Прикметники в англійській мові – як утворити порівняння і яке вибрати місце

Зміст:

 • Утворення прикметників в англійській мові
 • Degrees of comparison
 • Possessive adjectives/possessive pronouns
 • Порядок прикметників в англійській мові
 • Види прикметників в англійській мові
 • Прикметники в англійській мові – як утворити порівняння і яке вибрати місце

  Прикметники в англійській мові або adjectives виражають якості або характеристики об’єктів ( large, clever, wooden, progressive тощо) і визначають іменники.

  Утворення прикметників в англійській мові

  Багато прикметники утворюються від інших частин мови з допомогою додавання різних суфіксів, запам’ятайте їх і вони в більшості випадків вам допоможуть відрізнити цю частину мови від інших. Суфікси прикметників в англійській мові:

  — able (reliable, comfortable);
  — ant (elegant, relevant);
  — ible (visible, sensible);
  — ic (heroic, scientific);
  — ent (innocent, dependent);
  — al (medical, musical);
  — ish (foolish, childish);
  — ful (careful, beautiful);
  — ive (attractive, talkative);
  — less (careless, useless);
  — ly (brotherly, friendly);
  — y (sleepy, dusty);
  — підрозділах (anxious, curious).

  • Також в англійській є велика кількість даних частин мови, які закінчуються на –ed та –ing.

   The solution was (very) surprising. – Рішення було (дуже) дивним.

   The girl felt (very) offended. – Дівчинка відчула себе (дуже) скривдженою.

  • Іноді тільки контекст допомагає нам зрозуміти форми прикметників в англійській мові — знаходиться перед нами дієслівна форма або прикметник. Порівняйте наступні приклади:

   He was relieved to find her home. – Він був заспокоєний, знайшовши її будинку. (Прикметник.)

   He was relieved by the officer in the police-station. – Відпустив його офіцер в поліцейській ділянці. (Дієслівна форма в пасивному заставі Past Simple.)

   She is calculating. I don’t like her. – Вона розважлива. Я її не люблю. (Прикметник.)

   She is calculating. Don’t bother her. – Вона робить обчислення. Не надоедай їй. (Дієслівна форма Present Continuous.)

  Читайте також:
  Дерева англійською мовою

  Degrees of comparison

  Порівняння прикметників в англійській мові: позитивна (по-англійськи positive), порівняльна (або ж comparative) і чудова (superlative) ступінь.

  Позитивна ступінь

  Це перша і вихідна форма прикметника, яка, по суті, є основою даної частини мови. Наприклад: fast, heavy, handsome, pretty.

  Порівняльна ступінь

  Друга ступінь використовується, коли мовець порівнює або хоче показати контраст між двома об’єктами, діями чи поняттями. Вона утворюється двома способами:

  • За допомогою суфікса –er, який додається до основи, зверніть увагу на варіанти перекладу: fast-faster (швидкий – швидше), kind – kinder (добрий – добріший), happy-happier (щасливий — щасливішими), pretty-pret-рівня (симпатичний – симпатичніше).

   Для цього способу підходять тільки односкладові прикметники в англійській мові.

   Прикметники в англійській мові – як утворити порівняння і яке вибрати місце
   Comparison degree

   Порада: при перекладі можна також використовувати слово «більше» — повільніше, більш повільний; також є прикметники, ступінь порівняння яких можна перевести тільки за допомогою додаткових слів — більше (самий -в найвищому ступені).

  • За допомогою слова more, якщо прикметник складається більш ніж з двох складів: wonderful – more wonderful (чудовий – прекраснішим, більш чудовий), personal – more personal (особистий – більш особистий).
  • Також якщо освіта походить від дієприслівники або форми з закінченням –ing (це ж правило діє і щодо найвищого ступеня): tired-more tired (утомлений – більш втомлений), interesting – more interesting (цікавий – більш цікавий).

  Чудова ступінь

  Дана міра необхідна для порівняння будь-якого об’єкта, поняття, дії з декількома та більш подібними об’єктами, поняттями і діями. Освіта третьою і останньою мірою також можливо двома способами.

  • З суфіксом –est: the cleverest, the fastest, the самим добрим, the happiest.

   Зверніть увагу: в superlative degree форму прикметника у реченні завжди супроводжує певний артикль the.

  • Зі словом most формуються багатоскладові прикметники в англійській мові (з двох і більше складів): the most beautiful (найкращий), the most wonderful (чудовий), the most personal (особистий).
   Прикметники в англійській мові – як утворити порівняння і яке вибрати місце
   Superlative degree

   Зверніть увагу: most перед прикметниками не завжди використовується для утворення порівняння. Його значення може дорівнювати very (дуже), extremely (надзвичайно). В даному випадку воно служить для посилення інтенсивності висловлювання і супроводжується невизначеним артиклем.

   She is a most interesting person. – Вона надзвичайно цікава людина.

  Читайте також:
  Як просити вибачення і приймати вибачення англійською

  Винятки

  Є також такі прикметники, які повністю змінюють свою форму. Запам’ятайте прикметники виключення в англійській мові:

  GoodbetterbestBadworseworstFarfarther (для позначення дистанції)

  further (для позначення часу і дистанції)farthest

   

  furthestNearnearer (дистанція)

   nearest

  next (порядок)Latelater (для часу)

  last (для порядку)latest

  lastOldolder (для віку)

  elder (для старшинства)oldest

  eldest

  Зміна закінчень

  При формуванні ступенів, закінчення прикметників в англійській мові можуть бути змінені.

  • Прикметники, що закінчуються на –y, перед якою стоїть приголосний, змінюють –y на –ier, -iest.

   Heavy–heavier-heaviest.

   Але якщо замість приголосного перед –y йде голосний, то закінчення не змінюється.

   Gay-gayer-gayest.

  • У прикметників з одним складом і короткої гласною остання приголосна подвоюється.

   Big-bigger-biggest.
   Thin-thinner-thinnest.

   Однак, якщо такі прикметники закінчуються на подвійний приголосний, то це правило не діє.

   Thick-thicker-thickest.
   Fresh-свіже-freshest.

  • До прикметників з –е на кінці додається тільки –r і -st.

   Pale-paler-palest.

  • Запам’ятайте також ті прикметники, які із-за свого смислового значення не мають ступенів: daily (щоденний), perfect (досконалий), full (повний), round (круглий), empty (порожній), square (квадратний), upper (верхній) ,wooden (дерев’яний) і т. п.

  Possessive adjectives/possessive pronouns

  Присвійні прикметники в англійській — це і є присвійні займенники, які походять від особових займенників I, you, she і т. д.:

  • My/mine — мій;
  • Your/yours — твій, ваш;
  • Her/hers — її;
  • His його;
  • Our/ours — наш;
  • Their/theirs — їх.

  Зверніть увагу: друга форма присвійних прикметників вживається, коли після них в реченні немає іменника, наприклад:

  This is her scarf. — This scarf hers is. (Це її шарф. – Цей шарф — її.)

  That was my number. – That number was mine. (То був мій номер. – Той номер був моїм.)

  Читайте також:
  Відносні займенники в англійській мові – приклади використання та синтаксична роль

  This is your pillow. – This pillow is yours. (Це твоя подушка. – Ця подушка – твоя.)

  Прикметники в англійській мові – як утворити порівняння і яке вибрати місце
  Присвійні займенники

  Порядок прикметників в англійській мові

  • Прикметники можуть бути суб’єктивними (мовець висловлює думку) і об’єктивними (констатується факт). Суб’єктивні завжди йдуть перед об’єктивними, наприклад: a tasty hot tea (смачний гарячий чай – він може здатися комусь і не смачним, але те, що він гарячий – це факт);
  • Порядок прикметників у англійському реченні також буде залежати від позначеної характеристики. Перерахуємо такі прикметники за видом позначення, перші превалюють над наступними.
  • Зазначення вартості, характеристик, якості.
  • Розміру.
  • Віку.
  • Форми.
  • Колірної забарвлення.
  • Походження або ж національності.
  • Матеріалу, речовини.
  • Мети (навіщо?).

  Наприклад, якщо є прикметники, що вказують на ціну та форму, то спочатку буде йти прикметник, що позначає вартість, а потім форму: ап expensive square plate – дорога квадратна тарілка.

  Види прикметників в англійській мові

  Ви вже ознайомилися з односкладовими і багатоскладові прикметниками, які по-різному утворюють ступені порівняння, але є також і складні прикметники в англійській мові. Вони складаються з двох або більшої кількості слів, наприклад: high-priced furniture (дорога меблі), a well-written article (добре написана стаття), a five-star hotel (п’ятизірковий готель), four-hour flight (чотирьох годинний переліт), thirty-year old woman (тридцятирічна жінка).

  Зверніть увагу: такі прикметники завжди пишуться через дефіс.

  Повторіть ступеня порівняння прикметників за допомогою відео уроку:

  Подобається? Поділіться з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Залишити відповідь