Ступені порівняння в англійській мові та базові правила їх формування

Ступені порівняння в англійській мові та базові правила їх формування

Відомо, що прикметники в англійській мові здатні змінюватися за кількома видами ступенів порівняння, при цьому такі їх параметри, як рід, число і відмінок не зазнають коригувань. Ступені порівняння в англійській мові здатні виражати інтенсивність конкретного властивості або якості у того чи іншого особи, предмета, явища. У зв’язку з цим по даному параметру можуть бути змінені лише імена прикметники, що позначають параметри, властивості, ознаки та характеристики. Приміром, формація ступенів порівняння можлива у такого прикметника, як big (великий): big-bigger-the biggest.

У рідному нам російською мовою також є таке поняття, як категорії порівняння імен прикметників. Як і в російській мові, в англійській містяться якісні прикметники, здатні утворювати кілька порівняльних категорій. В якості позитивної ступеня прикметників виступає їх базова форма, яка не виражає який-небудь ступені порівняння. Дві інші форми – це порівняльна і сопоставительная.

Degrees of comparison або ступені порівняння

На сьогоднішній день в англійській існує 3 категорії порівняння імен прикметників, серед яких:

  • Нейтральна або позитивна
  • Порівняльна
  • Чудова

Розглянемо кожну з них детальніше. Отже, всі ступені порівняння в англійській мові мають свою значеннєвим навантаженням, а також активно і успішно застосовуються в ході живого спілкування. Який сенс криється в кожній з цих категорій? Позитивна передбачає конкретну властивість або якість особи, явища або предмета, не порівнюючи його з іншим обличчям, явищем і предметом. Одним словом, це – застосування прикметника (adjective) строго в нейтральній формі, без виразу посилення, зростання інтенсивності цієї властивості/якості. Наприклад: large (великий), clever (розумний), beautiful (красивий).

Читайте також:
Мовні курси англійської в Канаді

Порівняльна, в свою чергу, демонструє більшу ступінь цієї властивості або якості у конкретної особи, явища або предмета, вдаючись до зіставлення його з аналогічним якістю у іншої особи, предмета або явища. Наприклад, larger (більше), cleverer (більш розумний), more beautiful. Ці приклади допоможуть не тільки зрозуміти сенс даної теми, але також простежити два варіанти формування категорій порівняння, про яких ми говоримо дещо пізніше.

Чудова ступінь в англійській мові означає максимально високий показник інтенсивності якості або властивості особи, предмета, явища. Це – так званий максимум властивості, яким наділений предмет, суб’єкт або явище. Наприклад – the largest (найбільший), the cleverest (самий розумний), the most beautiful (найкрасивіший).

Утворення ступенів порівняння

Як відомо, існують односкладові, двоскладові та багатоскладові прикметники, освіта категорій порівнянь від яких носить суто індивідуальний характер. Таким чином, порівняльна ступінь в англійській мові найчастіше створюється за рахунок додавання до позитивної/нейтральній формі суфікса –er. У свою чергу, чудова ступінь таких прикметників може вийти, шляхом додавання до позитивної формі суфікса -est.

Наприклад: old / older / the oldest.

Ступені порівняння в англійській мові та базові правила їх формування
Порівняльна (er) і чудова (est) ступеня

Деякі прикметники двусложного типу, які закінчуються на –ow, -er, -le, утворюють категорії порівняння або зіставлення) аналогічним чином, згідно із загальним правилом. Наприклад – simple –simpler – the simplest (простий — простіше – найпростіший) або narrow – narrower – the narrowest (вузький – вже — найвужчий). Варто відзначити також, що багатоскладові та безліч двоскладовій імен прикметників здатні формувати порівняльну категорію за рахунок використання слова more (більше), ну а чудову ступінь – за рахунок комбінації артикля та слова — the most (самий, найбільш). Наприклад:

This poem is rather difficult.

Читайте також:
There is/There are граматичний урок

That poem is more difficult.

I have found the most difficult poem.

Утворення ступенів порівняння у виняткових випадках

Далеко не всі ступені прикметників в англійській мові формуються методами, запропонованими і описаними вище. Таблиця, з якої ви зможете ознайомитися далі, продемонструє деякі особливі прикметники в англійській, ступені яких слід просто вивчити напам’ять. Вони не підкоряються стандартним правилам.

 

Позитивна/нейтральна форма прикметника

 

 

Порівняльна/сопоставительная ступінь

 

Чудова ступінь

Bad (поганий)

worse (гірше)

the worst (найгірший)

Good (хороший)

better (краще)

the best (найкращий)

Much/many (багато)

more (більше)

the most (найбільше)

Little (мало)

mess (менше)

the least (менше/менше всього)

Поради та рекомендації з питань правопису

Якщо вас цікавить англійська мова ступеня порівняння прикметників – це тема, якої ви повинні приділити максимум уваги. Вона не відрізняється підвищеною складністю, тим не менш, парочка рад від знавців англійської обов’язково стане у нагоді тим, хто ще тільки вчиться і осягає ази цієї мови. Поговоримо про правопис. Формування ступенів порівняння від односкладових англійських прикметників, що закінчуються на одну приголосну і передуючий їй короткий голосний звук, підпорядковується правилу подвоєння останньої приголосної:

Fat – fatter – the fattest

Big – bigger – the biggest

А ось і ще одна порада – формуючи категорії порівняння імен прикметників, що закінчуються на y або ly, літеру y слід замінити на i. Відповідно відбувається додавання закінчення – er або est:

Happy –happier – the happiest

Dry – drier – the driest

Застосування артикля the та підсилювальних слів

Слід враховувати і той факт, що перед ім’ям прикметником у найвищому ступені завжди передує артикль певного типу – the. Цього правила існує логічне пояснення. За допомогою цього артикля стає можливим підкреслення, виділення поняття чи предмета з ряду йому подібних (максимальний показник того чи іншого характеру). Відповідно, у слухача складається враження, що ви говорите про предмет або явище, по суті, єдиному в своєму роді. Наприклад:

Читайте також:
Присвійні займенники в англійській мові – правила використання з прикладами

 It’s the best friend of mine. / Це мій найкращий друг.

Не менш часто перед англійськими прикметниками у формі порівняння спостерігається застосування так званих підсилювальних слів – far (в значенні «набагато»), a lot, much, a bit, little (в значенні «трохи»). Наприклад:

 Let’s go by car. It is much more faster and comfortable. / Давайте поїдемо на машині. Так набагато (набагато) швидше і зручніше.

My sister is a bit taller than me. / Моя сестра трохи (трошки) вище мене.

Бажаючи детальніше ознайомитися з описуваної темою, ви можете вдатися до допомоги інформативного відео-уроку:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар