Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Зміст статті

 • 1 Порядкові числівники від 0 до 99
  • 1.1 Одиниці
  • 1.2 Числа першого десятка: рахуємо від 10 до 20
  • 1.3 Десятки
  • 1.4 Складені числа
 • 2 Вивчаємо сотні і тисячі
  • 2.1 Складові числа від 100
 • 3 Рахунок до 10 англійською для дітей: методика швидкого запам’ятовування
 • 4 Рахунок до 10 англійською для дітей: картки
 • 5 Інші статті по темі
 • 6 Схожі та рекомендовані статті

Ви не замислювалися, як часто доводиться зустрічатися з цифрами в повсякденному житті? Без них неможливо назвати ціну речі, точний час, необхідну кількість. А ці побутові моменти виникають по кілька разів на день! Тому важливо знати і вміти вживати порядкові числівники в англійській мові. Сьогодні ми вивчимо їх написання та вимову, а також розберемося, як легко пояснити рахунок до 10 англійською для дітей. Для успішного вивчення, розіб’ємо матеріал на кілька частин.

Порядкові числівники від 0 до 99

Англійська рахунок будується за подібною з російською мовою системі: спочатку вивчаються англійські цифри, які складають однозначні числа, а потім на їх основі відбувається утворення багатозначних чисел. Ознайомимося з транскрипцією цих чисел і відпрацюємо вимову цифр англійською мовою.

Одиниці

Цей базова основа всіх чисел. Розділ досить важкий, оскільки всі перераховані цифри необхідно вивчити напам’ять, при цьому тут не зустрічається ніяких узагальнень. Саме тому існує безліч порад, як легко розучити рахунок від 1 до 10 англійською для дітей.

ЧислоПозначенняТранскрипціяВимоваЗвучання
Zero/ Oh/zi?r?u/, /ou//зіро/, /оу/1One/ w?n//уан/2Two/ tu://ту/3Three/ ?ri://срії/4Four/ fo://фоо/5Five/ faiv//файв/6Six/ siks//сыкс/7Seven/ sevn//сэвн/8Eight/ eit//ейт/9Nine/ nain//найн/
Читайте також:
Займенники every і each. Правила вживання. Різниця в значенні

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

 

Граматичні зауваження: у цифри 0 є дві назви. У більшості випадків, в тому числі, коли виробляють рахунок англійською мовою, вживають Zero. Oh використовують, коли потрібно назвати окрему цифру якої-небудь комбінації, наприклад, телефонного номера.

Числа першого десятка: рахуємо від 10 до 20

Рахунок від 10 до 20 англійською володіє однією особливістю. Перші 3 цифри відрізняються індивідуальним написанням, а інші мають спільний суфікс – teen. Таким чином, перший десяток досить легко вивчити з дітьми, головне ретельно відпрацювати вимову цих англійських цифр російською.

ЧислоПозначенняТранскрипціяВимоваЗвучання10Ten/ten//тен/11Eleven/ilevn//илэвн/12Twelve/twelv//твэлв/13Thirteen/??:ti:n//сеетиин/14Fourteen/f?:ti:n//фоотиин/15Fifteen/fifti:n//фифтиин/16Sixteen/sixti:n//сыктиин/17Seventeen/sevnti:n//сэвнтиин/18Eighteen/eiti:n//эйтиин/19Nineteen/nainti:n//найнтиин/

Граматичні зауваження: зміна кореня в цифрах 13 та 15 (three?third та five?fif); відсутність подвоєного t на стику кореня та суфікса у цифрі 18 (eight+teen=eighteen).

Десятки

Ми вивчили рахунок до 20, але саму цифру двадцять віднесемо саме до цього розділу, оскільки у неї є суфікс – ty. Таке закінчення має і тридцять, і сорок і всі інші числа, тому вивчити їх буде ще легше, ніж попередні. Завдяки співзвучності ty, можна придумати англійський вірш для дітей по темі вважаємо десятками.

ЧислоПозначенняТранскрипціяВимоваЗвучання20Twenty/twenty//твэнти/30Thirty/??:ti//сеети/40Forty/f?:ti//фооти/50Fifty/fifti//фіфті/60Sixty/siksti//сыксти/70Seventy/sevnti//сэвнти/80Eighty/eiti//эйти/90Ninety/nainti//найнти/

Граматичні зауваження: у цифр 20, 30, 40, 50 змінюється коренева буква (two?twenty, three?thirty, four?forty, five?fifty); при злитті eight і ty буква t не подвоюється(eighty)!

Читайте також:
Розподіл англійської лексики по частоті і способом виразу

Складені числа

Ми вже майже навчилися рахувати англійською по порядку від одиниці до ста. Тепер вивчені цифри допоможуть нам створювати числа 36, 89 і т. п. Робиться це просто: спочатку вимовляється назва десятки, потім одиниці. На листі між ними ставлять дефіс, напр. thirty-three. Розберемо кілька прикладів з вимовою і транскрипцією.

ЧислоПозначенняТранскрипціяВимова94Ninety-four/nainti fo://найнти фо/72Seventy-two/sevnti tu://сэвнти туу/59Fifty-nine/fifti nain//фіфті найн/81Eighty-one/eiti wan//эйти уан/48Forty-eight/f?:ti eit//фооти ейт/

Тепер в нашому рахунку від 0 до 100 немає ніяких прогалин.

Вивчаємо сотні і тисячі

Як вживати цифри при сумі понад 100? Легко! Перераховуючи сотні по порядку, перед ними ставлять відповідні одиниці, напр. two hundred (200). Такий же принцип діє і для тисяч, напр. eight thousand (8000). Запам’ятати просте правило зможе навіть дитина.

ЧислоПозначенняТранскрипціяВимова100One(a) hundred/w?n (?) h?ndr?d//уан (е) хандрид/1000One (a) thousand/w?n (?) ?a?z?nd//уан (е) саузенд/300Three hundred/?ri: h?ndr?d//срії хандрид/5000Five thousand/ faiv ?a?z?nd//файв саузенд/

Граматичні особливості: одну сотню/тисячу/мільйон і т. п. можна позначити цифрою 1 (one) або невизначеним артиклем a. Обидва варіанти вірні.

Складені числа від 100

Скласти числову конструкцію виду 139 або 1509, здається набагато складніше, але насправді вона теж має легкий і зрозумілий принцип – досить лише додати коротке слово and. Отже, спершу вимовляються сотні, потім додається and і завершується комбінація десятками і одиницями. Наприклад, 139 виглядає так one hundred and thirty-nine. Відповідно в конструкціях з тисячами, на перший план виходять тисячі, потім сотні і т. д.

ЧислоПозначенняТранскрипціяВимова467Four hundred and sixty-seven/fo: h?ndr?d ?nd siksti sevn//фоо хандрид енд сиксти сэвн/2578Two thousand five hundred and seventy-eight/tu: ?a?z?nd faiv h?ndr?d ?nd sevnti eit//туу саузенд файф хандрид енд сэвнти ейт/305Three hundred and five/?ri: h?ndr?d ?nd faiv//срії хандрид енд файф/3007Three thousand and seven/?ri: ?a?z?nd ?nd sevn//срії саузенд енд сэвн/
Читайте також:
Підбірка привітань англійською мовою для початківців - Вивчення англійської мови

Граматичні зауваження: всі англійські числа ніколи не відмінюються за відмінками і пологах, тому їх закінчення завжди незмінні.

Рахунок до 10 англійською для дітей: методика швидкого запам’ятовування

Як легко і доступно пояснити цифри до десяти англійською для дітей? Відпрацьовувати матеріал в розважально-ігровій формі.

Один з найбільш простих і популярних способів – картки з цифрами і числами. Займайтеся з дитиною, озвучуючи цифру і показуючи картку, так він буде навчатися рахунку, сприймаючи інформацію візуально і на слух. Чудово, якщо на картонці буде додано словесне позначення з транскрипцією. При запам’ятовуванні написи у дітей автоматично відпрацьовується правильне написання слова.

 

Рахунок до 10 англійською для дітей: картки

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих

Рахунок до 10 англійською для дітей і рахунок понад 1000 для дорослих


 

На основі карток можна придумати різні змагальні ігри: хто набере більше правильних відповідей, хто швидше відповість, хто краще наочно пояснить і т. п. Можна використовувати такий метод і в рухливих іграх з м’ячем: ведучий задає питання, гравець ловить м’яч і відповідає.

Добре діє додавання англійських слів у побутові ситуації. Наприклад, на прогулянці з дитиною ви побачили кішок. Попросіть його порахувати їх і назвати цифру по-англійськи. Якщо ваше чадо любить малювати, то запропонуйте йому зобразити цифри і підписати їх. Ще один ефективний метод – вивчати рахунок в такт музиці, чи просто у віршованій формі або у вигляді считалочек англійською мовою. Такий спосіб не набридне дитині і допоможе швидко запам’ятати нові слова.

Іншими словами, в навчанні всі засоби гарні, якщо вони цікаві і ефективні. Внесіть різноманітність у свої заняття іноземною мовою, і у вас обов’язково все вийде. Успіхів!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар