Ступені порівняння англійських прикметників. Degrees of comparison in English

Англійські прикметники не мають морфологічних характеристик відмінка, роду і числа. Єдина їх морфологічна характеристика — ступені порівняння. За ступенями порівняння змінюються тільки якісні прикметники – тобто ті, які означають який-небудь ознака, який може виявлятися більшою або меншою мірою. Такі прикметники відповідають на питання «який?». Наприклад, прикметники великий, веселий, красивий можуть мати ступені порівняння. Нескладно собі уявити щось більш гарне, або кого-небудь найрозумнішого. А ось відносні прикметники (книжковий, вчорашній) або присвійні прикметники (батьківський, заячий) ступенів порівняння не мають. Не можливо уявити собі що-небудь більш вчорашнє або менш батьківське.

Повправлятися у використанні ступенів порівняння ви можете, виконавши такі вправи.

Окремою темою для розгляду є також посилення ступенів порівняння прикметників. Цій темі я присвятила цілу статтю.

Попрактикуватися у ступенях порівняння з використанням посилення значення ви зможете, пройшовши наступний онлайн тест.

Існує три ступені порівняння: позитивна, порівняльна і чудова.

Утворення ступенів порівняння прикметників в англійській мові.

Позитивна ступінь.

Позитивна ступінь (positive degree) вказує на наявність якості. Вона – і є сам прикметник:

full (повний), polite (чемний), profound (грунтовний), noble (благородний), beautiful (красивий).

Порівняльна ступінь.

Порівняльна ступінь (comparative degree) вказує на більшу інтенсивність якості. Дана ступінь за характером освіти може бути простою або складеною. Проста ступінь порівняння утворюється шляхом додавання закінчення -er до основи прикметника:

full – fuller (повний повніше)

deep – deeper (глибокий – глибший)

Якщо прикметник закінчується на -e, то додаємо тільки -r:

polite – politer (ввічливий — більш ввічливий)

Якщо прикметник закінчується на -y, то y переходить в -i:

happy – happier (щасливий – більш щасливий)

silly – sillier (дурний – дурніший)

Кінцева приголосна буде подвоюватися, якщо гласний в останньому складі слова короткий і ударний:

Читайте також:
Кращий спосіб вивчити англійську мову з нуля

big –bigger (великий – більше)

Проста форма порівняльної ступеня характерна для

односкладових прикметників:

Full – fuller (повний повніше)

deep – deeper (глибокий – глибший)

big –bigger (великий – більше)

двоскладовій прикметників, якщо наголос у них падає на останній склад:

polite – politer (ввічливий — більш ввічливий)

profound – глибокому (грунтовний –більш грунтовний)

двоскладовій прикметників, що закінчуються на -le , -y, -some, -ow, -er.

noble –nobler (благородний – благородний)

silly – sillier (дурний – дурніший)

handsome – handsomer (красивий – красивіший)

narrow – narrower (вузький – вже)

tender – tenderer (ніжний – ніжніше)

Інші двоскладові і всі три – і більш складні прикметники мають складну форму порівняльної ступеня. Вона утворюється за допомогою додавання слова more.

beautiful – more beautiful (красивий – красивіший)

curious – more curious (цікавий – цікавіше)

Наведемо кілька прикладів речень з використанням порівняльної ступеня.

Holidays at the seaside are more splendid than in the country.

The street I live in is much narrower than this one.

Which of the two lakes is deeper?

Mary is more beautiful than her cousin.

Чудова ступінь.

Чудова ступінь (superlative degree) порівняння прикметників вказує на найбільшу прояв якості. Дана ступінь також має просту і складену форму аналогічно порівняльної ступеня. В основній масі випадків перед прикметниками найвищого ступеня ставитися артикль the.

Проста форма утворюється шляхом додавання закінчення -est:

full – the fullest (повний – самий повний)

deep – the deepest (глибокий – найглибший)

polite – politest (ввічливий — самий ввічливий)

happy – the happiest (щасливий – щасливий)

silly –the дурними (дурний – найдурніший)

big –the biggest (великий – найбільший)

Читайте також:
Past perfect слова маркери для вживання даної конструкції

Складна форма найвищого ступеня порівняння утворюється при додаванні слова most:

beautiful – the most beautiful (красивий – красивий)

curious – the most curious (цікавий – самий цікавий)

Ось приклади використання найвищому ступені в пропозиціях.

Bob is the cleverest man i’ve ever met.

Molly is the most attentive girl in her class.

Lack of money is our biggest problem.

Yours is the дурними joke i’ve ever heard.

Особливі випадки утворення ступенів порівняння прикметників.

Існує ряд прикметників, формує ступені порівняння не за правилом. Дані прикметники та їх похідні необхідно запам’ятати. Ось повний перелік таких прикметників.

good – better – the best (гарний – кращий – найкращий)

bad – worse — the worst (поганий – гірший – найгірший)

many – more – most (багато – більше – найбільший / більше всього)

little – less – the least (маленький / мало – менше – найменший / менше всього)

far – farther –the farthest (далекий – далі – самий далекий (про відстані))

far – further – the furthest (далекий – дальший – самий далекий (про час))

Зверніть увагу на такі пари, в яких, в залежності від смислового значення, змінюються і форми ступенів:

old – older – oldest (старий / старший – старше – найстаріший / старший)

old – elder – the eldest (старий / старший – старше – найстаріший / старший (тільки в описі братів або сестер))

near — nearer – the nearest (близький – ближчий – найближча (відстані))

near – nearer — the next (близький – ближчий – наступний (по часу))

late – later – the latest (пізній – пізніший (про час) – найпізніший / останній на даний момент)

Читайте також:
Урок №76 Англійську мову за методом доктора Пимслера

late – latter – the last (пізній – пізніший (із зазначених) – самий останній (більше такого не буде) / минулий.

Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар