ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ в англійській мові. Ordinal Numerals

Порядкові (Ordinal Numerals) позначають порядковий номер того чи іншого предмета при лічбі і відповідають на питання яка? (який?)

Наприклад:

 • The fifth – п’ятий
 • The seventh – сьомий
 • The sixty-sixth – шістдесят шостий

Як утворюються порядкові числівники?

Всі порядкові числівники утворюються від відповідних кількісних числівників шляхом додавання суфікса «th».

 • Four – the fourth
 • Six – the sixth
 • Eight – the eighth

Винятком є, так само як і в російській мові, числівники:

 • Перший: one – the first,
 • Другий: two – the second
 • Третій: three – the third

Відповідним чином змінюються і складені порядкові числівники, що закінчуються на 1, 2 або 3.

 • 21-й – the twenty-first,
 • 32-й – the thirty-second,
 • 53-й – the fifty-third

Зверніть увагу, що до числительному eight додається тільки одна літера h при утворенні порядкового числівника the eighth (восьмий).

У двох порядкових числівників fifth (п’ятий) і twelfth (дванадцятий) крім додавання суфіксів відбувається чергування звуків.

 

При утворенні порядкових числівників від складених числівників відбувається заміна тільки останнього кількісного числівника відповідним порядковим:

 • 21:twenty-one – the twenty-first
 • 142:one hundred and forty-two – the one hundred and forty-second
 • 3,665:three thousand six hundred and sixty-five – the three thousand six hundred and sixty-fifth

Порядкові числівники – таблиця

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ в англійській мові. Ordinal Numerals

Порядкові числівники вживаються:

 • для позначення порядку розташування предметів та осіб при рахунку:

This country ranks second in the world in territory.

He was the first to come and the last to leave.

 • для позначення знаменника у дробах:
 • One third (одна третина),
 • one fifth (п’ятий),
 • one sixth (одна шоста),
 • two eighths (дві восьмі),
 • four tenths (чотири десятих).
Читайте також:
Оцінка ділових якостей людини англійською мовою

Примітка. Коли чисельник більше одиниці, знаменник приймає закінчення множини «-s».

 • Для позначення дат (чисел, століть):

on the twelfth of January (дванадцятого січня),

in the nineteenth century (в дев’ятнадцятому столітті) і т. д.:

Let’s meet on the twenty-fifth of March (or on March the twenty fifth).

Вправа на закріплення теми «порядкові».

Choose the correct form.

 • It happened in the middle of the twentyth/twentieth century.
 • I usually go to school by bus six/bus sixth.
 • He is now ranked hundred/hundredth in the world of tennis.
 • 1999 was the second hundred/the two hundredth anniversary of Pushkin’s birth.
 • The car changed the life of people in the 20th/the 20s century.
 • At least two third/two thirds of the novel is about the life of people in the 19th century.
 • He was the third/the thirdth to arrive.
 • The USA ranks third/three in population.
 • I am the one hundred and first/one hundredth and first in this huge line.
 • Vincent Van Гог s paintings are among the most famous of the 19 century/the 19th century.
 • Відповіді:

  1 twentieth, 2 six, 3 hundredth, 4 the two hundredth, 5 the 20th, 6 two thirds, 7 the third, 8 third, 9 one hundred and first, 10 the 19th century

  Сподіваюся, тема порядкові числівники в англійській мові не викликала у вас труднощів.

  Сподобалося? Збережіть на майбутнє і поділіться з друзями!

  Подобається? Поділіться з друзями:
  Корисні поради для кожного
  Залишити відповідь