Пряма і непряма мова в англійській

Непряма мова (вона ж Indirect Speech або Reported Speech) передає чуже висловлювання від особи автора. Непряма мова може передавати висловлювання практично дослівно або лише із збереженням загального змісту фрази.

Переклад з прямої мови в непряму робиться за особливими правилами для кожної із груп речень:

 • Оповідних;
 • Питальних;
 • Повелительных.
На сайті є також вправи на непряму мова

Отже, про все детальніше.

Розповідні речення у непрямій мові.

Якщо Вам потрібно перевести оповідний пропозицію в непряму мова, перше, на що Ви повинні звернути увагу – дієслово говоріння у вихідному реченні.

Подивіться, в якому часі стоїть дієслово говоріння – в одному з цих часів або в минулому.

Valentine says: “i’m attracted to clever people”. – Дієслово say стоїть у часі Present Simple (простий даний).

Valentine said: “I don’t feel comfortable here”. — Дієслово say варто під час Past Simple (простий минулий).

Якщо дієслово говоріння стоїть у теперішньому часі – Вам пощастило – для перекладу прямої мови в непряму доведеться всього лише дещо змінити пропозицію:

Valentine says: “i’m attracted to clever people”. (Пряма мова) -> Valentine says that he is attracted to clever people – Валентин каже, що його приваблюють розумні люди (Reported speech).

Давайте розглянемо ще один приклад:

Molly says: “I like sport” -> Molly says that she likes sports.

Зверніть увагу на те, що в третій особі однини з’являється закінчення –s. Це відповідає загальним правилам Present Simple.

 

Одним словом, якщо дієслово говоріння стоїть у теперішньому часі, то час в придатковому пропозиції зберігається.

Однак, якщо Вам пощастило менше і дієслово говоріння стоїть в минулому часі, буде потрібно більше маніпуляцій для того, щоб правильно перекласти пряму мову в непряму.

По-перше, в даному випадку діє правило узгодження часів, а тому час в придатковому пропозиції змінитися – відбудеться зсув часів у минуле.

Таблиця зсуву часів в Indirect Speech.

Present Simple -> Past Simple

V / Vs -> V2

Molly said: “I like coffee” -> Molly said that she liked coffee.

Present Continuous -> Past Continuous

Am / is are +Ving -> was / were +Ving

Molly said: “I am drinking coffee” -> Molly said that she was drinking coffee.

Present Perfect -> Past Perfect

Have / has + V3 -> had + V3

Molly said: “I have drunk my coffee” -> Molly said she had drunk her coffee.

Читайте також:
Цифри і рахунок англійською мовою: аудіо урок

Past Simple -> Past Perfect

V2 -> had + V3

Molly said: “I liked coffee” -> Molly said she had liked coffee.

Future Simple -> Future in the Past Simple

Will -> would

Molly said: “I will have a coffee”. -> Molly said she would have a coffee.

Past Continuous -> Past Perfect Continuous

was / were +Ving -> had +V3

Molly said: “I was drinking coffee”. -> Molly said she had been drinking coffee.

Модальні дієслова також вимагають зміни у часі.

Пряма і непряма мова в англійській

Сподіваюся, ви помітили, що союз that (що), який вводить непряму мова, може опускатися без втрати сенсу:

Molly said that she was drinking coffee = Molly said she was drinking coffee.

Іноді заміни часу буває недостатньо для того, щоб правильно перекласти пряму мову в непряму. Потрібно замінити ще й деякі прислівники і вказівні займенники.

Таблиця заміни прислівників і займенників у Indirect Speech

Пряма мова

Непряма мова

Прислівники

· Now (зараз)

· Today

· Tomorrow

· Yesterday

· Next (year)

· Last (year)

· Ago

· tonight

· here

Займенники

This

These

Adverbs

· Then (тоді)

· That day

· The next / following day

· The day before / the previous day

· The following (year)

· The previous (year)

· Before

· That night

· there

Pronouns

That

those

Таким чином, щоб правильно перекласти в непряму мова пропозицію

Molly said “I don’t like these guys”.

Нам потрібно:

 • Звернути увагу на те, що дієслово говоріння стоїть в минулому часі, а отже у реченні “I don’t like these guys” відбудеться зсув часів в минуле (Present Simple у Past Simple).
 • Звернути увагу на вказівний займеннику these і поміняти його на those.
 • Molly said “I don’t like these guys” -> Molly said she didn’t like those guys.

  І останній момент, на який потрібно звернути увагу при перекладі прямої мови в непряму – правильне вживання дієслова говоріння.

  Затвердження в Indirect speech зазвичай вводяться дієсловами говоріння ѕау і tell (хоча можна використовувати і інші дієслова, яких не менше сотні – список дієслів говоріння). І якщо з дієсловом say все просто – його можна використовувати і в прямому, і в непрямій промови з доповненням і без, то дієслово to tell можна використовувати тільки з доповненням.

  Порівняйте:

  The professor said to his student that his mark was bad.

  The professor said that the mark was bad.

  Читайте також:
  Possessive Case. Притяжательный відмінок. Test online

  The professor told his student that his mark was bad.

  The professor told that the mark was bad. (Не можна)

  І, звичайно, зверніть увагу: say to smb / tell smb.

  Питальні речення у непрямій мові.

  При передачі питальних речень у непрямій промови діють ті ж правила узгодження часів і зміни деяких прислівників і займенників, які ми обговорили вище. До цих правил додається ще одне.

  При перекладі питання в непряму мову ми повинні змінити зворотний порядок слів прямий.

  Зворотний порядок слів:

  допоміжний дієслово + підмет + присудок

  Did you play hockey?

  Прямий порядок слів.

  Підмет + (допоміжний дієслово) + присудок

  Molly is playing tennis.

  Кожен з видів питань переводиться в непряму мова по-своєму.

  Загальні питання у непрямій мові.

  Давайте розглянемо переклад загальних питань в непряму мова на прикладі наступних пропозицій:

  Peter asks “Do you like tennis, Molly?” (Дієслово говоріння в теперішньому часі -> час в придатковому не змінюється)

  Peter asked Molly “Will you come with me tomorrow?” (Дієслово говорити в минулому часі -> час в придатковому змінюється)

  Переводимо загальний питання (питання з відповіддю ” так або ні) в Indirect Speech за наступною схемою:

 • Переписуємо головне пропозицію
 • Вставляємо спілки if або whether (чи)
 • Записуємо підрядне речення за схемою
 • Підмет + присудок + другорядні члени речення.

 • Не забуваємо поміняти видовременную форму та інші слова, якщо потрібно.
 • Таким чином, загальний питання переводиться в Reported speech за наступною схемою:

  Головне пропозицію

  Союз

  Підрядне речення

   

   

  Підмет

  Присудок

  Інші члени пропозиції

  Peter asks

  if / whether

  Molly

  Likes

  tennis.

  Peter asked Molly

  if / whether

  she

  would come

  with him the following day

  Зверніть увагу, у другому реченні ми поміняли will і would tomorrow на the following day.

  Якщо ваш загальний питання починався do does did, даних допоміжних дієслів у непрямій промови не буде.

  Sandy asks Jim “Do you like coffee?” -> Sandy asks Jim if he likes coffee.

  Sandy asked Jim “Do you like coffee?” -> Sandy asked Jim if he liked coffee.

  Відповіді у непрямій промови.

  Короткі відповіді у непрямій промови передаються шляхом повторення дієслова, що міститься в прямому відповіді. Даний дієслово буде змінюватися відповідно до правила узгодження часів. Дієслово також може вводитися союзом that.

  -Have you ever been to the Sudan?

  -Yes, I have.

  He asked me if I had been to the Sudan and I answered that I had.

  Альтернативні питання у непрямій мові.

  Альтернативний питання (питання або) переводиться в непряму мова аналогічно загальним питання.

  Давайте переведемо наступні альтернативні питання в непряму мова:

  Читайте також:
  Present Perfect Continuous – освіта і тонкощі вживання

  Molly asks Tim “Have you or your sister bought this picture?” -> Molly asks Tim if / whether he or his sister has bought this picture.

  Molly asked Tom “Will you come today or tomorrow?” -> Molly asked Tom if / whether he would come that day or the following day.

  Головне пропозицію

  Союз

  Підрядне речення

   

   

  Підмет

  Присудок

  Інші члени пропозиції

  Molly asks Tim

  if / whether

  he or his sister

  has bought

  this picture.

  Molly asked Tom

  if / whether

  he

  would come

  that day or the following day

  Спеціальні питання у непрямій мові.

  Спеціальні питання вводяться власними питальними словами, які стають союзними словами. В іншому – все аналогічно правилам для спільного питання.

  Розглянемо на прикладах:

  The teacher asks Jillian “Who is on duty today?” -> The teacher asks Jillian who is on duty today.

  Mum asked her son “Where have you been?” -> Mum asked her son where he had been.

  The shop-assistant asks me “What color do you like?” -> The shop-assistant asks me what color I like.

  Головне пропозицію

  Союз

  Підрядне речення

   

   

  Підмет

  Присудок

  Інші члени пропозиції

  The teacher asks Jillian

  Who

   

  is

  on duty today

  Mum asked her son

  where

  he

  had been

   

  The shop-assistant asks me

  what color

  I

  liked

   

  Найлегше перетворювати в Reported Speech питання до підлягає з who? і what? Тут повністю зберігається структура пропозиції, а Вам залишається тільки позбав пременить правила узгодження часів, якщо потрібно.

  Meg asks: “Who is absent?” -> Meg asks who is absent.

  Meg asked: “What has happened?” -> Meg asked what had happened.

  Наказовий спосіб у непрямій промови.

  Для передачі наказового нахилення в непрямої мови найчастіше використовуються дієслова говоріння:

  Ask, tell, order, command, request, advise, recommend, warn, etc.

  Прохання наказ передається за допомогою to-infinitive.

  David commanded: “Go away!” -> David commanded to go away.

  Заборони передаються за допомогою not to-infinitive:

  David commanded: “don’t shout!” -> David commanded not to shout.

  Якщо автор команди не вказано, то потрібно використовувати Passive Voice дієслова говоріння.

  “Sally, buy some bread!” -> Sally was told to buy some bread.

  Пряма мова let’s передається за допомогою дієслів говоріння offer і suggest.

  Offer + to inf

  Suggest + Ving that should smb

  “Let me help you” – he said.

  He offered to help me.

  He suggested helping me.

  Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар