Погода на англійській: слова і фрази, граматичні закони, приклади діалогів

Зміст статті

 • 1 Опис погоди англійською мовою (граматика)
  • 1.1 Важливі граматичні моменти
 • 2 Опис погоди на англійській мові (лексика)
  • 2.1 Базові вирази
  • 2.2 Прогноз погоди
  • 2.3 Хороша погода англійською
  • 2.4 Погана погода англійською
 • 3 Погода на англійській мові – діалоги з перекладом
 • 4 Інші статті по темі
 • 5 Схожі та рекомендовані статті

Кліматичні умови, з якими щодня стикаються жителі Туманного Альбіону, призвели до того, що розмова про погоду – це практично вічна тема в устах англійців. Тому, якщо ви хочете говорити англійською вільно і невимушено, як природжений британець, то ви просто зобов’язані вміти підтримати бесіду про капризно мінливою або, навпаки, вперто стабільній погоді за вікном. Спілкування на цю тему і будемо вчитися на сьогоднішньому занятті. Дізнаємося, якими словами описано погода на англійській мові, розучимо популярні фрази і розберемо принцип їх побудови, а також опрацюємо вивчену інформацію у формі діалогу.

Опис погоди англійською мовою (граматика)

У перший раз опис погоди на англійській мові зустрічається нам ще в початковій школі. Часто на заняттях вчитель будує з дітьми невеликі діалоги про те, яка сьогодні погода, і як діти до неї відносяться. Таким чином, учні повторюють вивчену лексику, а також поступово звикають впевнено почувати себе у розмові іноземною мовою.

При вивченні сьогоднішнього матеріалу постараємося дотримуватися такої тактики: спочатку вивчимо граматичний і лексичний базис, а потім проведемо практику в «живої» мови, тобто будемо прагнути побудувати власний діалог про будь-яку погоду англійською мовою. Отже, розберемо кілька невеликих правил.

Важливі граматичні моменти

 • Для того, щоб скласти просте вираз про погоду на англійській мові, необхідно скористатися граматичною конструкцією it is. При перекладі на російську подібні фрази перекладаються як короткі безособові пропозиції. It is windy – Вітряно. It is sunny – Сонячно. It is cold – Холодно.
 • Займенник it також вживається в якості підмета при позначенні погодних явищ, характерних для конкретного сезону або відбуваються в даний момент часу. Зверніть увагу на різницю в контексті пропозицій для аспектів Present Simple та Present Continuous.
  • It is snowing outside – На вулиці йде сніг (погода сьогодні, прямо зараз).
  • It rains in autumn in Prague – Восени в Празі дощитиме (сезонне явище).
 • Саме іменник погода (weather) англійською вживається завжди з визначеним артиклем the. При наявності перед іменником прикметника, артикль вживати не потрібно.
  • The weather is getting colder – Стає прохолодніше.
  • Does she like cold weather? – Їй подобається холодна погода?
 • Лексика, що виражає явища природи, як правило, використовується без артикля. Але слід мати на увазі, що при позначенні місця розташування, англійська мова вимагає постановки визначеного артикля the.
  • Jack likes snow – Джек любить сніг.
  • My dog likes to lie in the sun – Моя собака любить лежати на сонці.

  Знання цих норм необхідно для граматично правильної побудови розповіді про погоду на англійській. Тепер ознайомимося з лексичної частиною матеріалу.

  Опис погоди на англійській мові (лексика)

  Отже, вивчити слова по темі погода на англійській мові нам допоможуть таблиці, наведені нижче. Вони всі розділені на тематичні блоки, що дозволяє легше і ефективніше засвоювати нову інформацію. Англійські слова і вирази на тему погода наведені з транскрипцією і перекладом, що дозволяє відпрацьовувати всі необхідні навички: читання, говоріння, переклад і лист.

  Базові вирази

  Почнемо з найпростішої лексики. Цей розділ містить основні фрази і слова про погоду на англійській мові для дітей, а також для дорослих, які тільки починають свій шлях до освоєння мови. Оскільки на базовому рівні важко працювати з англійською транскрипцією, поруч наведена колонка з приблизними вимовою російською мовою. У наступних розділах використовується тільки оригінальна транскрипція.

  У першій таблиці розглянемо список іменників, що описують явища природи.

  СловоТранскрипціяРосійська вимоваПерекладweather[weðə(r)][уэзэр]погодаsun[sʌn][сан]сонцеwind[wɪnd][уинд]вітерrain[reɪn][рейн]дощsnow[snəʊ][сноу]снігfog[fɒɡ][фоог]туманice[aɪs][айс]лідthunder[θʌn.dər][сандэр]грімlighting[laɪ.tɪŋ][лайтин]блискавка

  Але в розмові про природу частіше використовуються різноманітні прикметники. Тому в наступній таблиці ознайомимося з характеристиками, якими позначається погода англійською з російським перекладом і вимовою.

  sunny[sʌn.i][сани]сонячнийwindy[wɪn.di][уинди]вітрянийrainy[reɪ.ni][рэйни]дощовийsnowy[snəʊ.i][сноуї]сніговийfoggy[fɒɡ.i][фоги]туманнийwarm[wɔːm][уоом]теплийhot[hɒt][хот]жаркийcold[kəʊld][колд]холоднийfrosty[frɒs.ti][фрості]морознийcloudy[klaʊ.di][клауді]хмарний

  Цей короткий список дозволить дітям і новачкам скласти пару пропозицій про погоду.

  Також пропонуємо вивчити таблицю-шпаргалку, в якій дано англійські питання про погоду, і кілька варіантів відповіді на них.

  ВиразТранскрипціяРосійська вимоваПерекладWhat weather do you like?[wɒt weðə(r) du ju laɪk][Уот уэзэр ду ю лайк]Яка погода тобі подобається?I like (cold/hot/snowy) weather.[aɪ laɪk (kəʊld/ hɒt /snəʊ.i) weðə(r)][Ай лайк коулд/хот/сноуї уэзэр]Мені подобається (холодна/гаряча

  /сніжна) погода.What is the weather like today?[wɒt ɪz ðə weðə(r) laɪk təˈdeɪ][Уот із зе уэзэр лайк тудэй?]Яка погода сьогодні?The weather is fine.[ðə weðə(r) ɪz faɪn][Зе уэзэр з файн]Гарна погода.The weather is bad.[ðə weðə(r) ɪz bæd][Зе уэзэр з бед]Погода погана.It is (sunny/warm/windy) today.[ɪt ɪz (sʌn.i/ wɔːm/ wɪn.di/) təˈdeɪ][іт (сани/уоом/уинди) тудэй]Сьогодні (сонячно/тепло

  /вітряно).It is raining.[ɪt ɪz reɪnɪŋ][Іт з рэйнинг]Йде дощ.It is snowing.[ɪt ɪz snəʊɪŋ][Іт з сноуинг]Йде сніг.What is the weather like in (summer/spring/ autumn/ winter)?[wɒt ɪz ðə weðə(r) laɪk ɪn (sʌmə(r)/ sprɪŋ/ˈɔːtəm/wɪntə(r)][Уот із зе уэзер лайк ін (самэр/спрінг/ оотэм/ уинтэр]Яка погода буває (влітку /навесні/восени, взимку)?It is very cold in winter.[ɪt ɪz veri kəʊld ɪn wɪntə(r)][Іт із вері коулд ін уинтэр]Взимку дуже холодно.It is so (cloudy/ sunny) today, isn’t it?

  Yes, it is. No, it isn’t.[ɪt ɪz səʊ (klaʊ.di/ sʌn.i) təˈdeɪ, izn’t it.

  jes ɪt ɪz. nəʊ it izn’t][Іт з соу клауді/сани тудэй, йес, з іт. Ноу іт изнт]Сьогодні так (хмарно/сонячно), чи не так?

  Так, так. Ні, не так.

  Для молодших школярів цього словникового запасу буде достатньо для того, щоб запитати про погоду або охарактеризувати її. А всіх, хто постарше, далі чекає більш цікава і різноманітна лексика.

  Прогноз погоди

  Напевно, у вас часто виникає питання «А яка погода буде завтра/післязавтра/на вихідних?» Цей інтерес людство не втрачає протягом багатьох десятиліть, незважаючи на те, що іноді прогнози метеорологів не виправдовуються зовсім. Але ми як і раніше уважно стежимо за прогнозованими погодними змінами. Розглянемо, як звучить прогноз погоди на англійській.

  У таблиці наведено популярні словосполучення і фрази про погоду, які часто можна почути або прочитати в прогнозах погоди. Втім, англійці використовують ці вираження і в повсякденній мові, описуючи погодні зміни.

  ВиразТранскрипціяПерекладDo you know the weather forecast for tomorrow?[du ju nəʊ ðə weðə(r) fɔːkɑːst fə(r) təˈmɒrəʊ]Ви знаєте прогноз погоди на завтра?It’s forecast to snow.[ɪt iz fɔːkɑːst tə snəʊ]Обіцяють сніг.It’s going to be sunny.[ɪt iz ɡəʊ.ɪŋ tə bi sʌn.i]Буде сонячно.The weather will change.[ðə weðə(r) wɪl tʃeɪndʒ]Погода зміниться.Ми expecting a гроза.[wi ɑːr ɪkˈspektɪŋ eɪ θʌn.də.stɔːm]Очікується буря.The temperature will be 11 degrees below zero.[ðə temprətʃə(r) wɪl bi ɪˈlevn dɪˈɡriːs bɪˈləʊ zɪərəʊ]Температура мінус 11 градусів.It’s supposed to clear up later.[ɪt iz səˈpəʊzd tə klɪə(r) ʌp leɪtə(r)]Найближчим часом небо проясниться.There is a chance of some rain.[ðeə(r) ɪz eɪ tʃɑːns əv səm reɪn]Можливий невеликий дощ.

  Гарна погода англійською

  Іноді трапляються такі дні, що прямо хочеться милуватися навколишньою природою. В даному розділі наведемо список фраз, які допоможуть скласти захоплене опис хорошої погоди англійською мовою.

  What a nice day![wɒt eɪ naɪs deɪ]Який прекрасний день!It’s a day sunshine![ɪt iz sʌn.ʃaɪn deɪ]Сонячний деньок!What a beautiful day![wɒt eɪ bjuːtɪfl deɪ]Чарівний день!The sun is shining.[ðə sʌn ɪz ʃaɪ.nɪŋ]Сонечко світить.The sky is so cloudless today![ðə skaɪ ɪz səʊ klaʊd.ləs təˈdeɪ]Сьогодні таке безхмарне небо!The weather is gorgeous today![ðə weðə(r) iz ɡɔː.dʒəs təˈdeɪ]Погода сьогодні просто чудова!

  Часто англійці, коли хочуть поділитися своїми враженнями про погоду, роблять це в питальній формі, тобто як би запитують співрозмовника, а дійсно гарна погода на вулиці.

  It is good weather in Africa, isn’t it?[ɪt iz ɡʊd weðə(r) ɪn æf.rɪ.kə izn’t it]Африканська погода гарна, чи не правда?It’s splendid weather, isn’t it?[ɪt iz splen.dɪd weðə(r), izn’t it]Погода просто чудова, хіба ні?Nice weather today, isn’t it?[naɪs weðə(r) təˈdeɪ, izn’t it]Сьогодні чарівна погодка, чи не так?

  На такий тип запитань легко відповісти за допомогою стандартних Yes, it is/No, it isn’t.

  Погана погода англійською

  У природи немає поганої погоди, але невдалі дні все-таки бувають. Щоб висловити своє розчарування від постійних дощів чи інших примх природи, скористайтесь даною таблицею. Розглянемо, як позначається погана погода англійською мовою з російським перекладом фраз.

  What a dull day![wɒt eɪ dʌl deɪ]Який похмурий день!It’s pouring with rain![ɪt iz pɔːrɪŋ wɪð reɪn]Йде проливний дощ!It’s baking hot.[ɪt iz beɪkɪŋ hɒt]Жахливо жарко!What miserable weather![wɒt mɪz.ər.ə.bl weðə(r)]Що за жахлива погода!The heat is killing me![ðə hiːt ɪz kɪlɪŋ miː]Убивча спека!It’s freezing cold.[ɪt iz friː.zɪŋ kəʊld]Крижаний холод.Terrible weather, isn’t it?[terəbl weðə(r) izn’t it]Жахлива погода, чи не так?

  Вивчена нами лексика, вже дозволяє з легкістю перевести свої думки про погоду з російської на англійську мову. Спробуємо скласти діалоги.

  Погода на англійській мові – діалоги з перекладом

  Вивчення мови у формі діалогу можливо для будь-якого рівня підготовки.

  Дітям буде цікава гра в запитання та відповіді. Наприклад, ви питаєте, яка погода характерна для Африки, а дитина коротко відповідає.

  What is the weather like in Africa?Яка погода в Африці?It is hot and sunny in Africa.В Африці жарко і сонячно.And do you like such weather?А тобі подобається така погода?Yes, I like it! It is my favourite weather!Так, подобається. Це моя найулюбленіша погода!

  Не варто проводити з дитиною довгі діалоги, інакше малюк втомиться і занудьгує.

  Більш ґрунтовну бесіду можна провести з другом або знайомим. Уявімо, що ви хочете домовитися з приятелем про зустріч.

  Hi! What are you doing tomorrow?Привіт, що ти робиш завтра?Hi! I am free all day tomorrow.Привіт, я повністю вільний.Cool! Let’s go for a walk in the park tomorrow?Класно! Підемо завтра на прогулянку в парк?Oh, do you know the weather forecast for tomorrow?Ох, ти чув завтрашній прогноз погоди?No, I don’t. And you?Ні, а ти?I’ve just heard it over the radio. The weather will change. It will be cold and rainy.Я тільки що чув його по радіо. Погода зміниться. Буде холодно і дощитиме.So, we can meet at a café.Тоді ми можемо зустрітися в кафе.Ok. See you later.Добре, до зустрічі.

  На наступний день ви зустрілися, а погода виявилася просто чудовою.

  The sky is clear and the sun is shining! What a nice day!Небо ясне та сонце світить! Який прекрасний день!Yes, the weather is fine! It looks like the weather forecast is wrong again. So, let’s go to the park?Так, погода просто клас. Схоже на те, що прогноз погоди знову помилковий. Так що, підемо в парк?Yes, of course!Так, звичайно!

  Тепер повправлятися самостійно. Складіть кілька діалогів про самому жаркому, найхолоднішому і самому пам’ятну вам день у 2017 році. Успішного виконання завдання і завжди відмінної погоди у ваших краях! До нових зустрічей!

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
  Залишити відповідь