Англійська мова        30 Жовтня 2018        27         0

Present continuous вправи на повторення граматики аспекти

Вітаємо всіх, хто продовжує удосконалювати свою англійську і розуміє, що без практики в цій важкій справі успіхів ніколи не досягти! Сьогодні у нас практичне заняття, на якому ми коротко пригадаємо основні моменти утворення та вживання теперішнього продовженого часу в англійській мові, а також опрацюємо на present continuous вправи з граматики. Матеріал містить завдання різного рівня складності, так що він підійде для перевірки освоєння теми present continuous і школярам молодших класів, і дорослим учням з рівнем знань elementary або pre-intermediate. Почнемо вивчення з короткою теорії.

Зміст статті

 • Коротка граматика present continuous
 • Present continuous вправи для початкового та середнього рівня
  • Завдання №1:
  • Завдання №2:
  • Завдання №3:
  • Завдання №4:
  • Завдання №5:

Коротка граматика present continuous

Даний продовжене час в англійській мові використовується для вказівки на ті дії та події, які відбуваються в конкретний часовий момент (прямо зараз) або точно відбудуться в найближчому майбутньому. Так як ці події знаходяться в стадії процесу, на російську мову подібні конструкції переводяться дієсловами недоконаного виду.

Для побудови речень тривалого часу необхідно впевнено орієнтуватися у формах дієслова to be і знати закони освіти инговых дієслів. Адже саме ці два елементи формують складене присудок даного аспекту. Для висловлювань зі значенням твердження достатньо підібрати відповідну підлягає форму to be і утворити (або взяти з таблиці) форму дієслова із закінченням –ing.

 • Right now Oleg is writing a test on the present continuous tense – Прямо зараз Олег виконує тест на present continuous tense.

Для освіти питання досить просто змінити порядок слів.

 • Are they preparing a report? – Вони готують звіт?

І тільки негативні пропозиції потребують введення додаткового елементу – частки not. У строгому формальному стилі вона ставиться після to be, а в більш простої розмовної мови повністю зливається з дієсловом to be, утворюючи скорочені конструкції.

 • I am not living in the hotel Russ – Я не живу в готелі Русь. (скор.I’m not)

Для правильного виконання будь-якої вправи на present continuous необхідно добре розбиратися і в сфері вживання даного аспекту. Тривалий час в англійській мові може застосовуватися для вираження наступних ситуацій:

 • дій, що відбуваються зараз або протягом обмеженого періоду часу;
 • повільно протікаючих процесів і змін (гол. become, change, get, grow тощо);
 • запланованого майбутнього (з дієсловами руху move, leave, arrive тощо);
 • обурення негативними діями, шкідливими звичками, що повторюються з разу в раз.

Також не можна забувати про те, що за правилами англійської граматики в континиус не можуть вживатися статичні дієслова (слова, що виражають стан і почуття). Перш ніж виконувати present continuous вправи, рекомендуємо ознайомитися зі списком цих дієслів, щоб не припуститися прикрих помилок. Якщо ж ви впевнені у своїх силах, то запрошуємо приступити до виконання практичних завдань. Успіхів!

 

Present continuous вправи для початкового та середнього рівня

Present continuous exercises for beginners and pre-intermediate

Present continuous exercises for beginners and pre-intermediate

Завдання №1:

Напишіть потрібну форму to be1. You swimming in the pool now.2. My sister cleaning her room.3. They waiting for us.4. I having dinner now.5. It still raining outside.6. We skiing in the Alps.7. I taking a shower now.8. you writing a letter now?

Завдання №2:

Утворіть присудок аспекти present continuous1. My sister (read) a book.2. I (do) my housework.3. Jack (eat) an orange now.4. They (sing) a funny song.5. She (cook) breakfast.6. We (watch) a cartoon.7. Nick (draw) a car.8. they (drink) lemonade?9. I (not jump) now.10. he (ride) his bike?

Завдання №3:

Вкажіть вірну конструкцию1. She arriveis arrivingare arrivingdoes arrive in Paris at 09 o’clock in the morning.2. I am seeingseeseesis seeing ghosts in this room right now!3. They sendis sendingare sendingsends a message to them boss.4. I are studyingis studyingstudyingam studying at college now.5. This house is wonderful belongingare belongingbelongbelongs to you now.6. 2018 comesis comingbeginsare coming to an end.7. We is restingrestare restingrests in Sochi at present.8. Jessica and Alex talkare talkingis talkingtalks about their wedding.9. My mother waterwatersam wateringis watering the flowers in the garden.10. Kevin loseis losinglosesare losing always his keys.

Завдання №4:

Виберіть вірний переклад.1. Тепер я розумію, про що вона говорить. Now I am understanding what she is talking about.Now I understand what she is talking about.Now I understand what she talks about.2. Чому ви всі смієтеся? Why do you all laugh?Why are you all laughing?Why you are laughing all?3. Я не йду на концерт сьогодні ввечері. I am going to the concert tonight.I doesn’t go to the concert tonight.I am not going to the concert tonight.4. Вона зараз працює в книжковому магазині, чи не так? She is working in a book shop now is she?She works in a book shop now, she works?She is working in a book shop now, isn’t she?5. Ти завжди розповідаєш мені про свої проблеми! You are always tell me about your problems!You are always telling me about your problems!You is always telling me about your problems!

Завдання №5:

Переведіть пропозиції.1. Він повертається в наступну середу. .2. Навіщо ви кричите на своїх дітей? ?3. Тепер я усвідомлюю, наскільки це було важко. .4. Хіба твоя родина не збирається переїжджати в інше місто? ?5. Вони постійно розмовляють про футбол. .