Present perfect приклади побудови та застосування граматичних конструкцій

Зміст статті

 • 1 Значення present perfect
 • 2 Present perfect приклади пропозицій
  • 2.1 Затвердження
  • 2.2 Заперечення
  • 2.3 Питання
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

Не все в іноземній мові виходить освоїти з першого разу. Особливо це стосується правил граматики, яких в англійській безліч. Не раз учням, в їх прагненні оволодіти іноземною мовою, доводиться повертатися до одній і тій же темі і розбирати її знову і знову. Сьогодні ми пропонуємо розглянути аспект перфектних теперішнього часу, причому зробити це не тільки з теоретичної, але і в щільному тандемі з практикою. Наведемо для кожного правила present perfect приклади, які будуть виступати в ролі наочного зразка. Завдяки методичним відпрацювання конструкцій, знання правил засвоїться підсвідомо, залишиться тільки його закріпити тренувальними вправами.

Значення present perfect

Для того, щоб розібратися в значенні цього аспекту, необхідно переосмислити російський підхід до системи часів. В нашій мові завершені дії автоматично відносяться до минулого. В англійській мові важливий не факт завершеності, а актуальність дії. Тому перфект може бути і в минулому, і в сьогоденні та в майбутньому.

До теперішнього часу present perfect відносяться ті дії, результат яких актуальний на даний момент. Відповідно, події цього аспекту:

 • були досконалі зовсім недавно;
 • відбувалися колись, а результат з’явився тільки зараз;
 • висловлюють життєвий досвід;
 • є тривалими (почалися в минулому, відбуваються зараз і буде продовжуватися в майбутньому).*

*В останньому пункті використовуються дієслова, які за значенням не можуть вживатися з Perfect Continuous, або можуть рівнозначно використовуватися в обох разах.

Present perfect приклади побудови та застосування граматичних конструкцій

Перейдемо до освоєння значень на практиці, в чому нам допоможе наступний розділ.

Present perfect приклади пропозицій

Сказуемые в даній формі представляють собою граматичні конструкції, що складаються з двох елементів. Розберемо докладно кожен тип речень у present perfect.

Твердження

Позитивні фрази, що несуть позитивний результат дії, утворюються за допомогою допоміжного have і дієприкметника минулого часу. Причому допоміжне дієслово має різні форми: для 3 особи од. ч. (he, she, it)– has, для всіх інших – have. Виведемо узагальнену схему.

1. Підмет + 2. has/have + 3. participle II + 4. ін. члени речення

Nick (1) has (2) bought (3) a new dress for me (4) – Нік купив мені нову сукню.

Читайте також:
Числівники в англійській мові вправи

Це основна форма, від якої утворюються інші типи висловлювань. Для її відпрацювання наведемо в present perfect приклади 10 стверджувальних пропозицій з перекладом.

 • They have finished the project A-20 this week – Вони завершили проект А-20 на цьому тижні.
 • I have used this computer since 2010 – Я користуюся цим комп’ютером з 2010 року.
 • She has lived in England for three month – Вона жила в Англії 3 місяці.
 • We have just cooked potatoes with vegetables – Ми тільки що приготували картопля з овочами.
 • You have already been in Prague – Ви вже були в Празі.
 • I have seen a koala in the local zoo three times. It has always slept – Я бачив коалу в місцевому зоопарку три рази. Вона завжди спала.
 • They have owned this building since they bought it in 1999 – Вони володіють цією будівлею з тих пір, як купили його в 1999 році.
 • He has always liked such films – Йому завжди подобалися такі фільми.
 • We have never flown by a military plane – Ми ніколи не літали на військовому літаку.
 • It is the first time she has painted someone’s portrait – Вона вперше намалювала чийсь портрет.

Зверніть увагу, що фрази презент перфекта переводяться на російську мову як дієсловами доконаного виду, так і недосконалими конструкціями.

Заперечення

За негативний результат дії, як і у всіх англійських аспектах, відповідає частка not. Варто додати її до відповідної форми have, і стверджувальне висловлювання перетворюється на заперечення.

1. Підмет + 2. has not/have not + 3. participle II + 4. ін. члени пропозиції

Children (1) have not (2) done (3) their homework yet (4) – Діти ще не зробили свою домашню роботу.

Набагато частіше і в розмовній мові, і на листі застосовуються скорочені hasn’t/haven’t.

 • He hasn’t been in Africa for five month – Він не був в Африці 5 місяців.
 • I haven‘t feed my dog yet – Я ще не погодував мою собаку.
 • We haven’t packed our suitcases – Ми не запакували наші валізи.
 • She hasn’t seen her best girlfriend for many years – Вона не бачила свою кращу подругу багато років.
 • You haven‘t passed this exam – Ви не склали цей іспит.
Читайте також:
Розповідь про себе "About Myself" англійською мовою

Будучи похідними від тверджень, негативні пропозиції не таять у собі складнощів. Єдине, варто згадати, що якщо у виразі присутні негативні прислівники, то друге заперечення (not) вже не ставиться, т. к. в реченні англійською мовою не може бути двох заперечень!

 • She has never played football – Вона ніколи не грала в футбол.
 • She hasn‘t played football this week – Вона не грала у футбол на цьому тижні.

Пам’ятайте про це правило при використанні негативних прислівників.

Питання

Для створення загального питання необхідно виконати синтаксичну перестановку дієслова have, перенісши його в початок фрази.

1. Has/have + 2. підмет + 3. participle II + 4. ін. члени речення ?

Has (1) she (2) answered (3) all your questions already (4)? – Вона вже відповіла на всі ваші запитання?

 • Have you ever cooked a Caesar salad? – Ви коли-небудь готували салат Цезар?
 • Have they gone to the city’s museum two times? – Вони ходили в міський музей два рази?

На такі питання можна відповісти, скориставшись короткими конструкціями Yes, she has/ we have No, she hasn’t/we haven’t. На місці she/we вставляється будь відповідне висловлення займенник.

Більш точної відповіді вимагають альтернативні питання, що надають вибір з двох зазначених варіантів. Зовні вони схожі на загальні питання, але мають додаткову (альтернативну) частину, приєднану союзом or.

 • Have you been friends since 2004 or since 2005? – Ви дружите з 2004 року або з 2005?
 • Has she studied Japanese or for Chinese 7 years? – Вона сім років вчить японську мову або китайська мова?

При використанні спеціальних питальних слів, загальні пропозиції на час present perfect змінюють свою конструкцію, пропускаючи вперед значущі слова.

 • Where has he bought such a dictionary? – Де він купив такий словник?
 • How long have we known each other? – Як довго ми знаємо один одного?
 • Окремий вид спеціальних комбінацій – питання до підлягає.
 • Who has written it on the blackboard? – Хто написав це на дошці?
 • Who has just used my smartphone? – Хто тільки що користувався моїм смартфоном?
Читайте також:
Аудіювання з англійської мови - 4 причини, щоб почати слухати

До речі, для відповіді на таке питання можуть використовуватися короткі фрази: I have, she has і т. п.

Особливу емоційне забарвлення несуть питальні речення з негативною конструкцією. Вони застосовуються тільки в розмовній мові.

 • Hasn‘t he called his mother yet? – Хіба він ще не подзвонив своїм мамі?
 • Haven‘t I told about them that situation? – Хіба я не казала їм тій ситуації?

І останній вид – розділові питання. З першого погляду вони схожі на затвердження, але придивившись до них можна виділити питальний хвостик з займенником і дієсловом have. Примітно, що добавка завжди буде протилежна за значенням головною фразою.

 • You have played basketball this week, haven’t you? – Ти грав у баскетбол на цьому тижні, хіба ні?
 • She has ridden an elephant, hasn’t she? – Вона каталася на слоні, чи не так?
 • They haven‘t been in the jungle, have they? – Вони не були в джунглях, чи не правда?
 • Jack hasn‘t відвідали you, has he? – Джек ще не відвідав вас, адже так?

Отже, ми розглянули всі можливі види перфектних цього висловлювання різного типу. Перш ніж перейти до вправ, узагальнимо отриману інформацію, і згадаємо ще раз, які граматичні конструкції present perfect та приклади речень можуть зустрітися в мові корінних англійців.

ТвердженняЗапереченняWe have had this for cat 10 years already.

Цей кіт у нас вже 10 років.She hasn’t cooked a cake this week.

Вона не готувала торт на цьому тижні.ПитанняЗагальнийАльтернативнийСпеціальнийHave they seen this performance?

Вони дивилися цей спектакль?Has he bought a scooter or a bicycle?

Він купив скутер або велосипед?When have we been in Berlin?

Коли ми були в Берліні?До підлягаєНегативнийРозділовийWho has opened the door?

Хто відкрив двері?Haven’t they gone to the club?

Хіба вони не сходили в клуб?She has read this book, hasn’t she?

Вона читала цю книгу, чи не так?

Успіхів у практичних вправах та до нових зустрічей!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар