Прикметники, що характеризують людину англійською

Доброго дня! Дуже часто, коли нас просять описати себе або іншої людини англійською, ми обмежуємося словесним зображенням зовнішності. Між тим, людина — це особистість різнобічна, що володіє власними рисами характеру та іншими характеризують особливостями. Не вживаючи ці слова, ви нічого не зможете розповісти про людину, як про особистість.

Прикметники, що характеризують людину англійськоюОписуємо людини англійською

У переважній більшості випадків для того, щоб розповісти про людину, ми використовуємо характеризують прикметники. У даній статті я постаралася зібрати найбільш популярні прикметники, якими можна описати чоловіка або дівчину, як індивіда. Для цієї мети можна використовувати слова, які входять до складу таких категорій:

 • Зовнішність
 • Риси характеру:
  • Властивості особистості
  • Розумові здібності
  • Вольові якості
  • Ставлення до інших людей, до власності, до роботи

  Розберемо всі ці категорії окремо.

  Прикметники, що характеризують людину англійськоюСловничок для опису зовнішності англійською

  Прикметники, що характеризують людину англійськоюПрикметники, що характеризують людину англійською

  Зміст

  • Прикметники для опису зовнішності
   • Прикметники про риси характеру
   • Таблиця характеризують прикметників

  Прикметники для опису зовнішності

  Говорячи про зовнішність, ми описуємо зріст, вік, голос, одяг. Наприклад, зростання може бути високий (tall), низький (short) або середній (medium), а вік — літній чи старий (old), середніх років (middle-aged) і молодий (young). Говорячи про голосі можна вказати, що він хрипкий (cracked), дзвінкий (crisp) або мелодійний (tuneful).

  Прикметники, що характеризують людину англійською

  А посмішка може бути чарівною (engaging), чарівною (charming) і щирою (sincere) або навпаки, хитра (хитра), награна (forced) і нещира (artificial). Також потрібно висловити власну думку про те, як виглядає людина, з допомогою таких прикметників:

  • winsome — привабливий
  • agreeable — приємний
  • stylish — модний
  • dapper — акуратний (тільки про чоловіків),
  • lovely-looking — чудовий
  • awkward — незграбний
  • неохайний-looking — неохайний

  Прикметники про риси характеру

  Опис особистості англійською передбачає розповідь про риси характеру, звички та вподобання. Сторони характеру можуть бути як позитивними (intelligent, optimistic, extroverted), так і негативними (stupid, pessimistic, introverted). А іноді одна і та ж особливість, залежно від інтонації і контексту може бути і позитивною і негативною (determined, thrifty, obstinate).

  Характеризуючи індивіда, не забувайте уточнювати, чому ви так його називаєте. Наприклад, кажучи, що дівчина роботяща, пояснюєте, чому ви так вважаєте:

  Any is very hard-working. It can work all day without any break at all. I really admire the way it studies and works. (Енні дуже працьовита. Вона може працювати весь день без перерви. Насправді Я захоплююся тим, як вона вчиться і працює).

  Таблиця характеризують прикметників

  Критерії, складові характер особистості, теж різноманітні. Для зручності запам’ятовування і вимови я помістила їх в компактну таблицю з перекладом і транскрипцією. Так вам буде легше зорієнтуватися в критеріях і запам’ятати характеризують прикметники.

  Слово

  Переклад

  Транскрипція

  Властивості особистостізарозумілийarrogant[ ‘ærəgənt ]дратівливийirritable[ ‘irit (ə)bl ]самовпевненийself-confident[ self-‘kɔnfidənt ]наполегливийpersistent[ pə’sist (ə)nt ]цікавийcurious[ ‘kjuəriəs ]скромнийmodest[ ‘mɔdist ]здатнийbright[ brait ]хоробрийbrave[ breiv ]творчийcreative[ kri:’eitiv ]стриманийreserved[ ri’zə:vd ]наглядоваobservant[ əb’zə:vənt ]заповзятливийenterprising[ ‘entəpraiziŋ ]хитрийcunning[ ‘kʌniŋ ]впертийobstinate[ ‘ɔbstinit ]цілеспрямованийpurposeful[ ‘pə:pəsful ]хвалькуватийboastful[ ‘bəustful ]непідкупнийincorruptible[ ‘ɪnkə’rʌptəbəl ]запальнийhot-tempered[ ‘hɒt’tempərd ]спритнийquick witted[ kwik witɪd ]

  Розумові здібностіз широким кругозоромbroad-minded[‘brɔ:d maɪndɪd]кмітливийbright[braɪt]розумнийclever[‘klevər]мудрийwise[ ˈwaɪz ]дурнийfoolish[‘fu:lɪʃ]дотепнийдотепні[‘wɪtɪ]непотняливыйblunt[ blʌnt ]начитанийwell-read[wel ri: d]неосвіченийuneducated[ ˈʌnˈedjukeɪtɪd]неукбув невігласом[ ˌɪɡnəˈreɪməs ]ерудитerudite[ ˈerədīt]безграмотнийilliterate[ɪ’lɪtərɪt]посереднійmediocre[‘mi:di:’əʋkər]рядовийordinary[ ˈɔ:dnrɪ ]

  Вольові якостісміливийbold[bəʋld]хоробрийbrave[breɪv]боягузливийcoward[‘kaʋərd]рішучийresolute[‘rezə’lu:t]нерішучийirresolute[ɪ’rezə’lu:t]мужнійcourageous[ kəʹreıdʒəs ]затятийstubborn[‘stʌbərn]сором’язливийtimid[‘tɪmɪd]гнучкийflexible[‘fleksəbəl]боязливийfearful[ ˈfɪəful ]впертийobstinate[‘ɒbstənɪt]непохитнийsteady[‘stedɪ]

  Ставлення до інших людейтовариськийsociable[ ‘səuʃəbl ]егоїстичнийselfish[ ‘selfiʃ ]доброзичливийfriendly[ ‘frendli ]поряднаdecent[ ‘di:s (ə)nt ]нахабнийimpudent[ ‘ɪmpjədənt ]чеснийhonest[ ‘ɔnist ]терпимийtolerant[ ‘tɔlərənt ]шанобливийrespectful[ ris’pektful ]вірнийfaithful[ ‘feiθful ]гостиннийhospitable[ ‘hɔspitəbl ]відчуженийdetached[ dɪtætʃt ]ненадійнийdisloyal[ dɪslɔɪəl ]щирийfrank[fræŋk]справедливийjust[dʒʌst]брехливийfalse[fɔ:ls]байдужийindifferent[ɪn’dɪfərənt]правдивийtruthful[‘tru:Ɵfəl]підступнийtreacherous[‘tretʃərəs]грубийharsh [hɑ:rʃ]чуйний, ніжнийtender[‘tendər]строгийstrict[strɪkt]добродушнийgood-natured[ ˈɡudˈ ‘neɪtʃər əd]вимогливийexacting[ɪg’zæktɪŋ]благороднийnoble[‘nəʋbəl]альтруїстичнийaltruistic[ˏæltruˊɪstɪk]безкорисливийselfless[selfles]високоморальнаmoral[‘mɔ:rəl]підлийscoundrel[ ˈskaundrəl ]тактовнийtactful[ tæktfʊl ]

  Ставлення до власностіжадібнийgreedy[ ‘gri:di ]щедрийgenerous[ ˈdʒenərəs ]скупийstingy[‘stɪŋɪ]економнийfrugal[‘fru:gəl]ощадливийthrifty[ ˈθrɪftɪ]марнотратнийwasteful[‘weɪstfəl]

  Ставлення до роботивідповідальнийresponsible[ ris’pɔnsəbl ]працьовитийhard-working[ hɑ:rd’wɜ:rkɪŋ ]співпрацюєcooperative[ kəʋ’ɒpərətɪv ]виконавчийcan-do[ kæn-du: ]безвідповідальнийirresponsible[ ɪrɪspɒnsɪb (ə)l]лінивийlazy[‘leɪzɪ]пунктуальнийpunctual[‘pʌŋktʃʋəl]відданийdedicated[‘dedɪ’keɪtɪd]

  Скачати Таблиця Слова-опису

  Цей список можна продовжувати дуже довго. Тут представлено лише близько 100 слів, але насправді в англійській приблизно 5 000 лексем, з допомогою яких можна розповісти про людину. Тому ви будете вчитися все життя, щодня відкриваючи для себе нові поняття. Однак цих прикметників цілком достатньо, щоб ви могли зобразити портрет людини на словах.

  До скорого!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Залишити відповідь