Сім’я по англійськи — лексика на тему родина і все, що з цим пов’язане

Для напрацювання навичок спілкування іноземною мовою починаючі учні використовують тематичні топіки різної спрямованості. Причому тема «Родина» англійською завжди стоїть в числі перших, адже це найважливіша частина життя будь-якої людини. Розповідь про себе і своєї сім’ї може знадобитися на співбесіді, при спілкуванні з друзями або для знайомства з новими людьми. Але, щоб скласти зв’язне мовлення, необхідно освоїти базову лексику, тому поки почнемо з того, як звучить і пишеться сім’я по англійськи. Звичайно, не одному слову присвятимо всю статтю: також наведемо з транскрипцією та російською вимовою по темі «сім’я» популярну лексику англійською мовою. А наостанок ще «приправимо» всю цю інформацію прикладами речень. Приступаємо!

Як позначається сім’я по-англійськи

Оскільки навчальний матеріал присвячений початківцям, то статтю починаємо з основ, а саме з перекладу російського слова «сім’я» на англійську. Адже для новачків в инглише саме питання про те, як англійською сім’я пишеться і вимовляється, актуальний найбільше. Тому не будемо, що називається, тягнути кота за хвіст, а відразу скажемо: родина англійською позначається словом

Family, [ˈfæməli], [Фемілі].

Термін дуже популярний, і зазвичай його знають навіть ті, хто ніколи і не думав вивчати англійську. Адже в побуті рядовий російської сім’ї переклад на англійську зустрічається досить часто: напис Family наносять на фоторамки, сувенірні кружки, одяг і т. п. Що вже говорити про інтернет, де слівце Фемілі можна знайти майже в будь-якому онлайн-магазині, або зустріти його на стікерах і картинках у соціальних мережах. Тому, напевно, не така вже для вас і новина з англійським перекладом сім’ї як Family. А ось про синоніми цього терміну, мабуть, варто розповісти докладніше.

Наприклад, якщо акцент у висловлюванні ставиться на домашнє господарство, то по-англійськи сім’я пишеться через слово household, [ˈhaʊshoʊld], [хаусхоулд]. Частотність застосування цього терміна значно нижче, ніж у Family, і використовується він зазвичай в контексті ведення спільного домашнього побуту. Для прикладу наведемо декілька пропозицій.

 • My husband is cooking meat on a barbecue in our household. — У нашій родині барбекю готує мій чоловік.
 • This is an ideal Christian household. — Це зразкова християнська родина.

Ще в розмові про сім’ю варто зазначити термін relative, а точніше його множина – форму relatives. На російську мову це слово перекладається виразом рідня, родичі. Відповідно, в деяких контекстах можна вжити relatives як синонім Family. Наприклад:

 • I must call my relatives. — Я повинен зателефонувати своїм рідним.
 • Why didn’t your relatives help you? — Чому твої родичі не допомогли тобі?

Крім того, рідні та близькі члени родини англійською мовою можуть називатися коротким словом kin, [kɪn], [к]. На відміну від relatives, виражає кровні зв’язки, термін kin зазвичай використовується для позначення зведеного споріднення, наприклад, через весілля, або хрещення дітей. Хоча іноді можна зустріти англійська kin і в якості вказівника на благородний сімейний клан, що виражається словосполученнями of noble kin (знатне походження) або to come of good kin (бути з хорошої сім’ї). Наведемо також пару прикладів вживання цього слова.

 • Mike is your kin. — Майк твій родич.
 • My wife hasn’t any kin. — У моєї дружини немає ніякої рідні.

Таким чином, узагальнений іменник «сім’я» англійська мова дозволяє висловити відразу декількома способами. Family – самий універсальний і простий термін, household використовується для акценту на побутових обов’язки або звички, а relatives і kin допомагають визначити родинні зв’язки. І це тільки стосується узагальненого образу сім’ї. А в цілому на сімейну тематику в англійській мові є ще незліченно багато слів, і в наступному розділі ми познайомимо вас із самими популярними з них.

Англійська лексика по темі «сім’я»

Отже, слово сім’я англійською мовою з перекладом і транскрипцією ми детально розібрали, і навіть у кількох варіантах. Тепер прийшла черга більш трудомісткої роботи – вивчення тематичної лексики. Для зручності ми відібрали найбільш уживані в англійській мові «сімейні» слова і розділили їх на групи. Таким чином, кожен підрозділ містить табличку зі словами, об’єднаними загальною тематикою.

У подібному форматі вчити нову лексику буде набагато простіше, тим більше що в таблицях наведені всі слова по темі сім’я з англійською транскрипцією, та ще й у двох варіантах: з класичним британським вимовою і приблизними російською. Звичайно, краще використовувати перший варіант, але російська вимова допомагає новачкам легше адаптуватися до нової лексику та швидше її запам’ятати. Тому спочатку можна вчити слово з російської «озвучкою», а коли термін досить добре запам’ятається, варто вже задуматись про відпрацювання правильного британської вимови.

Такі будуть загальні рекомендації, але вистачить слів – переходимо до справи, тобто вивчення нової лексики.

Весілля і сімейні відносини

Як правильно перекласти слово сім’я на англійську ми вже знаємо, але логічніше все-таки завжди все починати з початкової точки: тому першими пропонуємо вивчити слова і вирази про створення сім’ї англійською. Романтика, любов і перехід до серйозних відносин – ці теми дуже близькі до сімейним, і точно надають величезне значення на наше повсякденне життя.

СловоТранскрипціяВимоваПереклад
boyfriend[ˈbɔɪfrend][бойфрэнд]молодий чоловік, хлопець, коханий
girlfriend[ˈɡɜːlfrend][гелфрэнд]кохана дівчина
fall in love[fɔːl ɪn lʌv][фоол ін лав]закохатися
be in love[bi ɪn lʌv][бі ін лав]бути закоханим
be of duty[bi ɪnˈɡeɪdʒd][бі ингэйджд]вважатися зарученим
wedding[ˈwedɪŋ][уэдинг]весілля
fiancée[fiˈɒnseɪ][фиенсэй]наречений (в передвесільний період)
fiancé[fiˈɒnseɪ][фиенсэй]наречена (в передвесільний період)
groom[ɡruːm][груум]наречений (на весільному торжестві)
bride[braɪd][брайд]наречена (на весільному торжестві)
be married to[bi ˈmærid tə][бі марід ту]бути одруженим
spouse[spaʊs][спаус]чоловік, дружина
couple[ˈkʌpl][капл]сімейна пара
wife[waɪf][вайф]дружина
husband[ˈhʌzbənd][хазбэнд]чоловік
mother-in-law[ˈmʌðə(r) ɪnˌlɔː][мазэ(р) ін лоу]мати дружини/чоловіка, теща, свекруха
father-in-law[ˈfɑːðə(r) ɪnˌlɔː][фаазэ(р) ін лоу]батько дружини/чоловіка, тесть, свекор
daughter-in-law[ˈdɔːtə(r) ɪnˌlɔː][доутэ(р) ін лоу]невістка
son-in-law[sʌn ɪnˌlɔː][сан ін лоу]зять
brother-in-law[ˈbrʌðə(r) ɪnˌlɔː][бразэ(р) ін лоу]свояк, шурин
sister-in-law[ˈsɪstə(r) ɪnˌlɔː][систэ(р) ін лоу]своячка, зовиця
be pregnant[bi ˈpreɡnənt][бі прэгнэнт]бути вагітною
expect a baby[ɪkˈspekt ə ˈbeɪbi][икспэкт е бейбі]очікувати дитини
give birth to[ɡɪv bɜːθ tə][гів без ту]народити
marital status[ˈmær.ɪ.təl ˈsteɪtəs][мэритэл стэйтэс]сімейне положення
single[ˈsɪŋɡl][сингл]самотня, неодружений
married[ˈmærid][марід]одружений, заміжня
divorced[dɪˈvɔːst][дивоост]в розлученні, розлучена, розлучений
widowed[ˈwɪd.əʊd][видоуд]овдовіла, овдовілий
spinster[ˈspɪn.stər][спинстэр]незаміжня жінка, стара діва
separated[ˈsepəreɪtɪd][сэпэрэйтид]розлучився, що розлучилася (невдалий громадянський шлюб)
ex-husband[ˈeks ˈhʌzbənd][екс хазбэнд]колишній чоловік
ex-wife[ˈeks waɪf][екс вайф]колишня дружина

Як видно, з допомогою цієї таблиці можна описати весь спектр сімейних відносин: від райдужних зустрічей, весіль і народження дітей, до розлучень.

Члени сім’ї

У цьому підрозділі наводимо найпопулярніші сімейні терміни в англійській мові. Родинні стосунки деколи бувають дуже далекими і заплутаними, але тут ми свідомо спростили цей момент: в таблиці наведено лише популярна і найбільш вживана лексика. Для початківців цих відомостей цілком достатньо, та й тема «родина» англійською для дітей з допомогою цієї таблички відмінно розкривається. А якщо ж вам потрібні більш специфічні терміни, щоб описати всю рідню до сьомого коліна, то зверніть увагу на такий підрозділ.

СловоТранскрипціяВимоваПереклад
family member[ˈfæməli ˈmembə(r)][фемілі мэмбэ(р)]член сім’ї
father[ˈfɑːðə(r)][фаазэ(р)]батько
mother[ˈmʌðə(r)][мазэ(р)]мати
dad, daddy[dæd], [dæd.i][дед], [деді]тато, татко
mom, mummy[mɒm], [ˈmʌm.i][мам], [мамі]мама, мамочка
parents[ˈpeə.rənts][пэрэнтс]батьки
daughter[ˈdɔːtə(r)][доутэ(р)]дочка
son[sʌn][сан]син
baby[ˈbeɪbi][бейбі]немовля
child[tʃaɪld][чайлд]дитина
children[ˈtʃɪl.drən][чилдрэн]діти
twins[twɪnz][туинз]близнюки
twin brother[twɪn ˈbrʌðə(r)][tuin бразэ(р)]брат-близнюк
twin sister[twɪn ˈsɪstə(r)][tuin систэ(р)]сестра-близнюк
triplets[ˈtrɪp.lət][триплэтс]трійнята
grandfather[ˈɡrænfɑːðə(r)][грэнфазэ(р)]дідусь
grandmother[ˈɡrænmʌðə(r)][грэнмазэ(р)]бабуся
grandma, granny[ˈɡræn.mɑː], [ˈɡræn.i][грэнмаа], [грені]ба, бабуся
grandpa, granddad[ˈɡræn.pɑː], [ˈɡræn.dæd][грэнпаа], [грэндэд]дід, дідусь
grandparents[ˈɡrænpeərənts][грэнпэрэнтс]бабуся і дідусь
granddaughter[ˈɡrændɔːtə(r)][грэндоутэ(р)]онука
grandson[ˈɡrænsʌn][грэнсан]онук
правнук[ˈɡræntʃaɪld][грэнчайлд]внучок, внучка
grandchildren[grænʧɪldrən][грэнчилдрэн]онуки, онучата
great grandmother[ˈɡreɪt ˈɡrænmʌðə(r)][грейт грэнмазэ(р)]прабаба
great grandfather[ˈɡreɪt ˈɡrænfɑːðə(r)][грейт грэнфазэ(р)]прадід
great-grandparents[ˈɡreɪt ˈɡrænpeərənts][грейт грэнпэрэнтс]прадідусь і прабабуся
great-grandchildren[ˈɡreɪt grænʧɪldrən][грейт грэнчилдрэн]правнуки
brother[ˈbrʌðə(r)][бразэ(р)]брат
sister[ˈsɪstə(r)][систэ(р)]сестра
siblings[ˈsɪb.lɪŋz][сиблингз]брати і сестри
cousin[ˈkʌzn][казн]двоюрідний брат/двоюрідна сестра
aunt[ɑːnt][аант]тітка
uncle[ˈʌŋkl][анкл]дядько
nephew[ˈnefjuː][нефью]племінник
niece[niːs][ниис]племінниця

Ось, якщо можна так сказати, самий близький родинний круг більшості людей. Цієї лексики буде цілком достатньо для вивчення теми «сім’я» на англ з дітьми.


Далекі і некровные родичі

Любовними відносинами і близьким колом рідних лексика по темі сім’я в англійській мові аж ніяк не вичерпується. Адже є ще такі формати відносин, як хрещені батьки, опікуни, зведена або некровная рідня і т. п. В подібному випадку написати розповідь про родину з англійської допоможуть слова з наведеної нижче таблиці.

СловоТранскрипціяВимоваПереклад
baptize[bæpˈtaɪz][баптайз]хрестити
godfather[ˈɡɒdˌfɑː.ðər][годфазэ(р)]хрещений батько
godmother[ˈɡɒdˌmʌð.ər][годмазэ(р)]хрещена мати
godchild[ˈɡɒd.tʃaɪld][годчайлд]хрещеник, хрещениця
goddaughter[ˈɡɒdˌdɔː.tər][годдоотэр]хресна дочка
godson[ˈɡɒd.sʌn][годсан]хрещений син
stepfather[ˈstepˌfɑː.ðə][стэпфазэ(р)]вітчим
stepmother[ˈstepˌmʌð.ər][стэпмазэ(р)]мачуха
stepchild[ˈstep.tʃaɪld][стэпчайлд]прийомна дитина
stepdaughter[ˈstepˌdɔː.tər][стэпдоотэр]пасербиця
stepson[ˈstep.sʌn][стэпсан]пасинок
stepbrother[ˈstepˌbrʌ.ðər][стэпбразэр]зведений брат
stepsister[ˈstepˌsɪs.tər][стэпсистэр]зведена сестра
foster family[ˈfɒs.tər ˈfæməli][фостэ фэмэли]прийомна сім’я
foster parents[ˈfɒs.tər ˈpeə.rənts][фостэ пэрэнтс]прийомні батьки
foster child[ˈfɒs.tər tʃaɪld][фостэ чайлд]прийомна дитина
half-sister[ˈhɑːf ˈsɪstə(r)][хаф систэ(р)]зведена сестра по одному з батьків
half-brother[ˈhɑːf ˈbrʌðə(r)]][хаф бразэ(р)]зведений брат по одному з батьків
second cousin[ˈsekənd ˈkʌzn][сэкэнд казн]троюрідний брат/троюрідна сестра
third cousin[θɜːdˈkʌzn][сеед казн]четвероюрідний брат/сестра четвероюродная
adopt[əˈdɑːpt][эдапт]всиновлювати, удочеряти
сполучені штати прийняли child[əˈdɒp.tɪd tʃaɪld][эдоптид чайлд]прийомна дитина
сполучені штати прийняли son[əˈdɒp.tɪd sʌn][эдоптид сан]усиновлений син
сполучені штати прийняли daughter[əˈdɒp.tɪd ˈdɔːtə(r)][эдоптид доотэ(р)]удочеріння дочка
foster father[ˈfɒs.tər fɑː.ðə][фостэ фазэ]прийомний батько
foster mother[ˈfɒs.tər mʌð.ər][фостэ мазэр]прийомна мати
single-parent family[ˈsɪŋɡl ˈpeə.rənt ˈfæməli][сингл пэрэнт фемілі]неповна сім’я
orphan[ˈɔː.fən][оофэн]сирота
guardian[ˈɡɑː.di.ən][гаадиэн]опікун

Ось, мабуть, і все. Зі словниковим запасом з трьох наведених таблиць ви зможете не тільки розповісти про ближнє коло своїх рідних, але й згадати інших родичів, аж до сьомого коліна. А щоб скласти розповідь було трохи простіше, наведемо декілька пропозицій по темі «сім’я» англійською мовою з перекладом.

Приклади речень з «сімейної» лексикою англійською

 • Your daughter is the same beautiful princess like her mother. — Ваша донька така ж прекрасна принцеса, як і її мати.
 • My great grandfather’s name is Veniamin. — Мого прадіда кличуть Веніамін.
 • Jessica and Patrick have three children: two and daughters one son. — У Джесіки і Патріка троє дітей: дві доньки і один син.
 • Our dog Bonaparte is our family member. — Наш пес Бонапарт член нашої сім’ї.
 • Father-in-law is the father of your husband or wife. — Тесть (свекор) – це батько вашого чоловіка або дружини.
 • Gillian is half-sister of my husband. Джилліан – це зведена сестра мого чоловіка.
 • His aunt and uncle are going to visit us. — Його тітка і дядько збираються відвідати нас.
 • My mother is a housewife. She keeps house and takes care of us. — Моя мама домогосподарка. Вона стежить за порядком в будинку і піклується про нас.
 • Yesterday was our wedding anniversary. — Вчора була річниця нашого весілля.
 • My brother Jack is very kind and cheerful. — Моя брат Джек дуже добрий і веселий.
 • The сполучені штати прийняли child would follow the adoptive parents’ family name. — Прийомна дитина отримує прізвище прийомних батьків.
 • My stepfather is a true patriot of his country. — Мій вітчим справжній патріот своєї країни.
 • Her husband has five siblings: four older brothers and one younger sister. — У її чоловіка п’ять братів і сестер: четверо старших братів і одна молодша сестра.
 • My nephew Vladimir lives in Saint-Petersburg. — Мій племінник Володимир живе в Санкт-Петербурзі.
 • I росло up in single-parent family. — Я виріс у неповній сім’ї.

Ось такі нескладні приклади вживання лексики на тему родина англійською вийшли у нас, а тепер пропонуємо вам спробувати свої сили у складанні подібних пропозицій. Адже тільки вивчивши окремі слова говорити мовою не навчишся – треба вміти складати повноцінні висловлювання. Тому тренуйтеся і покращуйте свій англійська, успіхів!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь