Присвійні займенники (Possessive pronouns): класифікація, використання, приклади

Зміст статті

 • 1 Особові займенники
 • 2 Демонстративні займенники
 • 3 Присвійні займенники в Англійській мові
  • 3.1 Займенники-прикметники
  • 3.2 Займенники-іменники
 • 4 Переклад присвійних займенників на російську мову
 • 5 Інші статті по темі
 • 6 Схожі та рекомендовані статті

Присвійні займенники використовуються, коли необхідно вказати на належність предмета до якого-небудь особі. Вони змінюються за особами і числами, що стоять перед іменником, у реченні відіграють роль визначення і не вимагають вживання артикля. Перш ніж розглядати дані займенники, слід коротко торкнутися особистих і вказівних займенників. Це пов’язано з тим, що особисті й присвійні займенники в англійській тісно пов’язані один з одним. Як особові займенники, так і присвійні займенники слід вивчати в одній зв’язці.

Особисті займенники

Особисті займенники в англійській мові є самою великою групою зі всіх займенників. Їх можна зустріти практично в кожному грамотно складеному реченні. Англійська, як і російська мова, неможливо уявити без особистих займенників.

Особисті займенники поділяються на 2 відмінка:

 • Називний;
 • Об’єктивний.

Коли в реченні використовують цю частину мови у називному відмінку, воно замінює підлягають. Вживання присвійних займенників об’єктивного відмінка – додаток.

Табличка з особовими займенниками в називному і об’єктивному відмінках представлена нижче:

Займенник

особа і число

ВідмінокНазивнийОб’єктивний1 л., од. ч.I — яMe – мене, мені2 л., од. ч.You — тиYou – тобі3 л., од. ч.He – вінHim – його, йомуShe – вонаHer – її, їйIt — це, він, вона, воноIt – їй, йому, це1 л., мн. ч.We – миUs – нас, нам2 л., мн. ч.You – виYou – вас, вам3 л., мн. ч.They – вониThem – їх, їм

Таблиця має скорочення: л – особа, од. ч. – єдине число, мн.ч. – множина.

Приклади:

 • I must go to you. – Я повинен йти до тебе.
 • Look, this is me in the picture. – Подивися, це я на фотографії.
 • Did you see them? – Ти бачив їх?
 • He is hungry. — Він голодний.
 • She is having breakfast. – Вона снідає.
 • It is the gold coin. – Це золота монета.
 • We did not go to school yesterday. – Вчора ми не ходили в школу.
 • You were there. – Ви були там.
 • They left us. – Вони покинули нас.

У англійській мові особисті займенники мають деякі особливості:

 • Особисте займенник 1 л., од. ч. «I» у всіх випадках пишеться з великої літери, незалежно від того, на якому місці в пропозицію воно коштує. Приміром, May I come in? – Я можу увійти?
 • Якщо конструкція містить кілька особистих займенників, то слід використовувати наступний порядок – перед 1 особою ставиться 2 л. і 3 л., 2 л. у всіх відмінках ставиться перед 3 л. наприклад, You and your brother should do a homework — Ти і твій брат повинні зробити домашню роботу. Слід пам’ятати, що займенники у всіх випадках замінюють інші частини мови, у зв’язку з цим, якщо замість займенника стоїть іменник, порядок слів у реченні визначений даним правилом. Наприклад, He asked father and me. – Він питав батька й мене.
 • Частина пропозиції you використовується у множині і в однині. Крім цього, дієслово to be вживається з ним завжди у множині, навіть в тому випадку, коли you стоїть в однині. Наприклад, You are beautiful. – Ти прекрасна.
 • Об’єктивний відмінок особових займенників може бути в родовому (кого? чого?) давальному (кому? чому?), орудному (ким? чим?) і місцевому (про кого? про що?) відмінках. Наприклад, I did it for her. – Я зробив це (для кого?) для неї. She gave me an apple. – Вона дала яблуко (кому?) мені. It was bought by us. – Це було куплено (ким?) нами. The bird cared about them. – Птах дбала (про кого?) про них.
 • Англійська мова відрізняється тим, що в ньому поділ за родами при складанні речень, що відноситься лише до одушевленим предметів. В інших випадках застосовується особисте займенник Його використовують, коли говорять про неживих предметах, дітей і тварин. Це значно полегшує процес вивчення іноземної мови, оскільки не потрібно вчити напам’ять якого роду той чи інший іменник, щоб замінити його займенником, як у російській мові. Однак, якщо мовець бажає підкреслити підлога якої-небудь тварини або явища, він може вжити she і he. Крім цього, частина мови It застосовують в якості формального підмета. Наприклад, It is hot now. – Зараз жарко. I take a pen. It is black. – Я взяв ручку. Вона чорна. Частина мови they використовують у всіх випадках, незалежно від того, одухотворений предмет чи ні.
Читайте також:
Як правильно скласти резюме англійською?

На цьому ми закінчуємо короткий екскурс по особовим займенникам. Ми детально розібрали основні форми і те, як вони вживаються. Як ви самі можете бачити, тема не викликає труднощів.

Демонстративні займенники

Демонстративні або вказівні займенники. В ході розмови співрозмовники вказують на предмет або особа з його допомогою. Вони не змінюється за родами, але схиляються за числами (однина і множина). Варто відзначити, що that позначає предмет, який знаходиться далеко від мовця, в той час як this – який близько від співрозмовників.

Вказівні займенника в реченні можуть грати роль додатка, іменника, що підлягає, визначення.

Табличка схиляються по числах демонстративних займенників:

Єдине числоМножинаthisЦей, це (близько)Theseці (близько)thatТой, то (далеко)the sameТой же самий Thoseті (далеко)suchТакий

Як вже говорилося вище, в конструкції дані займенники можуть виступати в ролі різних частин мови, що позначають вказівки. Наприклад,

Підмет:

 • This is my ball. — Це мій м’яч.
 • Those were their friends. — Це були їхні друзі (Хоч і перекладається це, але мається на увазі, що друзі вже відвідують інші місця).

Додаток:

 • Remember this! — Запам’ятай це!
 • A doctor chose these. — Лікар вибрав ці.

Визначник іменника:

 • These cars are very beautiful. — Ці машини дуже красиві.
 • I like that place. — Мені подобається те місце.

Увага, якщо перед іменником є демонстративна частина мови у вигляді визначення, артикль ставити не потрібно, оскільки воно саме виступає в ролі артикля.

Також до вказівним займенникам відносять ще два:

 • the same – той самий;
 • such – такий.

Наприклад, It happened in the same time. — Це сталося в одне і теж час.

Such a big room looks nice. — Така велика кімната виглядає добре.

Присвійні займенники в Англійській мові

Присвійні займенники в англійській беруть свій початок в плані освіти від групи особистих займенників. Порівнюючи останні, можна розглянути вживання Possesive Pronouns. Саме для цього вище був повторений, а деякими вивчений, курс з особовим займенникам. Англійська мова припускає використання присвійних займенників навіть у тих випадках, коли в російській такому ж пропозиції, ми їх не використовуємо.

Присвійні займенники (Possessive pronouns): класифікація, використання, приклади

Отже, розглянуті займенники ділять на 2 групи:

 • Займенники-прикметники;
 • Займенники-іменники.

Займенники-прикметники

Сама назва говорить про те, що ця частина мови знаходиться перед іменником, яке вона описує або дає оцінку. В цьому випадку ніколи не застосовуються артиклі. Однак після займенників-прикметників можуть вживатися й інші визначення, наступні після них. Ці ж правила поширюються для займенників в українській мові. Варто навіть відзначити, що ці займенники займають своє місце після both і all, якщо, звичайно, вони є в конструкції. Варто розглянути дані займенники на прикладах.

Читайте також:
Навчання англійської мови самостійно онлайн

Відмінювання присвійних займенників за особам представлено в табличці:

Особисті займенникиРозглянуті займенникиImy — мій, моя, моє, мояSheher — їїHehis — йогоItits — його/її (з неживими сущ.)Weour — наша, наші, нашої, нашYouyour — твій, твоя, твої(ваша, ваше)Theytheir — їх
 • He gave me her address. — Він дав мені її адресу.
 • Her ticket is on the table. — Її квиток на столі.
 • Your friend came to see me yesterday. — Твій друг вчора відвідував мене.
 • It isn’t my bus. — Це не мій автобус.
 • Where is my green pencil? — Де мій зелений олівець.
 • All my books are in the bag. — Всі мої книжки в сумці.
 • His elder brother writes poems. — Його старший брат пише вірші.
 • Both his friends smoke, but he doesn’t. — Обидва його друга курять, а він ні.

Займенники-іменники

Дана група займенників носить назву absolute form. Присвійні абсолютні займенники вживаються без іменника і виконують його функцію підмета у реченні, доповнення або іменної частини присудка. Дані займенники можуть розташовуватися в середині або в кінці конструкції.

Особисте займенникРозглянуті займенники (відносна форма)Розглянуті займенники (абсолютна форма)Imy — мій, моя, моє, мояmine — мій, моя, моє, мояSheher — їїhers — їїHehis — йогоhis — йогоItits — його/її (з неживими сущ.)its — його/її (з неживими сущ.)Weour — наша, наші, нашої, нашours — наша, наші, нашої, нашYouyour — твій, твоя, твої (ваша, ваше)yours — твій, твоя, твої (ваша, ваше)Theytheir — їхtheirs — їх

Зверніть увагу, що частина мови its пишеться без апострофа. It’s з апострофом — це вже скорочений варіант словосполучення it is.

Як видно з наведеної вище таблиці, їх переклад і сенс однакові. Проте вживання і утворення даних займенників слід завчити. Для того щоб правило краще відклалося в голові: his – 2 форми ідентичні, I змінюється на mine, а до решти додається закінчення –s. Нижче наведено конструкції з абсолютною формою. З точки зору лексики дана форма виправдовує себе при вживанні з метою виключення дубля іменника, яке було застосоване в попередній конструкції.

Приклади, в яких використовуються відмінки деяких присвійних займенників:

 • Does this book belong to Mary? — No, it’s yours. — Ця книга належить Мері? — Ні, це твоє.
 • Are these your spectacles? — No, they are not mine. — Це твої окуляри? Ні, вони не мої.
 • Her score was better than theirs. — Її рахунок був краще, ніж їх.
 • Her house is not far from ours. — Її будинок недалеко від нашого.

Переклад присвійних займенників на російську мову

Як правило, при перекладі конструкції з притяжательными займенниками на російську мову особливих проблем не виникає. Все, що потрібно від вивчає британський мова – запам’ятати форми. Однак при перекладі конструкції англійською мовою багато наштовхуються на підводні камені. Саме тому варто запам’ятати кілька особливостей вживання присвійних займенників, щоб не потрапити в халепу.

Читайте також:
Дати в англійській мові: числа, місяці, року – скажімо грамотно завжди!

У російській мові є займенники «їх, його». При перекладі на британський мову можна скористатися, як присвійним (чия, чиє), так і особистим (кого, що) займенниками. Тут все залежить від особистих уподобань того, хто складає пропозицію.

Деякі не можуть перекласти речення, в якому є слово «свій», оскільки в англійській мові немає відповідної йому форми. В даному випадку слід перевести одне з присвійних займенників, залежне від підлягає. Також можна використовувати словосполучення з own. Наприклад, my own business – моя власна справа, бізнес, який належить мені. Якщо конструкція вживається після іменника, слід використовувати прийменник of. Наприклад, my own flat – a flat of my own – моя власна квартира.

Найчастіше в російській мові не завжди вживається присвійний займенник, в той час як в англійському його наявність вимагають правила. Наприклад, He put his hand into his pocket. Він засунув руку в кишеню. Тільки в тому випадку, коли мається на увазі значення «свій» слід застосовувати цю частину мови. Саме в цьому місці більшість допускає помилку, коли використовують the замість pronoun. Така ситуація може виникнути перед іменником, що позначає одяг, частини тіла, членів сім’ї. Тому варто запам’ятати це невелике правило.

Як бачите, нічого надскладного в даній темі немає. Якщо вам необхідно вставити дану частину мови в англійську конструкцію, уважно подивіться на іменник: якщо воно є, вживається відносна форма, якщо немає – абсолютна. Для закріплення матеріалу необхідно зробити кілька вправ. Починати слід з словосполучень, далі переходити на пропозиції і в кінці складати тексти.

Наостанок для кращого запам’ятовування займенників ми пропонуємо вашій увазі вірші, які легко і швидко навчаються.

Я помилився: ай-ай-ай! Я – частина мови I.

Ви не стійте на краю, Ти і ви – інакше you.

Порозумілися ми в любові, Ми — частина мови we.

Він сміявся: хі-хі-хі. Він – частина мови he.

Вона поспішала! Не поспішай! Вона – частина мови she.

Вони шкодували всіх людей, Вони – частина мови they.

Ти мені руку простягни. Мені, інакше буде me.

Ваше або ж твоє, Буде по-англійськи your.

Малюки кричать: «уа-уа!» Наші, наше буде our.

Він намалював ескіз. Чий ескіз? Дайте відповідь! his.

Я давно ціную її, Її – частина мови her.

Це чиє? Скажи скоріше! Це їх. Їх — значить their .

Мій, мій, запам’ятовуй! Мій, моє, інакше my.

Нам дайте на це, просимо вас! Нам – по-англійськи буде us.

«Віддай йому», — кажемо. Йому, його, інакше him.

Їм книги дайте назовсім, Їм по-англійськи просто them.

Для неживих осіб — його, її – просто its.

Також ми рекомендуємо зробити таблички «Присвійні займенники в англійській мові» і розмістити їх скрізь, де це можливо: в чохлі з мобільним телефоном, на робочому столі, в сумку, на кухні. Ці займенники мають бути постійно у вас на очах, поки ви не запам’ятаєте. Як тільки побачите табличку, повторіть вголос або про себе її вміст. Крім цього, необхідно підставляти іменники до займенникам, наприклад, his cup, my book. Коли для вас це не буде складним, додайте допоміжні слова, наприклад, that is their car, this is our house. Коли йдете по вулиці, також намагайтеся скласти словосполучення і конструкції, дивлячись на навколишні предмети. Спочатку можуть виникнути труднощі, але незабаром все стане значно простіше.

Даний спосіб підходить тим, хто має мало вільного часу. В інших випадках ми рекомендуємо скрупульозно складати пропозиції для кращого запам’ятовування. Успішного вам навчання та застосування знань на практиці.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар