So і such – різниця у вживанні. Вправи

Сьогодні поговоримо про словах so і such, які переводяться «так, такий», визначимо, у чому різниця між ними, а також закріпимо правило, виконавши ряд вправ на вживання so і such. Почнемо з займенники such.

Вживання займенника such.

Ось кілька правил, які необхідно запам’ятати:

Займенник such вживається перед іменником у значенні «такий». При цьому після займенника such обчислюються іменники в однині вживаються з невизначеним артиклем, а обчислюються іменники у множині та необчислювальні іменники вживаються без артикля.

Схеми вживання такі

 • Such + (a/an) + іменник вимірюване

I didn’t expect such an apartment. – Я не очікував, що квартира буде такою класною.

 • Such + незліченну іменник / іменник у множині

They were not prepared for such weather. – Вони були не готові до такої погоди.

 

Зверніть увагу: Якщо після займенника such не стоїть іменник, то це займенник означає «такий».

Such is life. – Таке життя.

Such were the results of his trip abroad. — Такі були результати його поїздки за кордон.

Займенник such вживається у словосполученні such as — «такий як (наприклад)».

Some sports, such as motor racing, can be dangerous. – Деякі види спорту, такі як мотогонки, можуть бути небезпечні.

Різниця між so і such.

So і such – різниця у вживанні. Вправи

Дуже часто виникають труднощі при виборі між займенником such і прислівником so. Для того, щоб зробити правильний вибір необхідно приймати до уваги наступні фактори.

Such завжди відноситься до іменника, перед якою може стояти прикметник.

You have such a tiny kitten! – У тебе такий крихітний кошеня!

So відноситься до прилагательному або наречию, після яких не слід іменник.

She is so happy today. — Вона сьогодні така весела!

Не gets up so early every day! – Він встає так рано кожен день!

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:

Such може вживається тільки з займенником a lot of + іменник.

She has such a lot of hats! – У неї так багато капелюшків!

So вживається тільки з займенниками many / much / little / few + іменник

How did he make so much money? – Як він зміг заробити так багато грошей?

Запам’ятайте наступні вирази:

So long але: such a long time (так довго)

So far але: such a long way (так далеко)

Після such і so не вживається инфинитивная КОНСТРУКЦІЯ.

These trainers are so expensive for me to buy. – Ці кросівки такі дорогі для мене, щоб купити. (так не можна!!!)

Замість неї у складносурядних реченнях використовуються such і so в комбінації з союзом that (що) як засіб посилення.

These trainers are ѕо expensive that I can’t buy them. – Ці кросівки такі дорогі, що я не можу купити їх.

The rain was so strong that we couldn’t walk. — Дощ був такий сильний, що ми не могли йти.

Инфинитивную конструкцію слід вживати тільки після too і enough:

These trainers are inexpensive for me to buy.

Давайте підведемо підсумки і розглянемо таблицю різниці у вживанні між so і such.

SUCH

SO

Such + неисчисл.сущ.

Such weather

So + прикметник

So good

Such + (a/an) + исчисл. сущ.

Such a day

So + прикметник + (that)

So that good

Such + сущ. у мн. Числі

Such days

So + прислівник

So well

Such + дод. + неисчисл сущ.

Such wonderful weather

So + прислівник + (that)

So well that

Such + (ап) + дод. исчисл. сущ.

Such a nice day

So + many / much / little / few /

 

Such + прикметник + сущ. во множ. числі.

Such nice days

So + many / much / little / few + сущ. (словосоч.) + (that)

Such + (ап) + дод. + сущ. + that

 

Such + a lot of + сущ. во множ. числі / неисч. сущ

Such a lot of rain

 

Таким чином, якщо підсумувати вищесказане, можна зробити висновок, що so стоїть перед прикметником, а such – перед іменником або фрази, де головним словом є іменник.

So і such – різниця у вживанні. Вправи

Давайте перевіримо, наскільки добре ви зрозуміли дане правило.

Різниця між so і such: вправи

Вправа 1. Вставте so, such (a / an)

 • My Dad was ___________ angry that I knew i’d better disappear for a while.
 • The journey was _________ long, that we wanted to return.
 • They were __________ beautiful earrings I decided that I had to get them.
 • It was ____________ windy that they couldn’t stand up!
 • Her pies were ___________ delicious, that I asked for another helping.
 • They are _________ noisy сусідів that we can’t sleep at night.
 • They had ___________ wonderful holiday in Italy.
 • It was ___________ waste of time!
 • The film was _______ boring!
 • The water in the rivers is ________ dirty.
 • That had __________ strong effect on me!
 • She had ____________ bad headache that she went to lie down for a while.
 • It was ___________ lovely party!
 • He is __________ interesting person!
 • Everyone had __________ good time when we went cycling that we agreed to go again.
 • Edward and Rose used to be __________ good friends.
 • The tornado was ___________powerful that the town was destroyed.
 • Відповіді:

  1 so, 2 so, 3 such, so 4, 5 so, 6 such, 7 such a, 8 such a, 9 so, 10 so, 11 such a, 12 such a, 13 such a, 14 such an, 15 such a, 16 such, so

   

  Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Залишити відповідь