Прислівника в англійській мові: образ дії у вас «на гачку»!

Зміст:

 • Трохи про правила словотворення
 • Збіг форм прикметників і говірками
 • Класифікація прислівників за значенням
 • Ступені порівняння прислівників: правила, цікаві структури, виключення
 • Прислівник: роль у реченні
 • Прислівника в англійській мові: образ дії у вас «на гачку»!

  Хочете збагатити свою мову, зробити її зрозумілішою і виразніше? Прислівника в англійській мові допоможуть вам у цьому. Швидше на зустріч з правилами словотворення і вживання цієї цікавої частини мови!

  Прислівники, по-англійськи adverbs, позначають ознака чи спосіб дії і відповідають на питання:

  • Де? It is raining outside. – На вулиці йде дощ.
  • Як? (Яким чином?) He was walking slowly. – Він повільно прогулювався.
  • Коли? She was reading at 5 p.m. yesterday. – Вчора у п’ять вечора вона читала.
  • В якій мірі? They have got enough flour for baking. – У них було досить борошна для випічки.
  • Як часто? Sometimes he goes to the theatre. – Іноді він ходить в театр.

  Прислівника в англійській мові: образ дії у вас «на гачку»!
  Прислівник – слово для опису дієслова, прикметника або іншого прислівники

  За своєю структурою/словотвору англійські прислівники поділяються на:

 • Прості (складаються тільки з одного кореня): well – добре, зараз – зараз, here – тут.
 • Похідні (крім кореня містять префікси і суфікси): quickly – швидко, unfortunately – до нещастя, rarely – рідко.
 • Складні (складаються з кількох основ): downhill – з гори, sometimes – іноді, nowhere – ніде.
 • Складові (являють собою словосполучення, що мають єдине значення): so far – поки, since then – з тих пір, at first – спочатку.
 • Трохи про правила словотворення

  Розглянемо утворення прислівників в англійській мові. Як правило, складні і складені форми не викликають питань. Написання похідних, у свою чергу, може породити орфографічні (спеллинговые) помилки. Слід запам’ятати декілька основних принципів формування даної частини мови.

  Суфікс –ly

  Прислівник утворюється шляхом додавання до основи-прилагательному (в рідкісних випадках іменника ) суфікса –ly, наприклад:

  Читайте також:
  Як правильно пишеться і вимовляється ім'я Юлія англійською

  Sudden (несподіваний) + ly = suddenly (несподівано)
  Swift (стрімке) + ly = swiftly (стрімко)
  Day (день) + ly = daily (щодня)

  Написання слів змінюється в наступних випадках:

  Відбувається чергування –y на –i

  Happy (щасливий) + ly = happily (щасливо), merry (веселий) + ly = merrily (весело)

  Кінцеве -e у словах залишається

  Rude (грубий) + ly = rudely (грубо)

  NB! Виняток: true (правдивий) + ly = truly (правдиво, насправді)

  Кінцеве поєднання –le при додаванні суфікса перетворюється на –ly

  Simple (простий) + ly = simply (просто), capable (умілий) + ly = capably (уміло)

  В кінцевих поєднаннях «голосний + l» при додаванні суфікса відбувається подвоєння «l»

  Loyal (відданий) + ly = loyally (віддано), brutal (жорстокий) + ly = brutally (жорстоко)

  Для початківців вивчати прислівника в англійській мові будуть корисні вправи на правопис або спеллінг, як у прикладі на малюнку нижче:

  Прислівника в англійській мові: образ дії у вас «на гачку»!

  Інші суфікси

  Інші суфікси прислівників в англійській мові отримали менше розповсюдження: -like, -ward, -wise і т. д.
  Приклади: warlike (войовничо), forward (вперед), clockwise (за годинниковою стрілкою).

  Збіг форм прикметників і говірками

  NB! В даних випадках розрізнити частини мови можна з допомогою питання або слова, до якого вони відносяться. Прикметники «спілкуються» з іменниками, а прислівники з дієсловами.

  High (високо) / low (низько), early (рано) / late (пізно), far (далеко) / near (близько), much (багато), little (мало) і ін

  Для наочності розглянемо подібні прислівники англійською – приклади з перекладом:

  He drove his bike fast. – Він швидко їхав на мотоциклі. (прислівник пояснює дієслово)

  His bike is fast. – У нього швидкий мотоцикл. (прикметник характеризує іменник)

  She got up early in the morning. – Вона прокинулася рано вранці. (Коли? прислівник)

  She is an early bird. – Вона рання пташка. (Яка? прикметник)

  Різні форми = різні значення

  NB! Слід запам’ятати або звертатися до словника у наступних ситуаціях:

  • close (закрити) – closely (пильно),
  • high (високо) – highly (дуже, надзвичайно),
  • hard (важко) – hardly (ледве),
  • late (пізно) – lately (недавно, в останній час),
  • near (близько) – nearly (близько, майже),

  Запам’ятайте виняток: good (хороший) – добре (добре)

  Читайте також:
  Лічилочка англійською для дітей: лічилки для малят і школярів

  Класифікація прислівників за значенням

  Ще одна ознака, за якою наріччя в англійській мові можна віднести до тієї чи іншої групи, відображає дана таблиця:

  Прислівники часу (adverbs of time)

  Вказують на час проходження дії і відповідають на питання «коли?»

  Tomorrow (завтра), now (зараз), yet (вже)…

  Прислівники місця (adverbs of place)

  Описують місце дії і відповідають на питання «де?»

  Десь (десь-то), there (там), inside (всередині)…

  Прислівники способу дії (adverbs of manner)

  Характеризують сама дія і відповідають на питання «як?»

  Quietly (тихо), too (теж), else (ще)…

  Прислівники міри та ступеня (adverbs of degree)

  Використовуються для порівняння або вказівки ступеня виконання дії і відповідають на питання «як?» («якою мірою?»)

  Very (дуже), enough (достатньо), almost (майже)…

  Прислівники частотності (adverbs of frequency)

  Відображають ступінь повторюваності дії і відповідають на питання «як?» («як часто?»)

  Always, occasionally (від випадку до випадку), usually (зазвичай)…

  Прислівника в англійській мові: образ дії у вас «на гачку»!
  Прислівники частотності в англійській мові: приблизна «смислова схема

  Ступені порівняння прислівників: правила, цікаві структури, виключення

  Ступені порівняння прислівників утворюються практично ідентично аналогічним у прикметників. Подібним змінам піддаються лише якісні (в основному, позначають образ дії) прислівники.

 • Прислівники на –ly «перетворюються» так:

  Порівняльна ступінь: more (less) + основа
  Чудова ступінь: most (least) + основа
  Attentively (уважно) – more attentively (більш уважно) – most attentively (найуважніше)

 • Односкладові прислівники «повторюють принцип» односкладових прикметників:

  Порівняльна ступінь: основа + er
  Чудова ступінь: основа + est
  Hard (старанно) – harder (старанніше) – hardest (найстаранніше)

 • Не за правилами утворюють форми ступенів порівняння наступні прислівника в англійській мові, виключення необхідно запам’ятати:

  badly

  well

  little

  much

  far

  погано

  добре

  мало

  багато

  далеко

  worse

  better

  less

  more

  further

  worst

  best

  least

  most

  furthest

 • Неможливо уявити вживання прислівників в англійській мові без використання порівняльних конструкцій. Вони збагачують мову, роблять її більш виразною. Особливий інтерес представляють наступні структури.

  Порівняльні обертів

  • (not) as / so + прислівник + as (She could speak Italian as well as the teacher did. – Вона могла розмовляти по-італійськи також добре, як це робив учитель.)
  • порівняльне прислівник + and + порівняльне прислівник, в англійській мові також досить часто зустрічається дане «подвоєння» (He was coming home and later later. – Він приходив додому все пізніше і пізніше.)
  • the + порівняльне прислівник, the + порівняльне прислівник, подвійні обороти з артиклем the використовуються для позначення причинно-наслідкових зв’язків і паралельних дій (The more he drank, the less I understood him. – Чим більше він пив, тим менше я його розумів.)
  Читайте також:
  Фразовий дієслово look: визначення, використання та приклади

  Прислівник: роль у реченні

  Місце прислівника в англійському реченні визначається його видом (залежно від класифікації) і словами, його навколишніми. Як правило, його ставлять перед прикметником або причастям, АЛЕ після дієслова. Подробиці у прикладах:

 • Прислівники ступеня йдуть слідом за допоміжним дієсловом або перед прикметником або смисловим дієсловом.

  She almost finished writing the composition. – Вона майже закінчила писати твір.
  He was very handsome. – Він був дуже привабливим.

 • Прислівники частотності ставляться між допоміжним і смисловим дієсловами або перед смисловим дієсловом.

  My cousin usually gets up at 6 a.m. – Мій двоюрідний брат зазвичай встає о 6 ранку.
  He is always pleased to meet his tutors. – Він завжди радий зустрічі з викладачами.

 • Прислівники часу і місця в англійській мові займають місце на початку або в кінці речення, причому спочатку ми говоримо «де», а вже потім «коли»:

  I will visit the doctor tomorrow. – Завтра я піду до лікаря.

 • Прислівники способу дії ставляться після смислового дієслова або в кінці речення.

  They were moving very quickly. – Вони рухалися дуже швидко.

 • Прислівники, які використовуються в якості ввідних конструкцій, що розташовуються на початку або в кінці речення.

  Unfortunately, he has lost the game. – До нещастя, він програв матч.

 • Тепер, прочитавши цей матеріал, ви знаєте досить багато про говірками: їх утворення, граматичних і синтаксичних нормах. А вживання прислівників в англійській мові вже не повинно викликати «тваринного страху». Щасливого плавання з «іноземним хвилях»!

  100 англійських прислівників: вимова і переклад:

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар