Правильні дієслова англійської мови: топ-50 найпопулярніших слів, утворення форм

Зміст статті

  • 1 Форми правильних дієслів англійської мови
  • 2 Правильні дієслова англійської мови – 50 слів з транскрипцією та перекладом
  • 3 Інші статті по темі
  • 4 Схожі та рекомендовані статті

Якщо ви в дитинстві вивчали англійську, то вам ще зі школи знайомі довгі таблиці з трьома формами неправильних дієслів. А ось правильні дієслова англійської мови, незважаючи на їх часте вживання у мовленні, чомусь завжди обходять стороною і в табличному вигляді не вивчають. І дуже навіть дарма, тому що вони теж мають особливі граматичні випадки. Крім того, заучив цілий список правильних дієслів, ми розширимо свій словниковий запас і будемо впевненіше себе почувати при побудові речень, без сумнівів ставлячи будь-дієслово в потрібну по контексту форму. Але для початку ще раз згадаємо, яке ж правило дало назву таким дієслів.

Форми правильних дієслів англійської мови

Як ви пам’ятаєте, в англійській граматиці розрізняють чотири дієслівних форм. Дві з них не вимагають пильного вивчення: з инфинитивом ми знайомимося, коли працюємо над вивченням нових слів, а дієприкметник теперішнього часу (Participle I) незмінно утворюється за допомогою додавання закінчення –ing. Залишаються дві форми, за якими і відбувається поділ на правильні англійські дієслова, і неправильні.

Згідно граматичній нормі*, освіта Past Simple (простого минулого) і Participle II (дієприкметника минулого часу) відбувається шляхом приєднання закінчення –ed до основи слова. Відповідно, зовнішній вигляд цих дієслівних форм однотипен.

ІнфінітивЗакінченняPast Simple = Past Participleask+

edasked (просити, запитувати)walkwalked (ходити, гуляти)changechanged (змінювати, змінювати)

*Винятки з цього правила як раз і складають клас неправильних дієслів.

Але не все так просто, як здається на перший погляд. Додавання закінчення має свої фонетичні та граматичні нюанси, пов’язані з мовними особливостями. Уникнути неправильного освіти і вимови форм минулого часу вам допоможе наступна граматична таблиця.

Граматичні нормиПравилоПрикладУ дієслів із закінченням на –е кінцева голосна не подвоюється, тобто додають тільки літеру d.tie-tied (зав’язувати)

like – liked (подобатися)

queue – queued (стояти в черзі)Якщо в слові один склад, і він завершується приголосної, то її подвоюють.knit – knitted (в’язати)

plan – planned (планувати)

rob – robbed (грабувати)Кінцева l при додаванні закінчення завжди потребує дублювання.travel – travelled (подорожувати)Дієслова, які мають кінцівкою «приголосний+y», замінюють останню букву на i.try-tried (намагатися)

hurry – hurried (поспішати)

carry – carried (нести)Слова, що закінчуються на –y з попередньою їй гласною, стандартно додають закінчення –ed.enjoy – enjoyed (насолоджуватись)

stay – stayed (стояти)

pray – prayed (молитися)Нюанси вимовиЗакінчення вимовляється як дзвінке d, якщо йому передує дзвінкий звук.live – lived (жити)

phone – phoned (дзвонити)Закінчення вимовляється як глухе t, якщо йому передує глухий звук.swap – обмінped (надсилати)

finish – finished (закінчувати)Закінчення вимовляється як дзвінке id, якщо йому передують літери d або t.study – studied (вчитися)

wait – waited (чекати)

Тепер нам знайомі всі важливі моменти, пов’язані з правильним освітою дієслівних форм. Настав час познайомитися з найпопулярнішими представниками цього класу дієслів. У таблиці нижче будуть представлені найбільш уживані правильні дієслова з перекладом і їх вимовою англійською.

Правильні дієслова англійської мови – 50 слів з транскрипцією та перекладом

Отже, пропонуємо вашій увазі основні правильні дієслова в англійській мові з транскрипцією та перекладом.

Топ-50 правильних англійських дієслівІнфінітивPast Simple=

Past ParticipleТранскрипціяПерекладagreeagreed[əˈɡriː — əˈɡriːd]погоджуватисяallowallowed[əˈlaʊ — əˈlaʊd]дозволятиansweranswered[‘ɑːnsə — ɑːnsəd]відповідатиarrivearrived[əˈraɪv — əˈraɪvd]прибуватиbelievebelieved[bɪˈliːv — bɪˈliːvd]віритиcallcalled[kɔːl — kɔːld]дзвонити, кликатиcloseclosed[kləʊz — kləʊzd]закриватиcookcooked[kʊk — kʊkt]готуватиcopycopied[ˈkɒpi — ˈkɒpid]копіюватиcrycried[kraɪ — kraɪd]кричати, плакатиdecidedecided[dɪˈsaɪd — dɪˈsaɪ.dɪd]вирішуватиdefenddefended[dɪˈfend — dɪˈfendɪd]захищатиdiscussdiscussed[dɪˈskʌs — dɪˈskʌst]обговорюватиdrydried[draɪ — draɪd]сушитиexplainexplained[ɪkˈspleɪn — ɪkˈspleɪnd]пояснюватиhappenhappened[ˈhæpən — ˈhæpənd]траплятися, відбуватисяhelphelped[help — helpt]допомагатиinviteinvited[ɪnˈvaɪt — ɪnˈvaɪtɪd]запрошуватиjumpjumped[dʒʌmp — dʒʌmpt]стрибатиlistenlistened[ˈlɪsn — ˈlɪsnd]слухатиlooklooked[lʊk — lʊkt]дивитисяloveloved[lʌv — lʌvd]любитиmanagemanaged[mænɪdʒ — mænɪdʒd]управляти, справлятисяmarrymarried[mæri — mærid]одружитисяmovemoved[muːv — muːvd]рухатися, пересуватисяneedneeded[niːd — niːdɪd]потребуватиofferoffered[ˈɒfə — ˈɒfəd]пропонуватиopenopened[ˈəʊpən — ˈəʊpənd]відкриватиplayplayed[pleɪ — pleɪd]гратиpreferpreferred[prɪˈfɜː — prɪˈfɜːd]віддавати перевагуprepareprepared[prɪˈpeə — prɪˈpeəd]готуватиpromisepromised[prɒmɪs — prɒmɪst]обіцятиreachreached[riːtʃ — riːtʃt]досягатиrealizerealized[ˈriːəlaɪz — ˈriːəlaɪzd]розуміти, усвідомлюватиrememberremembered[rɪˈmembə — rɪˈmembəd]пам’ятати, пригадуватиreturnreturned[rɪˈtɜːn — rɪˈtɜːnd]повертатисяsavesaved[seɪv — seɪvd]зберігатиsmileпосміхнулася[smaɪl — smaɪld]посміхатисяstartstarted[stɑːt — stɑːtid]починатисяstopstopped[stɒp — stɒpt]зупинятиsurprisesurprised[səˈpraɪz — səˈpraɪzd]дивуватиswitchswitched[swɪtʃ — swɪtʃt]перемикатиtalktalked[tɔːk — tɔːkt]розмовляти, базікатиthankthanked[θæŋk — θæŋkt]дякуватиtranslatetranslated[trænsˈleɪt — trænsˈleɪtɪd]переводитиuseused[juːz — juːzd]користуватися, використовуватиwantwanted[wɒnt — wɒntɪd]хотіти, бажатиwatchwatched[wɒtʃ — wɒtʃt]дивитисяworkworked[wɜːk — wɜːkt]працюватиworryworried[ˈwʌri — ˈwʌrɪd]хвилюватися, переживати

Вітаємо, ми вивчили понад 50 слів, якщо врахувати приклади дієслів, використані в теоретичній частині. Тепер ви не тільки знаєте, що таке правильні дієслова англійської мови в теорії, але й можете навести чимало їх практичних прикладів. Обов’язково продовжуйте вдосконалювати свою англійську і до зустрічі на нових заняттях!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: