Present Continuous — теперішній тривалий час: правила утворення, форми, вживання

Зміст статті

 • 1 Present Continuous: правила освіти
 • 2 Present Continuous: форми пропозиції
  • 2.1 Ствердна форма Present Continuous
  • 2.2 Негативна форма Present Continuous
  • 2.3 Вопросительная форма Present Continuous
 • 3 Present Continuous: вживання
 • 4 Інші статті по темі
 • 5 Схожі та рекомендовані статті

Якщо говорити про популярність вживання часів в англійській мові перше місце, безсумнівно, отримає група Simple. Однак на одній цій групі в Лондон вже точно не виїдеш, а тому необхідно розширювати можливості мови. У цьому чудово може допомогти друга за популярністю група часів – група Continuous. Як і всі інші групи, вона містить в собі минулий, теперішній і майбутній часи. Сьогодні ж ми зупинимося на Present Continuous Tense (вимовляється як презент континиус тэнс) або теперішньому тривалому часі, вивчивши, як утворюється цей час.

Present Continuous Tense (також Present Progressive Tense) або тривалий час – час англійської мови, що відповідає за дії, які відбуваються в теперішньому часі в момент розмови.

На початковому етапі вивчення мови цей час часто плутають з часів Present Simple. Так, і в першому, і в другому випадку справа стосується сьогодення, але різниця між цими часами колосальна. Щоб не потрапити в халепу з використанням цих часів, давайте детальніше зупинимося на часі Present Continuous в англійській мові.

Present Continuous — теперішній тривалий час: правила утворення, форми, вживання

Present Continuous: правила освіти

Освіта Present Continuous ґрунтується на використанні допоміжного і смислового дієслів. В ролі допоміжного виступає дієслово to be в теперішньому часі. Залежно від особи і числа цей час може мати 3 форми:

Pronouns /

Займенникиto be в теперішньому часіIam

 He

She

It 

isWe

You

They 

are

В якості смислового дієслова вживається Participle I чи дієприкметник теперішнього часу. Для утворення дієприкметника теперішнього часу в дійсному заставі не потрібно окремо запам’ятовувати правила для правильних і неправильних дієслів. Досить просто взяти будь-дієслово у формі інфінітива, прибрати прийменник to і додати закінчення –ing.

Приклади в Present Continuous TenseСпосіб освітиI am learning Chinese.

(Я вивчаю китайську.)to learn -> learn

learn + ing = learning She is working hard.

(Вона старанно працює.)to work -> work

work + ing = workingThey are dancing.

(Вони танцюють.)to dance -> dance

danc(e) + ing = dancingWe are leaving.

(Ми їдемо.)to leave -> leave

leav(e) + ing = leavingShe is dying.

(Вона помирає.)to die -> die

dy + ing = dying

При приєднанні закінчення варто враховувати певні нюанси:

 • Якщо слово закінчується на –e, ця літера опускається:
wake (прокидатися)waking (прокидається)rise (підійматися)rising (піднімається)make (робити)making (робить)

Дієслово не може утворитися таким способом, якщо в слові присутні дві –e. У такому разі застосовується стандартне правило:

agree (погоджуватися)agreeing (погоджується)flee (тікати)fleeing (тікає)декрету (постановляти)decreeing (постановив)
 • Якщо слово закінчується на –ie, це поєднання букв замінюється на –y:
vie (змагатися)vying (суперничає)tie (зав’язувати)tying (зав’язує)lie (брехати)lying (бреше)
 • Якщо використовується короткий дієслово, який закінчується на приголосну, перед якою стоїть голосна, ця приголосна подвоюється:
get (отримувати)getting (отримує)let (дозволяти)letting (дозволяє)stop (зупиняти)stopping (зупинятися)

Виняток становлять слова, що закінчуються на –x –w, які не подвоюються:

fix (лагодити)fixing (лагодить)swallow (ковтати)swallowing (ковтає)mix (змішувати)mixing (змішує)

Якщо слово закінчується на приголосну –r, ця літера повинна подвоюватися, якщо перед нею немає дифтонги:

defer (відкладати)deferring (відкладає)prefer (віддавати перевагу)preferring (надає перевагу)confer (радитися)conferring (радиться)

але

offer (пропонувати)offering (пропонує)suffer (страждати)suffering (страждає)differ (різнитися)differing (відрізняється)

Подвоєння приголосної –l на кінці можливо, якщо наголос падає на останній склад, а перед –l варто коротка голосна:

travel (подорожувати)travelling (подорожує)appeal (звертатися)appealing (звертається)repel (відштовхувати)repelling (відштовхує)

але

model (моделювати)modeling (моделює)revel (впиватися)reveling (впивається)steal (вкрасти)stealing (краде)

У британському англійською –l подвоюється, навіть якщо наголос не падає на останній склад.

Зверніть увагу, що слова, які закінчуються на –ing не завжди є дієприкметниками теперішнього часу. Часто такими словами виражаються іменники та прикметники:

Planning is an important part of life.

(Планування — важлива частина життя.)planning є іменникомShe looks appealing.

(Вона виглядає привабливо.)appealing в ролі прикметника

Present Continuous: форми пропозиції

Тепер розглянемо, як утворюються пропозиції з використанням допоміжних і смислових дієслів:

Ствердна форма Present Continuous

Ствердна форма Present Continuous містить у собі прямий порядок слів. У такому реченні після підлягає йдуть допоміжний і смислового дієслова. Схема ствердної пропозиції:

Читайте також:
Розподіл англійської лексики по частоті і способом виразу
Subject

(Підмет)Verb

(Дієслово)Secondary parts of the sentence (Другорядні члени речення)Допоміжний дієсловоСмисловий дієсловоI

Яam drawing

малююthe nature.

природу.He

Вінis playing

граєtennis.

в теніс.You

Тиare wasting

витрачаєшyour time.

час.

Пропозиції вище вживаються в дійсній заставі, де дія робить підмет. Проте іноді виникають ситуації, в яких необхідно показати, що дія спрямована на сам предмет / особа. У таких випадках застосовується пасивний заставу, для утворення якого необхідно використовувати три дієслова: все той же допоміжний дієслово to be в теперішньому часі, дієслово to be в Participle I (being) і дієприкметник минулого часу (або Participle II):

Subject + (be) + being + Past Participle

З першими двома все зрозуміло, а ось Past Participle має свої особливості. Він містить дві форми освіти, вибір яких залежить від правильності або неправильності англійських дієслів. Так причастя минулого часу з правильними дієсловами формується шляхом додавання закінчення –ed. Неправильні дієслова цьому правилу не підпорядковуються: кожен з них має одиничну форму, тому такі дієслова потрібно просто спробувати запам’ятати.

Active Voice (Дійсний заставу)Passive Voice (Пасивний стан)Regular Verbs

(Правильні дієслова)A guy following is her.

(Хлопець слід за нею.)She is being followed by a guy.

(За нею йде хлопець.)Irregular Verbs

(Неправильні дієслова)He is telling me a story.

(Він розповідає мені історію.)I am being told a story.

(Мені розповідають історію.)

У таких реченнях часто використовується прийменник by, який показує, ким було абсолютно дію. Приклади:

by my motherмамоюby the mentorsнаставникамиby meмноюby my catкішкоюby doctorsлікарями

Негативна форма Present Continuous

Негативна форма для часу Present Continuous утворюється за допомогою додавання негативної частки not після допоміжного дієслова:

ПідметДопоміжний дієсловоЧастка notСмисловий дієслово Другорядні члени реченняIamnotstudyingnow.Зараз я не вчуся.

Правило зберігається і для пропозицій в страдательном заставі:

A house is not being built by this company.Ця компанія не будує будинок.

(досл. Будинок не будується цією компанією.)The book is not being read by me.Я не читаю книгу.

(досл. Книга не читається мною.)

Допоміжний дієслово в стверджувальній і заперечній формах часто скорочується в мовленні і на письмі подібно часу Present Simple:

Повна формаСкорочена форма+

твердженняI am doing.

They are walking.

She is practicing.I’m doing.

They’re walking.

She’s practicing.—

запереченняI am not keeping.

She is not lying.

We are not shaking.I’m not keeping.

She isn’t lying.

We aren’t shaking.

Скорочувати am not в негативній формі як amn’t, як правило, не прийнято. Така форма заперечення для Present Continuous може зустрічатися в Шотландії та Ірландії.

Вопросительная форма Present Continuous

Вопросительная форма у часі Present Continuous будується виходячи з типу питання:

 • Загальний та альтернативний питання висувають допоміжний дієслово вперед перед підметом:
Загальний питанняДопоміжний дієсловоПідметСмисловий дієслово Другорядні члени реченняIsshetravellingnow?Вона зараз подорожує?

На таке питання відповідають коротко, використовуючи допоміжний дієслово:

+Yes, she is.Так, подорожує.—No, she isn’t.Ні, не подорожує.

У позитивній відповіді використовується повна форма, в негативному – скорочена.

Приклад страдательном заставі:

— Is being the team guided by someone?

— Yes, it is. / No, it isn’t.— Хтось керує командою?

— Так, керує. / Ні, не керує.Альтернативний питання

(в даній схемі до присудка)Допоміжний дієсловоПідметСмисловий дієслово 1Союз

orСмисловий дієслово 2 ?Ishelaughingorcrying?Він сміється або плаче?

Таке питання вимагає повної відповіді:

He is laughing.Він сміється.He is crying.Він плаче.He is laughing and crying simultaneously.Він сміється і плаче одночасно.

При вживанні двох і більше смислових дієслів допоміжний дієслово вживається один раз на початку.

 • Спеціальний питання для Present Continuous повинен містити питальне слово, яке ставиться до допоміжного дієслова.
Питальне словоДопоміжний дієсловоПідметСмисловий дієслово Другорядні члени реченняWhatisshedoingthere?

Що вона там робить?

Тут також потрібен повний відповідь:

She is taking a picture.Вона фотографує.
 • Розділові запитання у Present Continuous зберігають стверджувальну форму, до якої додається короткий питання:
ПідметДопоміжний дієсловоСмисловий дієслово Другорядні члени реченняКороткий питанняMaryissmilingnow,isn’t she?
Читайте також:
Фільми для вивчення розмовної англійської мови

Мері зараз посміхається, чи не так?

Тут потрібно короткий відповідь, аналогічний відповіді на загальне запитання:

+Yes, she is.Так, посміхається.—No, she isn’t.Ні, не посміхається.

Це були всі правила утворення Present Continuous, за допомогою яких ви легко складете граматично правильне речення.

Present Continuous: вживання

Present Continuous або даний продовжене час використовується в мові постійно. Розглянемо всі випадки вживання Present Continuous.

 • Теперішній тривалий час в англійській мові вживається, щоб вказати на дії, які тривають в момент розмови. Часто в подібному випадку використовуються слова-індикатори now (зараз) і at the moment (в даний момент):
 • She is passing an exam at the moment.В даний момент вона здає іспит.I’m working now.Я зараз працюю.She is talking with the boss about a new project.Вона говорить з босом про новий проект.Cake is being made in the kitchen.На кухні готується торт.

  Не плутайте Present Simple і Continuous:

  ПрикладЗначенняPresent Simple Tense

  (Теперішній простий час)I run around the house.

  (Я бігаю навколо будинку.)Зазвичай, коли я виходжу на пробіжку, я бігаю навколо (регулярні дії).Present Continuous Tense

  (Теперішній тривалий час)I’m running around the house.

  (Я бігаю навколо будинку.)Я біжу зараз навколо будинку (саме зараз, а не взагалі).

 • Present Continuous Tense також використовується, коли мова йде про дії, які відбуваються зараз, але не конкретно в дану хвилину.
 • Max Frei is writing a new book.

  (Макс Фрай пише нову книгу.Дію, що триває зараз. Вона зайнята процесом написання, але не може робити це в конкретну хвилину.She is learning Greek.

  (Вона вивчає грецьку мову.)Наприклад, зараз весна, і в цей період часу вона вчить мову, але в цю хвилину вона може спати, їсти, займатися іншими справами.Currently i’m watching The Game of Thrones.

  (Зараз я дивлюся серіал «Гра престолів».)Дивлюся протягом певного періоду часу, наприклад, вечорами або після роботи.

 • Вживання Present Continuous можливо з прислівниками always / constantly (постійно), again and again (то і справа), all the time (весь час). Такі пропозиції відрізняються від речень у Present Simple тим, що вони, як правило, мають на увазі роздратування мовця щодо якоїсь звички. В якості російського аналога прислівники тут можуть виступати в значенні «вічно щось робиш»:
 • Tommy is always forgetting my name.Томмі завжди забуває моє ім’я.She is whining all the time!Вона весь час ниє!He is always acting like a fool.Він завжди веде себе як дурень.You are constantly exaggerating what people say.Ви постійно перебільшуєте те, що говорять люди.Why are you always arguing with me?Чому ти завжди зі мною сперечаєшся?
 • Використання Present Continuous Tense можливо в тих випадках, коли мовець знає або припускає, що дія не буде тривати довго. У таких пропозиціях зустрічаються слова for / during (протягом), until / till (поки / до тих пір).
 • Cassandra is living with her friend till she finds an apartment.Кассандра живе зі своїм другом, поки не знайде квартиру.I’m working here during the summer season.Я працюю тут у літній сезон.

  (тимчасово, потім звільнюсь)She is breastfeeding him until he gets older.Вона годує дитину грудьми, поки він не стане старшою.

  Друга частина пропозиції в цій конструкції зазвичай використовується у Present Simple.

 • Час Present Continuous використовується, коли мова йде про заплановані дії в майбутньому. Перевага цього часу в такому разі можна віддавати тільки тоді, коли дія точно вирішено здійснити. Пропозиції можуть містити слова-супутники: tonight (сьогодні ввечері), today (сьогодні), tomorrow (завтра), the day after tomorrow (завтра), this (next) week / month / year ( в цю (наступну) тиждень / місяць / рік).
 • We are making a party tonight.

  (Сьогодні у нас вечірка.)Всі заплановано: гості запрошені, їжа приготовлена, напої куплені.They are performing this week.

  (Вони виступають на цьому тижні.)Виступ точно буде: виставу підготували, підібрали костюми, афіші розвісили.

  Переклад таких конструкцій зазвичай здійснюється в теперішньому часі, хоча, по суті, від цього нічого не змінюється навіть у російській мові: зрозуміло, що дія відбувається не зараз.

 • Даний продовжене час в англійській мові також використовується для вираження дій, які стануться в найближчому майбутньому, з вживанням дієслів руху. До них відносяться: go (йти), come (приходити), leave (йти), move (переміщення), take off (злітати), land (приземлятися), return (повертатися), move (рухатися).
 • We are taking off in a few minutes.Ми злітаємо через кілька хвилин.I’m leaving soon.Я скоро йду.She is moving to her new apartment.Вона переїжджає в нову квартиру.
  Читайте також:
  Правильне вимова англійських слів російською мовою онлайн безкоштовно

  Переклад також в теперішньому часі, хоча мається на увазі майбутнє.

 • Present Continuous або Progressive Tense вживається, коли мова йде про дії, які змінюються поступово. Часто для цього випадку використовуються слова англійською, які це зміна передбачають: change (змінюватися), increase (збільшитися), decrease (зменшуватися), improve (покращував), rise (підійматися), рости (рости), fall (падати), begin / start (почати), become / get (ставати):
 • Your marks are getting worse.Твої оцінки стають гірше.The dollar exchange rate is rising.Курс долара росте.The quality of life is improving.Якість життя покращується.You are changing for the better.Ти змінюєшся в кращу сторону.
 • Present Continuous застосовується, коли робиться акцент на незвичайну поведінку людини, яке за ним не спостерігається:
 • He is drinking too much after the divorce.

  (Він занадто багато випиває після розлучення.)Зазвичай не п’є, незвично бачити його таким.She is being standoffish.

  (Вона поводиться гордовито.)Такого не бувало раніше.

 • Однак вищезазначені випадки застосовні не завжди. Так, наприклад, виключення з правил у Present Continuous Tense складають state verbs або дієслова стану, з якими використовувати час Continuous не можна, так як вони самі по собі мають на увазі дію. Така дія зазвичай можна простежити очима. До них належать дієслова, які відповідають за:
  • емоції (love – любити, hate – ненавидіти, adore – обожнювати, respect – поважати);
  • процеси розумової діяльності (think – думати, believe – вірити, assume – вважати);
  • сприйняття (feel – відчувати, hear – чути, see – бачити, notice – помічати);
  • права володіння (have – мати, belong – належати, possess – володіти, own — володіти);
  • бажання (wish – мріяти, want – хотіти, desire – бажати);
  • інше (succeed – досягти успіху, need – потребувати, find – шукати, fail – терпіти поразки).

  З цими дієсловами використовується час Present Simple.

  — Are you still working there?

  — Yes, I love this company.— Ти все ще там працюєш?

  — Так, я люблю цю компанію.

  Тим не менш, є певні ситуації, коли дієслово стану може використовуватися в якості триває. Таке можливо, якщо:

  • слово зі списку дієслів стану має ще одне значення:
  • see (бачити) може використовуватися у значенні «зустрічатися» або «оглядати»:
  I’m seeing him today.Я зустрічаюся з ним сьогодні.She is seeing the pictures of the gallery.Вона оглядає картини в галереї.
  • appear (здаватися) в значенні «виступати на сцені»:
  That singer is appearing tomorrow.Цей співак виступає завтра.
  • think (думати) у значенні «обдумати»:
  I’m thinking over the text of my speech.Я обмірковую текст своєї промови.
  • have у сталих виразах
  We’re having a great time.Ми добре проводимо час.

  Зауважте, що в цих випадках деякі приклади теж передбачають майбутнє час, але переклад робиться в даний час.

  • потрібно показати, що ситуація тимчасова:
  How are you liking this cool weather?(Як) Вам подобається ця прохолодна погода?I’m smelling her perfume.Я відчуваю запах її парфумів.
 • Present Continuous також вживається для того, щоб протиставити нове чогось старого:
 • Modern people are writing emails instead of letters.Сучасні люди пишуть електронні листи замість паперових.
 • Час Present Continuous використовується в придаткових пропозиціях, щоб показати, що одні дії тривають під час інших. Для цього в додатковій частині використовується Present Continuous, а в головній – Present Simple. У таких конструкціях часто зустрічаються слова when (коли), if (якщо), in case (у разі), as long as (поки що), unless (поки):
 • When she is talking, I try to keep silence.Коли вона розмовляє, я намагаюся мовчати.I always turn off the phone if i’m working.Я завжди вимикаю телефон, якщо я працюю.
  • Для того щоб показати одне тривале дію на фоні іншого, може використовуватися союз while (в той час як), що виражає додаткові обставини часу. В обох частинах використовується час Present Continuous:
  She is checking my work while i’m eating.Вона перевіряє мою роботу, поки я їм.While i’m singing, he is playing the guitar.У той час як я співаю, він грає на гітарі.

  Сьогодні ми вивчили, що таке Present Continuous і в яких ситуаціях його вживають. Граматика Present Continuous не являє собою великої складності, тому ви швидко освоїте цей час, попрактиковав всі згадані випадки використання.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Додати коментар