Пишемо твір на тему «Моя родина» англійською, лексика, фрази, приклад

Вільне спілкування на побутові теми – це основна мета для початківців вивчення англійської мови. І сьогодні розглянемо один з таких базових уроків, а саме тему Моя сім’я англійською, вона ж topic «About my family», якщо виражатися як англійці. Отже, чим займемося на уроці: розповімо, як легко написати твір англійською «Моя сім’я», познайомимо новачків з популярною лексикою по темі, і наведемо приклади есе про сім’ю для дітей і дорослих. Якщо ви зіткнулися з необхідністю розповісти про себе і близьких, але не знаєте, як почати, і з якого боку взагалі підійти до складання тексту, то ця стаття для вас справжній скарб. Радимо швидше приступати до прочитання! ;)

Як написати твір «Моя сім’я» англійською

Найбільша проблема для новачків – це почати свою розповідь. Тому насамперед дамо кілька загальних рекомендацій по складанню тексту про сім’ю англійською. Головне зауваження полягає в тому, що спочатку краще накидати план твору російською мовою. Це допоможе правильно сформулювати думки і швидко скласти зв’язний текст. При цьому рекомендуємо дотримуватися наступних принципів.

  • Робіть тематичні абзаци. Це допоможе структурувати твір, зробити його легким для читання і не дозволить розтікатися думкою по древу. Накидайте план, зразок: вступ, про себе, про маму з татом, про сестру, висновок. Так вам буде легше писати текст, а при розповіді ви будете швидко орієнтуватися в змісті.
  • Простота – запорука успіху. Викладайте в есе банальні факти: вік, зовнішність, захоплення і т. п. Коли інформація проста і відома, текст пишеться швидко і легко.
  • Використовуйте короткі непоширені речення. Лаконічну думка набагато легше перекласти, а суть розповіді від відсікання зайвих подробиць не зміниться.
  • Не вигадуйте довгі історії. Рівень англійської поки все одно не дозволить сильно проявляти красномовство, тому цікаво розповісти історію з життя або вигадати веселе пригода у вас навряд чи вийде. А твір англійською як раз той випадок, коли краще сказати менше, але правильно, ніж багато, але аби як.
  • Додавайте заключну думку. Обірване оповідання виглядає некрасиво, в той час як грамотне завершення розповіді залишає про нього позитивне враження в цілому. Це особливо важливо, якщо твір про свою сім’ю на англійській ви пишете для іспиту на знання мови, де текст оцінюють дуже скрупульозно. Тому завжди додавайте в останній абзац яку-небудь узагальнюючу думку, на кшталт «я люблю мою сім’ю за…» або «сім’я для мене дуже важлива, бо…».

З наведеними порадами на російський текст твору у вас піде не більше 5-10 хвилин. Тепер залишається тільки зробити переклад есе «Моя сім’я» на англійську. І з цим ми теж вам допоможемо, адже в наступному розділі розглянемо стандартні слова та фрази для складання тексту англійською.

Англійська лексика за темою «Моя родина»

Ясна річ, що англійська мова тему «Моя родина» дозволяє розкрити різними стилями і засобами. Але оскільки мова йде про вивчення мови для початківців, то насамперед варто ознайомитися з популярними фразами, що стали вже своєрідними мовними кліше. Вони допоможуть новачкам швидко освоїтися в темі і почати пробувати себе в складанні самостійних оповідань або діалогів. Отже, на тему «сім’я» топік з англійської зазвичай містить таку лексику.

Члени сім’ї

Насамперед потрібно вивчити основні слова про сім’ю англійською мовою з перекладом і вимовою. До них віднесемо саме позначення сім’ї та назви близьких/далеких родичів. Ну і, звичайно ж, дізнаємося для вираження My Family переклад, адже це готове назва для нашого виробництва!

ЛексикаТранскрипціяПереклад
family[ˈfæməli]родина
about my family[əˈbaʊt maɪ ˈfæməli]про моїй родині
There are … of us in the family.[ðeə(r) ɑːr … əv əs ɪn ðə ˈfæməli]нас в родині …
mother[ˈmʌðə(r)]мати
father[ˈfɑːðə(r)]батько
step-father[ˈstepˌmʌðə(r)]вітчим, прийомний батько
step-mather[ˈstepˌfɑːðə(r)]мачуха, прийомна мати
son[sʌn]син
daughter[ˈdɔːtə(r)]дочка
sibling[ˈsɪb.lɪŋ]рідний брат/сестра
sister[ˈsɪstə(r)]сестра
brother[ˈbrʌðə(r)]брат
parents[ˈpeə.rənt]батьки
grandparents[ˈɡrænpeərənts]бабуся і дідусь
husband[ˈhʌzbənd]чоловік
wife[waɪf]дружина
uncle[ˈʌŋkl]дядько
aunt[ɑːnt]тітка
grandmother[ˈɡrænmʌðə(r)]бабуся
grandfather[ˈɡrænfɑːðə(r)]дідусь
правнук[ˈɡræntʃaɪld]онук/онука
cousin[ˈkʌzn]двоюрідна сестра/двоюрідний брат
twin[twɪn]близнюк
nephew[ˈnefjuː]племінник
niece[niːs]племінниця
relative[ˈrel.ə.tɪv]родич
family members[ˈfæməli ˈmem.bər]члени сім’ї

Опис зовнішності та характеру

Будь-який твір з англійської мови на тему «Моя родина» містить інформацію про зовнішність, особисті якості та захоплення рідні. Відповідно, жоден текст про сім’ю англійською не обходиться без слів і виразів з наступного списку.

ЛексикаТранскрипціяПереклад
I am/he,she is/you, they are years old …[aɪ æm/ hi, ʃi ɪz/ ju, ðeɪ ɑːr … jɪərs əʊld]Мені йому, їй/тобі, їм років …
…’s name[s neɪm]його/її звуть
work as a …[wɜːk əz ə]працювати ким-небудь
elder[ˈel.dər]старший (за віком)
younger[jʌŋər]молодший (за віком)
go to the University[ɡəʊ tə ðə ˌjuːnɪˈvɜːsəti]вчитися в університеті
go to the school[ɡəʊ tə ðə skuːl]ходити в школу
go to the kindergarten[ɡəʊ tə ðə ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən]ходити в садочок
to be fond of…[tə bi fɒnd əv]захоплюватися
like[laɪk]любити подобається (про захоплення)
sport[spɔːt]спорт
fishing[ˈfɪʃɪŋ]рибалка
reading[ˈriːdɪŋ]читання
cooking[ˈkʊkɪŋ]кулінарія
swimming[ˈswɪmɪŋ]плавання
skating[ˈskeɪ.tɪŋ]катання на роликах, скейті
handsome[ˈhæn.səm]чарівний
looks like…[lʊks laɪk]бути схожим
slim[slɪm]струнка
responsible[rɪˈspɒnsəbl]відповідальний
beautiful[ˈbjuːtɪfl]красива
hardworking[ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ]працьовитий
kind[kaɪnd]добра
funny[ˈfʌni]смішний, кумедний
tall[tɔːl]високий

Сімейні відносини

І, звичайно ж, тема ” My family повинна розкривати атмосферу всередині сім’ї. Описати сімейні відносини англійською мовою допоможуть наступні слова і вирази.

ЛексикаТранскрипціяПереклад
trust each other[trʌst iːtʃ ˈʌðə(r)]довіряти один одному
support[səˈpɔːt]підтримувати
help[help]допомагати
We are deeply attached to each other.[wi ɑːr ˈdiːpli əˈtætʃt tə iːtʃ ˈʌðə(r)]Ми глибоко прив’язані один до одного.
There are some special traditions in my family.[ðeə(r) ɑːr səm ˈspeʃl trəˈdɪʃ.əns ɪn maɪ ˈfæməli]У моїй родині є кілька особливих традицій.
We like to spend time together.[wi laɪk tə spend taɪm təˈɡeðə(r)]Ми любимо проводити час разом.
My family is very friendly and united.[maɪ ˈfæməli ɪz ˈveri ˈfrendli ənd juˈnaɪtɪd]Моя родина дуже дружна і згуртована.
Family plays one of the main roles in everyone’s life.[ˈfæməli pleɪs wʌn əv ðə meɪn rəʊls ɪn ˈevriwʌnz laɪf]Сім’я відіграє одну з головних ролей в житті кожного.
Everyone in my family is my best friend.[ˈevriwʌn ɪn maɪ ˈfæməli ɪz maɪ best frend]Кожен член моєї сім’ї для мене як кращий друг.
The family is my dearest people.[ðə ˈfæməli ɪz maɪ ˈdɪə.rɪst ˈpiːpl]Сім’я – це найдорожчі для мене люди.

Тепер можна сказати, що текст про сім’ю англійською майже готовий. Залишилося лише перевести не співпали з нашими таблицями слова, якщо такі є. До речі, на той випадок, коли не вистачило фраз і виразів, радимо зазирнути в сусідні статті, цілком присвячені сімейної лексиці. А ми рухаємося далі, і пропонуємо для ознайомлення повноцінні зразки есе на тему «Моя родина» англійською мовою з перекладом.

Моя сім’я англійською – приклади творів

Оскільки topic My family актуальне для учнів різного віку, ми вирішили не обмежуватися лише одним прикладом тексту і розділили зразки на три групи, які представляємо вашій увазі.

Розповідь про родину дітям 3-6 років

Самим юним поліглотам тему «Сім’я» зазвичай викладають за допомогою повчальних відео і пісень. За підсумком малюки знають достатній для свого віку обсяг лексики, але рідко можуть пов’язати з нього пропозиції. Навіть сказати «Це моя сім’я» по-англійськи дитині буде важко. Як раз, щоб виправити цей момент, і можна провести з малюком заняття-розповідь про родину. Тим більше що для такого уроку достатньо скласти всього кілька пропозицій. Наведемо приклад.

My mother is Olya. I love her very much. My father is Roma. I love him so much too. My Grandmother is Nina. I love her very very very much! My Grandfather is Kolya. I love him so much too. And I am Maximka. I am a good boy and all my family loves me. This is my family: mother, father, grandparents and me!

 

Моя мама Оля. Я її дуже люблю. Мій батько Рома. Я люблю його також сильно. Моя бабуся Ніна. Її я дуже дуже дуже люблю! Мій дідусь Коля. Його я також дуже люблю. І я Максимка. Я хороший хлопчик і вся моя сім’я любить мене. Ось така моя сім’я: мама, тато, дідусь з бабусею і я!

Як видно, пропозиції максимально спрощені і граматичні комбінації часто повторюються. Але ж це спеціальний урок для малечі, завдяки яким діти легко заговорять англійською і швидко запам’ятають слова по темі сім’я.

Для учнів молодшої школи

Школярам вже, звичайно, попередній текст не підійде. Адже діти 7-12 років – солідні дорослі люди, які вже давно вміють складати речення англійською. І наш приклад твору на 5 клас «Моя сім’я» англійською мовою з перекладом зайвий раз доводить це твердження. ;)

Hello, my name is Svetlana. I am 11 years old. I study English and I would like to tell you about my family.

I have got a big and friendly family. There are 5 of us: my father Ilya, my mother Irina, my elder brother Pavel, my younger sister Tanya and me. First, meet my parents.

My father is 43 years old. He is a tall and handsome man with dark hair and blue eyes. He works as a police officer, so he is very strong and brave. On the weekends my father likes to play football or go fishing at the lake.

My mother is 43 years old too. Mom is a beautiful, slim and clever woman. She has long blond hair and green eyes. Now my mother is a housewife, because she has a baby. But generally she works as a nurse at the hospital. In free time my mother likes reading magazines, cooking pies and to play with us, her children.

My elder brother Pavel is 18. This year he will enter the University. In the future he wants to work as a lawyer. And my younger sister is only 9 months old. Tanya looks like dad and she is a funny baby. I like to play with her when I have a free time.

I think, my family is the best family in the world. I love my mother, my father, my brother and my little sister very much and i’m happy.

 

Доброго дня, мене звуть Світлана. Мені 11 років. Я вивчаю англійську, і я хотіла б розповісти вам про свою сім’ю.

Сім’я у мене велика і дружна. Всього нас п’ятеро: мій тато Ілля, моя мама Ірина, мій старший брат Павло, моя молодша сестра Таня і я. Спершу познайомимося з батьками.

Моєму батькові 43 роки. Він високий і привабливий чоловік з темним волоссям і блакитними очима. Він працює поліцейським, так що він дуже сильний і хоробрий. На вихідних мій тато любить грати у футбол або рибалити на озері.

Мамі моїй теж 43 роки. Матуся гарна, струнка і розумна жінка. У неї довге світле волосся і зелені очі. Зараз моя мама домогосподарка, тому що у неї маленька дитина. Але взагалі вона працює медсестрою в госпіталі. У вільний час мама любить читати журнали, готувати пироги і грати з нами, її дітьми.

Моєму старшому братові Павлу 18 років. У цьому році він вступає до університету. У майбутньому він хоче працювати юристом. А моєї молодшої сестрички тільки 9 місяців. Таня схожа на тата, і вона дуже забавний дитина. Мені подобається грати з нею, коли у мене є вільний час.

Я думаю, що моя сім’я найкраща на світі. Я люблю свою маму, свого тата, свого старшого брата і свою маленьку сестричку, і я щаслива.

Старшокласникам і студентам

І, нарешті, топік на англійській мові з обов’язковим твором про мою родину актуальне для випускників шкіл і студентів Вузів. Одні по цій темі можуть писати іспит, а інші здавати залік. Наведемо приклад тексту, характерного для рівня знань старшокласників і студентів початкових курсів.

Family is an important part of everyone’s life. At family home we can feel happy and quiet, because our dearest people live here. They always support and are ready to help in any situation. For example, I tell you about my family. But I don’t have a family of my own yet, so I will speak about my parents’ family.

There are 4 of us in the family: father, mother, my elder sister and me. My name is Ivan and I am at 11-th grade. So I am 18 years old. This summer i’m going to enter the Moscow University for the Humanities. And now I am preparing for my final exams.

My father, Igor Borisovich, helps in my preparing very much. He is 49 years old and he is a professor of philosophy. He is very clever and experienced. His advices make everything easy and understandable.

My mother, Elena Ivanovna, helps me too. She is 48 years old and she works as a journalist. My mother teaches me to write essays and i’m sure that this part of my exams will passed excellent. But that’s not the point. My mother is the most beautiful, самим добрим, cleverest woman! And I think, she is the best mother in the world.

My dear elder sister Natasha lives separately. She got married last year and moved to another area. Her husband Maxim is an entrepreneur. They are a very happy young family. They have a big house in the country, and I with my parents often visit them. Maxim and Natasha also say that I will succeed and I definitely enter the University.

So, all my family supports me. And I feel this powerful support. I know my family is my protection from any misfortunes.

 

Сім’я – важлива частина життя будь-якої людини. В рідному домі ми відчуваємо себе щасливо і спокійно, тому що тут живуть самі близькі нам люди. Вони завжди підтримають і готові прийти на допомогу в будь-якій ситуації. Для прикладу я розповім про свою сім’ю. Але так як власною сім’єю я поки не обзавівся, мова піде про сім’ї батьків.

В сім’ї нас четверо: батько, мати, старша сестра і я. Мене звуть Іван, я вчуся в 11 класі. Так що мені 18 років. Цього літа я планую вступати в Московський Гуманітарний Університет. А зараз я готуюся до випускних іспитів.

Мій тато, Ігор Борисович, сильно допомагає в моїй підготовці. Йому 49 років, він професор філософії. Він дуже розумний і досвідчений. Його поради роблять все простим і зрозумілим.

Моя мама, Олена Іванівна, теж мені допомагає. Їй 48, вона працює журналістом. Мама вчить мене писати есе, і я впевнений, що ця частина моїх іспитів буде здана на відмінно. Але це не головне. Моя мама найкрасивіша, найдобріша і сама розумна жінка! І я думаю, що вона найкраща мама на світі.

Моя улюблена старша сестра Наташа живе окремо. У минулому році вона вийшла заміж і переїхала в інший район. Її чоловік Максим — підприємець. Вони дуже щаслива молода сім’я. У них є свій великий будинок за містом, і ми з батьками часто відвідуємо їх. Максим і Наташа теж кажуть, що у мене все вийде і я поступлю в університет.

Так що вся моя сім’я мене підтримує. І я відчуваю це потужну підтримку. Я знаю, що сім’я – це моя захист від усіх нещасть.

От і все. Тепер ви готові і самі написати подібний розповідь. Удачі і до нових зустрічей!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Залишити відповідь