Розшифровка won’t та інші популярні англійські скорочення

І англійці, і американці в розмовній мові нерідко використовують скорочені дієслівні форми, що ставить у глухий кут іноземців, які володіють англійською в недостатній мірі. Подібний пробіл у знаннях потрібно обов’язково усувати, чим і займемося сьогодні. Дізнаємося, слівце won’t скорочення від якого дієслова, розглянемо форми популярних скорочень англійської мови, а також з’ясуємо значення ‘d ‘s ‘ve та інших подібних символів. Крім того, після знайомства зі скороченими формами наведемо трохи рекомендацій щодо їх використання в мовленні і на письмі. Що ж, приступаємо до заняття!

Won’t скорочення від чого?

Першим ділом ми розглянемо англійське слово won’t, оскільки саме вона викликає найбільше запитань. Новачки часто вважають, що мовляв won’t [wəʊnt]– це скорочено were not або was not, оскільки ці словосполучення найбільш близькі за звучанням. Але як же буває здивування, коли люди дізнаються, що англійський «уоунт» пов’язане з дієсловом «уіл» – will. А якщо говорити більш детально і конкретно, то слово won’t – це не що інше, як скорочена форма комбінації will not. Розглянемо приклади.

 • My husband will not work for this company = My husband won’t work for this company. — Мій чоловік не буде працювати в цій компанії.
 • We will not go to the zoo on the weekend = We won’t go to the zoo on the weekend. — Ми не підемо у вихідні в зоопарк.
 • I will not write you letters = I won’t write you letters. — Я не буду писати тобі листи.

Як видно, можна використовувати повну форму присудка will not чи її можна скоротити до won’t – ніякої різниці в пропозиціях не буде. Крім того, як і вихідний дієслово will, форма won’t однакова для всіх осіб однини і множини. Тому використовувати її легко і просто, а що вимова сильно відрізняється від will, так це данина традиціям.

Справа в тому, що дієслово will, як дороговказ майбутнього часу в англійській мові з’явився всього кілька століть тому. До цього в побуті зустрічалися дієслова woll, wole, wull, wel, wyll, ool, welle та інші. Причому єдності в англійській мові не спостерігалося: для кожної місцевості було актуально своє наріччя. Однак, найбільш вживаною все ж стала форма woll. І оскільки заперечення в англійській утворюється за допомогою not, то комбінація woll+not (won’t) і дала знамените звучання [wəʊnt], [уоунт]. А пізніше, коли англомовні країни перейшли на єдиний дієслово-визначник майбутнього часу will, звичне вимову негативної форми міняти вже не стали.

Ну і раз ми говоримо про слово will, то незайвим буде згадати його різновид would, а також споріднене дієслово shall not (скорочена форма shan’t). Дієслово would використовується для опису «майбутнього в минулому». Також конструкції з would актуальні, коли ми говоримо про дії та події, які могли б статися, але так і не відбулися. Частенько на російську мову ця форма перекладається просто частинкою «б».

 • I said that I would write a letter to you. = I said that i’d write a letter to you. — Я сказав, що я напишу тобі листа.
 • If he was a police officer, he would protect me. = If he was a police officer, he’d protect me. — Якби він був поліцейським, він би захистив мене.

Зверніть увагу, що скорочена форма I would і He would позначається апострофом і останньою буквою дієслова – ‘d. До цього моменту ми ще повернемося трохи пізніше. А ось в негативних пропозиціях це ж скорочення вже приймає вигляд wouldn’t.

Що ж стосується shall, то раніше він був повноправною заміною will, але вживався тільки з займенниками 1 особи (I, we). Останнім часом ця форма вважається застарілою і в мові майже не використовується. Тим не менше для загального розвитку корисно знати, що вихідна форма скорочується також, як і will (i’ll; we’ll), а негативна отримує вид – shan’t.

Таблиці англійських скорочень

Звичайно, аж ніяк не одне won’t скорочення застосовують американці і англійці в своїй промові. Англійські слова вже як тільки не скорочують, тим більше в Америці, але більшість таких прикладів використовуються в розмовній мові, сленгу, молодіжних інтернет-листуванні і т. п. Звичайно, вивчати цей аспект життя треба, але, мабуть, тим, хто досяг вже просунутого рівня знання англійської. А якщо ж ви тільки пізнаєте ази, весь цей вантаж скорочень лише заплутає і призведе до незручної ситуації, коли ви ненавмисно вжити якесь недоречне слівце.

Тому ми пропонуємо вивчити найбільш уживані скорочені форми в англійській мові, без яких розуміння мови просто немислимо. Це, що називається, база, яку повинен знати кожен. Отже, приступимо.

Дієслово to be

Починаємо з простого, але вкрай потрібного дієслова to be, який вивчають на перших уроках англійської мови. Його використовують і в самостійному значенні (бути, бути), і як допоміжний елемент для утворення пропозицій і стійких словосполучень. Впевнені, що повні комбінації типу I am, she is you are, they are і т. д. вам знайомі, а ось скорочена форма їх як виглядає – покажемо в таблиці нижче. Для полегшення сприйняття нової інформації наведемо транскрипцію і російська вимова скорочених форм.

Дієслово to be
Повна граматична формаСкороченняТранскрипціяРосійська вимова
I amI’m[aɪm][айм]
They/you/we are‘re (they’re, you’re, we’re)[ə(r)], [ðɛə], [juə(r)], [wɪə][йэ(р)], [зэйэ], [юйэ(р)], [вийэ]
She/he/it is‘s (she’s, he’s, it’s)[z], [ʃiːz], [hiːz], [ɪts][з], [шииз], [хииз], [ітс]

Зазначимо, що такі форми можуть використовуватися лише у стверджувальних реченнях. Питання утворюють повної комбінацією, а для заперечень є свої окремі скорочення. Також справедливо буде зауважити, що наведені скорочення характерні для цього часу to be. Майбутнє тут утворюється за допомогою вже знайомого нам will, а ось минув час to be тільки в негативному контексті пишуть скорочено: were not (weren’t), was not (wasn’t).

Дієслово Have

Наступний за важливістю і популярності після to be – це дієслово have (мати, володіти). Він також вживається і в смисловому значенні, і як слова-помічника освіти аспектів часу.

Дієслово have*
Повна граматична формаСкороченняТранскрипціяРосійська вимова
Даний час
I/you/we/they have‘ve (i’ve, you’ve, we’ve, they’ve)[v], [aɪv], [juːv], [wiːv], [ðeɪv][в], [айв], [с], [виив], [зейв]
She/he/it has‘s (she’s, he’s, it’s)[z], [ʃiːz], [hiːz], [ɪts][з], [шииз], [хииз], [ітс]
Минулий час
Всі особи had‘d (i’d, you’d, he’d, she’ d, we’d, вони d)[d], [aɪd], [juːd], [hiːd], [ʃiːd][д], [айд], [ююд], [хиид], [шиид]

*Зазначимо, що скорочена форма конструкцій I have got, He has got і т. п. ідентична звичайним I have/he has.

Зверніть увагу, що в цьому випадку скорочення i’d значить вже I had, а не I would. Як і he’s – he has, а не he is. Так, англійські скорочення часто збігаються з вигляду, але різні за змістом. Зрозуміти цю різницю досить легко по контексту, але про це розповімо трохи пізніше. А зараз пропонуємо розглянути скорочення have not та has not, а також інші дієслова з негативним відтінком.

Скорочення з запереченням

Найчастіше в пропозиціях доводиться скорочувати саме заперечення, навіть у нашого won’t повна форма will not. При цьому найчастіше негативна частка not буквально приклеюється до дієслова, хоча деколи припустимо і інший варіант скорочення. А, наприклад, коротка форма I am not тільки альтернативним варіантом і утворюється. Розглянемо зразки.

Англійські скорочення з not
Повна граматична формаСкороченняТранскрипціяРосійська вимова
To be
Даний час
I am notI’m not[aɪmnt][аймнт]
We/you/they are notaren’t

(‘re not)

[ɑːnt],

[ə(r) nɒt]

[аант],

[йэр нот]

It/she/he is notisn’t

(‘s not)

[‘ɪz(ə)nt]

[z(s) nɒt]

[изнт],

[з(з) нот]

Минулий час
I/he/she/it was notwasn’t[‘wəzənt][уозэнт]
We/you/they were notweren’t[wɜːnt][вент]
To have
Даний час
I/you/we/they have nothaven’t

(‘ve not)

[hæv(ə)nt],

[v nɒt]

[хэвнт],

[в нот]

He/she/it has nothasn’t

(‘s not)

[‘hæz(ə)nt],

[z(s) nɒt]

[хэзнт],

[з(з) нот]

Минулий час
had nothadn’t

(‘d not)

[‘hædnt]

[d nɒt]

[хэднт],

[д нот]

To do
Даний час
I/you/we/they do notdon’t[dəunt][доунт]
He/she/it does notdoesn’t[‘dʌz(ə)nt][даз(е)нт]
Минулий час
did notdidn’t[‘dɪdn(ə)t][дидн(е)т]
Модальні дієслова
cannotcan’t[kɑːnt][каант]
could notcouldn’t[‘kudnt][куднт]
must notmustn’t[‘mʌs(ə)nt][мас(е)нт]
should notshouldn’t[ʃ’ʊd(ə)nt][шуд(е)нт]
might notmightn’t[‘maɪt(ə)nt][майт(е)нт]
ought notoughtn’t[ɔːt(ə)nt][від(е)нт]
need notneedn’t[niːd(ə)nt][ниид(е)нт]

Неформальні скорочення у мові англійців і американців

Вище ми відзначали, що розмовні скорочення новачкам вивчати поки не під силу, та й нема чого. Однак, є невеликі виключення, які просто необхідно знати з-за їх високої частоти вживання в мові. Мова йде про скорочення виду ain’t, an’t, amn’t.

Ain’t можна чути в мові дуже часто, адже це слівце багатозначне: воно заміняє собою відразу і I am not, you/we/they are not, she/he/it is not, і do/does/did not, і have/has not. An’t використовується в тих же цілях, але підходить тільки для заміни am not або are not. Зауважимо, що в сучасній англійській скорочена форма an’t майже повністю витіснена скороченням ain’t. І, нарешті, amn’t – це слівце з ірландських, шотландських і американських діалектів, у яких воно використовується для заміни to be у питальних пропозиціях. Наприклад: Amn’t he your brother? — Хіба він тобі не брат?

Граматичні нюанси і коментарі по використанню скорочень в англійській мові

Отже, ми дізналися, що won’t – це скорочена форма will not, познайомилися з родинним дієсловом майбутнього часу shall, і вивчили цілий список англійських скорочень. Залишилося лише додати кілька нюансів щодо використання їх у мовленні.

Почнемо з того, що означає скорочення i’d. Вже зазначалося, що за літерою ‘d може ховатися дієслово would, had або should. Як же тоді обчислити значення слова? По контексту висловлювання. Наприклад, would використовується в конструкціях з If і like to. Had характерний для перфектных часів минулого часу, тобто після нього завжди стоїть дієслово в третій у формі. Should ж, як модальне дієслово потребує після себе інфінітива без частки to.

Те ж саме стосується і численних скорочень з ‘s. Відрізнити to be від to have допомагає контекст пропозиції. І тут доречним буде зауважити, що в смисловому значенні для have використовується тільки повна форма: i’ve або she’s можливі лише у випадках, коли have відіграє роль допоміжного дієслова або застосовується конструкція have got.

 • I have an apple = i’ve an apple. (не можна скоротити)
 • I have got an apple = i’ve got an apple.
 • I have eaten the apple = i’ve eaten the apple.

Найчастіше скорочення використовують у зв’язці з особистими займенниками, але також можна підставляти їх до питальним словами (what, how, where тощо), вказівним займенникам (there, here, that) і навіть іменам іменником.

 • Susan’s watching TV. — Сюзан дивиться телевізор.
 • There’s nothing here. — Тут нічого немає.
 • What’s happened? — Що сталося?

Проте, тут теж є свої нюанси. Не можна сказати коротше there are, хоча можна сказати з запереченням there aren’t.

І в цілому, слід зазначити, що скорочені форми не прийнято використовувати в діловому листуванні, а також вживати для складання питань або короткої відповіді.

 • Are you a doctor? No, i’m not. No, I am not. — Ви лікар? Немає.

На цьому все. Успіхів в англійській та до нових зустрічей!

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь