Порядкові та кількісні числівники в англійській мові: що таке? Таблиця

Числа – невід’ємна частина комунікаційного процесу, здатна створити кількісне уявлення про що-небудь. Стаття дає уявлення про те, що таке числівники в англійській мові (Numerals), як повинні утворюватися і як вони застосовуються в розмовної і письмової мови.

Порядкові та кількісні числівники в англійській мові: що таке? Таблиця

Що таке числівники?

Лексичний набір кожної мови передбачає систему числення, як матеріальних об’єктів (кішки, тарілки, будинки), так і абстрактних понять (час, які-небудь якості людської натури). Слова, що складають зазначену систему — числівники.

В якості прикладу можна використовувати наступні пропозиції:

 • На вершині пагорба стояло три будинки.
 • У ту весну я переживав другу велику любов.
 • На двадцять п’ятому році свого життя я зрозумів щось важливе.
 • Це був третій акт зради з її боку.

Виділені числівники наведені в письмовій формі, частіше, для простоти, вони позначаються в числовому вигляді з відповідним закінченням:

 • три – 3
 • другу – 2-ю
 • двадцять п’ятому – 25-му
 • третій – 3-ій

Необхідно зауважити, що для запису числа більшість мов (крім прописного способу) використовують дві системи:

 • арабська порядок обчислення – 1,2,3,4
 • римська система цифр – I, II, III, IV

Вищенаведені приклади дають загальне уявлення про те, що таке числівники. В подальшому ця стаття буде висвітлювати застосування зазначеного елемента мови тільки в англійській мові.

Які бувають числівники в англійській мові?

Англійська граматика передбачає застосування числівників двох видів:

 • кількісного характеру (Cardinal Numbers) (one, two, three);
 • порядкові (Ordinal Numbers) (first, second, third).

Перший вид у цій системі використовується для перерахування чого-небудь:

 • 12 каченят пливли по річці. — 12 ducklings sailed the river.
 • 64 солдата переходили міст. — 64 soldiers crossed the bridge.

Тобто ця категорія дає кількісне поняття про предметах, людях, загалом, про все, що піддається обчисленню.

Порядкові числівники в англійській мові не висвітлюють загальну картину, а становлять предмет обчислення в контексті певної системи координат:

 • 11-а машина обігнала суперників — 11th car overtook the rivals.
 • 3-ій кошеня народилося з плямою на вусі — 3rd kitten was born with a spot on the ear.

В даному випадку під 11-ої машиною мається на увазі її номер на гоночному ралі, а обговорюваний кошеня є 3-їм в посліді.

Більш докладно про те, як утворюються та застосовуються ці числівники в англійській мові, піде мова в наступних пунктах статті.

Що потрібно знати про вживання англійських числівників?

Числівники в англійській мові застосовуються у зв’язку з потребою в конкретному або приблизне представлення різних відомостей.

У реченні числівники можуть виступати в ролі кількох елементів, наприклад, в якості прикметника або присудка c відповідними правилами щодо постановки цієї частини мови:

 • він був на вулиці один (присудок).
 • за дорогою збудували другий будинок (прикметник).

Більш детальна інформація про те, яку функцію виконують числівники в реченнях англійської мови, представлена в одному з пунктів цієї статті.

Числівники в англійській граматиці — це слова і пишуться вони відповідно. Зустрічається і числове написання, але в такому разі повинно ставитися літерне закінчення (числівники порядкового типу). Така форма є простим написанням числа.

Ця частина мови означає:

 • Порядкові та кількісні числівники в англійській мові: що таке? Таблицякількості;
 • дати;
 • суми;
 • дробу;
 • відсотки;
 • арифметичні вирази.

Сфера застосування числівників у письмовому вигляді обширна і не відрізняється від вживання в російській мові, до неї відноситься:

 • економічний сектор;
 • освітній сегмент;
 • суспільно-політичний огляд;
 • наукова та художня література;
 • ділова переписка.

Часто разом з розглянутої частини мови в англійській писемності йдуть допоміжні знаки і слова (особливо в наукових працях). До них можна віднести мінус (minus), плюс (plus), ділення (divided), множення (multiplied).

Кількісні числівники англійською

Ця частина промови в англійській граматиці дає відповідь на питання: яка кількість?

Застосування кількісних числівників можна розглянути на прикладі:

 • У його домашній бібліотеці було сім книг. — There were seven books in his home library.

Цей приклад дуже простий, він оперує цифрами (0-9), а вірніше, цифрою 7.

Якщо його трохи ускладнити і збільшити кількість книг до 17, вийде:

 • У його домашній бібліотеці було сімнадцять книг. — There were seventeen books in his home library.

У цьому випадку сімнадцять це seven (сім) teen (десять), іншими словами, до цифри, що перетвориться в число другого десятка, додається закінчення – teen (це правило не поширюється на eleven і twelve, тобто на 11 і 12).

Господар бібліотеки купив ще книги і ось їх уже 70, в такому випадку пропозиція виглядає так:

 • У його домашній бібліотеці стало сімдесят книг. — Тһеге are seventy books in his home library.

На прикладі видно, як змінився кількість, тепер воно має закінчення –ty. Це закінчення додається до будь-якого числа, обозначающему десятки (20 – twen(ty), 50 – fif(ty), 90 – nine(ty)).

Кількість книг зростає і їх вже 270, приклад набуває вигляду:

 • У його домашній бібліотеці двісті сімдесят книг. — He has two hundred and seventy books in his home library two.

Це число в англійській мові позначається two hundred seventy, що буквально означає two (дві) hundred (сотні) seventy (сімдесят).

Якщо необхідно висловити невизначеність у відношенні кількості (наприклад, відомо, що книжок менше тисячі та більше однієї сотні), потрібно перетворити hundred (сотня) під множинне постановкою закінчення –s :

 • У його домашній бібліотеці було сотні книг — There were hundreds of books in his home library.

Слово hundreds (сотні) в цьому прикладі, ставить наголос на приблизності кількісної характеристики.

Зразок написання кількісних числівників

Усі числівники цього виду можна розділити на два підвиди:

 • прості;
 • складові.

Прості кількісні числівники це:

0 — zero
1 — one
2 — two
3 — three
4 — four
5 — five
6 — six
7 — seven
8 — eight
9 — nine
10 — ten
11 — eleven
12 — twelve
13 — thirteen
14 — fourteen
15 — fifteen
16 — sixteen
17 — seventeen
18 — eighteen
19 — nineteen
20 — twenty
30 — thirty
40 — forty
50 — fifty
60 — sixty
70 — seventy
80 — eighty
90 — ninety

Виразами, які позначають суми в сто, тисячу і один мільйон, є:

 • 100 — one hundred;
 • 1000 — one thousand;
 • 1000 000 — one million;

Сума в один мільярд (1 000 000 000) за правилами правопису може бути у двох варіантів:

 • one milliard (UK);
 • one billion (USA).

Складову групу також слід розділити на дві підгрупи:

Числа від 20 до 100 – написання повинно бути через дефіс: двадцять п’ять ( twenty-five).

Числа після 100 – в цьому випадку зв’язку слів поділяють союзом and: 265 (two hundred and sixty five).

Порядкові числівники англійською

Порядкове числівник в англійській мові використовується для визначення положення якого-небудь предмета, явища з точки зору заданого числового ряду.

Числівник утворюється шляхом схрещування числового позначення з суфіксом –th, наприклад:

 • сім – seven, сьомий – seventh.

Для скороченого позначення (наприклад, вулиць) допускається таке написання: 7th.

Порядок застосування цього числівника в англійській лексиці схожий з алгоритмом постановки в пропозицію попереднього виду, що легко можна простежити на прикладах:

 • В аудиторію він зайшов восьмим. — He entered the lecture hall eighth.

Розглянутий персонаж трохи запізнився і ось вже:

 • В аудиторію він зайшов двадцять восьмим. — He entered the lecture hall twenty-eighth.

Якщо значно збільшити розміри навчального залу і час запізнення то:

 • В аудиторію він зайшов триста двадцять восьмим. — He entered lecture hall three hundred and twenty eighth.

Коли точно не відомо, яким за рахунком виявився студент у лекторії, можна сказати, що:

 • В аудиторію він зайшов у числі сотих. — He entered the lecture hall in hundredths.

Інші правила, наведені в попередньому пункті, актуальні і для розглянутого числівника.

Слід знати, що існують винятки щодо правила постановки до закінчення числівником в англійській мові, до них відносяться наступні цифри і числа:

 • Порядкові та кількісні числівники в англійській мові: що таке? Таблицяfirst (перший);
 • second (другий);
 • third (третій);
 • fifth (п’ятий);
 • ninth (дев’ятий);
 • twelfth (дванадцятий).

Необхідно відзначити, що порядкові числівники в англійській мові, як правило, супроводжуються артиклями.

Для початку варто пояснити, що артикля в англійській мові два:

 • певний;
 • невизначений.

Відповідаючи своїм назвам, ці елементи англійської мови надають певний зміст пропозицій, у яких присутні числівники, наприклад:

 • Йшов третій день у цьому сонячному раю. — It was the third day in this sunny paradise.
 • В мишоловку попалася п’ята миша — In the mousetrap came a fifth mouse.

Здавалося б, і в першому, і в другому випадку дається вказівка на певний порядок (третій день, п’ята миша).

Але в англійській мові артикль вносить смисловий контекст пропозицію, і числівники набувають характерну інтонацію:

 • у першому випадку мова йде про трьох днях з певної кількості (наприклад, з п’яти);
 • у другому — загальна кількість мишей невідомо.

Якщо Ви втомилися вчити англійську роками?

Наші читачі рекомендують спробувати 5 безкоштовних уроків курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» з Анастасією Божок.

Ті, хто відвідують навіть 1 урок дізнаються більше, ніж за кілька років!
Здивовані?

Отримаєте 5 безкоштовних уроків тут…

Без домашки. Без зубрежек. Без підручників

З курсу «АНГЛІЙСЬКА ДО АВТОМАТИЗМУ» Ви:

 • Навчитеся складати грамотні пропозиції на англійській без заучування граматики
 • Дізнаєтеся секрет прогресивного підходу, завдяки якому Ви можете скоротити освоєння англійської з 3 років до 15 тижнів
 • Будете перевіряти свої відповіді миттєво + отримаєте доскональний розбір кожного завдання
 • Скачаєте словничок у форматах PDF і MP3, навчальні таблиці та аудіозапис на всіх фраз

Отримати 5 уроків безкоштовно можна тут

Таблиця англійських числівників з перекладом

Нижче наведена структурована таблиця з зазначенням числівників у двох видах, а також з транскрипцією та перекладом:

ЧислоКількісне числівникПорядкове числівникРосійська транскрипція або вимоваПереклад
0zero (nil, null)зеро (ніл, нол)нуль
1onefirstуан, фестодин, перший
2twosecondту, секонддва, другий
3threethirdсрі, седтри, третій
4fourfourthфо, фосчотири, четвертий
5fivefifthфайв, фифсп’ять, п’ятий
6sixsixthсікс, сікстшість, шостий
7sevenseventhсевен, сэвэнссім, сьомий
8eigheighthейт, эйтсвісім, восьмий
9nineninthнайн, найнсдев’ять, дев’ятий
10tenten-hтен, тэнсдесять, десятий
11eleveneleventhэлэвен, элэвенсодинадцять, одинадцятий
12twelvetwelfthтвел, твэлсдванадцять, дванадцятий
13thirteenthirteenthсетини хочуть, сетинстринадцять, тринадцятий
14fourteenfourteenthфотін, фотинсчотирнадцять, чотирнадцятий
15fifteenfifteenthфифтин, фифтинсп’ятнадцять, п’ятнадцятий
16sixteensixteenthсикстин, сикстинсшістнадцять, шістнадцятий
17seventeenseventeenthсэвентин, сэвентинссімнадцять, сімнадцятий
18eighteeneighteenthэйтин, эйтинсвісімнадцять, вісімнадцятий
19nineteennineteenthнайнтин, найнтинсдев’ятнадцять, дев’ятнадцятий
20twentytwentiethтвэнти, твэнтинсдвадцять, двадцятий

Соті і тисячні числа формуються в порядкові числівники за принципом підстановки суфікса, це можна бачити на наочному прикладі:

 • одна тисяча учнів — one thousand students;
 • тисячний учень — one thousandth student.

Маючи уявлення про те, як пишуться числівники до 20 в англійській мові, і, знаючи про правила і винятки, можна скласти будь-яку числову конфігурацію:

 • Дві тисячі п’ятдесят солдатів сто сорок п’ятого полку пішли в атаку. — Two thousand and fifty soldiers of the one hundred and forty-fifth regiment went on the attack.
 • Це був їхній четвертий альбом, він називався Led Zeppelin Чотири. — This was their fourth album, it was called Led Zeppelin Four.
 • Мені вистачило трьохсот шістдесяти шести днів, шести годин і дванадцяти трьох хвилин, щоб забути її. — Three hundred and sixty-six days, six hours and twenty-three minutes were enough for me to forget her.

Дробові числівники в англійській мові: нюанси правопису

Для повноцінного висвітлення цього виду числівників в англійській мові необхідно ввести невелику математичну ремарку: дріб – цілим реальне число, що складається з декількох частин (чисельник і знаменник) і ділиться на два виду:

 • звичайна дріб (3/4, 2/5);
 • десятковий дріб (0,4; 0,9).

Порядок написання цих математичних символів в англійській мові наступний:

 • 1/5 (одна п’ята) – one-fifth;
 • 7/8 (сім восьмих) – seven-eighths.

На цих прикладах видно, що дробове визначення пишеться через дефіс, у разі якщо числове значення чисельника більше одиниці — знаменник набуває закінчення –s.

Даний варіант показує, що формулювання десяткових дробів у письмовій англійської мови, поділяється словом point (точка):

 • 0,9 (нуль цілих дев’ять десятих) – nine zero point.

Існує також змішаний тип чисел, наприклад: 5 4/8, 7 6/9, в такому випадку запис проводиться таким чином:

 • 5 4/8 (п’ять цілих чотири восьмих) — five and four-eighths;
 • 7 6/10 (сім цілих шість десятих) — seven and six-tenths.

В англійській мові між цілим числом і дробовою частиною виразу ставиться сполучник and.

Як читаються року англійською мовою?

Принцип формування числівників для написання дат в англійській мові передбачає два типи:

 • англійська;
 • американський.

Для визначення різниці достатньо навести простий приклад написання дати 01.10.1977:

 • В англійському варіанті це буде перше жовтня тисяча дев’ятсот сімдесят сьомого року. The first of October one thousand nine hundred and seventy-seven year.
 • У США це числове значення расшифруется січень, десяте число тисяча дев’ятсот сімдесят сьомого року. — January tenth one thousand nine hundred seventy-seven year.

Важливим моментом є відмінність даного написання від англійської (британського) варіанту, запис здійснюється без точок, а з косою рискою – 01/10/1977, також слід зазначити відсутність союзу and в розглянутому випадку.

Грошові суми по-англійськи

В англійській писемного мовлення для ідентифікації грошових сум, служать не тільки числівники, але і спеціальні символи:

 • для UK — £ і позначає він англійський фунт;
 • для USA — $ американський долар.

Цей знак ставиться попереду суми без прогалин і дає уявлення про відповідній валюті.

Цент – грошова одиниця, складова одну десяту долар, указується буквою «з». Також допускається знаком долара у вигляді дробової частини, наприклад, – $ 0,1.

Слід знати, що, долар може бути не тільки американських, але і, наприклад, канадським, а фунт єгипетським. В такому випадку з відповідним знаком ставиться позначення країни, якій належить валюта (CDN$, £E).

В іншому цей аспект взаємодії людей на англомовній території (стосовно письмового та усного контакту) підпорядкований правилам застосування числівників в англійській мові.

Функції англійських числівників у реченні

Числівники в англійській мові при побудові пропозиції можуть виконувати такі ролі:

 • Обставина. Вона приїхала в одинадцять годин. — She arrived at eleven o’clock.
 • Підмет. Шість, поділена на три, дає два. — Six divided by three gives two.
 • Визначення. У світі начитано тридцять три види цих ящірок. — There are thirty-three species of these lizards in the world,

Вправа

Для самостійного закріплення поданого матеріалу про те, що таке числівники в англійській мові, пропонується виконати контрольне завдання онлайн.

У вправі необхідно перевести наведені тексти на англійську мову:

 • Порядкові та кількісні числівники в англійській мові: що таке? ТаблицяУ свій сорок шостий день народження Олександр згадав, що рівно двадцять п’ять років тому він зустрів Марію.
 • Учитель написав на дошці число нуль цілих сім десятих і запропонував студентам ввести його в ступінь.
 • В тисяча дев’ятсот сорок четвертому році Іван Бунін написав свій кращий розповідь.
 • Молярна частка речовини після реакції становила сім восьмих від початкового значення.
 • Продавець видав мені здачу від ста двадцяти доларів, вона склала 6 доларів і 9 центів.

Відповіді:

 • On his forty-sixth birthday, Alexander remembered that exactly twenty-five years ago he had met Mary.
 • The teacher wrote the number zero point seven on the blackboard and invited the students to introduce it to the degree.
 • In nineteen forty-fourth, Ivan Bunin wrote his best story.
 • The molar fraction of the substance after the reaction was seven — eighths of the initial value.
 • The seller gave me a change of one hundred and twenty dollars, it was 6 dollars and 9 cents.

Висновок

Числівники в англійській мові, як, втім, і в будь-якому іншому, вносять елемент математики в лексичний набір. При належному підході до вивчення цього мовного сегмента, труднощів з сприйняттям даною темою бути не повинно, це обумовлено схожістю застосування і освіти цієї частини мови як у російській, так і в англійській мові.

Щоб дитині було легше запам’ятати цей розділ англійської, можна використовувати різні презентації і worksheets, слухати пісні, грати в ігри, присвячені числівником.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь