5. The … (equal) of citizens ‘rights in the country is guaranteed by the Constitution .
 6. The world figure skating … (champion) will be held in January in Minsk.
 7. Mike remembered his carefree … (c hild) and cried.
 8. Max’s grandfather was seriously injured and his … (treat) took seven months.
 9. Lisa wanted to see … (perform) with Lucy, but she was busy.
 10. Uncle Carl’s … (arrive) was unexpected and strange.
 11. Ben’s eyes did not express … (happy), but … (disappoint).
 12. (Canada), as well as … (Russia), are great hockey fans.
 13. Her … (Majer) Queen Elizabeth II made a welcoming speech in honor of the holiday .
 14. Meg used to go to the … (bake) almost every day for cakes.
 15. Еhe fight against … (terror) continues throughout the world to this day.
 16. Susan is seriously engaged in music and wants to become a … (piano).
 17. She is an … (award) of the Olympic games in rowing.
 18. it is difficult to explain the … (popular) of this … (art), his (paint) do not seem to stand out something special.
 19. Domestic … (violent) is the worst thing.
 20. A nice … (steward) offered the passengers refreshments.

Answers:

1.Coldness 2. Strength 3. Reading 4.Singer 5. Equality 6. Championship 7. Childhood 8. Treatment 9. Performance 10.Arrival 11. Happiness disappointment 12. Canadians Russians 13. Majesty 14. Bakery 15. Terrorism 16 . Pianist 17. Awardee 18. Popularity artist paintings 19. Violence 20. Stewardess.

висновок

Все суфікси іменників важко запам’ятати відразу в англійському. Але регулярна розмовна практика і тренування у вживанні іменників допоможуть учням розпізнавати ці морфеми, а також виділяти коріння і префікси. Розуміння морфемного складу слова дозволить здогадатися про значення і ролі іменника в реченні, а також посприяє кращому оволодінню англійською мовою.

Якщо мучать сумніви, як правильно вимовляти і писати іменник або іншу частину мови, не полінуйтеся заглянути в словник.

Читайте також:
Урок №9 Англійську мову за методом доктора Пимслера
Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь