Підмет в англійській мові – значущий член речення

Підмет в англійській мові – значущий член речення

Підмет в англійській мові може виражатися не тільки звичним нам іменником або займенником особистого типу, а також деякими іншими частинами мови, застосованими у значенні:


  • іменника;
  • словосполучення;
  • придаткового пропозиції.

Наприклад:

He could not hear this music. Він не міг слухати цю музику.

He tried to remember his mother. Він намагався згадати свою матір.

«And» in English is a conjunction. В англійському «And» (і) – це союз.

Підмет в англійській

Всі пропозиції в англійській мові, в залежності від типу використаного підлягає, класифікуються на декілька категорій, серед яких – особисті (або personal), безособові (impersonal) і невизначено-особові (indefinite personal).

Як відомо, всі члени речення в англійській мові, втім, як і в російській, виступають в якості значущих частин, на які може бути розбите будь-яку пропозицію, навіть складається лише з двох взаємопов’язаних між собою або навіть одного слова. Особливе значення в англійській мові надається підлягає і присудка. Підмет в англійській – конкретний предмет або ж особа, яка грає ключову роль в даному реченні.

Складний підмет в англійській

Що являє собою складний підмет в англійській мові? Дана конструкція нерідко іменується суб’єктним инфинитивным обігом або ж Complex Subject. Це – комбінація іменника у формі особистого займенники (називний відмінок) або загального падежу. У реченні складний підмет виконує функцію підмета з инфинитивом. Ця конструкція зазвичай вибудовується у відповідності з наступною простою і зрозумілою формулою:

Підмет (сущ. або місць.) + присудок (глагов. у страд. зал.) + інфінітив. Наприклад:

She is known to work as an English teacher. Вона, як відомо, працює вчителем англійської.

Читайте також:
Урок №13 Англійську мову за методом доктора Пимслера

Детальніше про застосування конструкції складного підмета ви можете довідатися з наступної таблиці:

Поширені випадки вживання «складного підмета»

Приклад

Дієслова чуттєвого сприйняття:

To hear — чути
To watch — бачити
To notice — помічати
To see — бачити
To observe спостерігати

Jane was heard to talk and laugh. Було чутно, як Джейн говорить і сміється.

Bill was noticed to wait somebody at the corner. Було помітно, що Білл чекає когось на розі.

Дієслова розумової діяльності:

To think — думати
To know – знати
To find знаходити
To assume – допускати
To suppose – припускати й інші

Sandy was known to be clever and smart girl. Всі знали, що Сенді була розумною і кмітливою дівчиною.

He was supposed to be the best student. Вважалося, що він – кращий студент.

Дієслово to make в страдательном заставі (змушувати)

He was made to change the opinion. Його змусили змінити думку.

Little Kate was made to put on a warm coat. Маленьку Кейт змусили надіти тепле пальто.

Дієслова повідомлення:

To report – повідомляти
To say сказати
To state (в страдательном заставі) — затверджувати

He is reported to leave for Moscow. Повідомляється, що він поїхав до Москви.

She is said to visit her grandmother. Кажуть, вона поїхала провідати свою бабусю.

Дієслова в дійсному заставі:

To happen –траплятися
To seem – здаватися
To be likely – ймовірно
To prove – доводити
To be sure – бути впевненим та інші

She is seemed to be very trustful. Вона, здається, надійний чоловік. (Вона здається надійною)

We seemed to have already forgotten that accident. Здавалося, що ми вже забули про той випадок.

Читайте також:
Утворення прикметників в англійській мові: суфікси, правила і способи

Детальніше про питання до підлягає в англійській

Які питання до підлягає в англійській є найпоширенішими і правильними з точки зору граматики?
Підмет в англійській мові відповідає на питання:

  • Хто? (Who?)
  • Що? (What?)

Підмет в англійській мові – значущий член речення
Питання до підлягає

У процесі формування питання до підлягає в англійській не слід змінювати вихідний порядок слів у конкретному реченні. Якщо коротко визначити принцип утворення питання до підлягає, виходить наступна картина: в позитивному реченні «скорочується» підмет, а на його місце встановлюється потрібне логічно питальне слово – who або what.

Подобається? Поділіться з друзями:
Корисні поради для кожного
Залишити відповідь