Пунктуація в англійській мові: закони вживання розділових знаків

Зміст статті

 • 1 Пунктуація в англійській мові: основні знаки
  • 1.1 Точки
  • 1.2 Питальний і окличний знаки
  • 1.3 Коми
 • 2 Пунктуація в англійській мові: другорядні знаки
  • 2.1 Двокрапку й тире
  • 2.2 Апостроф
  • 2.3 Лапки, дужки, похила риска.
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

За вивченням граматики і постійним поповненням лексичного запасу, часто упускаються з виду пунктуаційні правила іноземної мови. Що не зовсім справедливо, оскільки цей розділ мовної системи, безсумнівно, важливий. Правильне лист не тільки дозволяє розставити в тексті акценти і досягти взаєморозуміння зі співрозмовником, але й розкриває особистість автора. Не всім приємно спілкуватися з малограмотною людиною, здійснюють грубі помилки. Щоб не виставити себе з непривабливою сторони ділової чи особистої листуванні, необхідно зрозуміти, що являє собою пунктуація в англійській мові. Розберемо її знаки та правила їх використання при передачі мови.

Пунктуація в англійській мові: закони вживання розділових знаків

Пунктуація в англійській мові: основні знаки

Для того щоб матеріал не був занадто громіздким і об’ємним, ми розіб’ємо його вивчення на окремі розділи.

Точки

В британському варіанті знак носить назву full stop/full point, а в американському – period. Вживається в кінці затвердження, в тому числі, при вираженні ввічливій прохання з дієсловом can.

 • There are two TV-set in the flat. – У квартирі є два телевізора.
 • Can you please write your phone number, I lost it. – Міг би ти написати свій номер телефону, я втратив його.

При шанобливому ставленні до співрозмовника, таке прохання може завершуватися на письмі знаком питання.

Точки використовуються при записі абревіатур, утворених усіканням слів, а також абревіатур, що прийшли з латинської мови: e.g., Fig., etc., No., Sun. Скорочені назви відомих компаній пишуться без крапки: IBM, BBC, NATO. Деякі різночитання в різних діалектах англійської мови виникають при написанні титулів: американці завжди ставлять точки Mr., Mrs., а британці все більше тяжіють до спрощення, і додають точки тільки тоді, коли слово скорочено не до останньої літери Mr, Dr, але Prof., Gen..

Традиційно, пунктуація в англійській мові диктує вживання точки при написанні ініціалів, позначенні часу, оформленні десяткового запису числа. Також вона використовується в адресах сайтів, електронної пошти; імені файлів (така точка англійською називається dot).

Питальний і окличний знаки

Вони ставляться відповідно в кінці питальних і окличних висловлень. Знак питання (question mark), укладений в дужки, може використовуватися в реченні для вираження сумніву в зазначений факт. Вопросительная інтонація за допомогою додаткових елементів може підкреслюватися і в позитивному реченні.

 • Did you give him the book? – Ти дав йому цю книгу?
 • You want to be a pilot, eh? – Ти хочеш бути льотчиком, а?
 • Nick Kass, who was born in 1924 (?), was a great player – Нік Кас, народжений в 1924 році (не точно), був великим гравцем.
Читайте також:
Прислівники deep і deeply: різниця в значенні і вживанні

Знак оклику (exclamation mark/point) використовується для посилення емоцій і драматичності; передачі подиву, радості, гніву, недовіри і т. п. Може зустрічатися укладених у дужки, якщо підкреслюється дивовижність факту.

 • What a wonderful day! – Який чудовий день!
 • He had finished this work within 6 (!) days. – Він закінчив роботу через 6 (!) днів.

У неформальній листуванні вигуком може виділятися звернення до співрозмовника, проте офіційний стиль письма в цьому випадку диктує вживання ком.

Коми

Найважчий розділ пунктуації – це коми в англійській мові. Спробуємо розібратися, де і коли їх слід використовувати, де можна опустити, а де взагалі не дозволено вживати.

Однорідні члени

Кома (comma) ставиться при перерахуванні однорідних членів, якщо замість неї за змістом можна поставити сполучники and або or.

 • I came home, opened the windows, switched on the radio and sat on the sofa. – Я прийшов додому, відкрив вікна, включив радіо і сів на диван.

Для створення стилістичного ефекту спілки можуть стояти перед кожним однорідним членом, але вони все одно розділяються.

 • And he ran, and shouted, and laughed, and called us by name. – І він втік, і кричав, і сміявся, і кликав нас по іменах.

Що стосується коми перед останнім союзом, то її можна опускати, а можна вживати, якщо того вимагає контекст. Але, два елементи, пов’язані за змістом в одне ціле, кома в англійській мові ніколи не може розділяти.

 • I bought some apples, bread, jam, and bacon. АЛЕ: I had and toast jam for breakfast. — Я купив кілька яблук, хліб, джем і бекон. АЛЕ: Я з’їв на сніданок тостом із джемом.

Відокремлення та ввідні слова

В англійських фразах, як і в росіян, часто є уточнення, що допомагають повніше розкрити зміст висловлювання. Якщо ця інформація носить додатковий характер, і весь оборот можна прибрати з пропозиції без шкоди для основного змісту, значить, його слід відокремити комою.

 • The songs, which are on the list, should be deleted – Пісні, включені в цей список, повинні бути видалені.

В залежності від конструкції фрази, відокремлюються комами назви посад, або навпаки, імена людей, що займають зазначену посаду; а також позначення одного представника з групи фахівців. Правило справедливо і для назв предметів, компаній, фільмів та ін власних імен.

 • One of the researches, Dr Grafford, gave the interview to the First Channel – Один з дослідників, доктор Грэффорд, дав інтерв’ю Першому каналу.
Читайте також:
Голосні букви англійського алфавіту з транскрипцією та російською вимовою

Відокремлюються причетні обороти, ввідні елементи і вигуки, які стоять на початку або в середині речення. Зауважимо, що вигук може також відокремлюватися знаком оклику, або зовсім не відділятися, якщо не мається на увазі пауза між ним і словом.

 • Unfortunately, they were late – На жаль, вони запізнилися.

Слово also, що використовується для посилення висловлювання, буде відділятися тільки тоді, коли воно стоїть на початку виразу. А слово however вважається вступним виключно у значенні «незважаючи на…», якщо з контексту воно має сенс «незалежно від; як би ні», то коми ставити не потрібно.

Складні пропозиції

Правила пунктуації сучасної англійської мови свідчать, що складносурядні поширені речення вимагають постановки коми між бессоюзных частин або перед сочинительными спілками. Однак, якщо сполучники and, or, but з’єднують короткі прості речення, то кома опускають.

 • My mother will cook a pie, and I will help her to prepare dough – Моя мама буде готувати пиріг, а я допоможу їй підготувати тісто.
 • It doesn’t matter, we’ll write it or they’ll write it – Неважливо, ми це напишемо або вони це напишуть.

Завжди відокремлюються придаткові конструкції, якщо вони розташовані на початку фрази. У випадках, коли підрядне стоїть після головного висловлювання, коми не ставляться.

 • If the train comes on time, i’ll be at home at 4 o’clock in the morning – Якщо поїзд приїде вчасно, я буду вдома до 4 години ранку.

Складнопідрядні речення, навпаки, зазвичай не розділяються. Логіка граматики така: не руйнувати зв’язок подій. Тобто коми означають відсутність смислового важливості придаткового, що перетворює його в супутнє обставина або уточнення. Тому знаки пунктуації в англійській мові не ставляться перед подчинительными сполучниками because, after, until, that та ін.

 • I was late because I had lost my keys – Я запізнилася, тому що я втратила мої ключі.

У рідкісних випадках постановка коми в підрядних реченнях буде необхідна для усунення двозначності.

 • He didn’t tell me the truth, because I found these photos in his phone. — Він сказав мені неправду, так як я знайшла ці фотографії в його телефоні (окремі дії, фактично зв’язок сочинительная, оскільки можна розділити складне речення на два простих).
 • He didn’t tell me the truth because I found these photos in his phone. — Він не сказав мені правду з-за того, що я знайшла ці фотографії в його телефоні (пропозиції пов’язані, їх об’єднує причина вчинку).
Читайте також:
Used to: вправи з відповідями і правила використання в мові - Вивчення англійської мови

Серед іншого, коми вживаються для відокремлення звернень, вказівки адреси, поділу чисел, а також після слів автора в конструкціях прямої мови в англійській мові.

Пунктуація в англійській мові: другорядні знаки

Двокрапку й тире

Призначення знаків схоже з росіянами – пояснення й узагальнення. Також з їх допомогою може передаватися пряма мова.

Двокрапка (Colon) використовується після узагальнюючого слова, а також головної частини речення, якщо за ними йде перерахування або розкриття; уточнення, підтвердження головного висловлювання.

 • Many cities were destroyed: Stalingrad, Warsaw, Kiev and etc. – Багато міст були зруйновані: Сталінград, Варшава, Київ і т. д.

Також застосовується така пунктуація в прямій мові та при цитуванні. Важливо відзначити, що коротка пряма мова, як правило, вводиться коми. При цьому всі знаки висловлювання знаходяться в межах лапок.

 • At that moment Jack Afford said: “You will have no chance because…” – В той момент Джек Эффорд сказав: “Ви не будете мати жодного шансу, тому що…”.

Тире (Dash) відокремлює додаткову інформацію, виразне відступ, а також ставиться після перерахування перед узагальнюючим словом. У певному контексті може грати роль двокрапки: відокремлювати пояснюючу частина, резюмувати висловлювання, або створювати контраст.

 • Vegetables, salad leaves, cheese and a small piece of bread – that’s all I can have for supper. – Овочі, листовий салат, сир і невеликий шматок хліба – ось і все, що є у мене на вечерю.

Апостроф

Apostrophe, або, якщо говорити простіше, верхня кома. Найчастіше її застосування можна зустріти при утворенні присвійного відмінка іменників. В такому випадку, він стоїть в кінці слова, причому вгорі, а за ним слід s.

 • There are Liz’s tables in this file – У цьому файлі Лізин таблиці.

Не рідше одного з його допомогою утворюють скорочені конструкції дієслівних сказуемых. В таких виразах кома зверху ставиться після підмета або допоміжного дієслова.

 • She hasn’t been in Germany – Вона не була в Німеччині.

Апостроф також зустрічається в іноземних прізвищах, де використовується для передачі особливостей їх звучання.

Лапки, дужки, похила риска.

В Англії використовуються одинарні лапки ‘, а в Америці подвійні ” (quotation marks). З їх допомогою передають пряму мову й цитати; висловлюють переносний або рідкісне значення слова; оформляють назви.

В круглі дужки (round brackets) поміщають додаткову інформацію та коментарі, оформляють ремарки і скорочення. Квадратні дужки (square brackets) використовуються для коригування вихідного висловлювання. У них поміщають недомовлену інформацію, без якої вираз звучить некоректно. Найчастіше, так оформляють виноски і посилання на літературні джерела.

Похилою рискою (slash) позначають вибір, схожість характеристик, часові періоди і дробові числа.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар