Прийменники в англійській мові

Зміст статті

 • 1 Які існують форми прийменників в англійській мові
 • 2 Прислівники та прийменники в англійській мові
 • 3 Граматичне значення
 • 4 Смислове значення прийменників
 • 5 Де в реченні повинен стояти прийменник
 • 6 Найпоширеніші прийменники і як вони вживаються
 • 7 Інші статті по темі
 • 8 Схожі та рекомендовані статті

Прийменники в англійській мові є службовою частиною мови. Вони відображають часові, просторові, причинні або інші види відносин між двома значущими словами. У російській мові для цих цілей використовують відмінки, в англійській ж для побудови конструкції використовують порядок слів і прийменники. Слід вивчити правила вживання прийменників в англійській мові, щоб грамотно складати пропозиції.

Які існують форми прийменників в англійській мові

Всі англійські прийменники можна розділити на:

 • Simple або прості;
 • Compound або складні;
 • Derived або виробничі;
 • Composite або складові.

Прийменники в англійській мові

Форму Simple має переважне число приводів. До них відносять, наприклад, against (проти, з, на, до, під), прийменники in (в, для, за, на, при), about (про, про, за, про, відносно).

Compound включають в себе декілька компонентів. До них відносять whereupon (після чого, внаслідок чого), within (в, усередині).

Derived походять від слів інших частин мови. До них відносять, наприклад, concerning (по).

Composite використовує при утворенні словосполучення. Вони складаються з слова з іншої частини мови та одного або двох прийменників. До них відносять, наприклад, because of (внаслідок, з-за), with regard to (відносно). Будь-який елемент із складеного прийменника можна скоротити або розширити – це єдина ціла одиниця. Значення Composite є прямо залежним від знаменної слова, що входять до його складу.

Прислівники та прийменники в англійській мові

Деякі англійські прийменники з написання збігаються з прислівниками. Відрізнити їх одне від одного можна лише за роллю, яку вони відіграють у конструкції. Прислівники несуть своє значення і в деяких випадках визначають дієслово. Крім цього, на прислівники, як правило, падає логічний наголос. Прийменники ж тільки відображають відносини між значущими частинами мови.

Для того щоб краще зрозуміти різницю, слід розглянути приклад:

The guests were led above. – Гостей повели нагору. В даному випадку above – прислівник, оскільки має власне значення і відповідає на питання «куди?».

There is only clear sky above me. – Наді мною тільки чисте небо. У цьому випадку above вживемо в якості прийменника, так як виражає просторові відносини між 2 словами.

Граматичне значення

Як вже говорилося вище, в англійській мові замість відмінків використовуються прийменники. В даному випадку вони не переводяться, а іменник, до якого відноситься привід, ставиться у необхідному відмінку.

Прийменник of – відповідає родительному загибелі («кого? чого?»). Наприклад, This is the hat of Mr. Brown. – Це капелюх містера Брауна.

Прийменник to – відповідає дательному загибелі («кому? чому?»). Наприклад, You should give such a difficult to a task more experienced specialist. – Ви повинні дати таке складне завдання більш досвідченому фахівцю.

Прийменник by відповідає на питання «ким? чому?». Це агентивный орудний відмінок. Іменники, які застосовуються спільно з даним приводом, використовують для опису діючої особи або сили, яка вчиняє дії. Наприклад, This book is written by a famous journalist. — Ця книга написана відомим журналістом.

Прийменник with відповідає на питання «чому?». Це інструментальний орудний відмінок. Іменник, спільно з яким застосовується привід, характеризує інструмент дії. Наприклад, Such toys are cut with a knife. – Такі іграшки вирізують ножем.

Читайте також:
Обставина в англійській мові: визначення, види та приклади

Привід about – відповідає предложному загибелі («про кого? про що?»). Наприклад, Anna likes stories about spies. – Ганні подобаються історії про шпигунів.

Смислове значення прийменників

Деякі прийменники англійської мови мають кілька значення, до них належать прийменники in, to, at. А інші, навпаки, тільки одне, наприклад, till, among.

Проте одні й ті ж дієслова в комбінації з різними прийменниками мають і різне значення. Наприклад, візьмемо прийменник to перед дієсловами в англійській: to look for – «шукати» і to look after – «доглядати».

Прийменники можуть мати такі значення, представлені в таблиці нижче:

Вживані значенняКонструкція англійськоюПерекладСтавлення відособленостіto tell something from somethingвідрізнити від чого-небудьЗначення способу діїin a positive wayОптимістичноВідношення подібностіYou are like me.Ти схожий на мене.ЦіліI did it just for entertainment.Я зробив це просто для розваги.Значення теорії відносностіHe is very smart for a kid.Він дуже кмітливий для дитини.Тимчасові відносиниafter sunriseпісля світанкуВідношення взаємозв’язкуto take part in the contestвзяти участь у змаганніПричинні відносиниdislike someone for being a cowardне любити кого-то з-за його боягузтваВідношення до сфери діяльностіBut I sing terrible!!Але я страшенно співаю!Просторові відносини, в тому числі значення рухуup the streamвище за течієюОб’єктне відношення (на що спрямована дія)shout at somebodyкричати на когосьЗначення поступкиin spite of bad weatherнезважаючи на погану погодуПоходження, матеріалA table made of glass.Стіл зі скла.Відносини, відповідні творительному загибелі в російській мові. Іменник з прийменником by використовується для опису діючої особи або сили, з прийменником with – інструменту діїSuch kind of painting must be executed with a thin brush.

This project was developed by one of our managers.Такий вид картин виконується тонкою кистю.

Цей проект було розроблено одним з наших менеджерів.Значення приналежності або частини чого-небудьa decline in salesзниження продажівЗначення визначенняpeople under threatлюди під загрозою

Де в реченні повинен стояти прийменник

Як правило, прийменник, який виражає відносини між 2 словами, стоїть між ними.

Наприклад: He plans to return in October. – Він планує повернутися в Жовтні.

Якщо є одне або кілька прикметників, прийменник ставиться перед ними. Це основне правило того, як використовуються прикметники з прийменниками:

Наприклад: She is sitting under a big old apple tree. – Вона сидить під старою великий яблунею.

Проте в цьому правилі є винятки:

 • Спеціальні питання, коли привід знаходиться в кінці речення. Наприклад, Who am I supposed to send it to? — Кому я повинен це відправити? Але привід деякі хочуть ставити перед питальним словом. Це необхідно для додання конструкції більш офіційного звучання. Наприклад, To whom am I supposed to send it? – Кому я повинен це відправити? І той, і інший варіант складений правильно.
 • В придаткових речень з прийменниками в пропозиціях, які починаються з відносних і союзних займенників. Наприклад, What i’m really surprised about this is nasty weather. – Чим я дійсно здивований, так це цією жахливою погодою.
 • У пасивних конструкціях. Наприклад, This problem must be taken care of. – Цю проблему потрібно вирішити.
 • В окличних реченнях. Наприклад, What a terrible thing to brag about! – Яка жахлива річ, щоб хвалитися!
 • У деяких конструкціях з герудием або инфинитивом. Наприклад, He is impossible to work with. – З ним неможливо працювати. It’s a too noisy place to live in. – Це занадто гучне місце, щоб тут жити.
Читайте також:
Причастя в англійській мові: розглядаємо всі варіанти

Прийменники в англійській мові досить прості для запам’ятовування, а правила використання зрозумілі кожному.

Найпоширеніші прийменники і як вони вживаються

Нижче ми розглянемо найпоширеніші прийменники і те, в якому значенні їх слід вживати.

At.

Перше значення прийменника – місце. Наприклад, Jack is at school now. – Джек зараз в школі.

Прийменник at, що використовується в англійській мові, може мати значення часу. Наприклад, We will be back at 5 p.m. – Ми повернемося в 5 вечора.

On.

Прийменник on може використовуватися для позначення місця. Наприклад, I love fresh snow on the ground. – Я люблю свіжий сніг на землі.

Вживаються для позначення часу. Наприклад, They forecast sunny weather on Tuesday. – На вівторок обіцяють сонячну погоду.

А також on в англійській мові застосовується для позначення сфери діяльності. Наприклад, After a short speech on modern ecology problems Mr. Litz answered several questions. – Після короткої промови на тему проблем сучасної екології містер Литц відповів на кілька питань.

In.

Відноситься до групи «прийменники місця». Приміром, I saw the remote in my room. – Я бачив пульт від телевізора в своїй кімнаті.

Також привід може означати географічне положення, але на відміну від at, який позначає точку на карті, in в англійській використовується, коли говорять про великому районі з будинками і вулицями.

Для порівняння:

We had a change of plane at Budapest on our way to Roma. – По дорозі в Рим у нас була пересадка в Будапешті.

Pete lives in New York. – Піт живе в Нью-Йорку.

Дані прийменники в англійській мові доцільно вживати для позначення часу. Варто відзначити, що in означає кілька протяжний часовий період. Наприклад, Gorky park is so beautiful in October. – Парк Горького такий гарний у жовтні. Тут варто провести паралель з at, що позначає конкретний момент часу. Наприклад, We leave at 6 o’clock. – Ми виїжджаємо в 6 годин.

About.

Використання даного прийменника доцільно, коли необхідно визначити тему розмови. Наприклад, I would like to tell you about the harm of smoking. – Я хотів би розповісти вам про шкоду куріння.

А також для позначення напряму або місця, куди слід рухатися. Наприклад: Walk about the square and meet me in 10 хвилин. – Обійдіть навколо площі і зустріньтеся зі мною через 10 хвилин.

Якщо дають приблизну оцінку, цей привід також використовується. Наприклад, It must be about 2 o’clock. Зараз має бути близько 2 годин.

Above.

Цей привід передає значення «вище або над». Наприклад, Our neighbor above is so loud. – Наш сусід зверху такий гучний.

Друге його значення – «більше і більше». Приміром, Above 2000 visitors took part in the expo. – У виставці взяло участь понад 2000 відвідувачів.

Below.

Даний привід протилежний Above і означає «нижче, під». Наприклад, I love flying on airplanes and seeing only clouds below me. – Я люблю літати на літаках і бачити під собою тільки хмари.

After.

Привід використовується, коли говорять про часу в значенні «після». Наприклад, After we finish packing the furniture it must be loaded on the truck. – Після того, як ми закінчимо упаковувати меблі, її потрібно буде завантажити на вантажівку.

А також відноситься до групи «прийменники місця» і використовується у значенні «за чим-небудь або ким-небудь». Наприклад, don’t run, the dogs will run after us. – Не тікай, а то собаки побіжать слідом за нами.

Читайте також:
Was-were правило, таблиця, приклади пропозицій, сфера вживання to be

Before.

Привід є антонімом After і служить для позначення часу в англійській мові в значенні «перед, до, наприклад, You must tell me a tale before I go to sleep. – Перед тим, як я піду спати, ти повинен розповісти мені казку. А також для позначення місця у значенні «перед», приміром, You keep stopping before each shop window. – Вічно ти зупиняєшся перед кожною вітриною.

By.

Привід, який відповідає діючій силі або особі. Іншими словами, він грає роль агентивного творительного відмінка в українській мові. Приміром, This violin was made by a famous master. – Ця скрипка була зроблена відомим майстром.

Може означати термін, по закінченню якого якусь дію повинно бути виконано. Наприклад, The plane will land by midnight. – Літак приземлиться до півночі.

Привід так само використовується, коли говорять про спосіб або засіб здійснення якої-небудь роботи. Наприклад, i’ve started by my business selling oranges. – Я почав свій бізнес продажем апельсинів.

Крім цього, привід може означати місце в значенні «близько, біля, біля». Приміром, I know a lovely place by the lake nearby. Я знаю чудове містечко біля озера неподалік.

For.

Прийменник for вживається у значенні «для», коли говорять про яку-небудь мети. Приміром, we’ve decorated the room for your return! – Ми прикрасили кімнату до твого повернення!

Використовується, коли говорять про компенсації або ціною. Наприклад, You did not even thank us for all our help. – Ти навіть не подякував нас за всю нашу допомогу.You must pay for the dinner in Euros. – Ви повинні розплатитися за обід в євро.

Привід використовується при розмові про причини. Наприклад, You were fired for always coming late. – Тебе звільнили за постійні запізнення.

Коли говорять про часу в значенні «протягом». Приміром, I was on vacation for last 2 weeks.- Останні 2 тижні я провів у відпустці.

Привід застосовується, коли говорять про об’єкт, на користь якого було здійснено певну дію. Наприклад, I voted for another candidate. – Я голосував за іншого кандидата.

From.

Даний прийменник відноситься до групи, яку називають «прийменники руху в англійській мові». Його використовують, коли говорять про направлення дії в значенні «від кого або звідки». Наприклад, I did not hear from him for 8 years. – Я нічого про нього не чув останні 8 років.

Також можливі застосування даного приводу, коли мова йде про стартовому моменті виконання якої-небудь дії. Приміром, This bank is working from 10 to 16. – Цей банк працює з 10 до 16 годин.

Of.

Даний привід виступає в ролі родового відмінка, відповідає на питання «кого? чого?» і на російську мову не перекладається. Приміром, This is the dictionary of our teacher. – Це словник нашого вчителя.

Крім цього, привід може виділяти один об’єкт із групи. Наприклад, One of your children has broken my window. – Один з ваших дітей розбив моє вікно.

Підходить він і для вживання при розмові про матеріали. Приміром, Such huts are made of clay. – Такі хатини будуються з глини.

To.

Даний привід відповідає в російській мові дательному загибелі і може означати напрям. Наприклад, Throw the ball to me! – Кинь мені м’ячик!

Ми розібрали правила і вживання основних англійських прийменників. Для закріплення матеріалу слід самостійно скласти кілька речень з кожним приводом. Таким чином можна навчитися безпомилково використовувати і розставляти прийменники.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар