Питання по-англійськи або «Any Questions?»

У вас вже накопичилося безліч цікавих моментів, на які не вистачає відповідей? Тоді настав час навчитися чітко формулювати питання по-англійськи, щоб отримати всі потрібні рішення. Отже, вперед назустріч з Mr Question!

Питання по англійськи або «Any Questions?»

Welcome dear Questions!

Сьогодні ми поговоримо про правила формулювання найвідоміших питальних речень. Ще кілька років тому у школах і університетах вивчали 4 різновиди, а сучасна лінгвістика пропонує розглядати вже 5 типів питань в англійській мові. Що ж сталося, і про яких Questions слід знати?

Загальний питання

По-іншому його ще називають «yes/no-question». Це основний тип питання, який передбачає позитивну або негативну відповідь. Починається висловлювання СТРОГО з допоміжного дієслова, далі йде підмет, смисловий дієслово і т. д. В табличці нижче представлені допоміжні дієслова у відповідності з часом.

Present Simple Do / Does Does he like milk? Yes, he does. / No, he does not. Past Simple Did She Did watch TV yesterday? Yes, she did. / No, he did not. Present Progressive Am / Is / Are Are you listening to music? Yes, I am. / No, I am not. Past Progressive Was / Were Were they reading a newspaper? Yes, they were. / No, they were not. Present Perfect Tenses Have / Has Have you found the umbrella? Yes, I have. / No, I have not. Past Perfect Tenses Had They Had built this house? Yes, they had. / No, they had not. Future Tenses Will Will you come to our new flat? Yes, I will (shall). / No, I will (shall) not.

NB! Якщо речення у Present Simple або Past Simple побудовано з допомогою дієслова TO BE, то він же виступає і в ролі «помічника». Як правило, це висловлювання про стан, ознаку предмета і т. п. (а не про його дії). Наприклад:

Читайте також:
Притяжательный відмінок в англійській мові для іменників, приклади освіти

Is this dog angry? Чи Was the long trip?

Якщо в утвердженні використаний модальне дієслово, він також виноситься на перше місце в питанні, наприклад:

Can the girl swim? – Yes, she can. / No, she can’t.

Питання по англійськи або «Any Questions?»
Порядок слів у загальному питанні

Звертаємо вашу увагу на те, що загальний питання може бути і негативним (частка not тут додається до допоміжного дієслова). Наприклад, don’t you want to go to the theatre? (Хіба ти не хочеш сходити в театр?)

Спеціальний питання

Інша назва – wh-question. Даний тип передбачає отримання будь-якої додаткової інформації. Починається подібне висловлювання з питального слова (див. малюнок нижче).

Питання по англійськи або «Any Questions?»
Питальні слова в англійській мові

Що стосується порядку слів, він такий же, як і в загальних питаннях. Тобто, на першому місці питальне слово, потім допоміжний питання, підмет, присудок, другорядні члени (саме у такій послідовності).

Where did you go yesterday? I went to the park. How many books are there? There are 5 books. Whose dog is this? This is my dog. When will you wash the dishes? I will do it in an hour. What colour is your new skirt? It is green.

NB! Пропозиція може бути побудовано за допомогою фразової дієслова (сталого поєднання з певним приводом), тоді у спеціальному питанні цей привід має бути винесений в самий кінець пропозиції. Наприклад: What they are waiting for? Who (m) are you talking about?

Питання до підлягає і його визначення

Цей тип питальних речень стали виносити в окрему групу зовсім недавно. Справа в тому, що вони утворюються з допомогою питальних слів WHO (хто) і WHAT (що), як і попередній вид, АЛЕ тут в реченні зберігається прямий порядок слів. Так виходить, тому що who/what замінюють підмет, у результаті схема освіти така: питальне слово – дієслово-присудок – додаток.

Читайте також:
Як правильно читати англійською мовою: транскрипція букв для початківців
What has happened? My father has lost the suitcase. Who has lost the suitcase? My father has.

Альтернативний питання

Або heavy question (OR-question). Передбачає вибір з декількох варіантів. Саме питальне висловлювання будується, як і загальне питання, додається лише союз or (або) і слово (словосполучення) для альтернативи.

Do you prefer apples or bananas? I prefer bananas. Did you have holidays in May or in August? I had holidays in August.

Питання по англійськи або «Any Questions?»
Схема альтернативного питання і приклади

Розділовий питання

Інші назви: запитання з «хвостиком» або tag-question. Це питання-«переспрос», тобто мовця необхідно підтвердити достовірність інформації. Структура висловлювання подібного типу досить проста. Спочатку йде речення з прямим порядком слів, потім ставиться кома і додається «хвостик». Хвостик, в свою чергу, складається з допоміжного дієслова з негативною часткою not або без неї і особистого займенники, яке повинно відповідати підлягає.

NB! Наявність негативної частинки залежить від загального змісту висловлювання:

  • NOT потрібна, якщо в головній частині думка ствердна;
  • NOT опускається, якщо в головній частині є заперечення.

Перекласти будь-який «хвостик» можна фразами «не так», «не так», «так».

They are going to swim, aren’t they? Yes, they are. Jane hasn’t finished a report, she has? No, she has not. They couldn’t come there, they could? No, they couldn’t.

Якщо у відповідь потрібно закласти протилежний зміст, пропозиції будуємо наступним чином:

She hasn’t cooked a cake yet, she has? But she has. They bought potatoes yesterday, didn’t they? No, they didn’t.

І, нарешті, слід запам’ятати незвичні «хвостики»:

  • Let’s go to the museum, shall we?
  • I’m late, aren’t I?

NB! ЗАВЖДИ використовуйте у відповіді саме той час (граматичне), яке зазначено в питанні. Уважно слухайте співрозмовника, і все у вас вийде!

Читайте також:
Англійська для туристів: короткий розмовник з вимовою і переказом

Отже, тепер ви знаєте, як правильно формулюється питання в англійській мові, які його різновиди існують, як вони відрізняються один від одного, і, звичайно ж, зможете грамотно відповісти на будь-який з них. Бажаємо успіхів у подальшому вивченні іноземної мови!

100 популярних питань (американський варіант англійської) з перекладом:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар