Питальні речення в англійській мові або як навчитися запитувати

Зміст статті

 • 1 Види конструкцій питальних речень
  • 1.1 Питання загального типу (General)
  • 1.2 Питання особливого типу (Special)
  • 1.3 Питання вибіркового типу (Alternative)
  • 1.4 Питання розподільчого типу (Disjunctive)
 • 2 Питальні речення в англійській мові – зведена таблиця
 • 3 Інші статті по темі
 • 4 Схожі та рекомендовані статті

Питання в нашій мові займають не менше місце, ніж твердження. Знати побудову таких конструкцій в іноземній мові особливо необхідно, адже вони дозволяють уточнювати важливі моменти, усувати непорозуміння, а також просто заводити нові знайомства або дізнаватися, як пройти до якоїсь пам’ятки. На сьогодні наші завдання – розібратися в тому, які бувають питальні речення в англійській мові, і навчитися складати їх самостійно.

Види конструкцій питальних речень

Для початківців може здатися складним, що англійська мова містить одразу кілька видів питальних конструкцій та має особливі правила побудови кожної з них. Так, тут не можна обіграти затвердження іншою інтонацією, і отримати готовий питання. Так, доведеться заучувати напам’ять певні комбінації і розбиратися у випадках їх вживання. Але насправді, вся ця граматика чи не найпростіше, що є в правилах з англійської мови. Розберемо кожен підтип питань окремо, а пізніше зведемо їх до загальної основи.

Питання загального типу (General)

Найбільш простий і часто використовуваний у промові вид конструкцій, який примітний тим, що не вимагає для себе розгорнутої відповіді. Затвердження на такі питання виглядає так: «Так, робив роблю/буду робити» або «Ні, не робив роблю/буду робити».

Складання загальної запитальної конструкції залежить від того, яке присудок використовується у вихідному реченні. Якщо, висловлювання містить дієслово to be у будь-якій формі, то необхідно просто змінити порядок слів в англійському реченні, винісши на перше місце саме присудок. При цьому, в залежності від того, яким особі ставиться питання змінюється форма займенника. Присудком відповіді є to be.

You are wrong.Is he wrong?Yes, he is. No, he isn’t.Ти не прав.Не правий він?Так, він не правий. Ні, він правий.I am standing on the corner.Are you standing on the corner?Yes, I am. No, I am not.Я стою на розі.Ти стоїш на розі?Так, стою. Не, не стою.

У більш поширених випадках, коли присудок виражено будь-яким іншим дієсловом, для перетворення висловлювання в питальне речення достатньо скористатися дієсловом-помічником do. Це слівце ставлять першим, а далі просто переказують початкове вираз, не змінюючи вихідного порядку слів! Зверніть увагу, допоміжне слово фігурує у відповіді в якості присудка.

Читайте також:
Ім'я Дмитро англійською мовою — варіанти написання, стандарт ФМС
We write a letter.Do you write a letter?Yes, we do. No, we don’t.Ми пишемо лист.Ви пишете лист?Так, пишемо. Ні, не пишемо.The fox sits by the tree.Does the fox sit by the tree?Yes, it does. No, it doesn’t.Лисиця сидить біля дерева.Сидить лисиця у дерева?Так, сидить. Ні, не сидить.

Граматичні зауваження: згідно загальноприйнятим правилам, в англійській мові тварин відносять до неживих предметів, тому необхідно вживати займенник it. Але, на всі правила є винятки, тому в розмовах про улюблених домашніх вихованців англійці вживають займенники she або he. Неформально прийнято такий розподіл: якщо підлога тваринного невідомий – вживайте it, якщо відомо, відповідно he/she.

Дієслово do вживається для складання питання в сьогоденні або минулому часі (did), при цьому саме слово не несе ніякого смислового навантаження, а виступає лише в ролі своєрідного посередника. Важливо відзначити, що з підметом у 3 особі цей помічник бере на себе закінчення es, тому повторно з присудком букву s вживати не потрібно!

She speaks English.Does she speak English?

Якщо необхідно скласти питальну комбінацію з майбутнім часом, слід використовувати допоміжний компонент will. Як і попередні дієслова, він міститься і у відповіді.

They will work tomorrow.They Will work tomorrow?Yes, they will. No, they will not.Вони працюють завтра.Працюють вони завтра?Так, працюють. Ні, не працюють.

Якщо питання ставиться до пропозиції, що має в складі модальне дієслово, вживання допоміжних конструкцій не потрібно.

I can run fast.Can you run fast?

Питання особливого типу (Special)

Ще один спосіб побудувати питальні речення в англійській мові – це додати до них спеціальні питання. Такі комбінації будуть вимагати вже розгорнутої відповіді. Загальна схема побудови виглядає таким чином:

1. Питальне слово + 2. Присудок I +3. Підмет + 4. Присудок II + 5. Ост. частина пропозиції ?

Не варто лякатися двох сказуемых, це всього лише позначення тих самих допоміжних do, will і основного дієслова. Щоб полегшити розуміння таких конструкцій для початківців вивчення іноземної мови, розберемо на конкретних прикладах.

1. Where + 2. did + 3. you 4. live + 5. in 2007?

1. When + 2. will + 3. he + 4. work + 5. for this company?

З прикладів видно, що граматично це складене присудок, але для простоти ми позначили його на схемі двома частинами.

В принципі, з питаннями такого типу звертатися досить легко, зазначимо лише ситуацію їх використання з конструкціями to be.

Where are they?They are at the cinema.Де вони?Вони в кінотеатрі.What are you writing in your notebook?I’m writing an important rule.Що ти записуєш у свій блокнот?Я записую важливе правило.
Читайте також:
Should і ought to. Вправи з відповідями

Граматичні зауваження: питальне слово what може вживатися з живим обличчям, коли мова йде про рід його занять. Порівняйте.

Who is this man?He is Jake Brown.Хто цей чоловік?Він Джейк Браун.What is this man?He is a programmer.Ким працює цей чоловік?Він програміст.

У питальному реченні c whose, which, what kind of , після цих слів може стояти не присудок, а підмет або додаток.

Whose book is in my bag?It’s my book.Чия це книга в моїй сумці?Це моя книга.What kind of films do you like?I like horror films.Які фільми тобі подобаються?Мені подобаються фільми жахів.

Питання вибіркового типу (Alternative)

Використовуючи подібні комбінації, ми можемо англійською мовою запропонувати співрозмовнику вибір з двох різних варіантів. Будуються такі запитання за допомогою короткого прийменника or (або) і можуть відноситися до будь-якого члена речення. Їх структура складається з двох фраз, пов’язаних зазначених приводом. Розглянемо наведені приклади та їх переклади.

Is it her cup or is it yours?It’s mine.Це її чашка чи твоя?Моя.Do you study English or not?I study English.Ти вчиш англійську чи ні?Я вчу англійську.Is she in London or in Moscow at the moment?She is in London.В даний момент вона в Лондоні чи в Москві?В Лондоні.

Трохи практики, і утворення таких конструкцій не складе праці.

Питання розподільчого типу (Disjunctive)

Цей підвид питальних речень в англійській трохи схожий на попередній, але має інший відтінок значення і будується відповідно до своєї синтаксичної конструкції. Такі питання є швидше уточненнями, підтвердженнями дій і перекладаються на російську виразами «не так? правда? адже так?». Для того, щоб зробити цю конструкцію не доводиться змінювати порядок слів. Навпаки, у вихідного речення, в його кінцівці, утворюється додатковий оборот «to be/do/will+займенник».

There is a fridge in the kitchen, isn’t there?Of course, there is.На кухні є холодильник, чи не так?Звичайно, є.

Скласти подібну пропозицію не важко, необхідно тільки звернути увагу на один нюанс. Якщо початкова фраза містить заперечення, то додаткова конструкція буде стояти в стверджувальній формі. Це ж правило справедливо і для зворотної ситуації.

It isn’t a very good idea is it?I don’t know.Це не дуже хороша ідея, так?Я не знаю.Do you work at the factory, don’t you?Yes, I am.Адже ви працюєте на фабриці, ні?Так.

Граматичні зауваження: якщо стверджувальне речення містить займенник I, то додаткової конструкції форма дієслова буде aren’t. Якщо пропозиція має негативний контекст, добавка виражається словами I am. Вживання в цій конструкції фрази I am not практично не зустрічається.

Читайте також:
Займенники some, any: вправи з відповідями – Вивчення англійської мови
I am a workaholic, aren’t I?I am not workaholic, am I?Я трудоголік, так адже?Адже Я не трудоголік?

Для того, щоб не виходити за межі політкоректності, слід запам’ятати вживання цієї комбінації з узагальнюючими займенниками.

Everybody is here, aren’t they?Nobody is angry, are they?

На завершення розділу варто згадати про ще одного різновиду питань, які називаються прямими. Вони задаються за допомогою питальних слів, і належать виключно до підлягає. Щоб створити таку конструкцію, необхідно замінити на підмет who або what.

Nick writes computer programs.Who writes computer programs?Нік пише комп’ютерні програми.Хто пише комп’ютерні програми?The shop is on the other side of the street.What is on the other side of the street?Магазин розташований на іншій стороні вулиці.Що розташоване на іншій стороні вулиці?

Питальні речення в англійській мові – зведена таблиця

Узагальнимо свої знання і подивимося, як утворюються різновиди англійського питального речення в різних часах. Дана таблиця буде корисною шпаргалкою для відпрацювання конструкцій на практиці.

Простий час (Simple)ДанийМинулийМайбутнєDoes she write letters?

Вона пише листи?

Who writes letters?

Хто пише листи?When did she paint the picture?

Коли вона малювала цю картину?

There were many bookshelves, weren’t there?

Адже там було багато книжкових полиць, ні?Will you play soccer tomorrow or next week?

Ви будете грати в футбол завтра або на наступному тижні?Продовжені часи (Continuous)ДанийМинулийМайбутнєWhat are you playing now?

У що ти зараз граєш?Who was talking with him at that moment?

Хто розмовляв з ним у той момент?Will you be flying to Madrid at this time tomorrow?

Завтра в цей час ви будете летіти в Мадрид?Вчинені часи (Perfect)ДанийМинулийМайбутнєHas he studied here?

Він навчався тут?Had the concert already begun when you entered the hall?

Коли ви увійшли в зал, концерт вже почався?You will have worked here by next week, won’t you?

Ви будете працювати тут до наступного тижня, чи не так?Продовжені вчинені часи (Perfect Continuous)ДанийМинулийМайбутнєHave you been living in Berlin for 10 or 12 years?

Ви живете в Берліні вже 10 або 12 років?How long had they been waiting for us before they decided to go home?

Як довго вони чекали нас, перш ніж вирішили піти додому?Will you have been learning Russian for 3 years by the time you go to Moscow?

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Корисні поради для кожного
Додати коментар